0 หน่วยบริการ
ติดตั้ง J2Claim_RH12
0 หน่วยบริการ
เปิดใช้งานวันนี้
76 ครั้ง
ใช้งาน Authen
0 ครั้ง
Authen วันนี้

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด J2Claim version JHCIS version ใช้งานล่าสุด จำนวน Authen จำนวน Authen วันนี้
Update :

หน่วยบริการใช้งานระบบ NHSO Authen | V1 , V2

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด จำนวน Authen Web Authen J2Claim Authen ใช้งานล่าสุด
02424 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึงพระอาจารย์ ตำบลพระอาจารย์ องครักษ์ นครนายก 1 1 0 2023-12-07
10698 โรงพยาบาลนครนายก เมืองนครนายก นครนายก 6 6 0 2024-04-19
10864 โรงพยาบาลบ้านนา บ้านนา นครนายก 2 2 0 2022-03-21
10865 โรงพยาบาลองครักษ์ องครักษ์ นครนายก 7 7 0 2023-12-06
11491 โรงพยาบาลรร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า เมืองนครนายก นครนายก 5 5 0 2022-02-10
14904 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ องครักษ์ นครนายก 55 55 0 2024-04-05
Update : 2024-06-24 11:30:02