0 หน่วยบริการ
ติดตั้ง J2Claim_RH12
0 หน่วยบริการ
เปิดใช้งานวันนี้
95 ครั้ง
ใช้งาน Authen
0 ครั้ง
Authen วันนี้

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด J2Claim version JHCIS version ใช้งานล่าสุด จำนวน Authen จำนวน Authen วันนี้
Update :

หน่วยบริการใช้งานระบบ NHSO Authen | V1 , V2

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด จำนวน Authen Web Authen J2Claim Authen ใช้งานล่าสุด
08028 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตะเคียนงาม ตำบลบ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 1 1 0 2024-01-25
08150 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระลงเรือ ตำบลสระลงเรือ ห้วยกระเจา กาญจนบุรี 4 4 0 2023-10-03
10731 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 19 19 0 2024-03-19
10732 โรงพยาบาลมะการักษ์ ท่ามะกา กาญจนบุรี 24 24 0 2024-06-18
11278 โรงพยาบาลไทรโยค ไทรโยค กาญจนบุรี 1 1 0 2022-04-08
11279 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ไทรโยค กาญจนบุรี 7 7 0 2023-11-06
11280 โรงพยาบาลบ่อพลอย บ่อพลอย กาญจนบุรี 3 3 0 2023-09-25
11281 โรงพยาบาลท่ากระดาน ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี 4 4 0 2023-03-20
11282 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙ ท่าม่วง กาญจนบุรี 8 8 0 2023-10-13
11285 โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน พนมทวน กาญจนบุรี 3 3 0 2023-01-24
11286 โรงพยาบาลเลาขวัญ เลาขวัญ กาญจนบุรี 1 1 0 2022-05-12
11287 โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 6 6 0 2023-12-19
11520 โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 6 6 0 2023-04-20
42407 คลินิกใกล้หมอ ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 3 3 0 2021-10-13
42618 คลินิกใกล้หมอการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 5 5 0 2022-03-30
Update : 2024-06-24 09:15:02