21 หน่วยบริการ
ติดตั้ง J2Claim_RH12
2 หน่วยบริการ
เปิดใช้งานวันนี้
497 ครั้ง
ใช้งาน Authen
0 ครั้ง
Authen วันนี้

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด J2Claim version JHCIS version ใช้งานล่าสุด จำนวน Authen จำนวน Authen วันนี้
08509 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดบางขันแตก ตำบลบางขันแตก เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 0 0
08512 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตะวันจาก ตำบลลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 1.47.15.239 2023-12-21 2024-06-04 0 0
08514 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก้วฟ้า ตำบลบ้านปรก เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 1.45.14.220 2023-12-21 2024-04-19 0 0
08515 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากมาบ ตำบลบางแก้ว เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-10 0 0
08516 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแก้ว เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 1.47.15.239 2023-12-21 2024-05-28 2 0
08517 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท้ายหาด เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 1.46.12.230 2023-12-21 2024-04-13 0 0
08518 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดปากสมุทร ตำบลแหลมใหญ่ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-13 0 0
08520 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากลัด ตำบลคลองเขิน เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 1.45.10.217 2023-12-21 2024-03-11 0 0
08525 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบังปืน ตำบลนางตะเคียน เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-23 0 0
08527 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฉู่ฉี่ ตำบลบางจะเกร็ง เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-22 0 0
08528 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางสะแก บางคนที สมุทรสงคราม 1.45.10.217 2023-12-21 2024-03-13 0 0
08538 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยายแพง บางคนที สมุทรสงคราม 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-20 0 0
08540 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปราโมทย์ บางคนที สมุทรสงคราม 1.45.10.217 2023-12-21 2024-03-11 0 0
08542 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดวรภูมิ ตำบลสวนหลวง อัมพวา สมุทรสงคราม 1.38.1.158 2024-02-29 2024-03-16 0 0
08545 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดประดู่ อัมพวา สมุทรสงคราม 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-21 0 0
08546 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดช่องลม ตำบลวัดประดู่ อัมพวา สมุทรสงคราม 1.47.15.239 2023-12-21 2024-05-15 12 0
08555 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแพรกหนามแดง อัมพวา สมุทรสงคราม 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-21 0 0
08556 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดเขายี่สาร ตำบลยี่สาร อัมพวา สมุทรสงคราม 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-24 388 0
15249 ศูนย์แพทย์ชุมชนแม่กลอง เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 1.42.3.184 2023-10-26 2023-11-13 3 0
15250 ศูนย์แพทย์ชุมชนพระครูอุดมสมุทรคุณ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 1.46.3.223 2023-12-21 2024-04-01 0 0
23752 ศูนย์สุขภาพชุมชนเทพเจ้ากวนอู เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-20 0 0
Update : 2024-06-24 10:15:00

หน่วยบริการใช้งานระบบ NHSO Authen | V1 , V2

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด จำนวน Authen Web Authen J2Claim Authen ใช้งานล่าสุด
08516 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแก้ว เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 2 2 0 2021-11-29
08531 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางคนที บางคนที สมุทรสงคราม 3 3 0 2024-05-30
08537 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนกแขวก บางคนที สมุทรสงคราม 1 1 0 2023-08-16
08541 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนหลวง อัมพวา สมุทรสงคราม 20 20 0 2023-01-17
08546 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดช่องลม ตำบลวัดประดู่ อัมพวา สมุทรสงคราม 12 12 0 2023-09-17
08547 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองเหมืองใหม่ อัมพวา สมุทรสงคราม 8 8 0 2022-12-01
08552 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดโคกเกตุ ตำบลปลายโพงพาง อัมพวา สมุทรสงคราม 2 2 0 2023-11-07
08553 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสี่แยก ตำบลปลายโพงพาง อัมพวา สมุทรสงคราม 3 3 0 2023-04-06
08556 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดเขายี่สาร ตำบลยี่สาร อัมพวา สมุทรสงคราม 388 1 387 2024-06-04
10735 โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 13 13 0 2023-05-30
11306 โรงพยาบาลนภาลัย บางคนที สมุทรสงคราม 16 16 0 2023-08-07
11307 โรงพยาบาลอัมพวา อัมพวา สมุทรสงคราม 20 20 0 2023-03-16
15249 ศูนย์แพทย์ชุมชนแม่กลอง เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 3 3 0 2022-12-20
41586 สถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 6 6 0 2022-03-01
Update : 2024-06-24 10:15:02