275 หน่วยบริการ
ติดตั้ง J2Claim_RH12
52 หน่วยบริการ
เปิดใช้งานวันนี้
226,190 ครั้ง
ใช้งาน Authen
428 ครั้ง
Authen วันนี้

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด J2Claim version JHCIS version ใช้งานล่าสุด จำนวน Authen จำนวน Authen วันนี้
05811 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจ็ดยอด ตำบลช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-19 780 0
05812 สถานีอนามัยสุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1.43.9.200 2023-12-06 2024-01-12 1 0
05813 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าข้าม ตำบลแม่เหียะ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-14 32 0
05814 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-20 0 0
05815 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหอย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-19 11 0
05816 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีบัวเงิน ตำบลท่าศาลา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1.43.12.202 2023-11-08 2024-01-17 0 0
05818 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-21 3 0
05819 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าข่อยเหนือ ตำบลสันผีเสื้อ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1.46.6.226 2024-02-29 2024-04-03 8 0
05820 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่หอย ตำบลบ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-20 229 0
05821 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองกลาง ตำบลบ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 1.42.9.185 2023-04-03 2023-11-22 2,280 0
05822 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองห่าย ตำบลข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-20 1 0
05823 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแท่นดอกไม้ ตำบลสบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 10,084 5
05826 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 3,122 3
05827 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 618 16
05829 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังน้ำหยาด ตำบลแม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-14 32 0
05830 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่สารภี ตำบลแม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ 1.47.15.239 2024-02-29 2024-05-22 0 0
05831 ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่ 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-20 0 0
05832 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองธาร ตำบลบ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่ 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-22 2 0
05833 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางอุ๋ง ตำบลแม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 3,714 8
05834 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกองกาน ตำบลแม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 1.49.2.241 2023-11-08 2024-06-21 0 0
05835 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ซา ตำบลแม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ 1.49.2.241 2023-12-06 2024-06-24 1,334 0
05836 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่นาจร ตำบลแม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-19 340 0
05837 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยบง ตำบลบ้านจันทร์ เชียงใหม่ 1.47.13.237 2024-04-30 2024-05-09 7 0
05838 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่แฮใต้ ตำบลปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่ 1.44.5.209 2023-12-21 2024-01-29 1 0
05839 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางหินฝน ตำบลปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่ 1.49.2.241 2023-11-08 2024-06-20 584 0
05840 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกองแขก ตำบลกองแขก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 1.47.15.239 2023-11-08 2024-06-06 2 0
05841 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาหวาย ตำบลเมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-20 7 0
05842 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ 1.47.15.239 2024-03-19 2024-05-26 4 0
05843 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองงาย ตำบลเมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-11 7 0
05844 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่นะ ตำบลแม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-13 1,248 0
05845 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบอ้อ ตำบลแม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-21 1 0
05846 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ ตำบลเมืองคอง เชียงดาว เชียงใหม่ 1.47.2.233 2024-03-19 2024-05-27 1 0
05847 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางมะเยา ตำบลปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 4 0
05848 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไตรสภาวะคาม ตำบลปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 213 6
05849 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งข้าวพวง ตำบลทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-20 0 0
05850 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกอกหม่น ตำบลสันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 10,742 15
05851 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งมะหนิ้ว ตำบลลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 4,671 5
05852 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดวงดี ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 2,940 51
05853 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่า ตำบลสง่าบ้าน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 3,080 0
05854 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าดู่ ตำบลป่าลาน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 2,607 4
05855 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าแงะ ตำบลตลาดขวัญ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 3,135 1
05856 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพันหลัง ตำบลสำราญราษฏร์ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 2,257 6
05857 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันต้นแหน ตำบลแม่คือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 7,787 5
05858 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ก๊ะ ตำบลตลาดใหญ่ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 1,815 1
05859 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันทราย ตำบลแม่ฮ้อยเงิน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 5,226 1
05860 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยบ่อทอง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 6,433 10
05861 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหม้อ(สมเด็จ) ตำบลป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 1,863 3
05862 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่งดิน(โป่งกุ่ม) ตำบลป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 2,023 2
05863 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางไฮ (เทพเสด็จ) ตำบลเทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 2,267 7
05864 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ก๊ะ ตำบลแม่แตง แม่แตง เชียงใหม่ 1.37.1.157 2022-10-05 2023-10-21 3 0
05865 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่ำเปิง ตำบลขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม่ 1.49.2.241 2023-04-03 2024-06-09 0 0
05866 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช่อแล ตำบลช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-17 6 0
05867 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวฝาย ตำบลแม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่ 1.42.17.191 2023-11-08 2023-12-06 0 0
05868 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางม่วง ตำบลสบเปิง แม่แตง เชียงใหม่ 1.46.3.223 2024-02-29 2024-04-01 1 0
05870 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันป่าตึง ตำบลสันป่ายาง แม่แตง เชียงใหม่ 1.45.5.215 2024-02-29 2024-03-21 2,939 0
05871 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าแป๋ ตำบลป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-20 116 0
05872 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านออบ ตำบลเมืองก๋าย แม่แตง เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-18 1,612 0
05873 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นลุง ตำบลบ้านช้าง แม่แตง เชียงใหม่ 1.47.8.235 2024-03-19 2024-05-05 160 0
05874 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ตะมาน ตำบลกื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ 1.46.5.225 2024-03-19 2024-04-24 3 0
05875 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปง ตำบลอินทขิล แม่แตง เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-13 7,258 45
05876 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางกว้าง ตำบลอินทขิล แม่แตง เชียงใหม่ 1.45.5.215 2024-02-29 2024-03-27 6 0
05877 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านริมใต้ ตำบลริมใต้ แม่ริม เชียงใหม่ 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-16 328 0
