70 หน่วยบริการ
ติดตั้ง J2Claim_RH12
12 หน่วยบริการ
เปิดใช้งานวันนี้
35,195 ครั้ง
ใช้งาน Authen
29 ครั้ง
Authen วันนี้

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด J2Claim version JHCIS version ใช้งานล่าสุด จำนวน Authen จำนวน Authen วันนี้
07276 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังเจ้า ตำบลเชียงทอง วังเจ้า ตาก 1.45.14.220 2024-02-29 2024-03-28 0 0
07277 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงซ่อม ตำบลเชียงทอง วังเจ้า ตาก 1.47.15.239 2024-03-19 2024-05-23 0 0
07287 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาโบสถ์ ตำบลนาโบสถ์ วังเจ้า ตาก 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-20 1 0
07288 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านประดาง ตำบลประดาง วังเจ้า ตาก 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-17 1 0
07325 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ระมาดน้อย ตำบลขะเนจื้อ แม่ระมาด ตาก 1.39.7.165 2023-04-03 2023-10-27 0 0
07328 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสองยาง ท่าสองยาง ตาก 1.47.15.239 2024-03-19 2024-06-04 0 0
07329 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่สอง ท่าสองยาง ตาก 1.45.5.215 2023-11-08 2024-03-25 1 0
07330 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ระเมิง ตำบลแม่สอง ท่าสองยาง ตาก 1.43.9.200 2023-12-06 2024-01-18 0 0
07331 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่หละ ท่าสองยาง ตาก 1.46.9.228 2024-03-19 2024-04-10 0 0
07333 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปูเตอร์ ตำบลแม่กุ แม่สอด ตาก 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 729 3
07334 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่กุ แม่สอด ตาก 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 145 0
07335 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่กุเหนือ ตำบลแม่กุ แม่สอด ตาก 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-18 87 0
07336 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่กุใหม่ ตำบลแม่กุ แม่สอด ตาก 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-12 30 0
07337 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพะวอ แม่สอด ตาก 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-23 27 0
07338 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางส่างคำ ตำบลพะวอ แม่สอด ตาก 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-19 225 0
07339 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ตาว แม่สอด ตาก 1.47.15.239 2024-04-30 2024-06-04 31 0
07340 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่กื๊ดหลวงศิริกัญไชย แม่สอด ตาก 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-23 215 0
07341 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่กาษา ตำบลแม่กาษา แม่สอด ตาก 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 4,989 10
07342 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโกกโก่ ตำบลแม่กาษา แม่สอด ตาก 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 2,848 2
07343 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่กื้ดสามท่า ตำบลแม่กาษา แม่สอด ตาก 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-23 4 0
07344 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสายลวด แม่สอด ตาก 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 1,710 0
07345 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังตะเคียน ตำบลท่าสายลวด แม่สอด ตาก 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-20 11 0
07346 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ปะ แม่สอด ตาก 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 5,958 9
07347 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยกระโหลก ตำบลแม่ปะ แม่สอด ตาก 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 2,745 1
07348 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหินฝน ตำบลแม่ปะ แม่สอด ตาก 1.49.2.241 2024-01-16 2024-06-21 850 0
07349 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาวัน แม่สอด ตาก 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-20 17 0
07350 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจดีย์โค๊ะ ตำบลมหาวัน แม่สอด ตาก 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-22 156 0
07351 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยยะอุ ตำบลด่านแม่ละเมา แม่สอด ตาก 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 131 0
