131 หน่วยบริการ
ติดตั้ง J2Claim_RH12
46 หน่วยบริการ
เปิดใช้งานวันนี้
111,791 ครั้ง
ใช้งาน Authen
675 ครั้ง
Authen วันนี้

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด J2Claim version JHCIS version ใช้งานล่าสุด จำนวน Authen จำนวน Authen วันนี้
07711 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะเบาะ ตำบลตะเบาะ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 0 0
07712 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพี้ ตำบลบ้านโตก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-21 112 0
07713 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพนานิคม ตำบลบ้านโตก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-20 2 0
07714 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะเดียง ตำบลสะเดียง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-21 4 0
07715 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าแดง ตำบลป่าเลา เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 16 7
07716 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพลำ ตำบลป่าเลา เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 8 0
07717 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางั่ว ตำบลนางั่ว เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 15 0
07718 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าพล ตำบลท่าพล เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-16 5 0
07719 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังซอง ตำบลท่าพล เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-21 3 0
07720 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงมูลเหล็ก ตำบลดงมูลเหล็ก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-22 1 0
07721 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคก ตำบลบ้านโคก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 5 0
07722 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกงกะยาง ตำบลบ้านโคก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 0 0
07723 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชอนไพร ตำบลชอนไพร เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 0 0
07724 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาป่า ตำบลนาป่า เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 49 0
07725 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองผักบุ้ง ตำบลนายม เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 952 9
07726 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำน้ำบัง ตำบลนายม เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 2,039 5
07727 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังชมภู ตำบลวังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-21 1 0
07728 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำร้อน ตำบลน้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-23 1 0
07729 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยสะแก ตำบลห้วยสะแก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-21 5 0
07730 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยใหญ่ ตำบลห้วยใหญ่ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 3 0
07731 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโป่งหว้า ตำบลห้วยใหญ่ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-21 40 0
07732 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางลาด ตำบลระวิง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-24 4,158 3
07733 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลระวิง ตำบลระวิง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-24 6,301 15
07734 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุ่งคล้า ตำบลดงขุย ชนแดน เพชรบูรณ์ 1.46.6.226 2024-03-19 2024-04-03 0 0
07735 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโก ตำบลท่าข้าม ชนแดน เพชรบูรณ์ 1.45.14.220 2024-02-29 2024-03-20 0 0
07736 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 2530 น้ำลัด ตำบลพุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-20 0 0
07737 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยงาช้าง ตำบลพุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-14 541 0
07738 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแม่แก่ ตำบลลาดแค ชนแดน เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-20 0 0
07739 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดแค ตำบลลาดแค ชนแดน เพชรบูรณ์ 1.45.5.215 2024-02-29 2024-03-28 0 0
07740 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองใหญ่ ตำบลลาดแค ชนแดน เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-14 0 0
07741 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสำราญ ตำบลบ้านกล้วย ชนแดน เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-17 1 0
07742 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับพุทรา ตำบลซับพุทรา ชนแดน เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-21 0 0
07743 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุดไร ตำบลตะกุดไร ชนแดน เพชรบูรณ์ 1.46.3.223 2024-02-29 2024-04-02 0 0
07744 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศาลาลาย ตำบลศาลาลาย ชนแดน เพชรบูรณ์ 1.47.2.233 2024-03-19 2024-05-01 15 0
07745 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ามะกล้วย ตำบลวัดป่า หล่มสัก เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 1,174 0
07746 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าช้าง ตำบลตาลเดี่ยว หล่มสัก เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 34 5
07747 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฝายนาแซง ตำบลฝายนาแซง หล่มสัก เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 786 0
07748 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสว่าง ตำบลหนองสว่าง หล่มสัก เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 286 0
07749 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำเฮี้ย ตำบลน้ำเฮี้ย หล่มสัก เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 9 0
