57 หน่วยบริการ
ติดตั้ง J2Claim_RH12
10 หน่วยบริการ
เปิดใช้งานวันนี้
9,892 ครั้ง
ใช้งาน Authen
38 ครั้ง
Authen วันนี้

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด J2Claim version JHCIS version ใช้งานล่าสุด จำนวน Authen จำนวน Authen วันนี้
00170 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังจันทร์ วังจันทร์ ระยอง 1.47.15.239 2023-10-16 2024-05-23 0 0
01919 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจอก เมืองระยอง ระยอง 1.42.22.196 2023-12-06 2023-12-23 1 0
01921 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยายดา เมืองระยอง ระยอง 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-22 313 0
01922 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะพง เมืองระยอง ระยอง 1.47.2.233 2024-03-19 2024-05-30 1 0
01923 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพ เมืองระยอง ระยอง 1.49.2.241 2023-11-08 2024-06-23 0 0
01924 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะเสม็ด เมืองระยอง ระยอง 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 46 0
01925 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขายายชุม เมืองระยอง ระยอง 1.45.5.215 2023-12-21 2024-03-14 0 0
01926 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกลง เมืองระยอง ระยอง 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-12 0 0
01927 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านก้นหนอง เมืองระยอง ระยอง 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-17 1 0
01929 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาตาขวัญ เมืองระยอง ระยอง 1.45.14.220 2023-12-21 2024-03-22 0 0
01930 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาวังม่าน เมืองระยอง ระยอง 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 0 0
01932 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะเฉด เมืองระยอง ระยอง 1.47.15.239 2024-03-19 2024-06-03 10 0
01933 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสมานมิตร เมืองระยอง ระยอง 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-23 156 0
01937 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยายจั่น เมืองระยอง ระยอง 1.46.3.223 2024-02-29 2024-04-02 0 0
01940 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระแก้ว บ้านฉาง ระยอง 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-24 5 0
01943 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาครอก บ้านฉาง ระยอง 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-20 0 0
01946 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพยูน บ้านฉาง ระยอง 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-21 0 0
01947 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหว้า แกลง ระยอง 1.49.2.241 2023-11-08 2024-06-20 0 0
01948 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเนินหย่อง แกลง ระยอง 1.44.5.209 2023-11-08 2024-01-25 2 0
01950 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัดบุญนาค แกลง ระยอง 1.47.15.239 2023-11-08 2024-05-15 0 0
01951 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถนนกะเพรา แกลง ระยอง 1.49.2.241 2023-11-08 2024-06-10 1 0
01952 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแพงพวย แกลง ระยอง 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-21 0 0
01953 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจำรุง แกลง ระยอง 1.47.4.234 2024-02-29 2024-05-29 0 0
01954 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกร่ำ แกลง ระยอง 1.42.9.185 2023-04-03 2023-11-24 0 0
01956 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองป่าไม้ แกลง ระยอง 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 1,730 5
01957 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระแสบน แกลง ระยอง 1.49.2.241 2023-11-08 2024-06-18 74 0
01958 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา แกลง ระยอง 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-19 0 0
01960 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิฐาน แกลง ระยอง 1.42.12.187 2023-11-08 2023-11-24 0 0
01961 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกองดิน แกลง ระยอง 1.43.7.199 2023-11-08 2023-12-22 2 0
01962 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชำสมอ แกลง ระยอง 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-14 334 0
01963 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองปูน แกลง ระยอง 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-21 2 0
01964 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพังราด แกลง ระยอง 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-07 0 0
01965 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากน้ำกระแส แกลง ระยอง 1.49.2.241 2024-03-22 2024-06-21 0 0
01966 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองคา แกลง ระยอง 1.49.2.241 2023-11-08 2024-06-11 1 0
01968 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเต้าปูนหาย แกลง ระยอง 1.47.4.234 2023-11-08 2024-05-02 0 0
01969 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองพี่น้อง แกลง ระยอง 1.47.2.233 2023-12-06 2024-04-30 0 0
01970 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังจันทร์ วังจันทร์ ระยอง 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-24 4 0
01971 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันติสุข วังจันทร์ ระยอง 1.49.2.241 2023-11-08 2024-06-16 2 0
01972 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองม่วง วังจันทร์ ระยอง 1.49.2.241 2023-12-06 2024-06-19 0 0
01973 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาตาอิ๋น วังจันทร์ ระยอง 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-13 1 0
01974 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาสิงห์โต วังจันทร์ ระยอง 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-19 0 0
01975 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองเขต วังจันทร์ ระยอง 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-24 476 11
01976 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพลงตาเอี่ยม วังจันทร์ ระยอง 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-24 1 0
01995 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่น้ำคู้ ปลวกแดง ระยอง 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-21 0 0
01996 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอกกราย ปลวกแดง ระยอง 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-20 4 0
01998 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-19 4 0
01999 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึงตาต้า ปลวกแดง ระยอง 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-10 2 0
02002 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามแยกน้ำเป็น เขาชะเมา ระยอง 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-24 832 4
02003 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านน้ำใส เขาชะเมา ระยอง 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-24 1,878 7
02004 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยทับมอญ เขาชะเมา ระยอง 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-17 0 0
02005 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแสงส่องหล้า 2 เขาชะเมา ระยอง 1.49.2.241 2023-11-08 2024-06-18 1 0
02006 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชำฆ้อ เขาชะเมา ระยอง 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 3,299 11
02007 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาน้อย เขาชะเมา ระยอง 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-19 0 0
02009 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระเฉท นิคมพัฒนา ระยอง 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 0 0
02010 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมพัฒนา นิคมพัฒนา ระยอง 1.47.13.237 2024-04-30 2024-05-29 0 0
02012 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะขามคู่ นิคมพัฒนา ระยอง 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 5 0
25054 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่จันดี เมืองระยอง ระยอง 1.47.13.237 2023-12-21 2024-05-08 0 0
Update : 2024-06-24 10:45:00

