0 หน่วยบริการ
ติดตั้ง J2Claim_RH12
0 หน่วยบริการ
เปิดใช้งานวันนี้
59 ครั้ง
ใช้งาน Authen
0 ครั้ง
Authen วันนี้

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด J2Claim version JHCIS version ใช้งานล่าสุด จำนวน Authen จำนวน Authen วันนี้
Update :

หน่วยบริการใช้งานระบบ NHSO Authen | V1 , V2

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด จำนวน Authen Web Authen J2Claim Authen ใช้งานล่าสุด
07145 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.กำแพงเพชร หมู่ 4 ต.ไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 3 3 0 2024-01-12
07160 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์พัฒนา ตำบลคณฑี เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 1 1 0 2023-04-18
07164 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมอสูง ตำบลวังทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 1 1 0 2022-12-28
07167 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำโท้ง ตำบลท่าขุนราม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 1 1 0 2022-03-18
07168 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองแม่ลาย ตำบลคลองแม่ลาย เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 1 1 0 2023-09-06
07171 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกรด ต.สระแก้ว เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 5 5 0 2024-02-16
10721 โรงพยาบาลกำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 10 10 0 2024-05-30
11229 โรงพยาบาลไทรงาม ไทรงาม กำแพงเพชร 1 1 0 2022-04-18
11230 โรงพยาบาลคลองลาน คลองลาน กำแพงเพชร 2 2 0 2023-06-15
11231 โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 6 6 0 2022-08-09
11232 โรงพยาบาลคลองขลุง คลองขลุง กำแพงเพชร 10 10 0 2024-05-27
11233 โรงพยาบาลพรานกระต่าย พรานกระต่าย กำแพงเพชร 7 7 0 2023-11-17
11234 โรงพยาบาลลานกระบือ ลานกระบือ กำแพงเพชร 1 1 0 2021-12-13
14135 โรงพยาบาลบึงสามัคคี บึงสามัคคี กำแพงเพชร 4 4 0 2022-12-20
24208 คลองลานโพลีคลินิก คลองลาน กำแพงเพชร 1 1 0 2022-04-05
24223 คลินิกแพทย์รจนา เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 1 1 0 2022-03-30
42380 อังคณาการแพทย์คลินิกเวชกรรม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 4 4 0 2022-09-01
Update : 2024-06-24 11:30:02