23 หน่วยบริการ
ติดตั้ง J2Claim_RH12
0 หน่วยบริการ
เปิดใช้งานวันนี้
531 ครั้ง
ใช้งาน Authen
0 ครั้ง
Authen วันนี้

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด J2Claim version JHCIS version ใช้งานล่าสุด จำนวน Authen จำนวน Authen วันนี้
00998 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดโชติการาม หมู่ที่ 3 ต.บางไผ่ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 1.40.2.167 2023-10-16 2023-11-06 0 0
01001 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัดแคใน ต.บางกร่าง เมืองนนทบุรี นนทบุรี 1.42.17.191 2023-11-08 2023-12-01 0 0
01003 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัดแดง หมู่ที่ 1 ต.ไทรม้า เมืองนนทบุรี นนทบุรี 1.42.18.192 2022-10-05 2023-12-05 0 0
01009 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระยาอนุบาลดิตถกรรม (เสน โกศะโยดม) บางกรวย นนทบุรี 1.46.6.226 2023-12-08 2024-04-05 0 0
01015 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางคูเวียง บางกรวย นนทบุรี 1.47.15.239 2024-04-30 2024-05-16 0 0
01021 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมู่ที่ 6 บ้านคลองโยง ต.บางใหญ่ บางใหญ่ นนทบุรี 1.42.12.187 2023-11-08 2023-11-24 0 0
01022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมู่ที่ 4 บ้านหนองกางเขน ต.บางแม่นาง บางใหญ่ นนทบุรี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 0 0
01023 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแม่นาง บางใหญ่ นนทบุรี 1.43.7.199 2023-11-08 2023-12-30 0 0
01026 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ หมู่ที่ 4 วิหารประชา บางใหญ่ นนทบุรี 1.42.9.185 2023-04-03 2023-11-27 0 0
01028 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนตะลุมพุก บางใหญ่ นนทบุรี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 6 0
01038 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดลำโพ ต.ลำโพ บางบัวทอง นนทบุรี 1.47.15.239 2024-04-30 2024-05-15 0 0
01044 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดราษฎร์นิยม ต.ราษฎร์นิยม ไทรน้อย นนทบุรี 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-18 13 0
01046 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลาดวัดมะเกลือ ต.หนองเพรางาย ไทรน้อย นนทบุรี 1.47.15.239 2024-04-30 2024-05-29 0 0
01049 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดปลายคลองขุนศรี ต.ไทรใหญ่ ไทรน้อย นนทบุรี 1.47.15.239 2024-03-19 2024-05-17 0 0
01050 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดยอดพระพิมล ต.ขุนศรี ไทรน้อย นนทบุรี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-19 0 0
01052 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดคลองขวาง ต.คลองขวาง ไทรน้อย นนทบุรี 1.46.6.226 2024-03-19 2024-04-04 0 0
01053 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดคลองเจ้า ต.ทวีวัฒนา ไทรน้อย นนทบุรี 1.45.2.213 2023-12-21 2024-02-28 46 0
01066 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ้อมเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 1.47.4.234 2024-05-25 2024-06-06 0 0
01067 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองข่อย ปากเกร็ด นนทบุรี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-23 0 0
14458 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครนนทบุรีที่ 9 ไขแสง กำเนิดมี เมืองนนทบุรี นนทบุรี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-18 62 0
15237 ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-08 0 0
23821 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(สนามบินน้ำ) เมืองนนทบุรี นนทบุรี 1.42.22.196 2022-07-26 2023-12-14 1 0
41625 บ้านอบอุ่นคลินิกเวชกรรม(สาขาบางศรีเมือง) เมืองนนทบุรี นนทบุรี 1.49.2.241 2023-04-03 2024-06-21 0 0
Update : 2024-06-24 10:30:00

