0 หน่วยบริการ
ติดตั้ง J2Claim_RH12
0 หน่วยบริการ
เปิดใช้งานวันนี้
89 ครั้ง
ใช้งาน Authen
0 ครั้ง
Authen วันนี้

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด J2Claim version JHCIS version ใช้งานล่าสุด จำนวน Authen จำนวน Authen วันนี้
Update :

หน่วยบริการใช้งานระบบ NHSO Authen | V1 , V2

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด จำนวน Authen Web Authen J2Claim Authen ใช้งานล่าสุด
08341 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพรงมะเดื่อ เมืองนครปฐม นครปฐม 1 1 0 2023-02-16
08350 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยาง เมืองนครปฐม นครปฐม 1 1 0 2023-05-02
08392 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวนถั่ว ตำบลวัดละมุด นครชัยศรี นครปฐม 1 1 0 2023-12-13
08436 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่ขิง สามพราน นครปฐม 2 2 0 2023-11-26
08438 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระทุ่มล้ม สามพราน นครปฐม 1 1 0 2023-01-11
08440 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลาดจินดา สามพราน นครปฐม 2 2 0 2023-04-10
08449 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสาลวัน ตำบลศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 1 1 0 2023-10-18
10679 โรงพยาบาลนครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม 36 36 0 2024-04-11
11297 โรงพยาบาลกำแพงแสน กำแพงแสน นครปฐม 1 1 0 2023-07-05
11298 โรงพยาบาลนครชัยศรี นครชัยศรี นครปฐม 1 1 0 2022-03-30
11301 โรงพยาบาลบางเลน บางเลน นครปฐม 1 1 0 2021-08-18
11302 โรงพยาบาลสามพราน สามพราน นครปฐม 14 14 0 2023-12-14
11303 โรงพยาบาลพุทธมณฑล พุทธมณฑล นครปฐม 7 7 0 2023-12-03
11473 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) สามพราน นครปฐม 10 10 0 2024-02-12
12126 โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนนครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม 2 2 0 2024-06-13
13819 โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น นครชัยศรี นครปฐม 8 8 0 2023-11-01
Update : 2024-06-24 09:45:02