22 หน่วยบริการ
ติดตั้ง J2Claim_RH12
2 หน่วยบริการ
เปิดใช้งานวันนี้
2,348 ครั้ง
ใช้งาน Authen
0 ครั้ง
Authen วันนี้

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด J2Claim version JHCIS version ใช้งานล่าสุด จำนวน Authen จำนวน Authen วันนี้
01804 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 1.47.2.233 2024-04-30 2024-05-17 0 0
01805 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 1 0
01806 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองรี เมืองชลบุรี ชลบุรี 1.42.3.184 2023-10-16 2023-11-13 0 0
01810 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนหัวฬ่อ เมืองชลบุรี ชลบุรี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-22 505 0
01812 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางทราย เมืองชลบุรี ชลบุรี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-20 63 0
01817 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสม็ด เมืองชลบุรี ชลบุรี 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 10 0
01845 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาลหมัน บางละมุง ชลบุรี 1.44.6.211 2023-12-21 2024-03-01 0 0
01856 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตำลึง พานทอง ชลบุรี 1.46.1.221 2024-03-19 2024-03-29 4 0
01858 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกะขะ พานทอง ชลบุรี 1.44.5.209 2023-12-06 2024-01-30 3 0
01859 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหงษ์ พานทอง ชลบุรี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 0 0
01860 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกขี้หนอน พานทอง ชลบุรี 1.44.6.211 2023-12-21 2024-02-09 0 0
01861 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเก่า พานทอง ชลบุรี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-18 0 0
01871 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไทร ตำบลหมอนนาง พนัสนิคม ชลบุรี 1.43.7.199 2023-11-08 2023-12-28 0 0
01875 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวถนน พนัสนิคม ชลบุรี 1.42.3.184 2023-11-08 2023-12-06 0 0
01877 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปรือ พนัสนิคม ชลบุรี 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-17 6 0
01879 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งขวาง พนัสนิคม ชลบุรี 1.42.3.184 2023-11-08 2023-11-16 0 0
01882 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาวังหิน พนัสนิคม ชลบุรี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 1,541 0
01887 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาพร้าว ศรีราชา ชลบุรี 1.38.1.158 2023-04-03 2023-10-11 0 0
01898 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาหิน ศรีราชา ชลบุรี 1.46.1.221 2023-11-08 2024-04-06 0 0
01910 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธรรมรัตน์ บ่อทอง ชลบุรี 1.42.3.184 2023-10-16 2023-11-17 0 0
01912 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาชอางค์ บ่อทอง ชลบุรี 1.47.4.234 2023-12-21 2024-05-03 1 0
14290 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองโอ่ง บ่อทอง ชลบุรี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-13 6 0
Update : 2024-06-24 10:30:00

หน่วยบริการใช้งานระบบ NHSO Authen | V1 , V2

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด จำนวน Authen Web Authen J2Claim Authen ใช้งานล่าสุด
01805 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี 1 1 0 2023-10-17
01810 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนหัวฬ่อ เมืองชลบุรี ชลบุรี 505 5 500 2024-06-18
01812 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางทราย เมืองชลบุรี ชลบุรี 63 9 54 2024-04-09
01817 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสม็ด เมืองชลบุรี ชลบุรี 10 7 3 2024-05-08
01831 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่ายุบ บ้านบึง ชลบุรี 3 3 0 2023-09-08
01838 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองประดู่ หนองใหญ่ ชลบุรี 1 1 0 2023-12-28
01847 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเกตุใหญ่ บางละมุง ชลบุรี 4 4 0 2023-08-19
01851 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาไม้แก้ว บางละมุง ชลบุรี 2 2 0 2024-02-01
01856 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตำลึง พานทอง ชลบุรี 4 4 0 2021-10-27
01858 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกะขะ พานทอง ชลบุรี 3 3 0 2024-05-01
01863 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง พานทอง ชลบุรี 1 1 0 2023-07-02
01864 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะลอย พานทอง ชลบุรี 6 0 6 2023-04-12
01874 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดโบสถ์ พนัสนิคม ชลบุรี 3 3 0 2023-07-03
01876 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าข้าม พนัสนิคม ชลบุรี 1 1 0 2024-02-06
01877 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปรือ พนัสนิคม ชลบุรี 6 0 6 2024-05-17
01882 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาวังหิน พนัสนิคม ชลบุรี 1,541 11 1,530 2024-06-12
01912 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาชอางค์ บ่อทอง ชลบุรี 1 1 0 2022-11-16
10662 โรงพยาบาลชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี 21 21 0 2024-02-29
10817 โรงพยาบาลบ้านบึง บ้านบึง ชลบุรี 11 11 0 2023-08-22
10818 โรงพยาบาลหนองใหญ่ หนองใหญ่ ชลบุรี 1 1 0 2023-01-22
10819 โรงพยาบาลบางละมุง บางละมุง ชลบุรี 13 13 0 2024-03-24
10820 โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม บางละมุง ชลบุรี 2 2 0 2024-04-02
10821 โรงพยาบาลพานทอง พานทอง ชลบุรี 8 8 0 2024-05-01
10822 โรงพยาบาลพนัสนิคม พนัสนิคม ชลบุรี 8 8 0 2024-04-01
10823 โรงพยาบาลแหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี 24 24 0 2023-11-29
10824 โรงพยาบาลเกาะสีชัง เกาะสีชัง ชลบุรี 1 1 0 2023-06-05
10825 โรงพยาบาลสัตหีบกม10 สัตหีบ ชลบุรี 5 5 0 2023-02-13
10826 โรงพยาบาลบ่อทอง บ่อทอง ชลบุรี 4 4 0 2023-07-27
11486 โรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี เมืองชลบุรี ชลบุรี 7 7 0 2022-03-29
11487 โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ สัตหีบ ชลบุรี 8 8 0 2024-04-30
11850 โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ บางละมุง ชลบุรี 1 1 0 2022-03-05
11854 โรงพยาบาลวิภารามแหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี 4 4 0 2022-04-27
11855 โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี 6 6 0 2021-11-24
13754 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี 2 2 0 2023-11-09
13758 โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สัตหีบ ชลบุรี 12 12 0 2022-08-12
13760 โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี 5 5 0 2024-05-16
13766 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา เมืองชลบุรี ชลบุรี 2 2 0 2023-05-08
14290 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองโอ่ง บ่อทอง ชลบุรี 6 0 6 2024-06-13
22670 คลินิกหมอครอบครัว ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี 2 2 0 2023-07-27
23207 โรงพยาบาลเอกชล 2 เมืองชลบุรี ชลบุรี 4 4 0 2022-04-03
23856 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 6 เมืองชลบุรี ชลบุรี 6 6 0 2023-11-23
24128 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (เขาน้อย) บางละมุง ชลบุรี 1 1 0 2022-12-13
28005 โรงพยาบาลเมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี 11 11 0 2023-12-06
28006 โรงพยาบาลเกาะจันทร์ เกาะจันทร์ ชลบุรี 4 4 0 2024-02-05
40750 โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี 6 6 0 2023-10-31
41368 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(ห้วยใหญ่) บางละมุง ชลบุรี 1 1 0 2023-03-18
41441 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(เทพประสิทธิ์) บางละมุง ชลบุรี 2 2 0 2023-05-11
41442 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(พรประภานิมิตร) บางละมุง ชลบุรี 1 1 0 2022-04-14
41730 โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง วิภารามอมตะนครขนาดเล็ก เมืองชลบุรี ชลบุรี 4 4 0 2023-11-01
Update : 2024-06-24 10:30:02