หน่วยบริการใช้งานระบบ NHSO Authen | V1 , V2

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด จำนวน Authen Web Authen J2Claim Authen ใช้งานล่าสุด
01000 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางศรีเมือง เมืองนนทบุรี นนทบุรี 5 5 0 2023-01-15
01013 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางไกรใน ต.บางขุนกอง บางกรวย นนทบุรี 2 2 0 2023-02-27
01028 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนตะลุมพุก บางใหญ่ นนทบุรี 6 6 0 2023-11-24
01032 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดบางไผ่ หมู่ที่ 3 ต.บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี 1 1 0 2023-06-01
01037 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสุเหร่าเขียว ต.ละหาร บางบัวทอง นนทบุรี 2 2 0 2023-02-06
01044 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดราษฎร์นิยม ต.ราษฎร์นิยม ไทรน้อย นนทบุรี 13 0 13 2023-12-31
01053 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดคลองเจ้า ต.ทวีวัฒนา ไทรน้อย นนทบุรี 46 0 46 2023-08-05
01055 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมู่ที่ 3 ต.บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 1 1 0 2022-12-20
01057 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ ปากเกร็ด นนทบุรี 1 1 0 2022-03-25
01063 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าอิฐ ปากเกร็ด นนทบุรี 2 2 0 2023-03-08
01068 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมู่ที่ 10 ต.คลองข่อย ปากเกร็ด นนทบุรี 2 2 0 2023-01-30
10686 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เมืองนนทบุรี นนทบุรี 14 14 0 2023-11-09
10756 โรงพยาบาลบางกรวย บางกรวย นนทบุรี 5 5 0 2023-11-21
10757 โรงพยาบาลบางใหญ่ บางใหญ่ นนทบุรี 6 6 0 2024-01-03
10758 โรงพยาบาลบางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี 16 16 0 2023-09-22
10759 โรงพยาบาลไทรน้อย ไทรน้อย นนทบุรี 12 12 0 2024-03-25
10760 โรงพยาบาลปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 2 2 0 2023-01-23
11787 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ บางใหญ่ นนทบุรี 35 35 0 2022-04-18
12256 สถาบันโรคทรวงอก เมืองนนทบุรี นนทบุรี 14 14 0 2024-04-29
12258 สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 1 1 0 2023-08-25
12260 โรงพยาบาลศรีธัญญา เมืองนนทบุรี นนทบุรี 7 7 0 2023-11-13
13815 ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปากเกร็ด นนทบุรี 8 8 0 2024-02-25
14458 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครนนทบุรีที่ 9 ไขแสง กำเนิดมี เมืองนนทบุรี นนทบุรี 62 3 59 2023-12-22
15239 ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 4 วัดสมรโกฎิ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 2 0 2 2023-03-31
21429 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(ประชาชื่น) เมืองนนทบุรี นนทบุรี 1 1 0 2022-03-09
22424 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลชลประทาน ปากเกร็ด นนทบุรี 1 1 0 2023-12-26
23764 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(ดวงแก้ว) ปากเกร็ด นนทบุรี 1 1 0 2023-02-21
23821 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(สนามบินน้ำ) เมืองนนทบุรี นนทบุรี 1 1 0 2023-08-12
23822 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(ท่าทราย) เมืองนนทบุรี นนทบุรี 1 1 0 2023-06-12
24053 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (พระปิ่น3) บางใหญ่ นนทบุรี 1 1 0 2023-04-05
24191 โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 1 1 0 2022-04-05
28810 โรงพยาบาล เวิลด์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ ปากเกร็ด นนทบุรี 21 21 0 2022-06-14
28866 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครนนทบุรีที่ 6 เมืองนนทบุรี นนทบุรี 1 1 0 2022-01-12
28875 โรงพยาบาลบางบัวทอง ๒ บางบัวทอง นนทบุรี 11 11 0 2023-02-23
40765 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ บางบัวทอง นนทบุรี 15 15 0 2024-05-14
41358 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(มหาสวัสดิ์) บางกรวย นนทบุรี 2 2 0 2023-04-24
41427 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(คลองถนน) บางใหญ่ นนทบุรี 6 6 0 2023-10-20
41434 บ้านอบอุ่นคลินิกเวชกรรม(สาขาท่าอิฐ) เมืองนนทบุรี นนทบุรี 6 6 0 2024-02-06
41609 รักษ์สุขคลินิกเวชกรรม(สาขาสนามบินน้ำ) เมืองนนทบุรี นนทบุรี 2 2 0 2022-03-07
41613 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(งามวงศ์วาน) เมืองนนทบุรี นนทบุรี 4 4 0 2024-06-07
41626 บ้านอบอุ่นคลินิกเวชกรรม( สาขาบางรักพัฒนา) บางบัวทอง นนทบุรี 1 1 0 2023-07-04
41627 บ้านอบอุ่นคลินิกเวชกรรม (สาขาบางกรวย-ไทรน้อย) บางบัวทอง นนทบุรี 1 1 0 2023-03-28
41768 โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี บางกรวย นนทบุรี 1 1 0 2024-02-29
41833 รักษ์สุขคลินิกเวชกรรม(สาขาบ้านบัวทอง) บางบัวทอง นนทบุรี 5 5 0 2021-11-30
42691 ทีเอ็นเอช สหคลินิก เมืองนนทบุรี นนทบุรี 183 183 0 2022-03-29
Update : 2024-06-24 10:30:02