34 หน่วยบริการ
ติดตั้ง J2Claim_RH12
1 หน่วยบริการ
เปิดใช้งานวันนี้
19,255 ครั้ง
ใช้งาน Authen
16 ครั้ง
Authen วันนี้

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด J2Claim version JHCIS version ใช้งานล่าสุด จำนวน Authen จำนวน Authen วันนี้
06646 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 0 0
06648 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่งพระบาท เมืองเชียงราย เชียงราย 1.45.10.217 2023-12-21 2024-03-07 0 0
06655 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่กรณ์ เมืองเชียงราย เชียงราย 1.39.4.162 2023-04-03 2023-10-20 233 0
06658 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย 1.44.6.211 2023-04-03 2024-02-13 0 0
06667 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสาย เมืองเชียงราย เชียงราย 1.42.3.184 2023-10-16 2023-11-10 6 0
06669 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านด้ายหนองหล่ม เวียงชัย เชียงราย 1.47.15.239 2024-04-30 2024-05-24 634 0
06671 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงมะตึ๋น เวียงชัย เชียงราย 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-14 42 0
06673 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช่องลม เวียงชัย เชียงราย 1.45.14.220 2023-11-08 2024-03-22 11 0
06674 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 1,969 16
06675 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนแก้ว เวียงชัย เชียงราย 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-17 761 0
06682 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซ้อเหนือ เชียงของ เชียงราย 1.45.5.215 2023-12-21 2024-03-11 0 0
06688 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหาดบ้าย เชียงของ เชียงราย 1.47.4.234 2024-04-30 2024-06-06 3 0
06695 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงเคี่ยน เทิง เชียงราย 1.43.7.199 2023-12-21 2023-12-27 0 0
06707 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธารทอง พาน เชียงราย 1.44.5.209 2023-04-12 2024-02-01 0 0
06718 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่เย็น พาน เชียงราย 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-04 0 0
06720 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทานตะวัน พาน เชียงราย 1.42.3.184 2023-11-08 2024-01-12 0 0
06721 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียงห้าว พาน เชียงราย 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-21 1 0
06724 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย 1.49.2.241 2023-11-08 2024-06-21 0 0
06736 ศูนย์บริการสาธารณสุขที่1เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย 1.46.3.223 2024-02-29 2024-04-02 7,661 0
06777 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียงกาหลง เวียงป่าเป้า เชียงราย 1.42.3.184 2023-11-08 2023-11-27 2 0
06782 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ต๋ำ พญาเม็งราย เชียงราย 1.39.7.165 2023-04-03 2023-10-31 0 0
06800 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางมะหัน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 1.44.5.209 2023-11-08 2024-01-29 0 0
06801 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพญาไพร แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 1.47.15.239 2023-12-21 2024-05-15 425 0
06802 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอาโย๊ะ แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 1.46.12.230 2024-02-29 2024-04-23 0 0
06803 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันติคีรี แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 1.44.5.209 2023-11-08 2024-01-30 2 0
06804 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามัคคีใหม่ แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 1.45.2.213 2023-12-21 2024-02-27 322 0
06822 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอย ดอยหลวง เชียงราย 1.19.70.108 2022-10-05 2023-10-20 0 0
06823 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่บง ดอยหลวง เชียงราย 1.39.4.162 2023-04-03 2023-10-19 31 0
10432 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางขอน เมืองเชียงราย เชียงราย 1.43.6.198 2023-12-06 2023-12-21 1 0
10462 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 1.47.4.234 2024-02-29 2024-05-09 9 0
10474 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยมุ แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 1.49.2.241 2023-11-08 2024-06-14 1 0
10482 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่ายาง แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 1.47.15.239 2024-03-19 2024-05-14 1 0
14999 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองชุม เวียงชัย เชียงราย 1.45.14.220 2023-11-08 2024-03-20 79 0
41082 ศูนย์บริการสาธารณสุขที่2เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย 1.46.9.228 2024-02-29 2024-04-23 3,545 0
Update : 2024-06-24 09:45:00