07352 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางส้าน ตำบลด่านแม่ละเมา แม่สอด ตาก 1.47.15.239 2024-03-19 2024-05-29 9 0
07353 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-20 581 0
07354 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซอโอ ตำบลช่องแคบ พบพระ ตาก 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-21 7 0
07355 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่องแคบ พบพระ ตาก 1.47.1.232 2024-03-19 2024-04-29 0 0
07356 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่มเกล้า 4 ตำบลคีรีราษฎร์ พบพระ ตาก 1.47.15.239 2024-02-29 2024-05-27 2 0
07357 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชิบาโบ ตำบลคีรีราษฎร์ พบพระ ตาก 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 29 0
07358 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่มเกล้า 1 ตำบลคีรีราษฎร์ พบพระ ตาก 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-24 11 0
07360 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรวมไทยพัฒนาที่ 16 ตำบลวาเล่ย์ พบพระ ตาก 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-18 0 0
07361 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรวมไทยพัฒนาที่ 1 ตำบลรวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-23 34 0
07362 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรวมไทยพัฒนาที่ 6 ตำบลรวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-21 3,749 0
07363 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่กลองใหม่ อุ้มผาง ตาก 1.47.13.237 2024-03-19 2024-05-08 4 0
07364 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหลวง ตำบลหนองหลวง อุ้มผาง ตาก 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 1,516 0
07365 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโมโกร อุ้มผาง ตาก 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-22 14 0
07366 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่จัน อุ้มผาง ตาก 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-18 9 0
07367 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ละมุ้ง อุ้มผาง ตาก 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 7 0
10558 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผาผึ้ง ตำบลเชียงทอง วังเจ้า ตาก 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 106 0
10571 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่เหว่ย ท่าสองยาง ตาก 1.39.0.160 2023-04-03 2023-10-17 0 0
10573 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว ตำบลแม่อุสุ ท่าสองยาง ตาก 1.47.2.233 2024-03-19 2024-04-30 0 0
10575 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเซหนะเดอลู่ ท่าสองยาง ตาก 1.47.2.233 2024-03-19 2024-06-21 0 0
10578 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านตะโป๊ะปู่ ท่าสองยาง ตาก 1.43.9.200 2023-11-08 2024-01-09 0 0
10580 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านทีคุคี ท่าสองยาง ตาก 1.43.7.199 2023-11-08 2024-04-24 0 0
10581 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านแม่นิล ท่าสองยาง ตาก 1.45.5.215 2023-12-21 2024-03-28 0 0
10585 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านทีโบะคี ท่าสองยาง ตาก 1.42.22.196 2023-11-08 2023-12-20 0 0
10586 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ออกผารู ตำบลแม่หละ ท่าสองยาง ตาก 1.47.15.239 2024-03-19 2024-06-04 0 0
10597 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านป่าคาใหม่ พบพระ ตาก 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-21 0 0
10598 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านป่าคาเก่า พบพระ ตาก 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-13 0 0
10599 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยะพอ ตำบลวาเล่ย์ พบพระ ตาก 1.43.9.200 2023-11-08 2024-01-04 0 0
10600 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านกิ่วห้าง อุ้มผาง ตาก 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-22 146 0
10601 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวะครึโค๊ะ อุ้มผาง ตาก 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 1,021 0
10602 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านแม่กลองคี อุ้มผาง ตาก 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-12 4 0
10603 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านร่มเกล้า 5 อุ้มผาง ตาก 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-19 1 0
