56 หน่วยบริการ
ติดตั้ง J2Claim_RH12
11 หน่วยบริการ
เปิดใช้งานวันนี้
42,047 ครั้ง
ใช้งาน Authen
57 ครั้ง
Authen วันนี้

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด J2Claim version JHCIS version ใช้งานล่าสุด จำนวน Authen จำนวน Authen วันนี้
06825 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-13 10 0
06826 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าลาน เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 1 0
06827 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไม้ฮุง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 1.47.2.233 2024-04-30 2024-06-05 1 0
06828 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 1,576 14
06829 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 1.47.15.239 2024-03-19 2024-06-06 2 0
06830 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุงไม้สัก เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-19 247 0
06831 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสอย เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 1.47.2.233 2024-03-19 2024-06-06 2 0
06832 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมอกจำแป่ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 1.45.10.217 2023-12-21 2024-03-12 106 0
06833 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาป่าแปก เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-14 2 0
06834 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรักไทย เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 1.44.6.211 2023-12-21 2024-02-13 0 0
06835 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 1.47.15.239 2024-03-19 2024-06-05 0 0
06836 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำกัด เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-23 2 0
06837 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาปลาจาด เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 1.47.15.239 2024-02-29 2024-05-28 1 0
06838 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยปูลิง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 1.44.6.211 2023-12-21 2024-02-07 5 0
06839 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขาวกลาง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-21 3 0
06840 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่สุริน ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 1.47.15.239 2024-04-30 2024-06-05 1 0
06841 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต่อแพ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-24 692 2
06842 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองปอน ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 1.47.2.233 2024-04-30 2024-05-23 2 0
06843 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ลาก๊ะ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 1.47.15.239 2024-04-30 2024-05-22 224 0
06844 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าหินส้ม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 1.47.13.237 2024-04-30 2024-05-09 6 0
06845 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวปอน ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-19 386 0
06846 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่แจ๊ะ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-19 11 0
06847 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่กิ๊ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-10 1 0
06848 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปางตอง ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-14 5 0
06849 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียงเหนือ ปาย แม่ฮ่องสอน 1.47.4.234 2024-04-30 2024-06-04 17 0
06850 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองน้อย ปาย แม่ฮ่องสอน 1.46.6.226 2023-11-08 2024-04-04 77 0
06851 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงสร้อย ปาย แม่ฮ่องสอน 1.47.4.234 2024-03-19 2024-05-31 867 0
06853 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ปิง ปาย แม่ฮ่องสอน 1.47.4.234 2023-12-06 2024-06-06 1,314 0
06854 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ฮี้ ปาย แม่ฮ่องสอน 1.47.15.239 2024-03-19 2024-05-28 2,897 0
06856 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแพมบก ปาย แม่ฮ่องสอน 1.47.4.234 2023-10-16 2024-05-31 1,110 0
06857 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองแปง ปาย แม่ฮ่องสอน 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 3,075 0
06858 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโป่งสา ปาย แม่ฮ่องสอน 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-23 4,896 0
06859 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสบหาร แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-04 3,464 0
06860 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ต๊อบเหนือ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-12 106 0
06861 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งแล้ง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-22 2 0
06862 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่เหาะ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-19 712 0
06863 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำดิบ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 1.46.3.223 2024-03-19 2024-04-01 3 0
06864 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยสิงห์ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 1.47.2.233 2024-04-30 2024-06-18 3,421 0
06865 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพซอ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-20 0 0
06866 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสล่าเชียงตอง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 1.44.5.208 2023-12-21 2024-02-05 0 0
06867 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 665 2
06868 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่างหม้อ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 179 0
06869 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ลาหลวง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-14 29 0
06870 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่สุ แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 605 19
06871 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่เตี๋ย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 1.49.2.241 2023-11-08 2024-06-17 7 0
06872 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่โถ แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 3,464 7
06873 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลละอูบ แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 727 7
06874 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสาม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 2,081 3
06875 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกอกหลวง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 1.45.9.216 2023-11-08 2024-03-06 44 0
06876 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ปาง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-20 57 0
06877 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ฮุ ตำบลแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-20 261 0
06878 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ลาป่าแก่ แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 3,367 1
10485 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยหมากลาง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 1.47.15.239 2023-12-21 2024-06-06 1 0
10493 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยนา ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 458 2
10501 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยหมี ปาย แม่ฮ่องสอน 1.46.3.223 2024-02-29 2024-04-23 243 0
10509 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ริดป่าแก่ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-19 7 0
Update : 2024-06-24 10:15:00