หน่วยบริการใช้งานระบบ NHSO Authen | V1 , V2

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด จำนวน Authen Web Authen J2Claim Authen ใช้งานล่าสุด
06647 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดู่ เมืองเชียงราย เชียงราย 16 1 15 2022-12-07
06655 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่กรณ์ เมืองเชียงราย เชียงราย 233 15 218 2023-03-28
06667 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสาย เมืองเชียงราย เชียงราย 6 6 0 2023-05-09
06669 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านด้ายหนองหล่ม เวียงชัย เชียงราย 634 29 605 2024-05-24
06670 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผางาม เวียงชัย เชียงราย 4 4 0 2023-11-08
06671 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงมะตึ๋น เวียงชัย เชียงราย 42 35 7 2024-06-13
06673 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช่องลม เวียงชัย เชียงราย 11 10 1 2024-02-13
06674 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย 1,969 13 1,956 2024-06-24
06675 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนแก้ว เวียงชัย เชียงราย 761 17 744 2024-03-31
06688 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหาดบ้าย เชียงของ เชียงราย 3 3 0 2024-02-16
06692 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปล้อง เทิง เชียงราย 53 3 50 2023-02-15
06702 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันทรายงาม เทิง เชียงราย 2 0 2 2023-03-30
06714 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านงิ้วเฒ่า พาน เชียงราย 1 1 0 2022-12-13
06717 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันกลาง พาน เชียงราย 98 0 98 2023-04-24
06721 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียงห้าว พาน เชียงราย 1 0 1 2024-04-15
06731 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่คำ แม่จัน เชียงราย 2 2 0 2022-05-09
06736 ศูนย์บริการสาธารณสุขที่1เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย 7,661 193 7,468 2024-04-02
06741 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันจว้าใต้ แม่จัน เชียงราย 1 1 0 2022-05-05
06750 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเวียงแก้ว เชียงแสน เชียงราย 1 1 0 2022-12-20
06765 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าแดด แม่สรวย เชียงราย 1 1 0 2023-11-21
06775 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่างิ้ว เวียงป่าเป้า เชียงราย 1 1 0 2023-12-06
06777 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียงกาหลง เวียงป่าเป้า เชียงราย 2 2 0 2022-11-11
06780 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย 4 4 0 2022-12-15
06781 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย 494 70 424 2023-04-10
06784 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยก้าง พญาเม็งราย เชียงราย 791 0 791 2023-05-22
06785 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย 152 0 152 2023-04-11
06796 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าตาล ขุนตาล เชียงราย 1 0 1 2022-12-27
06801 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพญาไพร แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 425 381 44 2024-01-31
06803 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันติคีรี แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 2 2 0 2023-11-30
06804 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามัคคีใหม่ แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 322 1 321 2024-02-09
06805 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 33 33 0 2023-04-12
06819 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าซางเหนือ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 1 1 0 2022-12-22
06821 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปงน้อย ดอยหลวง เชียงราย 11 0 11 2023-05-23
06823 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่บง ดอยหลวง เชียงราย 31 31 0 2022-12-16
06824 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองป่าก่อ ดอยหลวง เชียงราย 1 0 1 2022-12-26
10426 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพนาสวรรค์ เมืองเชียงราย เชียงราย 2 0 2 2023-07-19
10432 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางขอน เมืองเชียงราย เชียงราย 1 1 0 2022-01-21
10460 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผาแล เวียงแก่น เชียงราย 2 2 0 2023-03-22
10461 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหาน เวียงแก่น เชียงราย 2 2 0 2023-12-27
10462 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 9 9 0 2023-12-10
10474 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยมุ แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 1 1 0 2022-03-10
10482 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่ายาง แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 1 1 0 2023-04-10
10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เมืองเชียงราย เชียงราย 62 62 0 2024-02-27
11189 โรงพยาบาลเทิง เทิง เชียงราย 10 10 0 2024-03-19
11190 โรงพยาบาลพาน พาน เชียงราย 5 5 0 2024-01-19
11191 โรงพยาบาลป่าแดด ป่าแดด เชียงราย 2 2 0 2023-07-21
11192 โรงพยาบาลแม่จัน แม่จัน เชียงราย 166 166 0 2024-02-09
11193 โรงพยาบาลเชียงแสน เชียงแสน เชียงราย 6 6 0 2023-02-12
11194 โรงพยาบาลแม่สาย แม่สาย เชียงราย 8 8 0 2023-09-05
11195 โรงพยาบาลแม่สรวย แม่สรวย เชียงราย 2 2 0 2023-01-11
11196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า เวียงป่าเป้า เชียงราย 20 20 0 2024-02-19
11197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย 50 50 0 2024-06-09
11198 โรงพยาบาลเวียงแก่น เวียงแก่น เชียงราย 6 6 0 2023-10-31
11199 โรงพยาบาลขุนตาล ขุนตาล เชียงราย 1 1 0 2023-04-16
11200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 454 454 0 2024-01-26
11201 โรงพยาบาลแม่ลาว แม่ลาว เชียงราย 1 1 0 2022-03-25
11202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 4 4 0 2023-06-21
11454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ เชียงของ เชียงราย 2 2 0 2024-02-01
12026 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ เมืองเชียงราย เชียงราย 4 4 0 2022-05-29
14018 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรวมมิตร เมืองเชียงราย เชียงราย 1 1 0 2023-08-24
14021 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขุนห้วยแม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย 4 4 0 2023-08-17
14624 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย เมืองเชียงราย เชียงราย 3 3 0 2024-04-26
14999 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองชุม เวียงชัย เชียงราย 79 55 24 2024-01-31
15001 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเล่าลิ่ว แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 907 907 0 2023-12-08
15012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร เวียงชัย เชียงราย 82 82 0 2024-06-04
28823 โรงพยาบาลดอยหลวง ดอยหลวง เชียงราย 37 37 0 2023-07-05
41082 ศูนย์บริการสาธารณสุขที่2เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย 3,545 5 3,540 2024-04-23
41509 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมืองเชียงราย เชียงราย 5 5 0 2023-12-18
Update : 2024-06-24 09:45:02