07750 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว ตำบลสักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 5,267 14
07751 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังมล ตำบลท่าอิบุญ หล่มสัก เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-21 8 0
07752 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโสก ตำบลบ้านโสก หล่มสัก เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 3,701 10
07753 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกกเดื่อ ตำบลบ้านติ้ว หล่มสัก เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 2,292 2
07754 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านติ้ว ตำบลบ้านติ้ว หล่มสัก เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 4,156 0
07755 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังร่อง ตำบลห้วยไร่ หล่มสัก เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 1,614 0
07756 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำก้อ ตำบลน้ำก้อ หล่มสัก เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 438 0
07757 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำดุก ตำบลปากช่อง หล่มสัก เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 4,248 91
07758 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังยาว ตำบลปากช่อง หล่มสัก เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 4,287 8
07759 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยระหงษ์ ตำบลปากช่อง หล่มสัก เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-20 527 0
07760 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำชุนใหญ่ ตำบลน้ำชุน หล่มสัก เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 11,513 1
07761 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงขวาง ตำบลน้ำชุน หล่มสัก เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 3,169 0
07762 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไขว่ ตำบลหนองไขว่ หล่มสัก เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 3,676 0
07763 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลานบ่า ตำบลลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 717 64
07764 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวนา ตำบลบุ่งคล้า หล่มสัก เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 1 0
07765 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคัน ตำบลบุ่งคล้า หล่มสัก เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 633 0
07766 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุ่งน้ำเต้า ตำบลบุ่งน้ำเต้า หล่มสัก เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 2 0
07767 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธารทิพย์ ตำบลบุ่งน้ำเต้า หล่มสัก เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 52 0
07768 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลาง ตำบลบ้านกลาง หล่มสัก เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 3,696 0
07769 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช้างตะลูด ตำบลช้างตะลูด หล่มสัก เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 2,160 0
07770 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงน้อย ตำบลช้างตะลูด หล่มสัก เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 7,511 16
07771 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ ตำบลบ้านไร่ หล่มสัก เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 1,052 49
07772 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากดุก ตำบลปากดุก หล่มสัก เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 2,029 1
07773 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาซำ ตำบลนาซำ หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 2,048 239
07774 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองยาว ตำบลหินฮาว หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 3 0
07775 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินฮาว ตำบลหินฮาว หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-21 6 0
07776 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าผู ตำบลหินฮาว หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 6 0
07777 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเนิน ตำบลบ้านเนิน หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-21 5 0
07778 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุ่มกะทาด ตำบลศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-21 284 0
07779 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสงเปลือย ตำบลศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 0 0
07780 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยมะยม ตำบลนาแซง หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 1.45.2.213 2024-02-06 2024-03-25 1 0
07781 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังบาล ตำบลวังบาล หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-22 3 0
07782 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยหอย ตำบลวังบาล หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-18 564 0
07783 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับเบิก ตำบลวังบาล หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 912 4
07784 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเกาะ ตำบลนาเกาะ หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-21 3 0
07785 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังขอน ตำบลตาดกลอย หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-21 4 0
07786 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดกลอย ตำบลตาดกลอย หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-21 4 0
07805 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะแก้ว ตำบลคลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-16 0 0
