0 หน่วยบริการ
ติดตั้ง J2Claim_RH12
0 หน่วยบริการ
เปิดใช้งานวันนี้
60 ครั้ง
ใช้งาน Authen
0 ครั้ง
Authen วันนี้

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด J2Claim version JHCIS version ใช้งานล่าสุด จำนวน Authen จำนวน Authen วันนี้
Update :

หน่วยบริการใช้งานระบบ NHSO Authen | V1 , V2

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด จำนวน Authen Web Authen J2Claim Authen ใช้งานล่าสุด
06564 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่กา เมืองพะเยา พะเยา 3 3 0 2024-05-20
06592 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ลาว เชียงคำ พะเยา 1 1 0 2023-12-07
06606 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถ้ำเจริญราษฎร์ ดอกคำใต้ พะเยา 1 1 0 2023-02-25
06613 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหล่ม ดอกคำใต้ พะเยา 1 1 0 2023-02-24
06625 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางค่า ปง พะเยา 1 1 0 2023-04-12
10717 โรงพยาบาลพะเยา เมืองพะเยา พะเยา 18 18 0 2024-06-10
10718 โรงพยาบาลเชียงคำ เชียงคำ พะเยา 5 5 0 2024-04-05
11184 โรงพยาบาลจุน จุน พะเยา 3 3 0 2023-07-18
11185 โรงพยาบาลเชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา 1 1 0 2023-11-27
11187 โรงพยาบาลปง ปง พะเยา 10 10 0 2023-07-03
12020 โรงพยาบาลพะเยาราม เมืองพะเยา พะเยา 2 2 0 2021-06-15
41347 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เมืองพะเยา พะเยา 14 14 0 2024-04-11
Update : 2024-06-24 09:30:02