29 หน่วยบริการ
ติดตั้ง J2Claim_RH12
6 หน่วยบริการ
เปิดใช้งานวันนี้
18,793 ครั้ง
ใช้งาน Authen
26 ครั้ง
Authen วันนี้

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด J2Claim version JHCIS version ใช้งานล่าสุด จำนวน Authen จำนวน Authen วันนี้
07369 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองด่าน ตำบลบ้านสวน เมืองสุโขทัย สุโขทัย 1.45.5.215 2023-11-08 2024-03-27 178 0
07380 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังทองแดง เมืองสุโขทัย สุโขทัย 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-10 55 0
07381 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตาโชติ ตำบลวังทองแดง เมืองสุโขทัย สุโขทัย 1.47.4.234 2024-02-29 2024-05-29 3,290 4
07383 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-22 422 0
07384 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองสะเกษ ตำบลวังน้ำขาว บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 649 2
07385 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังน้ำขาว บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 2,137 8
07386 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 1.42.17.191 2023-11-08 2023-11-28 4 0
07388 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหญ้าปล้อง บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 2,511 5
07436 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังทอง ศรีสำโรง สุโขทัย 1.42.22.196 2023-12-06 2023-12-15 4 0
07442 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย 1.44.5.209 2023-11-08 2024-01-31 8 0
07453 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลย่านยาว สวรรคโลก สุโขทัย 1.47.15.239 2024-02-29 2024-05-17 0 0
07454 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาทุ่ง สวรรคโลก สุโขทัย 1.45.14.220 2024-02-29 2024-03-20 0 0
07455 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองยาง สวรรคโลก สุโขทัย 1.45.13.219 2023-12-21 2024-03-15 0 0
07456 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไผ่ตะล่อม ตำบลคลองยาง สวรรคโลก สุโขทัย 1.46.14.231 2024-02-29 2024-04-26 0 0
07457 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองบางยม สวรรคโลก สุโขทัย 1.47.4.234 2024-02-29 2024-05-29 0 0
07460 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่ากุมเกาะ สวรรคโลก สุโขทัย 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-23 1 0
07462 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกลับ สวรรคโลก สุโขทัย 1.45.14.220 2024-02-29 2024-03-18 0 0
07467 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าวิเศษ ตำบลบ้านใหม่ชัยมงคล ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-20 1 0
07468 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแสงสว่าง ตำบลบ้านใหม่ชัยมงคล ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-21 0 0
07469 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไทยชนะศึก ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-14 35 0
07470 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหมื่นชัย ตำบลไทยชนะศึก ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 1,455 0
07471 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองผักบุ้ง ตำบลกลางดง ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-24 2,158 2
07472 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกลางดง ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-23 3 0
07473 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึงบอน ตำบลกลางดง ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-24 851 5
07474 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 1.43.9.200 2023-12-21 2024-02-23 0 0
07475 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามหลัง ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 1.42.17.191 2023-11-08 2023-12-01 0 0
14051 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมาบป่าเลา ตำบลปากน้ำ สวรรคโลก สุโขทัย 1.46.14.231 2024-02-29 2024-04-26 0 0
14052 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่โพธิ์งาม ตำบลป่ากุมเกาะ สวรรคโลก สุโขทัย 1.45.14.220 2023-12-21 2024-03-28 0 0
14053 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขอนซุง ตำบลเมืองบางขลัง สวรรคโลก สุโขทัย 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-19 20 0
Update : 2024-06-24 10:45:00