07806 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังขอน ตำบลคลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-17 0 0
07812 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกองทูล ตำบลกองทูล หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-18 0 0
07813 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเฉลียง ตำบลนาเฉลียง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-18 1 0
07814 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโภชน์ ตำบลบ้านโภชน์ หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 1.46.3.223 2023-12-21 2024-04-22 3 0
07815 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสูง ตำบลท่าแดง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2023-12-22 2024-06-19 5 0
07816 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพชรละคร ตำบลเพชรละคร หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-19 0 0
07817 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อไทย ตำบลบ่อไทย หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-22 2 0
07818 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโป่ง ตำบลห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-14 6 0
07819 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลาง ตำบลวังท่าดี หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 9 0
07820 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัววัฒนา ตำบลบัววัฒนา หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 1.46.6.226 2024-03-19 2024-04-03 0 0
07821 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอิสานสามัคคี ตำบลวังโบสถ์ หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-20 0 0
07822 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางงาม ตำบลยางงาม หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-21 0 0
07823 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าด้วง ตำบลท่าด้วง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 1 0
07824 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราหุล ตำบลบึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-22 13 0
07825 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินดาดน้อย ตำบลซับสมอทอด บึงสามพัน เพชรบูรณ์ 1.45.14.220 2024-02-29 2024-03-24 0 0
07826 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับสมพงษ์ ตำบลซับไม้แดง บึงสามพัน เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 3,328 13
07827 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแจง ตำบลหนองแจง บึงสามพัน เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 21 0
07828 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับบอน ตำบลกันจุ บึงสามพัน เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-23 3 0
07829 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังพิกุล ต.วังพิกุล บึงสามพัน เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 0 0
07830 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพญาวัง ตำบลพญาวัง บึงสามพัน เพชรบูรณ์ 1.46.6.226 2024-03-19 2024-04-04 2 0
07831 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีมงคล ตำบลศรีมงคล บึงสามพัน เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-13 5 0
07832 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาพลวง ตำบลสระแก้ว บึงสามพัน เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 39 0
07834 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังกวาง ตำบลวังกวาง น้ำหนาว เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 0 0
07835 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงคล้อ ตำบลวังกวาง น้ำหนาว เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-20 3 0
07836 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกมน ตำบลโคกมน น้ำหนาว เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 486 7
07837 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังกระดาษเงิน ตำบลท้ายดง วังโป่ง เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-21 3 0
07838 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงหลง ตำบลท้ายดง วังโป่ง เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-21 0 0
07839 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองน้ำคัน ตำบลซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์ 1.46.6.226 2023-12-21 2024-04-04 0 0
07840 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับเปิบ ตำบลซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 380 7
07841 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำอ้อม ตำบลวังหิน วังโป่ง เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-10 0 0
07842 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหิน ตำบลวังหิน วังโป่ง เพชรบูรณ์ 1.46.6.226 2023-12-21 2024-04-04 0 0
07843 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังศาล ตำบลวังศาล วังโป่ง เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 133 50
07844 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าแดง ตำบลเขาค้อ เขาค้อ เพชรบูรณ์ 1.47.15.239 2023-12-21 2024-05-21 0 0
07845 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปานสุขุม ตำบลเขาค้อ เขาค้อ เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-22 2 0
07846 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนายาว ตำบลทุ่งสมอ เขาค้อ เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-11 12 0
07847 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าหญ้า ตำบลแคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 9 0
07848 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าคา ตำบลแคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-16 0 0
07849 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพัฒนวรพงษ์ ตำบลริมสีม่วง เขาค้อ เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-22 23 0
07850 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรื่นฤดี ตำบลสะเดาะพง เขาค้อ เพชรบูรณ์ 1.46.9.228 2024-02-29 2024-04-11 0 0
