73 หน่วยบริการ
ติดตั้ง J2Claim_RH12
10 หน่วยบริการ
เปิดใช้งานวันนี้
16,993 ครั้ง
ใช้งาน Authen
58 ครั้ง
Authen วันนี้

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด J2Claim version JHCIS version ใช้งานล่าสุด จำนวน Authen จำนวน Authen วันนี้
06919 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค์ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-21 5 0
06920 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชุมแสง ชุมแสง นครสวรรค์ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-22 1 0
06921 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกยไชย ชุมแสง นครสวรรค์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-18 0 0
06922 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่ากร่าง ชุมแสง นครสวรรค์ 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-18 21 0
06923 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขอน ชุมแสง นครสวรรค์ 1.47.15.239 2024-04-30 2024-05-21 1 0
06924 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาด ชุมแสง นครสวรรค์ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-20 0 0
06925 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันเนิน ชุมแสง นครสวรรค์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-12 116 0
06926 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันติสุข ชุมแสง นครสวรรค์ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-19 6 0
06927 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพันลาน ชุมแสง นครสวรรค์ 1.42.22.196 2023-04-03 2023-12-14 0 0
06928 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าจันทร์ ชุมแสง นครสวรรค์ 1.47.15.239 2024-04-30 2024-05-31 0 0
06929 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นโพธิ์ ชุมแสง นครสวรรค์ 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-17 2 0
06930 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไผ่สิงห์ ชุมแสง นครสวรรค์ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-17 0 0
06931 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฆะมัง ชุมแสง นครสวรรค์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-18 2 0
06932 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนสนวน ชุมแสง นครสวรรค์ 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-21 4 0
06933 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ หนองบัว นครสวรรค์ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-21 306 0
06934 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองกำลัง หนองบัว นครสวรรค์ 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-24 1,919 35
06935 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังแรต หนองบัว นครสวรรค์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-18 61 0
06936 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธารทหาร หนองบัว นครสวรรค์ 1.47.4.234 2024-03-19 2024-05-28 0 0
06937 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยร่วม หนองบัว นครสวรรค์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-19 10 0
06938 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะแก้ว หนองบัว นครสวรรค์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-23 63 0
06939 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยถั่วใต้ หนองบัว นครสวรรค์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-22 124 0
06940 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระดานหน้าแกล หนองบัว นครสวรรค์ 1.47.4.234 2024-03-19 2024-05-03 755 0
06941 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระงาม หนองบัว นครสวรรค์ 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-19 1,073 0
06942 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองแร่ หนองบัว นครสวรรค์ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-23 580 0
06943 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองดู่ หนองบัว นครสวรรค์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-22 2,547 0
06945 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังข่อย หนองบัว นครสวรรค์ 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-24 2,222 2
06946 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสอาด หนองบัว นครสวรรค์ 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-17 78 0
06947 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านส้มเสี้ยว บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-20 0 0
06948 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางตาหงาย บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 1.47.4.234 2024-02-29 2024-05-09 0 0
06949 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหูกวาง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 0 0
06950 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขี้วัว บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 1.45.14.220 2024-03-19 2024-03-26 0 0
06951 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแดน บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-24 2 0
06952 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาห้วยลุง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-20 1 0
06953 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางแก้ว บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 6 0
06954 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาขีด บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-24 671 0
06955 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์ขวัญ บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-21 176 0
06956 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองสองหน่อ บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 2 0
06957 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านด่านช้าง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 0 0
06958 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองละมาน บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-20 0 0
06959 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-17 1 0
06960 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพลัง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 1.44.6.211 2023-12-21 2024-02-18 0 0
06961 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตางู บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-19 13 0
06962 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึงปลาทู บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 1,092 2
06963 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมาบมะขาม บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-20 3 0
06964 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่ากระดังงา เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ 1.47.15.239 2024-04-30 2024-05-21 0 0
06966 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาดิน เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 1,156 19
