0 หน่วยบริการ
ติดตั้ง J2Claim_RH12
0 หน่วยบริการ
เปิดใช้งานวันนี้
9 ครั้ง
ใช้งาน Authen
0 ครั้ง
Authen วันนี้

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด J2Claim version JHCIS version ใช้งานล่าสุด จำนวน Authen จำนวน Authen วันนี้
Update :

หน่วยบริการใช้งานระบบ NHSO Authen | V1 , V2

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด จำนวน Authen Web Authen J2Claim Authen ใช้งานล่าสุด
10720 โรงพยาบาลอุทัยธานี เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 2 2 0 2023-01-29
11225 โรงพยาบาลบ้านไร่ บ้านไร่ อุทัยธานี 6 6 0 2024-01-25
11226 โรงพยาบาลลานสัก ลานสัก อุทัยธานี 1 1 0 2023-05-02
Update : 2024-06-24 11:15:01