89 หน่วยบริการ
ติดตั้ง J2Claim_RH12
36 หน่วยบริการ
เปิดใช้งานวันนี้
89,866 ครั้ง
ใช้งาน Authen
186 ครั้ง
Authen วันนี้

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด J2Claim version JHCIS version ใช้งานล่าสุด จำนวน Authen จำนวน Authen วันนี้
06251 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่อนดินแดง ตำบลท่าเสา เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-22 10 0
06252 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 7 0
06253 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-07 4 0
06254 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-20 73 0
06255 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังกะพี้ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-23 8 0
06256 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดกรวด เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 1 0
06257 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่า ตำบลหาดกรวด เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 8 0
06258 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำริด เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-14 1 0
06259 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชายเขา ตำบลน้ำริด เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 1.42.9.185 2023-11-08 2023-11-21 0 0
06260 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังสีสูบ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 1.47.2.233 2024-03-19 2024-06-04 9 0
06261 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-22 88 0
06262 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-20 1 0
06263 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยฮ้า ตำบลบ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 1.45.9.216 2024-03-19 2024-03-22 2 0
06264 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านด่าน เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-23 25 0
06265 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพระฝาง ตำบลผาจุก เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-21 4 0
06266 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาจุก เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 3,705 40
06267 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังดิน เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 210 0
06268 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแสนตอ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 1.47.13.237 2024-03-19 2024-05-08 0 0
06269 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดงิ้ว เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 0 0
06270 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขุนฝาง เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 1,387 4
06271 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำฉลอง เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 546 2
06272 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังแดง ตำบลวังแดง ตรอน อุตรดิตถ์ 1.47.8.235 2024-03-19 2024-06-03 2 0
06273 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังแดง ตรอน อุตรดิตถ์ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-21 6 0
06274 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดสองแคว ตรอน อุตรดิตถ์ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-18 5 0
06275 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำอ่าง ตรอน อุตรดิตถ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 335 4
06276 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลข่อยสูง ตรอน อุตรดิตถ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 2,975 3
06277 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดล้า ท่าปลา อุตรดิตถ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 5,701 2
06278 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคีรีทอง ท่าปลา อุตรดิตถ์ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-18 0 0
06279 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาเลือด ท่าปลา อุตรดิตถ์ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 11 0
06280 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านย่านดู่ ท่าปลา อุตรดิตถ์ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 4,461 5
06281 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจริม ท่าปลา อุตรดิตถ์ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-18 205 0
06282 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าช้าง ท่าปลา อุตรดิตถ์ 1.47.2.233 2023-12-21 2024-05-01 0 0
06283 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางหมิ่น ท่าปลา อุตรดิตถ์ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-17 0 0
06284 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำรี ตำบลน้ำหมัน ท่าปลา อุตรดิตถ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 673 1
06285 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำหมัน ท่าปลา อุตรดิตถ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 1,335 1
06286 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแฝก น้ำปาด อุตรดิตถ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 0 0
06287 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยผึ้ง น้ำปาด อุตรดิตถ์ 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-13 2 0
06288 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางพญา ท่าปลา อุตรดิตถ์ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-22 8 0
06289 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่วมจิต ท่าปลา อุตรดิตถ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-20 25 0
06290 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยไคร้ น้ำปาด อุตรดิตถ์ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-09 0 0