06968 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแพงพวย เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-21 6 0
07001 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกเดื่อ ไพศาลี นครสวรรค์ 1.47.8.235 2024-03-19 2024-05-06 0 0
07002 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังคาง ไพศาลี นครสวรรค์ 1.47.4.234 2024-03-19 2024-06-05 3 0
07003 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ ไพศาลี นครสวรรค์ 1.47.15.239 2024-04-30 2024-05-26 75 0
07004 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาดิน ไพศาลี นครสวรรค์ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 0 0
07005 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตะกรุดภิบาล ไพศาลี นครสวรรค์ 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-20 0 0
07006 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตะคร้อ ไพศาลี นครสวรรค์ 1.47.2.233 2024-03-19 2024-04-30 1 0
07007 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเนินสาร ไพศาลี นครสวรรค์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 3 0
07008 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อไทยสามัคคี ไพศาลี นครสวรรค์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-23 1 0
07009 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์ประสาท ไพศาลี นครสวรรค์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 0 0
07011 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระทุ่มทอง ไพศาลี นครสวรรค์ 1.46.6.226 2024-03-19 2024-04-08 2 0
07012 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาขอม ไพศาลี นครสวรรค์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-13 0 0
07013 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาใหญ่ ไพศาลี นครสวรรค์ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-15 1 0
07014 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหญ้าขาว ไพศาลี นครสวรรค์ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-21 30 0
07016 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี นครสวรรค์ 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-24 1 0
07053 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองน้ำโจน แม่วงก์ นครสวรรค์ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-18 0 0
07054 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตลิ่งสูง แม่วงก์ นครสวรรค์ 1.42.22.196 2023-11-08 2023-12-12 4 0
07055 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางขนุน แม่วงก์ นครสวรรค์ 1.44.6.211 2023-12-21 2024-02-08 0 0
07058 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ แม่วงก์ นครสวรรค์ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-23 0 0
07059 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตลุกข่อยน้ำ แม่วงก์ นครสวรรค์ 1.47.2.233 2024-04-30 2024-05-29 0 0
11784 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเนินทอง ไพศาลี นครสวรรค์ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-19 0 0
14032 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองไทร แม่วงก์ นครสวรรค์ 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-15 0 0
14335 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชุมแสง ชุมแสง นครสวรรค์ 1.44.6.210 2023-12-21 2024-02-01 1 0
14459 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยวารีใต้ หนองบัว นครสวรรค์ 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-21 1,035 0
15132 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งสาคร แม่วงก์ นครสวรรค์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-16 4 0
15133 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโก ชุมแสง นครสวรรค์ 1.47.15.239 2024-02-29 2024-05-30 0 0
15134 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไม้ แม่วงก์ นครสวรรค์ 1.46.3.223 2024-02-29 2024-04-01 7 0
Update : 2024-06-24 11:15:00

หน่วยบริการใช้งานระบบ NHSO Authen | V1 , V2

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด จำนวน Authen Web Authen J2Claim Authen ใช้งานล่าสุด
06919 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค์ 5 1 4 2023-12-10
06920 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชุมแสง ชุมแสง นครสวรรค์ 1 1 0 2022-04-20
06922 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่ากร่าง ชุมแสง นครสวรรค์ 21 11 10 2023-11-09
06923 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขอน ชุมแสง นครสวรรค์ 1 1 0 2023-12-13
06925 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันเนิน ชุมแสง นครสวรรค์ 116 1 115 2023-10-05
06926 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันติสุข ชุมแสง นครสวรรค์ 6 6 0 2024-03-01
06929 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นโพธิ์ ชุมแสง นครสวรรค์ 2 0 2 2023-12-27
06931 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฆะมัง ชุมแสง นครสวรรค์ 2 2 0 2023-12-25
06932 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนสนวน ชุมแสง นครสวรรค์ 4 0 4 2024-06-07
06933 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ หนองบัว นครสวรรค์ 306 2 304 2024-06-21
06934 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองกำลัง หนองบัว นครสวรรค์ 1,919 6 1,913 2024-06-24
06935 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังแรต หนองบัว นครสวรรค์ 61 0 61 2023-12-14
06937 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยร่วม หนองบัว นครสวรรค์ 10 0 10 2023-12-01
06938 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะแก้ว หนองบัว นครสวรรค์ 63 0 63 2023-11-21
06939 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยถั่วใต้ หนองบัว นครสวรรค์ 124 0 124 2024-02-06
06940 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระดานหน้าแกล หนองบัว นครสวรรค์ 755 13 742 2024-03-05
06941 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระงาม หนองบัว นครสวรรค์ 1,073 2 1,071 2024-06-19
06942 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองแร่ หนองบัว นครสวรรค์ 580 3 577 2024-06-21
06943 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองดู่ หนองบัว นครสวรรค์ 2,547 0 2,547 2024-06-22
06945 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังข่อย หนองบัว นครสวรรค์ 2,222 0 2,222 2024-06-24
06946 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสอาด หนองบัว นครสวรรค์ 78 0 78 2023-11-23
06951 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแดน บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 2 0 2 2023-07-15
06952 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาห้วยลุง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 1 0 1 2023-02-28
06953 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางแก้ว บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 6 6 0 2022-12-07
06954 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาขีด บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 671 0 671 2024-06-22