05878 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขอนตาล ตำบลริมใต้ แม่ริม เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-13 15 0
05879 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองผ่า ตำบลริมเหนือ แม่ริม เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-21 4 0
05880 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ ตำบลสันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 1.43.7.199 2023-04-03 2024-01-01 890 0
05881 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันคะยอม ตำบลขี้เหล็ก แม่ริม เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-20 52 0
05882 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซาง ตำบลขี้เหล็ก แม่ริม เชียงใหม่ 1.45.5.215 2024-02-29 2024-03-03 12 0
05883 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขี้เหล็กหลวง ตำบลขี้เหล็ก แม่ริม เชียงใหม่ 1.47.4.234 2024-04-30 2024-06-02 535 0
05884 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะลวงนอก ตำบลสะลวง แม่ริม เชียงใหม่ 1.47.2.233 2024-04-30 2024-05-08 9 0
05885 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองปลามัน ตำบลห้วยทราย แม่ริม เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-23 113 0
05886 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งโป่ง ตำบลแม่แรม แม่ริม เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-17 16 0
05887 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่งแยงใน ตำบลโป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่ 1.43.7.199 2023-11-08 2023-12-23 0 0
05888 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่สาหลวง ตำบลแม่สา แม่ริม เชียงใหม่ 1.47.15.239 2023-10-16 2024-05-31 5 0
05889 โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ 1.42.22.196 2023-04-03 2023-12-07 3 0
05890 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนตัน ตำบลเหมืองแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ 1.44.6.211 2023-12-21 2024-02-21 2,881 0
05891 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังป้อง ตำบลเหมืองแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ 1.47.15.239 2024-03-19 2024-06-03 8 0
05892 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าลาน ตำบลสะเมิงเหนือ สะเมิง เชียงใหม่ 1.49.2.241 2023-11-08 2024-06-12 0 0
05893 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป๊อก ตำบลสะเมิงเหนือ สะเมิง เชียงใหม่ 1.46.3.223 2023-11-08 2024-04-21 0 0
05894 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอมลอง ตำบลแม่สาบ สะเมิง เชียงใหม่ 1.47.15.239 2023-11-08 2024-05-22 33 0
05895 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านงิ้วเฒ่า ตำบลแม่สาบ สะเมิง เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-22 3 0
05896 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านปางมะโอ สะเมิง เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-16 7 0
05897 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยั้งเมิน ตำบลยั้งเมิน สะเมิง เชียงใหม่ 1.49.2.241 2023-11-08 2024-06-20 8,732 0
05898 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันทรายคองน้อย ตำบลเวียง ฝาง เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-17 3,176 0
05899 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่อนปิ่น ตำบลม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 15 0
05900 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงชุม ตำบลม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 17 0
05901 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่งอนกลาง ตำบลแม่งอน ฝาง เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-23 43 0
05902 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยาง ตำบลแม่งอน ฝาง เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 301 3
05903 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่สูน ตำบลแม่สูน ฝาง เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-22 6 0
05904 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันป่าแดง ตำบลแม่สูน ฝาง เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 4,209 4
05905 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองยาว ตำบลแม่สูน ฝาง เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 4,290 2
05906 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยงูนอก ตำบลสันทราย ฝาง เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-23 1 0
05907 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองแคว ตำบลสันทราย ฝาง เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 10 0
05908 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยไคร้ ตำบลแม่คะ ฝาง เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 3,222 0
05909 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองฮ่าง ตำบลแม่คะ ฝาง เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 18,905 20
05910 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ข่า ตำบลแม่ข่า ฝาง เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 3,435 0
05911 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าหัด ตำบลโป่งน้ำร้อน ฝาง เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-14 1 0
05912 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ปู่แช่ ตำบลแม่อาย แม่อาย เชียงใหม่ 1.46.9.228 2024-02-29 2024-04-11 0 0
05913 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยป่าซาง ตำบลแม่สาว แม่อาย เชียงใหม่ 1.42.22.196 2023-11-08 2023-12-08 2 0
05914 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ฮ่าง ตำบลแม่สาว แม่อาย เชียงใหม่ 1.42.17.191 2023-11-08 2023-12-04 0 0
05915 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันป๋อ ตำบลสันต้นหมื้อ แม่อาย เชียงใหม่ 1.42.17.191 2023-11-08 2023-12-04 3 0
05916 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคายหลวง ตำบลแม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 3,875 14
05917 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่เมืองน้อย ตำบลแม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่ 1.42.17.191 2023-11-08 2023-12-04 0 0
05918 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าตอน ตำบลท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 1,427 5
05920 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลวง ตำบลบ้านหลวง แม่อาย เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-19 3 0
05921 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจัดสรร ตำบลบ้านหลวง แม่อาย เชียงใหม่ 1.45.5.215 2024-02-29 2024-03-04 0 0
05923 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งกู่ ตำบลป่าตุ้ม พร้าว เชียงใหม่ 1.42.22.196 2023-11-08 2024-04-17 0 0
05924 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าไหน่ ตำบลป่าไหน่ พร้าว เชียงใหม่ 1.49.2.241 2023-11-08 2024-06-21 0 0
05925 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองปิด ตำบลสันทราย พร้าว เชียงใหม่ 1.47.4.234 2024-03-19 2024-05-27 16 0
05926 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขามสุ่มป่า ตำบลสันทราย พร้าว เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-12 0 0
05927 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งน้อย ตำบลบ้านโป่ง พร้าว เชียงใหม่ 1.46.6.226 2023-11-08 2024-04-22 0 0
05928 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่างิ้ว ตำบลน้ำแพร่ พร้าว เชียงใหม่ 1.47.15.239 2024-03-19 2024-05-17 0 0
05929 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแพะ ตำบลเขื่อนผาก พร้าว เชียงใหม่ 1.47.15.239 2023-12-21 2024-05-20 7 0
05930 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสหกรณ์ ตำบลเขื่อนผาก พร้าว เชียงใหม่ 1.45.5.215 2024-02-29 2024-03-03 0 0
05931 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าแขม ตำบลแม่แวน พร้าว เชียงใหม่ 1.47.4.234 2023-11-08 2024-06-06 0 0
05932 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่มเกล้า ตำบลแม่แวน พร้าว เชียงใหม่ 1.47.4.234 2024-02-29 2024-05-27 1 0
05934 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผาแดง ตำบลแม่ปั๋ง พร้าว เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-21 1 0
05935 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเม็ง ตำบลโหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-20 2 0
05936 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่ 1.47.4.234 2023-12-21 2024-05-24 8 0
05937 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกิ่วแลหลวง ตำบลยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 385 83
05938 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยส้ม ตำบลสันกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 5,468 17
05939 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งหลุก ตำบลท่าวังพร้าว สันป่าตอง เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-20 930 0
05940 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะขามหลวง ตำบลมะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-21 15 0
05941 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโรงวัว ตำบลแม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 1,955 9
05942 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทรายมูล ตำบลแม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 1,699 2
05943 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโป่ง ตำบลบ้านแม สันป่าตอง เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-23 0 0
