0 หน่วยบริการ
ติดตั้ง J2Claim_RH12
0 หน่วยบริการ
เปิดใช้งานวันนี้
37 ครั้ง
ใช้งาน Authen
0 ครั้ง
Authen วันนี้

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด J2Claim version JHCIS version ใช้งานล่าสุด จำนวน Authen จำนวน Authen วันนี้
Update :

หน่วยบริการใช้งานระบบ NHSO Authen | V1 , V2

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด จำนวน Authen Web Authen J2Claim Authen ใช้งานล่าสุด
07626 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังทับไทร ตำบลหนองปลาไหล วังทรายพูน พิจิตร 2 2 0 2023-09-29
07644 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพยอม ตะพานหิน พิจิตร 1 1 0 2022-03-17
07686 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคุยกระชาย ตำบลวังโมกข์ วชิรบารมี พิจิตร 1 0 1 2024-04-30
10726 โรงพยาบาลพิจิตร เมืองพิจิตร พิจิตร 2 2 0 2023-07-21
11258 โรงพยาบาลวังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร 2 2 0 2023-09-11
11260 โรงพยาบาลบางมูลนาก บางมูลนาก พิจิตร 6 6 0 2023-09-06
11262 โรงพยาบาลสามง่าม สามง่าม พิจิตร 4 4 0 2023-10-03
11631 โรงพยาบาลวชิรบารมี วชิรบารมี พิจิตร 3 3 0 2023-11-19
14065 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกรด สากเหล็ก พิจิตร 1 1 0 2022-02-17
27978 โรงพยาบาลสากเหล็ก สากเหล็ก พิจิตร 3 3 0 2024-01-03
27979 โรงพยาบาลบึงนาราง บึงนาราง พิจิตร 12 12 0 2024-03-04
Update : 2024-06-24 10:00:02