38 หน่วยบริการ
ติดตั้ง J2Claim_RH12
4 หน่วยบริการ
เปิดใช้งานวันนี้
3,499 ครั้ง
ใช้งาน Authen
0 ครั้ง
Authen วันนี้

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด J2Claim version JHCIS version ใช้งานล่าสุด จำนวน Authen จำนวน Authen วันนี้
01071 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฉาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 1.49.2.241 2024-06-04 2024-06-19 0 0
01073 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-14 1 0
01074 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางขะแยง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 1.49.2.241 2024-06-04 2024-06-21 2 0
01082 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพูน 1 หมู่ที่ 4 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 1.43.9.200 2023-11-08 2024-01-09 0 0
01089 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหนึ่ง หมู่ที่ 8 คลองหลวง ปทุมธานี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-21 1 0
01090 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหนึ่ง หมู่ที่ 13 คลองหลวง ปทุมธานี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-21 5 0
01091 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสอง หมู่ที่ 7 คลองหลวง ปทุมธานี 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-19 0 0
01092 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสอง หมู่ที่ 13 คลองหลวง ปทุมธานี 1.45.10.217 2024-02-29 2024-03-08 9 0
01093 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสาม หมู่ที่ 8 คลองหลวง ปทุมธานี 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 172 0
01094 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสี่ หมู่ที่ 7 คลองหลวง ปทุมธานี 1.46.12.230 2024-02-29 2024-04-19 5 0
01095 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสี่ หมู่ที่ 13 คลองหลวง ปทุมธานี 1.45.10.217 2024-02-29 2024-03-08 20 0
01096 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองห้า หมู่ที่ 7 คลองหลวง ปทุมธานี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-20 2 0
01097 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองห้า หมู่ที่ 13 คลองหลวง ปทุมธานี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-18 83 0
01098 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหก หมู่ที่ 13 คลองหลวง ปทุมธานี 1.45.10.217 2023-12-21 2024-03-08 109 0
01099 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองเจ็ด คลองหลวง ปทุมธานี 1.47.8.235 2024-04-30 2024-06-03 97 0
01102 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี 1.43.9.200 2023-12-21 2024-01-10 1 0
01103 สถานีอนามัยสมเด็จย่า 84 ธัญบุรี ปทุมธานี 1.42.22.196 2023-12-06 2023-12-16 1 0
01120 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-23 53 0
01122 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหน้าไม้ หมู่ 5 ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-20 7 0
01124 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทรัพย์-บุญชู ลำลูกกา ปทุมธานี 1.46.9.228 2024-03-19 2024-04-11 3 0
01125 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอำเภอลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี 1.47.15.239 2024-03-19 2024-06-05 5 0
01128 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา (วัดประยูร) ลำลูกกา ปทุมธานี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-17 0 0
01129 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาดสวาย 2 ลำลูกกา ปทุมธานี 1.47.15.239 2024-03-19 2024-05-17 7 0
01131 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงคำพร้อย หมู่ที่ 11 ลำลูกกา ปทุมธานี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 41 0
01132 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงคำพร้อย หมู่ที่ 13 ลำลูกกา ปทุมธานี 1.41.2.168 2023-10-16 2023-11-08 6 0
01134 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงทองหลาง 1 หมู่ที่ 18 ลำลูกกา ปทุมธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-07 2,021 0
01135 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงคอไห 2 หมู่ที่ 5 ลำลูกกา ปทุมธานี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 3 0
01136 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงคอไห 1 หมู่ที่ 9 ลำลูกกา ปทุมธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-18 5 0
01137 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพืชอุดม ลำลูกกา ปทุมธานี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-14 3 0