05944 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกิ่วแลน้อย ตำบลบ้านแม สันป่าตอง เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-20 665 0
05945 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเปียง ตำบลบ้านแม สันป่าตอง เชียงใหม่ 1.47.15.239 2024-04-30 2024-05-24 1,665 0
05946 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งเสี้ยว ตำบลบ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 6 0
05947 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงก๋ำ ตำบลทุ่งสะโตก สันป่าตอง เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-13 13 0
05948 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวริน ตำบลทุ่งสะโตก สันป่าตอง เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 5,601 19
05949 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่กุ้งหลวง ตำบลทุ่งต้อม สันป่าตอง เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 3,379 6
05950 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 1,004 1
05951 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองห้า ตำบลน้ำบ่อหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 3,859 5
05952 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน สันป่าตอง เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-18 343 0
05953 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตลาด ตำบลสันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-10 475 0
05955 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร้องวัวแดง ตำบลร้องวัวแดง สันกำแพง เชียงใหม่ 1.47.15.239 2024-02-29 2024-05-28 11 0
05956 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าตาล ตำบลบวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-12 0 0
05958 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอยยาว ตำบลแช่ช้าง สันกำแพง เชียงใหม่ 1.47.15.239 2024-03-19 2024-05-20 0 0
05960 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าสักน้อย ตำบลแม่ปูคา สันกำแพง เชียงใหม่ 1.46.6.226 2023-12-21 2024-04-17 0 0
05961 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านล้านตอง ตำบลห้วยทราย สันกำแพง เชียงใหม่ 1.47.13.237 2023-12-21 2024-05-09 0 0
05962 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นเปา ตำบลต้นเปา สันกำแพง เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-18 141 0
05963 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมอญ ตำบลสันกลาง สันกำแพง เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-21 0 0
05965 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันคะยอม ตำบลสันทรายน้อย สันทราย เชียงใหม่ 1.42.22.196 2023-04-03 2023-12-13 99 0
05966 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันพระเนตร ตำบลสันพระเนตร สันทราย เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-20 49 0
05967 สถานีอนามัยบ้านสันนาเม็ง ตำบลสันนาเม็ง สันทราย เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 68 0
05968 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าก้าง ตำบลสันป่าเปา สันทราย เชียงใหม่ 1.38.1.158 2023-04-03 2023-10-16 0 0
05969 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร้องเม็ง ตำบลหนองแหย่ง สันทราย เชียงใหม่ 1.39.7.165 2023-04-03 2023-10-26 1 0
05972 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองมะจับ ตำบลแม่แฝก สันทราย เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 1,134 0
05973 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่มหลวง ตำบลแม่แฝก สันทราย เชียงใหม่ 1.44.5.209 2023-11-08 2024-01-26 95 0
05974 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่ สันทราย เชียงใหม่ 1.47.15.239 2023-04-03 2024-06-04 4 0
05975 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองวะ ตำบลเมืองเล็น สันทราย เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-17 8 0
05976 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าเหมือด ตำบลป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่ 1.38.1.158 2023-04-03 2023-10-11 90 0
05977 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีบุญเรือง ตำบลป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่ 1.44.6.211 2023-04-03 2024-02-07 6 0
05978 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันทราย ตำบลหนองแก๋ว หางดง เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-18 756 0
05979 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขันแก้ว ตำบลหารแก้ว หางดง เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-17 6 0
05980 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบวกครก ตำบลหนองตอง หางดง เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-21 5,341 0
05981 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นแก้ว ตำบลขุนคง หางดง เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-11 4 0
05982 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำโท้ง ตำบลสบแม่ข่า หางดง เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-20 0 0
05983 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ ตำบลบ้านแหวน หางดง เชียงใหม่ 1.47.15.239 2024-04-30 2024-05-20 23 0
05984 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นเฮือด ตำบลบ้านแหวน หางดง เชียงใหม่ 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-28 59 0
05985 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าตาล ตำบลสันผักหวาน หางดง เชียงใหม่ 1.47.15.239 2024-03-19 2024-06-18 464 0
05986 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นเกว๋น ตำบลหนองควาย หางดง เชียงใหม่ 1.47.15.239 2024-03-19 2024-05-13 3,064 0
05987 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปง ตำบลบ้านปง หางดง เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-21 0 0
05988 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ฮะ ตำบลบ้านปง หางดง เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 292 2
05989 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำแพร่ ตำบลน้ำแพร่ หางดง เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-19 655 0
05990 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแควมะกอก ตำบลฮอด ฮอด เชียงใหม่ 1.46.9.228 2023-11-08 2024-04-26 76 0
05991 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งโป่ง ตำบลบ้านตาล ฮอด เชียงใหม่ 1.47.4.234 2024-04-30 2024-06-15 3,215 0
05992 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาลกลาง ตำบลบ้านตาล ฮอด เชียงใหม่ 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-20 396 0
05993 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อพะแวน ตำบลบ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่ 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-24 760 0
05994 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาฟ่อน ตำบลบ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่ 1.46.9.228 2023-11-08 2024-04-23 1 0
05995 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่โถ ตำบลบ่อสลี ฮอด เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-21 43 0
05996 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกองลอย ตำบลบ่อสลี ฮอด เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-22 13 0
05997 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อสลี ตำบลบ่อสลี ฮอด เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-15 45 0
05998 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาคอเรือ ตำบลนาคอเรือ ฮอด เชียงใหม่ 1.49.2.241 2023-11-08 2024-06-15 393 0
05999 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถิ่นสำราญ ตำบลดอยเต่า ดอยเต่า เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 339 1
06000 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ ตำบลดอยเต่า ดอยเต่า เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 26 0
06001 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอยเต่า ตำบลดอยเต่า ดอยเต่า เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-14 0 0
06002 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแปลง 1 ตำบลมืดกา ดอยเต่า เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-11 15 0
06003 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแอ่นจัดสรร ตำบลบ้านแอ่น ดอยเต่า เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-10 76 0
06004 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้อย ตำบลบงตัน ดอยเต่า เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-23 185 0
06005 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโปงทุ่ง ตำบลโปงทุ่ง ดอยเต่า เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-13 26 0
06006 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ตูบ ตำบลโป่งทุ่ง ดอยเต่า เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-20 5 0
06007 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางเปียง ตำบลยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ 1.47.2.233 2024-04-30 2024-06-07 1 0
06008 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบลาน ตำบลยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-21 6 0
06010 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยน้ำขาว ตำบลม่อนจอง อมก๋อย เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-19 2 0
06011 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมูเซอร์ ตำบลม่อนจอง อมก๋อย เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-14 0 0
06012 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่หลองหลวง ตำบลสบโขง อมก๋อย เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 0 0
