0 หน่วยบริการ
ติดตั้ง J2Claim_RH12
0 หน่วยบริการ
เปิดใช้งานวันนี้
41 ครั้ง
ใช้งาน Authen
0 ครั้ง
Authen วันนี้

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด J2Claim version JHCIS version ใช้งานล่าสุด จำนวน Authen จำนวน Authen วันนี้
Update :

หน่วยบริการใช้งานระบบ NHSO Authen | V1 , V2

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด จำนวน Authen Web Authen J2Claim Authen ใช้งานล่าสุด
01688 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาลเดี่ยว แก่งคอย สระบุรี 2 2 0 2024-03-21
01725 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสหกรณ์หนองเสือ วิหารแดง สระบุรี 1 1 0 2023-10-05
01739 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสร่างโศก บ้านหมอ สระบุรี 1 1 0 2024-04-26
01786 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี มวกเหล็ก สระบุรี 1 1 0 2023-12-22
10661 โรงพยาบาลสระบุรี เมืองสระบุรี สระบุรี 5 5 0 2023-09-19
10695 โรงพยาบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท สระบุรี 4 4 0 2022-03-10
10807 โรงพยาบาลแก่งคอย แก่งคอย สระบุรี 3 3 0 2023-12-28
10808 โรงพยาบาลหนองแค หนองแค สระบุรี 3 3 0 2023-11-09
10809 โรงพยาบาลวิหารแดง วิหารแดง สระบุรี 2 2 0 2023-03-14
10811 โรงพยาบาลบ้านหมอ บ้านหมอ สระบุรี 1 1 0 2024-04-26
10815 โรงพยาบาลมวกเหล็ก มวกเหล็ก สระบุรี 4 4 0 2024-03-12
10816 โรงพยาบาลวังม่วงสัทธรรม วังม่วง สระบุรี 10 10 0 2023-12-25
11833 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์สระบุรี เมืองสระบุรี สระบุรี 1 1 0 2021-04-11
12265 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี พระพุทธบาท สระบุรี 1 1 0 2022-01-21
12266 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 บ้านหมอ สระบุรี 2 2 0 2021-11-24
Update : 2024-06-24 09:45:02