07851 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสลียงแห้ง ตำบลหนองแม่นา เขาค้อ เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 1,721 4
07852 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแม่นา ตำบลหนองแม่นา เขาค้อ เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-24 3 0
07853 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเข็กน้อย ตำบลเข็กน้อย เขาค้อ เพชรบูรณ์ 1.47.2.233 2024-03-19 2024-05-29 36 0
10614 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่านช้าง ตำบลท้ายดง วังโป่ง เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-24 0 0
11947 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาข้าวดอ ตำบลวังโบสถ์ หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 5 0
14066 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(เอิบจิตต์ ยศสุนทร อุทิศ) ชนแดน เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-20 1 0
14067 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากช่อง ตำบลปากช่อง หล่มสัก เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 7,227 7
14068 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโปร่ง ตำบลบ้านหวาย หล่มสัก เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 1,943 8
14070 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าเยี่ยม ตำบลท่าแดง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-18 1 0
14071 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกษมสุข ตำบลเพชรละคร หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 1.47.2.233 2024-03-19 2024-05-01 0 0
14991 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.เพชรบูรณ์ หล่มสัก เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 3,814 34
21982 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโป่งนกแก้ว ตำบลตะกุดไร ชนแดน เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-24 0 0
22846 สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอหล่มสัก หล่มสัก เพชรบูรณ์ 1.47.4.234 2024-03-19 2024-05-16 0 0
41308 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำพุ หล่มสัก เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 4,730 2
43955 รพ.สต.ม่วงใหญ่ บึงสามพัน เพชรบูรณ์ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-14 0 0
Update : 2024-06-24 11:30:00

หน่วยบริการใช้งานระบบ NHSO Authen | V1 , V2

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด จำนวน Authen Web Authen J2Claim Authen ใช้งานล่าสุด
07712 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพี้ ตำบลบ้านโตก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 112 7 105 2024-06-19
07713 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพนานิคม ตำบลบ้านโตก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 2 2 0 2024-01-16
07714 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะเดียง ตำบลสะเดียง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 4 3 1 2024-06-16
07715 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าแดง ตำบลป่าเลา เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 16 16 0 2024-06-24
07716 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพลำ ตำบลป่าเลา เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 8 0 8 2024-06-20
07717 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางั่ว ตำบลนางั่ว เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 15 15 0 2023-01-23
07718 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าพล ตำบลท่าพล เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 5 5 0 2024-03-26
07719 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังซอง ตำบลท่าพล เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 3 3 0 2022-12-16
07720 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงมูลเหล็ก ตำบลดงมูลเหล็ก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 1 1 0 2022-12-14
07721 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคก ตำบลบ้านโคก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 5 3 2 2024-06-16
07724 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาป่า ตำบลนาป่า เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 49 4 45 2023-11-02
07725 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองผักบุ้ง ตำบลนายม เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 952 257 695 2024-06-24
07726 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำน้ำบัง ตำบลนายม เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 2,039 6 2,033 2024-06-24
07727 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังชมภู ตำบลวังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 1 1 0 2023-01-01
07728 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำร้อน ตำบลน้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 1 0 1 2024-04-27
07729 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยสะแก ตำบลห้วยสะแก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 5 5 0 2023-01-24
07730 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยใหญ่ ตำบลห้วยใหญ่ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 3 3 0 2024-04-03
07731 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโป่งหว้า ตำบลห้วยใหญ่ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 40 40 0 2024-06-13
07732 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางลาด ตำบลระวิง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 4,158 4 4,154 2024-06-24
07733 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลระวิง ตำบลระวิง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 6,301 5 6,296 2024-06-24
07737 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยงาช้าง ตำบลพุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ์ 541 3 538 2024-06-11
07741 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสำราญ ตำบลบ้านกล้วย ชนแดน เพชรบูรณ์ 1 0 1 2024-06-16
