0 หน่วยบริการ
ติดตั้ง J2Claim_RH12
0 หน่วยบริการ
เปิดใช้งานวันนี้
10 ครั้ง
ใช้งาน Authen
0 ครั้ง
Authen วันนี้

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด J2Claim version JHCIS version ใช้งานล่าสุด จำนวน Authen จำนวน Authen วันนี้
Update :

หน่วยบริการใช้งานระบบ NHSO Authen | V1 , V2

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด จำนวน Authen Web Authen J2Claim Authen ใช้งานล่าสุด
01641 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาดิน สรรพยา ชัยนาท 1 1 0 2023-09-21
01674 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาราวเทียนทอง เนินขาม ชัยนาท 2 2 0 2021-11-30
10694 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร เมืองชัยนาท ชัยนาท 1 1 0 2023-09-26
10804 โรงพยาบาลสรรพยา สรรพยา ชัยนาท 4 4 0 2023-10-22
10805 โรงพยาบาลสรรคบุรี สรรคบุรี ชัยนาท 1 1 0 2022-11-29
27975 โรงพยาบาลเนินขาม เนินขาม ชัยนาท 1 1 0 2022-11-24
Update : 2024-06-24 10:30:02