06013 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเกียน ตำบลนาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-18 905 0
06014 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางเนิ้ง ตำบลยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม่ 1.47.4.234 2024-04-30 2024-06-05 2 0
06015 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพญาชมภู ตำบลชมภู สารภี เชียงใหม่ 1.47.2.233 2024-03-19 2024-05-21 266 0
06016 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสองเมือง ตำบลไชยสถาน สารภี เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-21 3 0
06017 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวดง ตำบลขัวมุง สารภี เชียงใหม่ 1.47.2.233 2024-04-30 2024-06-05 11 0
06018 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแฝก ตำบลหนองแฝก สารภี เชียงใหม่ 1.46.6.226 2024-03-19 2024-04-03 4 0
06020 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแคว ตำบลท่ากว้าง สารภี เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-23 1,840 0
06021 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันต้นกอก ตำบลดอนแก้ว สารภี เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-21 392 0
06022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบวกครกเหนือ ตำบลท่าวังตาล สารภี เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-19 526 0
06023 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าสา ตำบลสันทราย สารภี เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 3 0
06024 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีคำชมภู ตำบลป่าบง สารภี เชียงใหม่ 1.44.5.209 2023-12-21 2024-02-01 1 0
06025 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเปียงหลวง ตำบลเปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-17 589 0
06026 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจอง ตำบลเปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 1,665 6
06027 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปงตำ ตำบลปงตำ ไชยปราการ เชียงใหม่ 1.47.15.239 2024-04-30 2024-06-05 17 0
06028 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร้องธาร ตำบลศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 8 0
06029 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงป่าสัก ตำบลศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-14 224 0
06030 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าแดง ตำบลแม่ทะลบ ไชยปราการ เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-19 12 0
06031 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยไผ่ ตำบลหนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-06-14 2024-06-24 1,182 0
06032 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันติวนา ตำบลหนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่ 1.47.2.233 2024-03-19 2024-05-01 1 0
06033 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปง ตำบลหนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่ 1.46.12.230 2024-03-19 2024-04-24 22 0
06034 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาทราย ตำบลทุ่งปี้ แม่วาง เชียงใหม่ 1.46.14.231 2024-03-19 2024-04-26 0 0
06035 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งป่าคาเหนือ ตำบลทุ่งปี้ แม่วาง เชียงใหม่ 1.46.14.231 2022-10-05 2024-05-14 0 0
06036 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเตาไห ตำบลทุ่งรวงทอง แม่วาง เชียงใหม่ 1.45.2.213 2023-12-21 2024-03-26 0 0
06037 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเต่า ตำบลแม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-21 326 0
06038 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่วังผาปูน ตำบลแม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-20 2,187 0
06039 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนเปา ตำบลดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่ 1.47.13.237 2024-03-19 2024-05-09 12 0
06040 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวฝาย ตำบลออนเหนือ แม่ออน เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-22 0 0
06041 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านออนกลาง ตำบลออนกลาง แม่ออน เชียงใหม่ 1.45.10.217 2023-11-08 2024-03-13 0 0
06042 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสหกรณ์ ตำบลสหกรณ์ แม่ออน เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-19 20 0
06043 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว แม่ออน เชียงใหม่ 1.46.12.230 2024-02-29 2024-04-14 0 0
06044 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยทราย ตำบลแม่ทา แม่ออน เชียงใหม่ 1.47.13.237 2023-11-08 2024-05-08 0 0
06045 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าไม้ห้วยบง ตำบลทาเหนือ แม่ออน เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-22 17 0
06046 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโทกเสือ (กรป.กลาง) ตำบลดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่ 1.49.2.241 2022-10-05 2024-06-10 0 0
06048 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามหลัง ตำบลสองแคว ดอยหล่อ เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-10 5 0
06049 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนชัย ตำบลยางคราม ดอยหล่อ เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 4 0
06050 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่หนองหอย ตำบลสันติสุข ดอยหล่อ เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-10 5 0
10254 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ตำบลแม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-22 35 0
10266 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่แฮเหนือ ตำบลแม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-24 1,749 9
10280 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแกน้อย เชียงดาว เชียงใหม่ 1.43.7.199 2023-11-08 2024-01-02 0 0
10299 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างขาง ฝาง เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-23 2 0
10310 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพุย ตำบลบ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-15 3 0
10313 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่งูด ตำบลนาคอเรือ ฮอด เชียงใหม่ 1.47.15.239 2024-04-30 2024-05-21 2 0
10713 โรงพยาบาลนครพิงค์ แม่ริม เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-19 1,301 0
11122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-19 192 0
11131 โรงพยาบาลหางดง หางดง เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-21 36 0
13986 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-19 4 0
13987 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโหล่งปง แม่แจ่ม เชียงใหม่ 1.47.2.233 2024-04-30 2024-05-18 1 0
13988 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่แดดน้อย ตำบลแม่แดด เชียงใหม่ 1.46.12.230 2024-03-19 2024-04-20 2 0
13989 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ละอูป ตำบลแจ่มหลวง เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-14 29 0
13990 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบวกหมื้อ ตำบลขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม่ 1.47.15.239 2024-02-29 2024-05-29 4 0
13991 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบหาร ตำบลทุ่งต้อม สันป่าตอง เชียงใหม่ 1.45.5.215 2023-04-03 2024-03-02 666 0
13992 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไคร้ ตำบลหนองตอง หางดง เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-20 25 0
13993 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตุงลอย ตำบลอมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 371 4
13994 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าต้นกวาว ตำบลชมภู สารภี เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-19 0 0
13995 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงป็อก ตำบลแสนไห เวียงแหง เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-17 57 0
13996 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งศาลา ตำบลดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่ 1.47.15.239 2023-12-21 2024-05-28 4 0
13997 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศิริมังคลาจารย์ ตำบลดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่ 1.47.4.234 2023-11-08 2024-05-31 8 0
14163 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางเฟือง ตำบลปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-21 833 0
14238 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่เตี๊ยะ ตำบลดอยแก้ว จอมทอง เชียงใหม่ 1.47.15.239 2024-03-19 2024-05-27 20 0
14239 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขุนกลาง จอมทอง เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-14 1 0
14461 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง สารภี เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-20 2 0
14462 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยเปายง ตำบลดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-19 499 0
14465 ศูนย์บริการสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1.49.2.241 2023-10-16 2024-06-14 1 0
15097 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซิแบร์ ตำบลแม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-14 0 0