07744 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศาลาลาย ตำบลศาลาลาย ชนแดน เพชรบูรณ์ 15 4 11 2024-04-22
07745 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ามะกล้วย ตำบลวัดป่า หล่มสัก เพชรบูรณ์ 1,174 11 1,163 2023-10-10
07746 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าช้าง ตำบลตาลเดี่ยว หล่มสัก เพชรบูรณ์ 34 4 30 2024-06-24
07747 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฝายนาแซง ตำบลฝายนาแซง หล่มสัก เพชรบูรณ์ 786 13 773 2024-06-07
07748 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสว่าง ตำบลหนองสว่าง หล่มสัก เพชรบูรณ์ 286 0 286 2023-12-26
07749 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำเฮี้ย ตำบลน้ำเฮี้ย หล่มสัก เพชรบูรณ์ 9 0 9 2022-12-19
07750 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว ตำบลสักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์ 5,267 3,839 1,428 2024-06-24
07751 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังมล ตำบลท่าอิบุญ หล่มสัก เพชรบูรณ์ 8 7 1 2024-04-29
07752 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโสก ตำบลบ้านโสก หล่มสัก เพชรบูรณ์ 3,701 30 3,671 2024-06-24
07753 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกกเดื่อ ตำบลบ้านติ้ว หล่มสัก เพชรบูรณ์ 2,292 4 2,288 2024-06-24
07754 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านติ้ว ตำบลบ้านติ้ว หล่มสัก เพชรบูรณ์ 4,156 6 4,150 2024-06-21
07755 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังร่อง ตำบลห้วยไร่ หล่มสัก เพชรบูรณ์ 1,614 5 1,609 2024-03-22
07756 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำก้อ ตำบลน้ำก้อ หล่มสัก เพชรบูรณ์ 438 0 438 2024-06-20
07757 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำดุก ตำบลปากช่อง หล่มสัก เพชรบูรณ์ 4,248 2 4,246 2024-06-24
07758 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังยาว ตำบลปากช่อง หล่มสัก เพชรบูรณ์ 4,287 4 4,283 2024-06-24
07759 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยระหงษ์ ตำบลปากช่อง หล่มสัก เพชรบูรณ์ 527 3 524 2023-07-06
07760 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำชุนใหญ่ ตำบลน้ำชุน หล่มสัก เพชรบูรณ์ 11,513 7 11,506 2024-06-24
07761 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงขวาง ตำบลน้ำชุน หล่มสัก เพชรบูรณ์ 3,169 467 2,702 2024-03-26
07762 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไขว่ ตำบลหนองไขว่ หล่มสัก เพชรบูรณ์ 3,676 3 3,673 2024-06-16
07763 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลานบ่า ตำบลลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์ 717 9 708 2024-06-24
07764 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวนา ตำบลบุ่งคล้า หล่มสัก เพชรบูรณ์ 1 0 1 2022-12-01
07765 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคัน ตำบลบุ่งคล้า หล่มสัก เพชรบูรณ์ 633 51 582 2024-05-17
07766 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุ่งน้ำเต้า ตำบลบุ่งน้ำเต้า หล่มสัก เพชรบูรณ์ 2 2 0 2021-08-27
07767 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธารทิพย์ ตำบลบุ่งน้ำเต้า หล่มสัก เพชรบูรณ์ 52 51 1 2023-12-20
07768 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลาง ตำบลบ้านกลาง หล่มสัก เพชรบูรณ์ 3,696 1 3,695 2024-06-19
07769 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช้างตะลูด ตำบลช้างตะลูด หล่มสัก เพชรบูรณ์ 2,160 4 2,156 2024-01-16
07770 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงน้อย ตำบลช้างตะลูด หล่มสัก เพชรบูรณ์ 7,511 4 7,507 2024-06-24
07771 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ ตำบลบ้านไร่ หล่มสัก เพชรบูรณ์ 1,052 676 376 2024-06-24
07772 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากดุก ตำบลปากดุก หล่มสัก เพชรบูรณ์ 2,029 4 2,025 2024-06-24
07773 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาซำ ตำบลนาซำ หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 2,048 2,035 13 2024-06-24
07774 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองยาว ตำบลหินฮาว หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 3 2 1 2024-06-16
07775 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินฮาว ตำบลหินฮาว หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 6 5 1 2024-01-12
07776 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าผู ตำบลหินฮาว หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 6 3 3 2024-06-17
07777 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเนิน ตำบลบ้านเนิน หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 5 2 3 2024-06-16
07778 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุ่มกะทาด ตำบลศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 284 284 0 2023-11-14
07780 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยมะยม ตำบลนาแซง หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 1 1 0 2024-06-17
07781 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังบาล ตำบลวังบาล หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 3 3 0 2023-11-21
07782 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยหอย ตำบลวังบาล หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 564 563 1 2024-06-18
07783 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับเบิก ตำบลวังบาล หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 912 902 10 2024-06-24
07784 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเกาะ ตำบลนาเกาะ หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 3 2 1 2024-06-16
07785 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังขอน ตำบลตาดกลอย หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 4 2 2 2023-10-30
07786 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดกลอย ตำบลตาดกลอย หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 4 4 0 2023-12-10
07790 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกปรง ตำบลโคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 2 2 0 2023-12-25