01140 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเตย หมู่ที่ 5 สามโคก ปทุมธานี 1.44.6.211 2023-11-08 2024-02-20 0 0
01146 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงรากน้อย สามโคก ปทุมธานี 1.47.15.239 2024-04-30 2024-06-01 0 0
04856 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสาม หมู่ที่ 5 คลองหลวง ปทุมธานี 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-21 0 0
14343 เทศบาลเมืองท่าโขลง คลองหลวง ปทุมธานี 1.45.14.220 2024-03-19 2024-03-20 0 0
23567 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลลำไทร ลำลูกกา ปทุมธานี 1.28.4.131 2024-03-19 2024-03-29 1 0
25052 ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนมุสลิมเทศบาลเมืองคลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี 1.45.10.217 2022-06-30 2024-03-07 0 0
25053 ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนร่มเย็นเทศบาลเมืองคลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 0 0
41798 คลินิกเวชกรรมใจใส คลองหลวง ปทุมธานี 1.49.2.241 2023-04-03 2024-06-14 1 0
41814 วไลยอลงกรณ์คลินิกเวชกรรม คลองหลวง ปทุมธานี 1.45.5.215 2023-12-21 2024-03-01 0 0
Update : 2024-06-24 10:45:00

หน่วยบริการใช้งานระบบ NHSO Authen | V1 , V2

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด จำนวน Authen Web Authen J2Claim Authen ใช้งานล่าสุด
01073 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 1 0 1 2024-05-01
01074 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางขะแยง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 2 2 0 2023-09-12
01081 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพูน 2 หมู่ที่ 2 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 2 2 0 2024-03-31
01083 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกะดี 1 หมู่ที่ 1 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 3 3 0 2023-08-14
01084 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกะดี 2 หมู่ที่ 4 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 2 2 0 2023-05-27
01086 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนพริกไทย 2 หมู่ที่ 8 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 1 1 0 2024-02-20
01089 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหนึ่ง หมู่ที่ 8 คลองหลวง ปทุมธานี 1 1 0 2023-03-12
01090 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหนึ่ง หมู่ที่ 13 คลองหลวง ปทุมธานี 5 4 1 2023-05-31
01092 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสอง หมู่ที่ 13 คลองหลวง ปทุมธานี 9 6 3 2023-12-27
01093 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสาม หมู่ที่ 8 คลองหลวง ปทุมธานี 172 7 165 2024-04-19
01094 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสี่ หมู่ที่ 7 คลองหลวง ปทุมธานี 5 3 2 2023-12-26
01095 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสี่ หมู่ที่ 13 คลองหลวง ปทุมธานี 20 18 2 2024-01-23
01096 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองห้า หมู่ที่ 7 คลองหลวง ปทุมธานี 2 0 2 2023-12-26
01097 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองห้า หมู่ที่ 13 คลองหลวง ปทุมธานี 83 5 78 2023-12-26
01098 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหก หมู่ที่ 13 คลองหลวง ปทุมธานี 109 0 109 2023-12-26
01099 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองเจ็ด คลองหลวง ปทุมธานี 97 0 97 2023-11-16
01100 ศูนย์การแพทย์และฟื้นฟูบึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี 7 7 0 2023-12-06
01102 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี 1 1 0 2023-03-06
01103 สถานีอนามัยสมเด็จย่า 84 ธัญบุรี ปทุมธานี 1 1 0 2024-01-03
01119 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองพระอุดม ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 2 2 0 2024-04-02
01120 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 53 6 47 2024-06-23
01122 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหน้าไม้ หมู่ 5 ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 7 1 6 2024-05-31
01124 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทรัพย์-บุญชู ลำลูกกา ปทุมธานี 3 3 0 2023-03-17
01125 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอำเภอลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี 5 3 2 2023-03-21
01129 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาดสวาย 2 ลำลูกกา ปทุมธานี 7 7 0 2024-01-30
01130 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ลำลูกกา ปทุมธานี 3 3 0 2022-12-16
