0 หน่วยบริการ
ติดตั้ง J2Claim_RH12
0 หน่วยบริการ
เปิดใช้งานวันนี้
11 ครั้ง
ใช้งาน Authen
0 ครั้ง
Authen วันนี้

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด J2Claim version JHCIS version ใช้งานล่าสุด จำนวน Authen จำนวน Authen วันนี้
Update :

หน่วยบริการใช้งานระบบ NHSO Authen | V1 , V2

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด จำนวน Authen Web Authen J2Claim Authen ใช้งานล่าสุด
10689 โรงพยาบาลอ่างทอง เมืองอ่างทอ อ่างทอง 3 3 0 2024-01-02
10784 โรงพยาบาลป่าโมก ป่าโมก อ่างทอง 7 7 0 2023-11-17
10787 โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 1 1 0 2022-11-10
Update : 2024-06-24 11:15:01