15116 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่หนองบัว ตำบลหนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่ 1.45.14.220 2023-12-21 2024-03-21 1,039 0
21317 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอูตูม ตำบลนาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 538 11
21566 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามลี่ พร้าว เชียงใหม่ 1.47.15.239 2023-12-21 2024-05-24 0 0
21714 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งต้นงิ้ว อมก๋อย เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 164 2
22177 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันห่าว สันป่าตอง เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 1,603 4
22380 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาฮ่อง แม่แจ่ม เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-21 5 0
22749 สถานพยาบาลเรือนจำกลางเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-03 0 0
23231 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยสะแพด จอมทอง เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-19 1,393 4
23232 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขุนแตะ จอมทอง เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-14 94 0
23976 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ตะละ เชียงใหม่ 1.46.14.231 2024-03-19 2024-04-26 0 0
40847 ศูนย์สุขภาพชุมชนหนองหอย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1.42.22.196 2023-10-16 2023-12-18 0 0
42313 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งแก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 1.49.2.241 2023-11-08 2024-06-21 95 0
77445 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลบ้านกาด แม่วาง เชียงใหม่ 1.47.15.239 2022-10-05 2024-05-23 0 0
77450 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลหางดง หางดง เชียงใหม่ 1.47.15.239 2024-03-19 2024-05-15 165 0
77482 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเวียง อำเภอฝาง ฝาง เชียงใหม่ 1.43.9.200 2023-12-21 2024-01-09 3 0
77564 ศูนย์สุขภาพชุมชนเชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 1.47.15.239 2023-10-16 2024-05-16 6 0
77566 ศูนย์สุขภาพชุมชนนครพิงค์ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1.47.15.239 2023-10-16 2024-05-31 0 0
77583 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองงาม แม่อาย เชียงใหม่ 1.46.6.226 2024-03-19 2024-04-24 0 0
77600 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ห้วยเฮี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 845 1
77647 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองหาร สันทราย เชียงใหม่ 1.42.21.195 2023-10-16 2023-12-06 0 0
77756 ศูนย์สุขภาพชุมชนสันมหาพน แม่แตง เชียงใหม่ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-19 27 0
99758 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสารภี สารภี เชียงใหม่ 1.42.22.196 2023-10-16 2023-12-19 0 0
99911 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเวียงแหง เวียงแหง เชียงใหม่ 1.43.9.200 2023-04-03 2024-01-09 0 0
99913 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่ออน แม่ออน เชียงใหม่ 1.43.9.200 2023-12-21 2024-01-04 0 0
Update : 2024-06-24 10:45:00

หน่วยบริการใช้งานระบบ NHSO Authen | V1 , V2

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด จำนวน Authen Web Authen J2Claim Authen ใช้งานล่าสุด
05811 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจ็ดยอด ตำบลช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 780 765 15 2024-06-15
05812 สถานีอนามัยสุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1 0 1 2023-07-12
05813 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าข้าม ตำบลแม่เหียะ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 32 31 1 2023-11-16
05815 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหอย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 11 3 8 2024-06-19
05818 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 3 3 0 2023-04-19
05819 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าข่อยเหนือ ตำบลสันผีเสื้อ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 8 8 0 2024-03-22
05820 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่หอย ตำบลบ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 229 5 224 2024-06-20
05821 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองกลาง ตำบลบ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 2,280 7 2,273 2023-11-22
05822 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองห่าย ตำบลข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่ 1 0 1 2023-04-10
05823 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแท่นดอกไม้ ตำบลสบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม่ 10,084 1 10,083 2024-06-24
05824 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยทราย ตำบลบ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ 8 7 1 2024-01-25
05825 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าข้ามเหนือ ตำบลบ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ 8 8 0 2024-05-31
05826 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ 3,122 3,122 0 2024-06-24
05827 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ 618 3 615 2024-06-24
05829 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังน้ำหยาด ตำบลแม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ 32 30 2 2024-06-04
05832 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองธาร ตำบลบ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่ 2 0 2 2023-11-27
05833 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางอุ๋ง ตำบลแม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 3,714 3 3,711 2024-06-24
05835 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ซา ตำบลแม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ 1,334 0 1,334 2024-06-20
05836 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่นาจร ตำบลแม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ 340 2 338 2023-11-23
05837 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยบง ตำบลบ้านจันทร์ เชียงใหม่ 7 4 3 2024-05-01
05838 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่แฮใต้ ตำบลปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่ 1 1 0 2023-12-07
05839 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางหินฝน ตำบลปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่ 584 3 581 2024-06-20
05840 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกองแขก ตำบลกองแขก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 2 0 2 2024-05-30
05841 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาหวาย ตำบลเมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ 7 0 7 2023-06-06
05842 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ 4 3 1 2023-11-03
05843 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองงาย ตำบลเมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม่ 7 7 0 2024-06-11
05844 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่นะ ตำบลแม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่ 1,248 0 1,248 2024-02-22
05845 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบอ้อ ตำบลแม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่ 1 0 1 2024-02-22
05846 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ ตำบลเมืองคอง เชียงดาว เชียงใหม่ 1 1 0 2023-09-22
05847 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางมะเยา ตำบลปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ 4 0 4 2023-04-19
05848 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไตรสภาวะคาม ตำบลปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ 213 6 207 2024-06-24
05850 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกอกหม่น ตำบลสันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 10,742 4 10,738 2024-06-24
05851 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งมะหนิ้ว ตำบลลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 4,671 0 4,671 2024-06-24
05852 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดวงดี ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 2,940 0 2,940 2024-06-24
05853 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่า ตำบลสง่าบ้าน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 3,080 6 3,074 2024-06-23
05854 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าดู่ ตำบลป่าลาน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 2,607 0 2,607 2024-06-24
05855 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าแงะ ตำบลตลาดขวัญ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 3,135 25 3,110 2024-06-24
05856 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพันหลัง ตำบลสำราญราษฏร์ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 2,257 1 2,256 2024-06-24
05857 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันต้นแหน ตำบลแม่คือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 7,787 5 7,782 2024-06-24
05858 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ก๊ะ ตำบลตลาดใหญ่ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 1,815 0 1,815 2024-06-24
05859 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันทราย ตำบลแม่ฮ้อยเงิน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 5,226 9 5,217 2024-06-24