01131 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงคำพร้อย หมู่ที่ 11 ลำลูกกา ปทุมธานี 41 41 0 2024-06-13
01132 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงคำพร้อย หมู่ที่ 13 ลำลูกกา ปทุมธานี 6 5 1 2023-09-27
01133 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงทองหลาง 2 หมู่ที่ 14 ลำลูกกา ปทุมธานี 5 5 0 2023-11-13
01134 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงทองหลาง 1 หมู่ที่ 18 ลำลูกกา ปทุมธานี 2,021 2,016 5 2024-02-22
01135 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงคอไห 2 หมู่ที่ 5 ลำลูกกา ปทุมธานี 3 3 0 2023-10-24
01136 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงคอไห 1 หมู่ที่ 9 ลำลูกกา ปทุมธานี 5 5 0 2023-03-24
01137 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพืชอุดม ลำลูกกา ปทุมธานี 3 2 1 2023-03-21
01138 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามโคก สามโคก ปทุมธานี 1 1 0 2023-08-03
01139 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเตย หมู่ที่ 1 สามโคก ปทุมธานี 1 1 0 2023-05-13
01142 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระแชง สามโคก ปทุมธานี 2 2 0 2023-08-05
10687 โรงพยาบาลปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 49 49 0 2024-04-01
10761 โรงพยาบาลคลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี 11 11 0 2024-03-08
10762 โรงพยาบาลธัญบุรี ธัญบุรี ปทุมธานี 25 25 0 2023-12-29
10763 โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 14 14 0 2024-03-19
10764 โรงพยาบาลหนองเสือ หนองเสือ ปทุมธานี 7 7 0 2023-01-31
10765 โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 4 4 0 2023-11-20
10766 โรงพยาบาลลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี 512 512 0 2024-02-14
10767 โรงพยาบาลสามโคก สามโคก ปทุมธานี 1 1 0 2021-08-13
11789 โรงพยาบาลแพทย์รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี 9 9 0 2022-05-17
11799 โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี คลองหลวง ปทุมธานี 27 27 0 2022-08-19
11801 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่บางปะกอกรังสิต 2 ธัญบุรี ปทุมธานี 2 2 0 2022-07-23
13778 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ คลองหลวง ปทุมธานี 36 36 0 2024-04-19
14354 โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี คลองหลวง ปทุมธานี 1 1 0 2022-02-04
14809 เทศบาลตำบลลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี 2 2 0 2022-02-25
14923 โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี ธัญบุรี ปทุมธานี 6 6 0 2023-12-07
23567 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลลำไทร ลำลูกกา ปทุมธานี 1 1 0 2024-01-03
23947 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(สาขาอู่ทอง) ลำลูกกา ปทุมธานี 2 2 0 2023-08-28
24041 รักษ์สุขคลินิกเวชกรรม(สาขาไวท์เฮ้าส์) คลองหลวง ปทุมธานี 2 2 0 2023-06-25
24042 รักษ์สุขคลินิกเวชกรรม(สาขาคลอง 3) คลองหลวง ปทุมธานี 1 1 0 2022-02-03
24707 รักษ์สุขคลินิกเวชกรรม (สาขาคลอง 6) คลองหลวง ปทุมธานี 2 2 0 2023-10-18
27687 อินเตอร์สยามแล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 52 52 0 2022-06-15
31157 มิตรไมตรี คลินิกเวชกรรม(สาขานวนคร) คลองหลวง ปทุมธานี 2 2 0 2023-02-15
31158 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(สาขาเทพกุญชร) คลองหลวง ปทุมธานี 1 1 0 2023-09-01
31161 รักษ์สุขคลินิกเวชกรรม(สาขาคลอง 8) ธัญบุรี ปทุมธานี 4 4 0 2022-03-26
39977 โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ ลำลูกกา ปทุมธานี 6 6 0 2023-05-09
40855 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(สาขาลาดสวาย) ลำลูกกา ปทุมธานี 2 2 0 2023-06-10
40964 บ้านอบอุ่น คลินิกเวชกรรม สาขาคลองหก คลองหลวง ปทุมธานี 5 1 4 2022-11-21
40965 บ้านอบอุ่น คลินิกเวชกรรม สาขาสะพานแดง ธัญบุรี ปทุมธานี 1 1 0 2023-02-28
41320 บ้านอบอุ่น คลินิกเวชกรรม สาขาบางคูวัด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 3 3 0 2023-09-26
41392 คลินิกเวชกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 3 3 0 2024-04-22
41425 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(บึงคำพร้อย) ลำลูกกา ปทุมธานี 5 5 0 2023-08-08
41439 บ้านอบอุ่น คลินิกเวชกรรม สาขาลาดสวาย ลำลูกกา ปทุมธานี 5 5 0 2023-10-04
41798 คลินิกเวชกรรมใจใส คลองหลวง ปทุมธานี 1 0 1 2023-03-04
42177 โรงพยาบาลซีเมดลีฟวิ่งแคร์ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก ธัญบุรี ปทุมธานี 2 2 0 2021-06-16
42371 เวอร์คแล็บ สหคลินิก ลำลูกกา ปทุมธานี 2 2 0 2024-01-19
Update : 2024-06-24 10:45:02