10604 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนุโพ อุ้มผาง ตาก 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-23 20 0
10605 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหม่องกั๊ว อุ้มผาง ตาก 1.44.6.211 2023-11-08 2024-02-22 158 0
14044 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยนกกก ตำบลแม่หละ ท่าสองยาง ตาก 1.47.15.239 2024-04-30 2024-05-16 0 0
14045 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่มเกล้าสหมิตร ตำบลคีรีราษฎร์ พบพระ ตาก 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-20 9 0
14046 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเปิ่งเคลิ่ง ตำบลแม่จัน อุ้มผาง ตาก 1.46.9.228 2024-03-19 2024-04-09 263 0
14128 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านใหม่สามยอดดอย พบพระ ตาก 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-20 0 0
14129 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านทรัพย์อนันต์ 18 พบพระ ตาก 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-21 0 0
14130 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านกุยต๊ะ อุ้มผาง ตาก 1.47.4.234 2024-04-30 2024-06-22 5 0
15015 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยไม้แป้น ตำบลมหาวัน แม่สอด ตาก 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 2,784 4
77616 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านห้วยปลาหลด แม่สอด ตาก 1.45.5.215 2023-10-16 2024-03-01 0 0
77618 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านธงชัย แม่สอด ตาก 1.45.5.215 2023-10-16 2024-03-01 0 0
Update : 2024-06-24 10:15:00

หน่วยบริการใช้งานระบบ NHSO Authen | V1 , V2

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด จำนวน Authen Web Authen J2Claim Authen ใช้งานล่าสุด
07266 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากห้วยไม้งาม ตำบลหนองบัวเหนือ เมืองตาก ตาก 2 2 0 2023-06-15
07269 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่งแดง ตำบลโป่งแดง เมืองตาก ตาก 1 1 0 2023-12-01
07274 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าไม้แดง ตำบลวังหิน เมืองตาก ตาก 2 2 0 2024-04-01
07279 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลางสาง ตำบลแม่ท้อ เมืองตาก ตาก 7 7 0 2023-02-01
07287 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาโบสถ์ ตำบลนาโบสถ์ วังเจ้า ตาก 1 1 0 2023-10-11
07288 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านประดาง ตำบลประดาง วังเจ้า ตาก 1 1 0 2023-03-03
07299 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ยะ ตำบลเกาะตะเภา บ้านตาก ตาก 1 1 0 2023-10-12
07304 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยพลู ตำบลท้องฟ้า บ้านตาก ตาก 3 3 0 2023-10-26
07310 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเชียงคา ตำบลยกกระบัตร สามเงา ตาก 70 1 69 2023-05-03
07322 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.ตาก (รพ.สต.) แม่ระมาด ตาก 3 3 0 2023-12-08
07329 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่สอง ท่าสองยาง ตาก 1 1 0 2024-04-17
07333 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปูเตอร์ ตำบลแม่กุ แม่สอด ตาก 729 26 703 2024-06-24
07334 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่กุ แม่สอด ตาก 145 44 101 2024-04-09
07335 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่กุเหนือ ตำบลแม่กุ แม่สอด ตาก 87 21 66 2024-02-29
07336 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่กุใหม่ ตำบลแม่กุ แม่สอด ตาก 30 14 16 2024-02-29
07337 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพะวอ แม่สอด ตาก 27 22 5 2024-02-29
07338 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางส่างคำ ตำบลพะวอ แม่สอด ตาก 225 222 3 2024-02-29
07339 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ตาว แม่สอด ตาก 31 6 25 2024-02-29
07340 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่กื๊ดหลวงศิริกัญไชย แม่สอด ตาก 215 20 195 2024-05-16
07341 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่กาษา ตำบลแม่กาษา แม่สอด ตาก 4,989 8 4,981 2024-06-24
07342 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโกกโก่ ตำบลแม่กาษา แม่สอด ตาก 2,848 16 2,832 2024-06-24
07343 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่กื้ดสามท่า ตำบลแม่กาษา แม่สอด ตาก 4 3 1 2024-02-29
07344 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสายลวด แม่สอด ตาก 1,710 1,319 391 2024-06-12
07345 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังตะเคียน ตำบลท่าสายลวด แม่สอด ตาก 11 9 2 2024-03-05
