รหัสจังหวัด จังหวัด เขตสุขภาพที่ ติดตั้ง J2Claim ใช้งาน J2Claim วันนี้ Authen ทั้งหมด Authen วันนี้
10 กรุงเทพมหานคร 13 1 0 1,244 0
11 สมุทรปราการ 06 1 0 270 0
12 นนทบุรี 04 29 0 504 0
13 ปทุมธานี 04 67 0 3,444 0
14 พระนครศรีอยุธยา 04 0 0 1,905 0
15 อ่างทอง 04 0 0 10 0
16 ลพบุรี 04 0 0 87 0
17 สิงห์บุรี 04 0 0 18 0
18 ชัยนาท 03 0 0 10 0
19 สระบุรี 04 0 0 35 0
20 ชลบุรี 06 26 0 2,118 0
21 ระยอง 06 57 0 7,880 0
22 จันทบุรี 06 0 0 42 0
23 ตราด 06 0 0 15 0
24 ฉะเชิงเทรา 06 0 0 4,136 0
25 ปราจีนบุรี 06 42 0 384 0
26 นครนายก 04 0 0 68 0
27 สระแก้ว 06 93 0 37,283 0
30 นครราชสีมา 09 0 0 13,954 0
31 บุรีรัมย์ 09 0 0 145 0
32 สุรินทร์ 09 0 0 649 0
33 ศรีสะเกษ 10 226 0 52,482 0
34 อุบลราชธานี 10 298 1 40,395 0
35 ยโสธร 10 0 0 67 0
36 ชัยภูมิ 09 0 0 70 0
37 อำนาจเจริญ 10 0 0 55 0
38 บึงกาฬ 08 0 0 32 0
39 หนองบัวลำภู 08 58 0 2,482 0
40 ขอนแก่น 07 189 0 169,132 0
41 อุดรธานี 08 149 0 58,602 0
42 เลย 08 0 0 202 0
43 หนองคาย 08 13 0 380 0
44 มหาสารคาม 07 0 0 60 0
45 ร้อยเอ็ด 07 0 0 134 0
46 กาฬสินธุ์ 07 120 0 36,637 0
47 สกลนคร 08 157 0 150,166 0
48 นครพนม 08 147 0 42,720 0
49 มุกดาหาร 10 76 0 37,247 0
50 เชียงใหม่ 01 288 0 207,496 0
51 ลำพูน 01 43 0 18,500 0
52 ลำปาง 01 116 0 146,859 0
53 อุตรดิตถ์ 02 88 0 75,679 0
54 แพร่ 01 0 0 15 0
55 น่าน 01 0 0 27 0
56 พะเยา 01 0 0 50 0
57 เชียงราย 01 67 0 18,708 0
58 แม่ฮ่องสอน 01 56 0 39,416 0
60 นครสวรรค์ 03 72 0 13,916 0
61 อุทัยธานี 03 0 0 9 0
62 กำแพงเพชร 03 0 0 47 0
63 ตาก 02 76 0 31,523 0
64 สุโขทัย 02 32 0 16,532 0
65 พิษณุโลก 02 0 0 309 0
66 พิจิตร 03 0 0 37 0
67 เพชรบูรณ์ 02 126 0 103,347 0
70 ราชบุรี 05 101 0 35,270 0
71 กาญจนบุรี 05 0 0 88 0
72 สุพรรณบุรี 05 0 0 87 0
73 นครปฐม 05 0 0 79 0
74 สมุทรสาคร 05 31 0 856 0
75 สมุทรสงคราม 05 21 0 473 0
76 เพชรบุรี 05 66 0 2,972 0
77 ประจวบคีรีขันธ์ 05 74 0 28,162 0
80 นครศรีธรรมราช 11 160 0 24,845 0
81 กระบี่ 11 68 0 10,128 0
82 พังงา 11 68 0 13,389 0
83 ภูเก็ต 11 25 0 13,437 0
84 สุราษฎร์ธานี 11 69 0 16,230 0
85 ระนอง 11 47 0 9,030 0
86 ชุมพร 11 69 0 7,471 0
90 สงขลา 12 207 0 606,222 0
91 สตูล 12 43 0 90,339 0
92 ตรัง 12 1 0 431 0
93 พัทลุง 12 131 1 105,825 0
94 ปัตตานี 12 113 0 201,579 0
95 ยะลา 12 96 0 79,281 0
96 นราธิวาส 12 112 0 263,127 0