06291 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฝาย น้ำปาด อุตรดิตถ์ 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-21 82 0
06292 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโพธิ์ น้ำปาด อุตรดิตถ์ 1.46.3.223 2023-12-21 2024-04-22 6 0
06293 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเด่นเหล็ก น้ำปาด อุตรดิตถ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-22 703 0
06294 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำไคร้ น้ำปาด อุตรดิตถ์ 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-24 7,241 8
06295 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยแมง น้ำปาด อุตรดิตถ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 81 2
06297 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยมุ่น น้ำปาด อุตรดิตถ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-23 4 0
06299 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสองคอน ฟากท่า อุตรดิตถ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 2,083 5
06300 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยใส ฟากท่า อุตรดิตถ์ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-22 1,277 0
06301 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสี้ยว ฟากท่า อุตรดิตถ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 1,636 5
06302 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสองห้อง ฟากท่า อุตรดิตถ์ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-22 1,489 0
06303 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยน้อยกา ตำบลม่วงเจ็ดต้น บ้านโคก อุตรดิตถ์ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 917 0
06304 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงเจ็ดต้น บ้านโคก อุตรดิตถ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 2,497 11
06305 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาขุม บ้านโคก อุตรดิตถ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-19 53 0
06306 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยไผ่ ต.บ่อเบี้ย บ้านโคก อุตรดิตถ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 914 3
06307 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะ ตำบลบ้านดารา พิชัย อุตรดิตถ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-19 186 0
06308 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดารา พิชัย อุตรดิตถ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-20 1,040 0
06309 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองละมุง พิชัย อุตรดิตถ์ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-22 280 0
06310 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่อ้อย พิชัย อุตรดิตถ์ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 658 3
06311 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสัก พิชัย อุตรดิตถ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 4,390 3
06312 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอรุม พิชัย อุตรดิตถ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 8 0
06314 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหม้อ พิชัย อุตรดิตถ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 3,586 11
06315 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ามะเฟือง พิชัย อุตรดิตถ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 747 6
06316 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคน พิชัย อุตรดิตถ์ 1.47.4.234 2023-12-21 2024-05-03 11 0
06317 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพญาแมน พิชัย อุตรดิตถ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 5,887 7
06318 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาอิน พิชัย อุตรดิตถ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 5,630 0
06319 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนายาง พิชัย อุตรดิตถ์ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 1,130 5
06320 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่พูล ลับแล อุตรดิตถ์ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 1,460 4
06321 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผามูบ ตำบลแม่พูล ลับแล อุตรดิตถ์ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-18 275 0
06322 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนานกกก ลับแล อุตรดิตถ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 1,240 2
06323 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฝายหลวง ลับแล อุตรดิตถ์ 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-21 385 0
06324 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท้องลับแล ลับแล อุตรดิตถ์ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 1,108 27
06325 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชัยจุมพล ลับแล อุตรดิตถ์ 1.47.15.239 2024-04-30 2024-06-06 0 0
06326 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม ลับแล อุตรดิตถ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-23 6 0
06327 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงสระแก้ว ตำบลไผ่ล้อม ลับแล อุตรดิตถ์ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 56 0
06328 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งยั้ง ลับแล อุตรดิตถ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-19 13 0
06329 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่านแม่คำมัน ลับแล อุตรดิตถ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-14 0 0
06330 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำหมีใหญ่ ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 1.47.2.233 2024-03-19 2024-05-23 1,047 5
06331 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผักขวง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-24 4,980 7
06332 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแพะ ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-21 21 0