05860 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยบ่อทอง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 6,433 577 5,856 2024-06-24
05861 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหม้อ(สมเด็จ) ตำบลป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 1,863 0 1,863 2024-06-24
05862 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่งดิน(โป่งกุ่ม) ตำบลป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 2,023 1 2,022 2024-06-24
05863 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางไฮ (เทพเสด็จ) ตำบลเทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 2,267 2 2,265 2024-06-24
05864 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ก๊ะ ตำบลแม่แตง แม่แตง เชียงใหม่ 3 2 1 2023-09-19
05866 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช่อแล ตำบลช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ 6 6 0 2023-12-26
05868 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางม่วง ตำบลสบเปิง แม่แตง เชียงใหม่ 1 0 1 2023-04-12
05869 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเป้า ตำบลบ้านเป้า แม่แตง เชียงใหม่ 2 2 0 2023-12-29
05870 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันป่าตึง ตำบลสันป่ายาง แม่แตง เชียงใหม่ 2,939 0 2,939 2024-03-19
05871 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าแป๋ ตำบลป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่ 116 3 113 2024-02-12
05872 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านออบ ตำบลเมืองก๋าย แม่แตง เชียงใหม่ 1,612 0 1,612 2024-06-18
05873 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นลุง ตำบลบ้านช้าง แม่แตง เชียงใหม่ 160 0 160 2024-03-28
05874 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ตะมาน ตำบลกื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ 3 0 3 2023-06-26
05875 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปง ตำบลอินทขิล แม่แตง เชียงใหม่ 7,258 7,249 9 2024-06-24
05876 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางกว้าง ตำบลอินทขิล แม่แตง เชียงใหม่ 6 0 6 2023-05-09
05877 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านริมใต้ ตำบลริมใต้ แม่ริม เชียงใหม่ 328 38 290 2023-10-26
05878 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขอนตาล ตำบลริมใต้ แม่ริม เชียงใหม่ 15 7 8 2024-03-26
05879 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองผ่า ตำบลริมเหนือ แม่ริม เชียงใหม่ 4 1 3 2023-04-25
05880 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ ตำบลสันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 890 125 765 2023-10-13
05881 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันคะยอม ตำบลขี้เหล็ก แม่ริม เชียงใหม่ 52 1 51 2024-05-09
05882 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซาง ตำบลขี้เหล็ก แม่ริม เชียงใหม่ 12 0 12 2024-03-02
05883 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขี้เหล็กหลวง ตำบลขี้เหล็ก แม่ริม เชียงใหม่ 535 0 535 2024-03-08
05884 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะลวงนอก ตำบลสะลวง แม่ริม เชียงใหม่ 9 5 4 2024-03-03
05885 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองปลามัน ตำบลห้วยทราย แม่ริม เชียงใหม่ 113 0 113 2024-06-23
05886 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งโป่ง ตำบลแม่แรม แม่ริม เชียงใหม่ 16 5 11 2024-03-18
05888 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่สาหลวง ตำบลแม่สา แม่ริม เชียงใหม่ 5 5 0 2023-12-08
05889 โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ 3 3 0 2023-07-07
05890 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนตัน ตำบลเหมืองแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ 2,881 1 2,880 2024-02-10
05891 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังป้อง ตำบลเหมืองแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ 8 0 8 2024-03-19
05894 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอมลอง ตำบลแม่สาบ สะเมิง เชียงใหม่ 33 0 33 2024-03-17
05895 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านงิ้วเฒ่า ตำบลแม่สาบ สะเมิง เชียงใหม่ 3 3 0 2023-07-20
05896 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านปางมะโอ สะเมิง เชียงใหม่ 7 6 1 2024-03-28
05897 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยั้งเมิน ตำบลยั้งเมิน สะเมิง เชียงใหม่ 8,732 5 8,727 2024-06-20
05898 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันทรายคองน้อย ตำบลเวียง ฝาง เชียงใหม่ 3,176 0 3,176 2023-11-29
05899 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่อนปิ่น ตำบลม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่ 15 15 0 2023-10-28
05900 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงชุม ตำบลม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่ 17 5 12 2024-05-08
05901 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่งอนกลาง ตำบลแม่งอน ฝาง เชียงใหม่ 43 0 43 2024-02-27
05902 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยาง ตำบลแม่งอน ฝาง เชียงใหม่ 301 8 293 2024-06-24
05903 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่สูน ตำบลแม่สูน ฝาง เชียงใหม่ 6 1 5 2024-04-09
05904 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันป่าแดง ตำบลแม่สูน ฝาง เชียงใหม่ 4,209 8 4,201 2024-06-24
05905 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองยาว ตำบลแม่สูน ฝาง เชียงใหม่ 4,290 0 4,290 2024-06-24
05906 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยงูนอก ตำบลสันทราย ฝาง เชียงใหม่ 1 0 1 2023-10-27
05907 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองแคว ตำบลสันทราย ฝาง เชียงใหม่ 10 10 0 2023-06-27
05908 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยไคร้ ตำบลแม่คะ ฝาง เชียงใหม่ 3,222 2 3,220 2024-03-26
05909 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองฮ่าง ตำบลแม่คะ ฝาง เชียงใหม่ 18,905 4 18,901 2024-06-24
05910 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ข่า ตำบลแม่ข่า ฝาง เชียงใหม่ 3,435 5 3,430 2024-06-11
05911 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าหัด ตำบลโป่งน้ำร้อน ฝาง เชียงใหม่ 1 1 0 2022-10-26
05913 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยป่าซาง ตำบลแม่สาว แม่อาย เชียงใหม่ 2 2 0 2022-11-24
05915 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันป๋อ ตำบลสันต้นหมื้อ แม่อาย เชียงใหม่ 3 3 0 2022-01-10
05916 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคายหลวง ตำบลแม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่ 3,875 2 3,873 2024-06-24
05918 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าตอน ตำบลท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ 1,427 1 1,426 2024-06-24
05920 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลวง ตำบลบ้านหลวง แม่อาย เชียงใหม่ 3 0 3 2024-03-05
05925 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองปิด ตำบลสันทราย พร้าว เชียงใหม่ 16 0 16 2023-04-21
05929 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแพะ ตำบลเขื่อนผาก พร้าว เชียงใหม่ 7 7 0 2023-06-07
05932 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่มเกล้า ตำบลแม่แวน พร้าว เชียงใหม่ 1 0 1 2024-03-02
05934 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผาแดง ตำบลแม่ปั๋ง พร้าว เชียงใหม่ 1 0 1 2023-04-20
05935 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเม็ง ตำบลโหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่ 2 0 2 2024-03-02
05936 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่ 8 8 0 2023-11-13
05937 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกิ่วแลหลวง ตำบลยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่ 385 41 344 2024-06-24
05938 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยส้ม ตำบลสันกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ 5,468 1 5,467 2024-06-24
05939 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งหลุก ตำบลท่าวังพร้าว สันป่าตอง เชียงใหม่ 930 0 930 2024-06-20
05940 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะขามหลวง ตำบลมะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่ 15 2 13 2024-03-28
05941 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโรงวัว ตำบลแม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม่ 1,955 1 1,954 2024-06-24
05942 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทรายมูล ตำบลแม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม่ 1,699 1 1,698 2024-06-24
05944 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกิ่วแลน้อย ตำบลบ้านแม สันป่าตอง เชียงใหม่ 665 0 665 2024-06-20
05945 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเปียง ตำบลบ้านแม สันป่าตอง เชียงใหม่ 1,665 0 1,665 2024-03-08
05946 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งเสี้ยว ตำบลบ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ 6 5 1 2023-11-07
05947 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงก๋ำ ตำบลทุ่งสะโตก สันป่าตอง เชียงใหม่ 13 4 9 2024-05-26
05948 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวริน ตำบลทุ่งสะโตก สันป่าตอง เชียงใหม่ 5,601 8 5,593 2024-06-24
05949 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่กุ้งหลวง ตำบลทุ่งต้อม สันป่าตอง เชียงใหม่ 3,379 0 3,379 2024-06-24
05950 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่ 1,004 0 1,004 2024-06-24
