0 หน่วยบริการ
ติดตั้ง J2Claim_RH12
0 หน่วยบริการ
เปิดใช้งานวันนี้
18 ครั้ง
ใช้งาน Authen
0 ครั้ง
Authen วันนี้

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด J2Claim version JHCIS version ใช้งานล่าสุด จำนวน Authen จำนวน Authen วันนี้
Update :

หน่วยบริการใช้งานระบบ NHSO Authen | V1 , V2

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด จำนวน Authen Web Authen J2Claim Authen ใช้งานล่าสุด
01596 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชีน้ำร้าย 1 (บางโฉมศรี) อินทร์บุรี สิงห์บุรี 3 3 0 2023-10-05
01597 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชีน้ำร้าย 2 (บางปูน) อินทร์บุรี สิงห์บุรี 3 3 0 2024-04-02
10692 โรงพยาบาลสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 1 1 0 2023-03-01
10693 โรงพยาบาลอินทร์บุรี อินทร์บุรี สิงห์บุรี 7 7 0 2023-10-29
10800 โรงพยาบาลพรหมบุรี พรหมบุรี สิงห์บุรี 4 4 0 2023-11-09
Update : 2024-06-24 09:00:02