06333 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าคาย ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-23 1 0
06334 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำพี้ ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 394 4
10360 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยเดื่อ ตำบลน้ำไผ่ น้ำปาด อุตรดิตถ์ 1.47.15.239 2024-04-30 2024-06-04 0 0
10361 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านส่องสี น้ำปาด อุตรดิตถ์ 1.47.15.239 2024-04-30 2024-06-04 0 0
10363 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสุมข้าม ตำบลนาขุม บ้านโคก อุตรดิตถ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 289 0
14005 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลวงป่ายาง ตรอน อุตรดิตถ์ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 340 2
14006 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยต้า ตำบลนางพญา ท่าปลา อุตรดิตถ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-12 0 0
14007 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคุ้ม ตำบลชัยจุมพล ลับแล อุตรดิตถ์ 1.49.2.241 2023-11-08 2024-06-21 58 0
14280 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึงท่ายวน พิชัย อุตรดิตถ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 4,373 4
22820 สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 1.42.22.196 2023-11-08 2023-12-20 0 0
Update : 2024-06-24 10:15:00

หน่วยบริการใช้งานระบบ NHSO Authen | V1 , V2

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด จำนวน Authen Web Authen J2Claim Authen ใช้งานล่าสุด
06251 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่อนดินแดง ตำบลท่าเสา เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 10 4 6 2024-06-05
06252 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 7 5 2 2024-05-02
06253 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 4 2 2 2024-05-21
06254 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 73 5 68 2023-06-29
06255 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังกะพี้ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 8 7 1 2023-12-12
06256 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดกรวด เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 1 1 0 2023-12-19
06257 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่า ตำบลหาดกรวด เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 8 5 3 2024-06-19
06258 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำริด เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 1 0 1 2023-06-06
06260 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังสีสูบ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 9 0 9 2023-01-31
06261 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 88 0 88 2024-06-22
06262 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 1 1 0 2023-12-25
06263 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยฮ้า ตำบลบ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 2 2 0 2023-10-28
06264 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านด่าน เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 25 15 10 2024-06-23
06265 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพระฝาง ตำบลผาจุก เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 4 4 0 2023-06-30
06266 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาจุก เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 3,705 6 3,699 2024-06-24
06267 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังดิน เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 210 5 205 2024-06-22
06270 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขุนฝาง เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 1,387 8 1,379 2024-06-24
06271 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำฉลอง เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 546 8 538 2024-06-24
06272 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังแดง ตำบลวังแดง ตรอน อุตรดิตถ์ 2 2 0 2024-03-08
06273 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังแดง ตรอน อุตรดิตถ์ 6 4 2 2024-05-02
06274 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดสองแคว ตรอน อุตรดิตถ์ 5 4 1 2024-05-02
06275 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำอ่าง ตรอน อุตรดิตถ์ 335 2 333 2024-06-24
06276 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลข่อยสูง ตรอน อุตรดิตถ์ 2,975 233 2,742 2024-06-24
06277 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดล้า ท่าปลา อุตรดิตถ์ 5,701 389 5,312 2024-06-24
06279 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาเลือด ท่าปลา อุตรดิตถ์ 11 11 0 2024-04-09
06280 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านย่านดู่ ท่าปลา อุตรดิตถ์ 4,461 53 4,408 2024-06-24
06281 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจริม ท่าปลา อุตรดิตถ์ 205 204 1 2023-10-12
06284 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำรี ตำบลน้ำหมัน ท่าปลา อุตรดิตถ์ 673 11 662 2024-06-24
06285 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำหมัน ท่าปลา อุตรดิตถ์ 1,335 2 1,333 2024-06-24
06287 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยผึ้ง น้ำปาด อุตรดิตถ์ 2 1 1 2024-05-03
06288 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางพญา ท่าปลา อุตรดิตถ์ 8 5 3 2024-05-02
06289 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่วมจิต ท่าปลา อุตรดิตถ์ 25 21 4 2024-05-02
06291 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฝาย น้ำปาด อุตรดิตถ์ 82 38 44 2024-04-30
06292 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโพธิ์ น้ำปาด อุตรดิตถ์ 6 2 4 2023-12-18
06293 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเด่นเหล็ก น้ำปาด อุตรดิตถ์ 703 83 620 2024-06-21