05951 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองห้า ตำบลน้ำบ่อหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่ 3,859 10 3,849 2024-06-24
05952 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน สันป่าตอง เชียงใหม่ 343 1 342 2024-06-18
05953 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตลาด ตำบลสันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่ 475 0 475 2024-01-25
05955 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร้องวัวแดง ตำบลร้องวัวแดง สันกำแพง เชียงใหม่ 11 9 2 2023-11-20
05959 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ผาแหน ตำบลออนใต้ สันกำแพง เชียงใหม่ 1 1 0 2023-07-17
05962 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นเปา ตำบลต้นเปา สันกำแพง เชียงใหม่ 141 7 134 2023-11-16
05964 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่อ ตำบลสันทรายหลวง สันทราย เชียงใหม่ 1 1 0 2023-07-23
05965 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันคะยอม ตำบลสันทรายน้อย สันทราย เชียงใหม่ 99 77 22 2024-06-21
05966 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันพระเนตร ตำบลสันพระเนตร สันทราย เชียงใหม่ 49 14 35 2024-06-19
05967 สถานีอนามัยบ้านสันนาเม็ง ตำบลสันนาเม็ง สันทราย เชียงใหม่ 68 0 68 2024-04-29
05969 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร้องเม็ง ตำบลหนองแหย่ง สันทราย เชียงใหม่ 1 0 1 2023-05-23
05972 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองมะจับ ตำบลแม่แฝก สันทราย เชียงใหม่ 1,134 0 1,134 2024-06-21
05973 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่มหลวง ตำบลแม่แฝก สันทราย เชียงใหม่ 95 0 95 2023-07-26
05974 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่ สันทราย เชียงใหม่ 4 0 4 2023-08-18
05975 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองวะ ตำบลเมืองเล็น สันทราย เชียงใหม่ 8 4 4 2024-06-17
05976 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าเหมือด ตำบลป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่ 90 33 57 2023-10-10
05977 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีบุญเรือง ตำบลป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่ 6 6 0 2023-12-13
05978 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันทราย ตำบลหนองแก๋ว หางดง เชียงใหม่ 756 0 756 2024-06-13
05979 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขันแก้ว ตำบลหารแก้ว หางดง เชียงใหม่ 6 0 6 2023-02-17
05980 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบวกครก ตำบลหนองตอง หางดง เชียงใหม่ 5,341 15 5,326 2024-02-15
05981 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นแก้ว ตำบลขุนคง หางดง เชียงใหม่ 4 0 4 2023-04-10
05983 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ ตำบลบ้านแหวน หางดง เชียงใหม่ 23 0 23 2023-06-02
05984 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นเฮือด ตำบลบ้านแหวน หางดง เชียงใหม่ 59 35 24 2023-11-24
05985 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าตาล ตำบลสันผักหวาน หางดง เชียงใหม่ 464 0 464 2023-07-30
05986 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นเกว๋น ตำบลหนองควาย หางดง เชียงใหม่ 3,064 0 3,064 2024-02-27
05988 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ฮะ ตำบลบ้านปง หางดง เชียงใหม่ 292 2 290 2024-06-24
05989 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำแพร่ ตำบลน้ำแพร่ หางดง เชียงใหม่ 655 0 655 2023-04-18
05990 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแควมะกอก ตำบลฮอด ฮอด เชียงใหม่ 76 1 75 2023-05-31
05991 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งโป่ง ตำบลบ้านตาล ฮอด เชียงใหม่ 3,215 0 3,215 2024-06-02
05992 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาลกลาง ตำบลบ้านตาล ฮอด เชียงใหม่ 396 13 383 2023-11-18
05993 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อพะแวน ตำบลบ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่ 760 0 760 2024-05-01
05994 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาฟ่อน ตำบลบ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่ 1 0 1 2023-03-07
05995 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่โถ ตำบลบ่อสลี ฮอด เชียงใหม่ 43 34 9 2024-01-22
05996 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกองลอย ตำบลบ่อสลี ฮอด เชียงใหม่ 13 11 2 2023-11-17
05997 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อสลี ตำบลบ่อสลี ฮอด เชียงใหม่ 45 11 34 2024-06-06
05998 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาคอเรือ ตำบลนาคอเรือ ฮอด เชียงใหม่ 393 1 392 2023-11-12
05999 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถิ่นสำราญ ตำบลดอยเต่า ดอยเต่า เชียงใหม่ 339 0 339 2024-06-24
06000 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ ตำบลดอยเต่า ดอยเต่า เชียงใหม่ 26 0 26 2024-06-13
06002 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแปลง 1 ตำบลมืดกา ดอยเต่า เชียงใหม่ 15 2 13 2024-04-03
06003 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแอ่นจัดสรร ตำบลบ้านแอ่น ดอยเต่า เชียงใหม่ 76 73 3 2024-05-16
06004 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้อย ตำบลบงตัน ดอยเต่า เชียงใหม่ 185 6 179 2024-05-30
06005 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโปงทุ่ง ตำบลโปงทุ่ง ดอยเต่า เชียงใหม่ 26 0 26 2024-05-28
06006 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ตูบ ตำบลโป่งทุ่ง ดอยเต่า เชียงใหม่ 5 1 4 2024-05-14
06007 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางเปียง ตำบลยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ 1 1 0 2023-07-18
06008 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบลาน ตำบลยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ 6 6 0 2023-12-08
06010 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยน้ำขาว ตำบลม่อนจอง อมก๋อย เชียงใหม่ 2 0 2 2024-05-29
06013 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเกียน ตำบลนาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่ 905 5 900 2024-05-30
06014 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางเนิ้ง ตำบลยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม่ 2 2 0 2024-05-08
06015 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพญาชมภู ตำบลชมภู สารภี เชียงใหม่ 266 9 257 2023-02-23
06016 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสองเมือง ตำบลไชยสถาน สารภี เชียงใหม่ 3 2 1 2024-03-03
06017 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวดง ตำบลขัวมุง สารภี เชียงใหม่ 11 0 11 2024-05-31
06018 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแฝก ตำบลหนองแฝก สารภี เชียงใหม่ 4 4 0 2023-05-23
06020 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแคว ตำบลท่ากว้าง สารภี เชียงใหม่ 1,840 17 1,823 2024-05-09
06021 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันต้นกอก ตำบลดอนแก้ว สารภี เชียงใหม่ 392 10 382 2024-06-21
06022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบวกครกเหนือ ตำบลท่าวังตาล สารภี เชียงใหม่ 526 6 520 2024-06-06
06023 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าสา ตำบลสันทราย สารภี เชียงใหม่ 3 3 0 2022-12-15
06024 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีคำชมภู ตำบลป่าบง สารภี เชียงใหม่ 1 0 1 2024-02-01
06025 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเปียงหลวง ตำบลเปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่ 589 175 414 2024-06-17
06026 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจอง ตำบลเปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่ 1,665 1 1,664 2024-06-24
06027 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปงตำ ตำบลปงตำ ไชยปราการ เชียงใหม่ 17 14 3 2024-01-10
06028 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร้องธาร ตำบลศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่ 8 3 5 2023-07-27
06029 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงป่าสัก ตำบลศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่ 224 224 0 2023-05-31
06030 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าแดง ตำบลแม่ทะลบ ไชยปราการ เชียงใหม่ 12 9 3 2024-03-02
06031 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยไผ่ ตำบลหนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่ 1,182 1,106 76 2024-02-27
06032 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันติวนา ตำบลหนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่ 1 0 1 2023-03-16
06033 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปง ตำบลหนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่ 22 20 2 2023-11-08
06037 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเต่า ตำบลแม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 326 0 326 2024-06-21
06038 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่วังผาปูน ตำบลแม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 2,187 20 2,167 2024-05-20
06039 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนเปา ตำบลดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่ 12 8 4 2024-04-11
06042 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสหกรณ์ ตำบลสหกรณ์ แม่ออน เชียงใหม่ 20 19 1 2023-11-30
06045 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าไม้ห้วยบง ตำบลทาเหนือ แม่ออน เชียงใหม่ 17 14 3 2024-05-18
06048 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามหลัง ตำบลสองแคว ดอยหล่อ เชียงใหม่ 5 5 0 2023-06-22