07796 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรวมทรัพย์ ตำบลภูน้ำหยด วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 1 1 0 2023-08-18
07807 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาสนุ่น ตำบลนาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์ 4 4 0 2024-06-16
07813 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเฉลียง ตำบลนาเฉลียง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 1 0 1 2024-06-16
07814 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโภชน์ ตำบลบ้านโภชน์ หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 3 0 3 2024-04-22
07815 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสูง ตำบลท่าแดง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 5 2 3 2024-06-16
07817 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อไทย ตำบลบ่อไทย หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 2 1 1 2024-06-16
07818 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโป่ง ตำบลห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 6 5 1 2023-09-29
07819 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลาง ตำบลวังท่าดี หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 9 9 0 2024-02-28
07823 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าด้วง ตำบลท่าด้วง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 1 1 0 2023-02-14
07824 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราหุล ตำบลบึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์ 13 1 12 2024-03-12
07826 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับสมพงษ์ ตำบลซับไม้แดง บึงสามพัน เพชรบูรณ์ 3,328 13 3,315 2024-06-24
07827 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแจง ตำบลหนองแจง บึงสามพัน เพชรบูรณ์ 21 10 11 2024-06-14
07828 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับบอน ตำบลกันจุ บึงสามพัน เพชรบูรณ์ 3 3 0 2022-11-18
07830 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพญาวัง ตำบลพญาวัง บึงสามพัน เพชรบูรณ์ 2 2 0 2022-11-17
07831 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีมงคล ตำบลศรีมงคล บึงสามพัน เพชรบูรณ์ 5 4 1 2022-12-27
07832 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาพลวง ตำบลสระแก้ว บึงสามพัน เพชรบูรณ์ 39 0 39 2023-12-15
07835 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงคล้อ ตำบลวังกวาง น้ำหนาว เพชรบูรณ์ 3 0 3 2024-06-20
07836 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกมน ตำบลโคกมน น้ำหนาว เพชรบูรณ์ 486 0 486 2024-06-24
07837 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังกระดาษเงิน ตำบลท้ายดง วังโป่ง เพชรบูรณ์ 3 0 3 2024-06-16
07840 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับเปิบ ตำบลซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์ 380 0 380 2024-06-24
07843 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังศาล ตำบลวังศาล วังโป่ง เพชรบูรณ์ 133 0 133 2024-06-24
07845 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปานสุขุม ตำบลเขาค้อ เขาค้อ เพชรบูรณ์ 2 0 2 2023-10-05
07846 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนายาว ตำบลทุ่งสมอ เขาค้อ เพชรบูรณ์ 12 12 0 2024-01-08
07847 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าหญ้า ตำบลแคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์ 9 4 5 2024-06-16
07849 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพัฒนวรพงษ์ ตำบลริมสีม่วง เขาค้อ เพชรบูรณ์ 23 1 22 2024-06-22
07851 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสลียงแห้ง ตำบลหนองแม่นา เขาค้อ เพชรบูรณ์ 1,721 1 1,720 2024-06-24
07852 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแม่นา ตำบลหนองแม่นา เขาค้อ เพชรบูรณ์ 3 0 3 2024-02-23
07853 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเข็กน้อย ตำบลเข็กน้อย เขาค้อ เพชรบูรณ์ 36 8 28 2024-02-08
10727 โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 364 364 0 2024-06-20
11264 โรงพยาบาลชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ์ 18 18 0 2024-03-17
11265 โรงพยาบาลหล่มสัก หล่มสัก เพชรบูรณ์ 1,637 1,637 0 2024-06-21
11266 โรงพยาบาลวิเชียรบุรี วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 11 11 0 2024-05-14
11267 โรงพยาบาลศรีเทพ ศรีเทพ เพชรบูรณ์ 4 4 0 2024-05-29
11268 โรงพยาบาลหนองไผ่ หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 27 27 0 2024-02-06
11269 โรงพยาบาลบึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์ 4 4 0 2023-12-28
11270 โรงพยาบาลน้ำหนาว น้ำหนาว เพชรบูรณ์ 3 3 0 2023-07-22
11271 โรงพยาบาลวังโป่ง วังโป่ง เพชรบูรณ์ 3 3 0 2023-06-20
11272 โรงพยาบาลเขาค้อ เขาค้อ เพชรบูรณ์ 33 33 0 2024-04-26
11457 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 2,536 2,536 0 2024-06-22
11946 โรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 7 7 0 2022-04-29
11947 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาข้าวดอ ตำบลวังโบสถ์ หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 5 5 0 2024-02-07
12079 โรงพยาบาลเพชรรัตน์ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 7 7 0 2022-04-19
14066 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(เอิบจิตต์ ยศสุนทร อุทิศ) ชนแดน เพชรบูรณ์ 1 0 1 2023-12-08
14067 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากช่อง ตำบลปากช่อง หล่มสัก เพชรบูรณ์ 7,227 1 7,226 2024-06-24
14068 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโปร่ง ตำบลบ้านหวาย หล่มสัก เพชรบูรณ์ 1,943 483 1,460 2024-06-24
14070 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าเยี่ยม ตำบลท่าแดง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 1 0 1 2024-06-18
14991 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.เพชรบูรณ์ หล่มสัก เพชรบูรณ์ 3,814 86 3,728 2024-06-24
35429 คลินิกทันตรักษ์ ทพญ.ชุตินาฎ อินทกนก หล่มสัก เพชรบูรณ์ 2 2 0 2024-05-19
41308 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำพุ หล่มสัก เพชรบูรณ์ 4,730 18 4,712 2024-06-24
Update : 2024-06-24 11:30:02