06294 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำไคร้ น้ำปาด อุตรดิตถ์ 7,241 11 7,230 2024-06-24
06295 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยแมง น้ำปาด อุตรดิตถ์ 81 5 76 2024-06-24
06296 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำไผ่ น้ำปาด อุตรดิตถ์ 1 1 0 2022-12-16
06297 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยมุ่น น้ำปาด อุตรดิตถ์ 4 0 4 2024-06-23
06298 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่งพาน ตำบลห้วยมุ่น น้ำปาด อุตรดิตถ์ 4 4 0 2023-11-23
06299 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสองคอน ฟากท่า อุตรดิตถ์ 2,083 414 1,669 2024-06-24
06300 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยใส ฟากท่า อุตรดิตถ์ 1,277 1,261 16 2024-06-22
06301 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสี้ยว ฟากท่า อุตรดิตถ์ 1,636 52 1,584 2024-06-24
06302 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสองห้อง ฟากท่า อุตรดิตถ์ 1,489 1,482 7 2024-06-20
06303 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยน้อยกา ตำบลม่วงเจ็ดต้น บ้านโคก อุตรดิตถ์ 917 15 902 2024-06-23
06304 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงเจ็ดต้น บ้านโคก อุตรดิตถ์ 2,497 761 1,736 2024-06-24
06305 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาขุม บ้านโคก อุตรดิตถ์ 53 51 2 2024-05-02
06306 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยไผ่ ต.บ่อเบี้ย บ้านโคก อุตรดิตถ์ 914 246 668 2024-06-24
06307 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะ ตำบลบ้านดารา พิชัย อุตรดิตถ์ 186 37 149 2024-05-28
06308 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดารา พิชัย อุตรดิตถ์ 1,040 24 1,016 2024-06-20
06309 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองละมุง พิชัย อุตรดิตถ์ 280 4 276 2024-06-22
06310 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่อ้อย พิชัย อุตรดิตถ์ 658 149 509 2024-06-24
06311 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสัก พิชัย อุตรดิตถ์ 4,390 125 4,265 2024-06-24
06312 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอรุม พิชัย อุตรดิตถ์ 8 6 2 2024-06-08
06314 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหม้อ พิชัย อุตรดิตถ์ 3,586 14 3,572 2024-06-24
06315 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ามะเฟือง พิชัย อุตรดิตถ์ 747 15 732 2024-06-24
06316 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคน พิชัย อุตรดิตถ์ 11 8 3 2024-05-08
06317 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพญาแมน พิชัย อุตรดิตถ์ 5,887 1 5,886 2024-06-24
06318 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาอิน พิชัย อุตรดิตถ์ 5,630 91 5,539 2024-06-20
06319 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนายาง พิชัย อุตรดิตถ์ 1,130 2 1,128 2024-06-24
06320 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่พูล ลับแล อุตรดิตถ์ 1,460 628 832 2024-06-24
06321 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผามูบ ตำบลแม่พูล ลับแล อุตรดิตถ์ 275 10 265 2024-02-23
06322 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนานกกก ลับแล อุตรดิตถ์ 1,240 17 1,223 2024-06-24
06323 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฝายหลวง ลับแล อุตรดิตถ์ 385 128 257 2024-04-07
06324 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท้องลับแล ลับแล อุตรดิตถ์ 1,108 1,061 47 2024-06-24
06326 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม ลับแล อุตรดิตถ์ 6 6 0 2024-05-31
06327 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงสระแก้ว ตำบลไผ่ล้อม ลับแล อุตรดิตถ์ 56 0 56 2024-06-21
06328 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งยั้ง ลับแล อุตรดิตถ์ 13 5 8 2023-11-16
06330 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำหมีใหญ่ ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 1,047 826 221 2024-06-24
06331 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผักขวง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 4,980 3,820 1,160 2024-06-24
06332 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแพะ ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 21 5 16 2024-01-03
06333 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าคาย ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 1 1 0 2023-01-04
06334 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำพี้ ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 394 7 387 2024-06-24
10363 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสุมข้าม ตำบลนาขุม บ้านโคก อุตรดิตถ์ 289 65 224 2024-06-21
10673 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 810 810 0 2024-06-23
11158 โรงพยาบาลตรอน ตรอน อุตรดิตถ์ 99 99 0 2024-05-07
11159 โรงพยาบาลท่าปลา ท่าปลา อุตรดิตถ์ 418 418 0 2024-05-01
11160 โรงพยาบาลน้ำปาด น้ำปาด อุตรดิตถ์ 79 79 0 2024-06-10
11161 โรงพยาบาลฟากท่า ฟากท่า อุตรดิตถ์ 2,327 2,327 0 2024-06-11
11162 โรงพยาบาลบ้านโคก บ้านโคก อุตรดิตถ์ 868 868 0 2024-06-11
11163 โรงพยาบาลพิชัย พิชัย อุตรดิตถ์ 233 233 0 2024-05-30
11164 โรงพยาบาลลับแล ลับแล อุตรดิตถ์ 1,003 1,003 0 2024-06-20
11165 โรงพยาบาลทองแสนขัน ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 3,592 3,592 0 2024-06-22
11509 โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 2 2 0 2022-03-14
14005 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลวงป่ายาง ตรอน อุตรดิตถ์ 340 2 338 2024-06-24
14007 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคุ้ม ตำบลชัยจุมพล ลับแล อุตรดิตถ์ 58 56 2 2023-10-27
14280 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึงท่ายวน พิชัย อุตรดิตถ์ 4,373 8 4,365 2024-06-24
40894 คลินิกเวชกรรมไตเทียมอุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 10 10 0 2023-10-30
41622 โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 5 5 0 2023-10-31
Update : 2024-06-24 10:15:02