06049 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนชัย ตำบลยางคราม ดอยหล่อ เชียงใหม่ 4 0 4 2023-10-12
06050 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่หนองหอย ตำบลสันติสุข ดอยหล่อ เชียงใหม่ 5 3 2 2023-03-24
10254 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ตำบลแม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ 35 35 0 2024-06-08
10266 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่แฮเหนือ ตำบลแม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ 1,749 0 1,749 2024-06-24
10299 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างขาง ฝาง เชียงใหม่ 2 0 2 2024-02-21
10310 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพุย ตำบลบ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่ 3 0 3 2023-07-19
10313 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่งูด ตำบลนาคอเรือ ฮอด เชียงใหม่ 2 0 2 2023-03-08
10713 โรงพยาบาลนครพิงค์ แม่ริม เชียงใหม่ 1,301 1,290 11 2024-06-20
11119 โรงพยาบาลจอมทอง จอมทอง เชียงใหม่ 2,116 2,116 0 2024-06-20
11120 โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา แม่แจ่ม เชียงใหม่ 14 14 0 2023-12-22
11121 โรงพยาบาลเชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ 412 412 0 2024-02-10
11122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 192 192 0 2024-03-25
11123 โรงพยาบาลแม่แตง แม่แตง เชียงใหม่ 3,615 3,615 0 2024-06-21
11124 โรงพยาบาลสะเมิง สะเมิง เชียงใหม่ 12 12 0 2023-12-30
11125 โรงพยาบาลฝาง ฝาง เชียงใหม่ 96 95 1 2024-04-10
11126 โรงพยาบาลแม่อาย แม่อาย เชียงใหม่ 9 9 0 2023-10-24
11127 โรงพยาบาลพร้าว พร้าว เชียงใหม่ 15 15 0 2023-10-17
11128 โรงพยาบาลสันป่าตอง สันป่าตอง เชียงใหม่ 72 72 0 2024-05-24
11129 โรงพยาบาลสันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่ 2 2 0 2023-08-29
11130 โรงพยาบาลสันทราย สันทราย เชียงใหม่ 343 343 0 2024-06-16
11131 โรงพยาบาลหางดง หางดง เชียงใหม่ 36 36 0 2024-02-12
11132 โรงพยาบาลฮอด ฮอด เชียงใหม่ 214 214 0 2024-06-23
11133 โรงพยาบาลดอยเต่า ดอยเต่า เชียงใหม่ 10 10 0 2024-04-18
11134 โรงพยาบาลอมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ 5 5 0 2024-04-23
11135 โรงพยาบาลสารภี สารภี เชียงใหม่ 32 32 0 2024-05-26
11136 โรงพยาบาลเวียงแหง เวียงแหง เชียงใหม่ 147 147 0 2024-01-25
11137 โรงพยาบาลไชยปราการ ไชยปราการ เชียงใหม่ 582 582 0 2024-02-14
11138 โรงพยาบาลแม่วาง แม่วาง เชียงใหม่ 22 22 0 2024-04-22
11139 โรงพยาบาลแม่ออน แม่ออน เชียงใหม่ 14 14 0 2023-10-30
11507 โรงพยาบาลกองบิน 41 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1 1 0 2023-01-25
11508 โรงพยาบาลค่ายกาวิละ เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 3 3 0 2023-09-06
11643 โรงพยาบาลดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่ 17 17 0 2023-03-20
11978 โรงพยาบาลดารารัศมี แม่ริม เชียงใหม่ 10 10 0 2023-06-30
11982 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ลานนา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 45 45 0 2022-08-17
11991 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ราชเวชเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1 1 0 2022-08-02
11994 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เทพปัญญา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 10 10 0 2022-07-10
11995 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 5 5 0 2023-07-21
11999 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 7 7 0 2024-03-29
12279 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 5 5 0 2023-11-06
12280 โรงพยาบาลสวนปรุง เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 23 23 0 2024-06-13
12281 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 2 2 0 2024-06-10
13775 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ แม่ริม เชียงใหม่ 12 12 0 2024-01-29
13780 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 230 230 0 2024-06-05
13783 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1จังหวัดเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 3 3 0 2022-01-28
13785 โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ แม่ริม เชียงใหม่ 7 7 0 2023-12-15
13986 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 4 4 0 2023-07-13
13987 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโหล่งปง แม่แจ่ม เชียงใหม่ 1 0 1 2023-11-16
13988 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่แดดน้อย ตำบลแม่แดด เชียงใหม่ 2 2 0 2024-01-08
13989 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ละอูป ตำบลแจ่มหลวง เชียงใหม่ 29 1 28 2023-10-28
13990 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบวกหมื้อ ตำบลขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม่ 4 2 2 2024-03-02
13991 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบหาร ตำบลทุ่งต้อม สันป่าตอง เชียงใหม่ 666 0 666 2024-02-28
13992 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไคร้ ตำบลหนองตอง หางดง เชียงใหม่ 25 7 18 2023-12-12
13993 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตุงลอย ตำบลอมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ 371 0 371 2024-06-24
13995 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงป็อก ตำบลแสนไห เวียงแหง เชียงใหม่ 57 0 57 2023-12-13
13996 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งศาลา ตำบลดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่ 4 2 2 2024-04-11
13997 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศิริมังคลาจารย์ ตำบลดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่ 8 6 2 2023-07-04
14163 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางเฟือง ตำบลปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ 833 355 478 2024-06-21
14238 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่เตี๊ยะ ตำบลดอยแก้ว จอมทอง เชียงใหม่ 20 0 20 2024-03-13
14239 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขุนกลาง จอมทอง เชียงใหม่ 1 1 0 2023-10-26
14461 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง สารภี เชียงใหม่ 2 1 1 2023-08-08
14462 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยเปายง ตำบลดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่ 499 2 497 2023-07-24
14465 ศูนย์บริการสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1 1 0 2022-12-20
14550 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เชียงใหม่ใกล้หมอ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 20 20 0 2024-04-29
14916 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางเชียงใหม่ฮอสพิทอล เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 13 13 0 2024-01-16
14922 คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1 1 0 2023-04-05
15116 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่หนองบัว ตำบลหนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่ 1,039 14 1,025 2023-12-20
18645 คลินิก สวท เวชกรรม เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1 1 0 2022-11-02
18798 นพเก้าคลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง แม่ริม เชียงใหม่ 9 9 0 2024-05-29
18812 เชียงใหม่คลินิกโรคไตเวชกรรมเฉพาะทาง เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 4 4 0 2024-05-03
21317 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอูตูม ตำบลนาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่ 538 7 531 2024-06-24
21714 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งต้นงิ้ว อมก๋อย เชียงใหม่ 164 0 164 2024-06-24
22177 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันห่าว สันป่าตอง เชียงใหม่ 1,603 5 1,598 2024-06-24
22380 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาฮ่อง แม่แจ่ม เชียงใหม่ 5 1 4 2024-05-30
23231 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยสะแพด จอมทอง เชียงใหม่ 1,393 1,392 1 2024-06-24
23232 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขุนแตะ จอมทอง เชียงใหม่ 94 0 94 2024-06-08
23736 โรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เชียงใหม่ 9 9 0 2024-04-19
24706 ศูนย์บริการสุขภาพเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 3 3 0 2024-03-27
42263 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ลานนา 3 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 5 5 0 2022-09-13
42313 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งแก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 95 0 95 2024-06-21
42751 แท่นคำคลินิกเวชกรรม จอมทอง เชียงใหม่ 10 10 0 2024-02-05
42762 นาร์คลินิกเวชกรรม เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 26 26 0 2022-05-14
77450 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลหางดง หางดง เชียงใหม่ 165 0 165 2023-04-20
77482 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเวียง อำเภอฝาง ฝาง เชียงใหม่ 3 3 0 2023-01-12
77564 ศูนย์สุขภาพชุมชนเชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 6 0 6 2023-04-19
77600 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ห้วยเฮี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม่ 845 3 842 2024-06-24
77756 ศูนย์สุขภาพชุมชนสันมหาพน แม่แตง เชียงใหม่ 27 2 25 2023-11-15
99731 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่ 1 1 0 2023-03-24
99909 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลหางดง หางดง เชียงใหม่ 185 4 181 2023-03-17
Update : 2024-06-24 10:45:02