หน่วยบริการใช้งานระบบ NHSO Authen | V1 , V2

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด จำนวน Authen Web Authen J2Claim Authen ใช้งานล่าสุด
06825 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 10 0 10 2024-06-13
06826 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าลาน เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 1 0 1 2023-09-06
06827 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไม้ฮุง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 1 0 1 2023-03-14
06828 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 1,576 0 1,576 2024-06-24
06829 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 2 1 1 2024-06-06
06830 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุงไม้สัก เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 247 0 247 2024-05-02
06831 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสอย เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 2 1 1 2023-09-19
06832 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมอกจำแป่ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 106 106 0 2023-12-03
06833 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาป่าแปก เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 2 0 2 2024-01-09
06836 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำกัด เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 2 1 1 2023-09-06
06837 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาปลาจาด เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 1 1 0 2023-06-21
06838 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยปูลิง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 5 0 5 2023-09-13
06839 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขาวกลาง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 3 0 3 2024-04-18
06840 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่สุริน ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 1 0 1 2023-10-31
06841 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต่อแพ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 692 58 634 2024-06-24
06842 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองปอน ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 2 2 0 2023-09-18
06843 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ลาก๊ะ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 224 0 224 2024-04-22
06844 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าหินส้ม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 6 1 5 2023-11-01
06845 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวปอน ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 386 2 384 2024-05-23
06846 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่แจ๊ะ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 11 1 10 2023-12-05
06847 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่กิ๊ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 1 1 0 2023-11-23
06848 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปางตอง ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 5 0 5 2024-06-04
06849 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียงเหนือ ปาย แม่ฮ่องสอน 17 0 17 2024-04-04
06850 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองน้อย ปาย แม่ฮ่องสอน 77 0 77 2024-01-08
06851 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงสร้อย ปาย แม่ฮ่องสอน 867 4 863 2024-05-18
06853 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ปิง ปาย แม่ฮ่องสอน 1,314 1,157 157 2024-06-19
06854 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ฮี้ ปาย แม่ฮ่องสอน 2,897 1,878 1,019 2024-03-19
06855 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งโป่ง ปาย แม่ฮ่องสอน 3 3 0 2024-01-24
06856 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแพมบก ปาย แม่ฮ่องสอน 1,110 17 1,093 2024-05-31
06857 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองแปง ปาย แม่ฮ่องสอน 3,075 3 3,072 2024-05-31
06858 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโป่งสา ปาย แม่ฮ่องสอน 4,896 680 4,216 2024-06-23
06859 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสบหาร แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 3,464 0 3,464 2023-10-27
06860 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ต๊อบเหนือ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 106 6 100 2023-12-08
06861 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งแล้ง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 2 0 2 2023-04-19
06862 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่เหาะ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 712 4 708 2024-02-01
06863 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำดิบ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 3 3 0 2023-03-14
06864 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยสิงห์ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 3,421 0 3,421 2024-02-09
06867 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 665 20 645 2024-06-24
06868 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่างหม้อ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 179 59 120 2024-03-12
06869 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ลาหลวง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 29 18 11 2024-01-20
06870 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่สุ แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 605 177 428 2024-06-24
06871 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่เตี๋ย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 7 3 4 2023-05-30
06872 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่โถ แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 3,464 843 2,621 2024-06-24
06873 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลละอูบ แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 727 95 632 2024-06-24
06874 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสาม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 2,081 302 1,779 2024-06-24
06875 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกอกหลวง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 44 3 41 2024-03-05
06876 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ปาง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 57 7 50 2024-06-16
06877 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ฮุ ตำบลแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 261 259 2 2023-08-12
06878 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ลาป่าแก่ แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 3,367 23 3,344 2024-06-24
06881 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกองก๋อย สบเมย แม่ฮ่องสอน 2 2 0 2024-05-03
06884 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน 1 1 0 2023-11-29
06886 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ละนา ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 2 2 0 2023-01-17
06888 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาปู่ป้อม ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 1 1 0 2022-12-23
10485 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยหมากลาง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 1 0 1 2023-09-06
10493 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยนา ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 458 0 458 2024-06-24
10501 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยหมี ปาย แม่ฮ่องสอน 243 0 243 2023-09-14
10509 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ริดป่าแก่ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 7 1 6 2024-06-06
10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 383 383 0 2024-05-29
11203 โรงพยาบาลขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 160 160 0 2024-05-29
11204 โรงพยาบาลปาย ปาย แม่ฮ่องสอน 2,598 2,598 0 2024-06-14
11205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 111 111 0 2024-02-26
11206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 1,314 1,314 0 2024-03-19
11207 โรงพยาบาลสบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน 11 11 0 2023-09-28
11208 โรงพยาบาลปางมะผ้า ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 17 17 0 2024-04-27
42935 คลินิกเวชกรรมนายแพทย์ธนวัฒน์(หมออาดัม) ปาย แม่ฮ่องสอน 2 2 0 2022-06-26
Update : 2024-06-24 10:15:02