13 หน่วยบริการ
ติดตั้ง J2Claim_RH12
0 หน่วยบริการ
เปิดใช้งานวันนี้
863 ครั้ง
ใช้งาน Authen
0 ครั้ง
Authen วันนี้

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด J2Claim version JHCIS version ใช้งานล่าสุด จำนวน Authen จำนวน Authen วันนี้
08479 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไม้ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-19 84 0
08482 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางยาง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 1.45.14.220 2023-12-21 2024-03-22 0 0
08483 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองทองหลาง ตำบลคลองมะเดื่อ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-03 88 0
08484 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองมะเดื่อ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 1.41.2.168 2023-04-03 2023-11-08 2 0
08486 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนไก่ดี กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 1.43.9.200 2023-12-21 2024-01-17 47 0
08489 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท้องคุ้ง ตำบลท่าเสา กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 1.47.15.239 2024-04-30 2024-06-02 4 0
08492 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกงูเห่า ตำบลยกกระบัตร บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 1.43.9.200 2023-11-08 2024-01-17 5 0
08497 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลางนา บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 1.47.4.234 2024-02-29 2024-05-03 66 0
08499 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองสองห้อง ตำบลหนองบัว บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 10 0
08501 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลักสอง บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 1.43.11.201 2023-12-06 2024-01-13 37 0
08504 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช่องสาร บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 1.16.90.79 2023-04-03 2023-11-08 0 0
08506 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนส้ม บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 1.16.90.79 2023-12-21 2024-02-03 0 0
14713 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครอ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-18 48 0
Update : 2024-06-24 10:00:00

หน่วยบริการใช้งานระบบ NHSO Authen | V1 , V2

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด จำนวน Authen Web Authen J2Claim Authen ใช้งานล่าสุด
00058 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 3 3 0 2021-09-01
08468 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขอม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 6 6 0 2024-04-03
08479 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไม้ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 84 4 80 2023-08-06
08481 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรางปลาซิว ตำบลสวนหลวง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 2 2 0 2023-08-09
08483 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองทองหลาง ตำบลคลองมะเดื่อ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 88 12 76 2024-03-03
08484 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองมะเดื่อ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 2 2 0 2021-11-18
08486 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนไก่ดี กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 47 6 41 2023-04-15
08489 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท้องคุ้ง ตำบลท่าเสา กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 4 4 0 2023-10-17
08492 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกงูเห่า ตำบลยกกระบัตร บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 5 5 0 2023-01-16
08494 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรงเข้ บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 10 10 0 2023-11-02
08496 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนสะแก บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 3 3 0 2023-10-29
08497 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลางนา บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 66 19 47 2024-01-17
08498 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสองห้อง บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 2 2 0 2023-07-17
08499 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองสองห้อง ตำบลหนองบัว บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 10 6 4 2023-12-01
08500 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนโฆ ตำบลหนองบัว บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 1 1 0 2024-01-17
08501 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลักสอง บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 37 0 37 2023-02-14
10734 โรงพยาบาลสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 21 21 0 2024-02-23
11304 โรงพยาบาลกระทุ่มแบน กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 18 18 0 2024-02-20
11305 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 365 365 0 2024-06-05
12137 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็กเจษฎา เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 1 1 0 2021-10-04
12139 โรงพยาบาลมหาชัย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 1 1 0 2022-04-11
12140 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 10 10 0 2022-03-30
12143 โรงพยาบาลมหาชัย2 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 3 3 0 2022-09-10
12144 โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 5 5 0 2021-08-05
14713 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครอ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 48 0 48 2024-04-05
23924 โรงพยาบาลมหาชัย 3 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 2 2 0 2021-10-19
40917 วิภาราม สมุทรสาครโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 1 1 0 2022-07-14
41606 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(โพธิ์แจ้) เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 1 1 0 2021-12-02
41607 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(เศรษฐกิจ1) เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 1 1 0 2023-11-21
42455 พีเจ คลินิกเทคนิคการแพทย์ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 12 12 0 2022-05-14
77701 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 4 4 0 2024-02-05
Update : 2024-06-24 10:00:02