0 หน่วยบริการ
ติดตั้ง J2Claim_RH12
0 หน่วยบริการ
เปิดใช้งานวันนี้
32 ครั้ง
ใช้งาน Authen
0 ครั้ง
Authen วันนี้

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด J2Claim version JHCIS version ใช้งานล่าสุด จำนวน Authen จำนวน Authen วันนี้
Update :

หน่วยบริการใช้งานระบบ NHSO Authen | V1 , V2

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด จำนวน Authen Web Authen J2Claim Authen ใช้งานล่าสุด
06453 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาซาว เมืองน่าน น่าน 2 2 0 2023-10-24
06456 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนน้ำครก ตำบลกองควาย เมืองน่าน น่าน 1 1 0 2022-12-21
06490 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศิลาแลง ปัว น่าน 2 2 0 2023-04-24
06492 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศิลาเพชร ปัว น่าน 1 1 0 2024-02-10
06539 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระพุทธบาท เชียงกลาง น่าน 1 1 0 2022-04-19
10716 โรงพยาบาลน่าน เมืองน่าน น่าน 2 2 0 2024-02-28
11175 โรงพยาบาลนาน้อย นาน้อย น่าน 3 3 0 2023-01-26
11176 โรงพยาบาลท่าวังผา ท่าวังผา น่าน 3 3 0 2022-12-12
11177 โรงพยาบาลเวียงสา เวียงสา น่าน 1 1 0 2023-04-25
11179 โรงพยาบาลเชียงกลาง เชียงกลาง น่าน 4 4 0 2023-05-16
11181 โรงพยาบาลสันติสุข สันติสุข น่าน 1 1 0 2023-02-07
11182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ บ่อเกลือ น่าน 1 1 0 2021-10-02
11183 โรงพยาบาลสองแคว สองแคว น่าน 3 3 0 2023-04-24
11453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ปัว น่าน 1 1 0 2022-11-29
25017 โรงพยาบาลภูเพียง ภูเพียง น่าน 6 6 0 2024-01-11
Update : 2024-06-24 09:15:02