0 หน่วยบริการ
ติดตั้ง J2Claim_RH12
0 หน่วยบริการ
เปิดใช้งานวันนี้
16 ครั้ง
ใช้งาน Authen
0 ครั้ง
Authen วันนี้

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด J2Claim version JHCIS version ใช้งานล่าสุด จำนวน Authen จำนวน Authen วันนี้
Update :

หน่วยบริการใช้งานระบบ NHSO Authen | V1 , V2

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด จำนวน Authen Web Authen J2Claim Authen ใช้งานล่าสุด
06407 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไทรย้อย เด่นชัย แพร่ 1 1 0 2023-07-06
10715 โรงพยาบาลแพร่ เมืองแพร่ แพร่ 1 1 0 2023-05-03
11166 โรงพยาบาลร้องกวาง ร้องกวาง แพร่ 1 1 0 2021-08-18
11167 โรงพยาบาลลอง ลอง แพร่ 4 4 0 2023-10-02
11170 โรงพยาบาลสอง สอง แพร่ 4 4 0 2024-04-23
11172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่ หนองม่วงไข่ แพร่ 1 1 0 2022-10-22
22343 โรงพยาบาลแพร่ราม เมืองแพร่ แพร่ 4 4 0 2022-01-06
Update : 2024-06-24 11:45:02