หน่วยบริการใช้งานระบบ NHSO Authen | V1 , V2

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด จำนวน Authen Web Authen J2Claim Authen ใช้งานล่าสุด
07368 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวน เมืองสุโขทัย สุโขทัย 1 1 0 2023-07-29
07369 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองด่าน ตำบลบ้านสวน เมืองสุโขทัย สุโขทัย 178 178 0 2024-01-30
07370 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.สุโขทัย(ต.เมืองเก่า) เมืองสุโขทัย สุโขทัย 14 14 0 2024-03-07
07377 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลุม เมืองสุโขทัย สุโขทัย 1 1 0 2022-12-31
07380 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังทองแดง เมืองสุโขทัย สุโขทัย 55 55 0 2024-06-12
07381 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตาโชติ ตำบลวังทองแดง เมืองสุโขทัย สุโขทัย 3,290 3,242 48 2024-06-24
07383 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 422 3 419 2024-06-22
07384 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองสะเกษ ตำบลวังน้ำขาว บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 649 4 645 2024-06-24
07385 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังน้ำขาว บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 2,137 2 2,135 2024-06-24
07386 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 4 4 0 2023-11-20
07388 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหญ้าปล้อง บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 2,511 3 2,508 2024-06-24
07400 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำพุ คีรีมาศ สุโขทัย 1 1 0 2022-11-16
07404 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไกรนอก กงไกรลาศ สุโขทัย 3 3 0 2023-10-18
07407 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกระทุ่ม ตำบลไกรใน กงไกรลาศ สุโขทัย 3 3 0 2023-10-26
07417 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่างิ้ว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 1 1 0 2023-10-17
07418 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่สำ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 1 1 0 2021-12-27
07420 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะท้อ ตำบลแม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 7 7 0 2023-07-18
07423 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 4 3 1 2022-11-30
07431 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสารจิตร ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 2 2 0 2023-03-03
07432 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองตาล ศรีสำโรง สุโขทัย 4 4 0 2023-12-27
07436 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังทอง ศรีสำโรง สุโขทัย 4 4 0 2023-12-05
07437 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังพิกุล ตำบลนาขุนไกร ศรีสำโรง สุโขทัย 34 34 0 2024-04-25
07440 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวงฆ้อง ตำบลเกาะตาเลี้ยง ศรีสำโรง สุโขทัย 1 1 0 2023-11-07
07442 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย 8 8 0 2023-12-27
07444 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเตว็ดนอก ตำบลทับผึ้ง ศรีสำโรง สุโขทัย 2 2 0 2023-07-11
07448 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราวต้นจันทร์ ศรีสำโรง สุโขทัย 11 11 0 2024-05-14
07449 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่ามักกะสัง ตำบลราวต้นจัทร์ ศรีสำโรง สุโขทัย 4 4 0 2024-01-12
07460 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่ากุมเกาะ สวรรคโลก สุโขทัย 1 0 1 2024-01-22
07467 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าวิเศษ ตำบลบ้านใหม่ชัยมงคล ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 1 0 1 2023-12-01
07469 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไทยชนะศึก ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 35 35 0 2024-04-12
07470 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหมื่นชัย ตำบลไทยชนะศึก ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 1,455 1,054 401 2024-06-21
07471 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองผักบุ้ง ตำบลกลางดง ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 2,158 2,153 5 2024-06-24
07472 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกลางดง ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 3 3 0 2024-03-21
07473 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึงบอน ตำบลกลางดง ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 851 3 848 2024-06-24
10724 โรงพยาบาลสุโขทัย เมืองสุโขทัย สุโขทัย 1,280 1,280 0 2024-06-20
10725 โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ศรีสำโรง สุโขทัย 275 275 0 2024-06-10
11244 โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 31 31 0 2024-04-27
11246 โรงพยาบาลกงไกรลาศ กงไกรลาศ สุโขทัย 9 9 0 2023-12-19
11247 โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 12 12 0 2024-04-17
11248 โรงพยาบาลสวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย 33 33 0 2024-03-17
11249 โรงพยาบาลศรีนคร ศรีนคร สุโขทัย 8 8 0 2023-05-30
11250 โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 3,264 3,264 0 2024-06-20
14049 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะพานยาว ตำบลแม่สำ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 3 3 0 2023-02-02
14053 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขอนซุง ตำบลเมืองบางขลัง สวรรคโลก สุโขทัย 20 10 10 2024-06-19
22835 สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอสวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย 2 2 0 2023-12-13
Update : 2024-06-24 10:45:02