0 หน่วยบริการ
ติดตั้ง J2Claim_RH12
0 หน่วยบริการ
เปิดใช้งานวันนี้
94 ครั้ง
ใช้งาน Authen
0 ครั้ง
Authen วันนี้

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด J2Claim version JHCIS version ใช้งานล่าสุด จำนวน Authen จำนวน Authen วันนี้
Update :

หน่วยบริการใช้งานระบบ NHSO Authen | V1 , V2

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด จำนวน Authen Web Authen J2Claim Authen ใช้งานล่าสุด
01438 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี 1 1 0 2023-01-17
01458 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่องสาริกา พัฒนานิคม ลพบุรี 3 3 0 2024-01-05
01496 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมลำนารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี 1 1 0 2023-04-22
01498 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแหลม ชัยบาดาล ลพบุรี 1 1 0 2023-11-27
01526 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนดึง บ้านหมี่ ลพบุรี 1 1 0 2023-10-29
01544 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองมะค่า โคกเจริญ ลพบุรี 1 1 0 2023-09-28
10690 โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช เมืองลพบุรี ลพบุรี 4 4 0 2023-12-26
10789 โรงพยาบาลพัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบุรี 2 2 0 2023-05-11
10790 โรงพยาบาลโคกสำโรง โคกสำโรง ลพบุรี 4 4 0 2023-03-21
10791 โรงพยาบาลชัยบาดาล ชัยบาดาล ลพบุรี 9 9 0 2023-08-22
10792 โรงพยาบาลท่าวุ้ง ท่าวุ้ง ลพบุรี 2 2 0 2023-01-13
10793 โรงพยาบาลท่าหลวง ท่าหลวง ลพบุรี 2 2 0 2022-10-23
10795 โรงพยาบาลโคกเจริญ โคกเจริญ ลพบุรี 5 5 0 2022-07-25
10796 โรงพยาบาลลำสนธิ ลำสนธิ ลพบุรี 1 1 0 2022-02-10
10797 โรงพยาบาลหนองม่วง หนองม่วง ลพบุรี 1 1 0 2021-07-17
11484 โรงพยาบาลอานันทมหิดล เมืองลพบุรี ลพบุรี 7 7 0 2022-09-28
13820 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดเกตุ ตำบลท่าวุ้ง ท่าวุ้ง ลพบุรี 1 1 0 2024-01-02
14199 โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี เมืองลพบุรี ลพบุรี 48 48 0 2023-05-08
Update : 2024-06-24 11:30:02