06955 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์ขวัญ บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 176 5 171 2024-03-28
06956 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองสองหน่อ บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 2 0 2 2023-08-03
06959 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 1 0 1 2023-12-27
06961 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตางู บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 13 12 1 2023-07-26
06962 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึงปลาทู บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 1,092 8 1,084 2024-06-24
06963 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมาบมะขาม บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 3 2 1 2024-03-02
06966 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาดิน เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ 1,156 12 1,144 2024-06-24
06968 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแพงพวย เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ 6 3 3 2024-04-11
06985 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพนมรอก ท่าตะโก นครสวรรค์ 5 5 0 2022-12-08
06989 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสายลำโพงใต้ ท่าตะโก นครสวรรค์ 476 476 0 2023-02-24
06990 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังรอ ท่าตะโก นครสวรรค์ 13 13 0 2023-01-13
06992 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตุ๊กแก ท่าตะโก นครสวรรค์ 3 3 0 2022-11-17
06993 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาล้อ ท่าตะโก นครสวรรค์ 9 9 0 2022-12-11
06994 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทำนบ ท่าตะโก นครสวรรค์ 327 327 0 2023-07-27
06995 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังใหญ่ ท่าตะโก นครสวรรค์ 136 136 0 2023-04-29
06998 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองบอน ท่าตะโก นครสวรรค์ 765 765 0 2023-05-02
06999 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหลวง ท่าตะโก นครสวรรค์ 2 2 0 2022-11-18
07002 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังคาง ไพศาลี นครสวรรค์ 3 3 0 2023-03-23
07003 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ ไพศาลี นครสวรรค์ 75 0 75 2023-12-12
07006 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตะคร้อ ไพศาลี นครสวรรค์ 1 1 0 2023-10-02
07007 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเนินสาร ไพศาลี นครสวรรค์ 3 3 0 2023-12-12
07008 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อไทยสามัคคี ไพศาลี นครสวรรค์ 1 0 1 2023-03-01
07010 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังข่อย ไพศาลี นครสวรรค์ 1 1 0 2022-11-23
07011 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระทุ่มทอง ไพศาลี นครสวรรค์ 2 2 0 2023-06-22
07013 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาใหญ่ ไพศาลี นครสวรรค์ 1 1 0 2024-01-31
07014 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหญ้าขาว ไพศาลี นครสวรรค์ 30 17 13 2024-03-03
07016 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี นครสวรรค์ 1 0 1 2024-01-05
07017 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาไม้เดน พยุหะคีรี นครสวรรค์ 1 1 0 2024-01-26
07036 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองนมวัว ลาดยาว นครสวรรค์ 1 1 0 2024-01-30
07041 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสังข์ ลาดยาว นครสวรรค์ 2 2 0 2022-06-07
07042 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว นครสวรรค์ 1 1 0 2023-02-15
07045 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลำพยนต์ ตากฟ้า นครสวรรค์ 10 10 0 2022-11-22
07048 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสร้อยทอง ตากฟ้า นครสวรรค์ 2 2 0 2024-03-23
07049 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไตรคีรี ตากฟ้า นครสวรรค์ 4 4 0 2022-11-21
07050 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดำรงรักษ์ ตากฟ้า นครสวรรค์ 1 1 0 2022-11-21
07052 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองใหญ่ ตากฟ้า นครสวรรค์ 1 1 0 2022-11-21
07054 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตลิ่งสูง แม่วงก์ นครสวรรค์ 4 0 4 2022-12-07
07060 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางงู ชุมตาบง นครสวรรค์ 2 2 0 2023-05-10
10675 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 160 160 0 2023-10-26
11210 โรงพยาบาลชุมแสง ชุมแสง นครสวรรค์ 24 24 0 2024-02-20
11211 โรงพยาบาลหนองบัว หนองบัว นครสวรรค์ 13 13 0 2024-03-18
11212 โรงพยาบาลบรรพตพิสัย บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 6 6 0 2023-09-13
11213 โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ 14 14 0 2022-12-29
11214 โรงพยาบาลตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ 8 8 0 2023-08-29
11215 โรงพยาบาลท่าตะโก ท่าตะโก นครสวรรค์ 731 731 0 2023-10-05
11216 โรงพยาบาลไพศาลี ไพศาลี นครสวรรค์ 22 22 0 2023-09-28
11218 โรงพยาบาลลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์ 1 1 0 2023-02-18
11219 โรงพยาบาลตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์ 12 12 0 2022-11-17
11220 โรงพยาบาลแม่วงก์ แม่วงก์ นครสวรรค์ 2 2 0 2023-01-09
12030 โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 1 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 3 3 0 2022-02-17
12033 โรงพยาบาลรวมแพทย์นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 5 5 0 2023-01-28
12042 โรงพยาบาลร่มฉัตร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 4 4 0 2022-08-08
12044 โรงพยาบาลศรีสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 18 18 0 2022-12-05
12284 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 2 2 0 2022-05-08
14029 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่สามัคคี ตากฟ้า นครสวรรค์ 1 1 0 2022-11-18
14030 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพุมะค่า ตากฟ้า นครสวรรค์ 4 4 0 2022-11-21
14335 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชุมแสง ชุมแสง นครสวรรค์ 1 1 0 2022-12-19
14459 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยวารีใต้ หนองบัว นครสวรรค์ 1,035 0 1,035 2024-06-21
14639 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 2 2 0 2021-07-09
15080 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดจอมคีรีนาคพรต เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 1 1 0 2022-04-11
15132 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งสาคร แม่วงก์ นครสวรรค์ 4 3 1 2023-01-15
15134 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไม้ แม่วงก์ นครสวรรค์ 7 0 7 2023-12-13
40749 โรงพยาบาลชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ 1 1 0 2023-03-28
42292 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังไผ่ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 1 1 0 2023-02-10
42881 เอกกวีคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชุมแสง นครสวรรค์ 3 3 0 2022-11-27
Update : 2024-06-24 11:15:01