07346 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ปะ แม่สอด ตาก 5,958 37 5,921 2024-06-24
07347 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยกระโหลก ตำบลแม่ปะ แม่สอด ตาก 2,745 600 2,145 2024-06-24
07348 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหินฝน ตำบลแม่ปะ แม่สอด ตาก 850 407 443 2024-06-21
07349 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาวัน แม่สอด ตาก 17 8 9 2024-03-04
07350 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจดีย์โค๊ะ ตำบลมหาวัน แม่สอด ตาก 156 118 38 2024-05-10
07351 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยยะอุ ตำบลด่านแม่ละเมา แม่สอด ตาก 131 12 119 2024-05-14
07352 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางส้าน ตำบลด่านแม่ละเมา แม่สอด ตาก 9 6 3 2024-02-29
07353 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก 581 419 162 2024-06-10
07354 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซอโอ ตำบลช่องแคบ พบพระ ตาก 7 7 0 2024-02-29
07356 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่มเกล้า 4 ตำบลคีรีราษฎร์ พบพระ ตาก 2 2 0 2024-03-14
07357 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชิบาโบ ตำบลคีรีราษฎร์ พบพระ ตาก 29 5 24 2024-05-14
07358 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่มเกล้า 1 ตำบลคีรีราษฎร์ พบพระ ตาก 11 11 0 2024-06-21
07359 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวาเล่ย์ ตำบลวาเล่ย์ พบพระ ตาก 1 1 0 2022-01-10
07361 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรวมไทยพัฒนาที่ 1 ตำบลรวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก 34 31 3 2024-06-14
07362 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรวมไทยพัฒนาที่ 6 ตำบลรวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก 3,749 3,733 16 2024-06-23
07363 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่กลองใหม่ อุ้มผาง ตาก 4 4 0 2023-04-12
07364 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหลวง ตำบลหนองหลวง อุ้มผาง ตาก 1,516 3 1,513 2024-06-21
07365 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโมโกร อุ้มผาง ตาก 14 5 9 2023-12-12
07366 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่จัน อุ้มผาง ตาก 9 0 9 2024-04-03
07367 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ละมุ้ง อุ้มผาง ตาก 7 4 3 2024-04-08
10558 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผาผึ้ง ตำบลเชียงทอง วังเจ้า ตาก 106 3 103 2024-06-21
10600 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านกิ่วห้าง อุ้มผาง ตาก 146 0 146 2024-06-13
10601 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวะครึโค๊ะ อุ้มผาง ตาก 1,021 4 1,017 2024-06-21
10602 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านแม่กลองคี อุ้มผาง ตาก 4 3 1 2024-03-19
10603 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านร่มเกล้า 5 อุ้มผาง ตาก 1 1 0 2023-11-28
10604 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนุโพ อุ้มผาง ตาก 20 20 0 2024-06-14
10605 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหม่องกั๊ว อุ้มผาง ตาก 158 0 158 2024-02-22
10722 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เมืองตาก ตาก 45 45 0 2024-05-14
10723 โรงพยาบาลแม่สอด แม่สอด ตาก 1,547 1,547 0 2024-06-18
11238 โรงพยาบาลบ้านตาก บ้านตาก ตาก 6 6 0 2024-01-10
11239 โรงพยาบาลสามเงา สามเงา ตาก 2 2 0 2023-02-27
11240 โรงพยาบาลแม่ระมาด แม่ระมาด ตาก 46 46 0 2023-10-01
11241 โรงพยาบาลท่าสองยาง ท่าสองยาง ตาก 21 21 0 2023-08-03
11242 โรงพยาบาลพบพระ พบพระ ตาก 1,879 1,879 0 2024-06-20
11243 โรงพยาบาลอุ้มผาง อุ้มผาง ตาก 49 49 0 2024-05-23
11516 โรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ เมืองตาก ตาก 13 13 0 2022-05-20
12055 โรงพยาบาลแม่สอด-ราม แม่สอด ตาก 42 42 0 2022-03-01
14045 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่มเกล้าสหมิตร ตำบลคีรีราษฎร์ พบพระ ตาก 9 8 1 2024-01-10
14046 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเปิ่งเคลิ่ง ตำบลแม่จัน อุ้มผาง ตาก 263 2 261 2024-03-12
14130 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านกุยต๊ะ อุ้มผาง ตาก 5 0 5 2024-04-11
14929 คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอด แม่สอด ตาก 24 24 0 2024-04-30
15015 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยไม้แป้น ตำบลมหาวัน แม่สอด ตาก 2,784 306 2,478 2024-06-24
27443 โรงพยาบาลวังเจ้า วังเจ้า ตาก 31 31 0 2024-05-31
Update : 2024-06-24 10:15:02