หน่วยบริการใช้งานระบบ NHSO Authen | V1 , V2

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด จำนวน Authen Web Authen J2Claim Authen ใช้งานล่าสุด
00172 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง 2 2 0 2022-12-01
01919 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจอก เมืองระยอง ระยอง 1 1 0 2023-03-09
01921 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยายดา เมืองระยอง ระยอง 313 8 305 2024-04-18
01922 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะพง เมืองระยอง ระยอง 1 1 0 2022-04-23
01924 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะเสม็ด เมืองระยอง ระยอง 46 5 41 2024-01-11
01927 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านก้นหนอง เมืองระยอง ระยอง 1 0 1 2024-01-02
01932 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะเฉด เมืองระยอง ระยอง 10 10 0 2023-11-29
01933 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสมานมิตร เมืองระยอง ระยอง 156 10 146 2024-06-23
01939 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชากหมาก บ้านฉาง ระยอง 1 1 0 2024-06-13
01940 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระแก้ว บ้านฉาง ระยอง 5 3 2 2023-11-21
01948 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเนินหย่อง แกลง ระยอง 2 0 2 2023-12-12
01951 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถนนกะเพรา แกลง ระยอง 1 1 0 2022-02-01
01956 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองป่าไม้ แกลง ระยอง 1,730 24 1,706 2024-06-24
01957 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระแสบน แกลง ระยอง 74 42 32 2024-05-05
01961 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกองดิน แกลง ระยอง 2 1 1 2023-11-24
01962 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชำสมอ แกลง ระยอง 334 13 321 2024-04-24
01963 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองปูน แกลง ระยอง 2 1 1 2023-12-19
01966 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองคา แกลง ระยอง 1 0 1 2024-02-01
01970 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังจันทร์ วังจันทร์ ระยอง 4 0 4 2023-01-26
01971 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันติสุข วังจันทร์ ระยอง 2 2 0 2022-11-29
01973 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาตาอิ๋น วังจันทร์ ระยอง 1 1 0 2022-11-23
01975 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองเขต วังจันทร์ ระยอง 476 8 468 2024-06-24
01976 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพลงตาเอี่ยม วังจันทร์ ระยอง 1 1 0 2022-11-23
01992 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองค้างคาว ปลวกแดง ระยอง 1 1 0 2024-04-27
01996 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอกกราย ปลวกแดง ระยอง 4 3 1 2023-10-06
01997 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยปราบ ปลวกแดง ระยอง 1 1 0 2023-03-09
01998 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 4 4 0 2024-01-27
01999 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึงตาต้า ปลวกแดง ระยอง 2 1 1 2024-01-15
02002 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามแยกน้ำเป็น เขาชะเมา ระยอง 832 401 431 2024-06-24
02003 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านน้ำใส เขาชะเมา ระยอง 1,878 13 1,865 2024-06-24
02005 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแสงส่องหล้า 2 เขาชะเมา ระยอง 1 0 1 2024-01-31
02006 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชำฆ้อ เขาชะเมา ระยอง 3,299 0 3,299 2024-06-24
02008 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบอน นิคมพัฒนา ระยอง 1 1 0 2023-06-25
02012 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะขามคู่ นิคมพัฒนา ระยอง 5 3 2 2024-05-01
10663 โรงพยาบาลระยอง เมืองระยอง ระยอง 52 52 0 2024-06-11
10827 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง เมืองระยอง ระยอง 17 17 0 2024-03-08
10828 โรงพยาบาลบ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง 7 7 0 2024-06-11
10829 โรงพยาบาลแกลง แกลง ระยอง 111 111 0 2024-05-03
10830 โรงพยาบาลวังจันทร์ วังจันทร์ ระยอง 6 6 0 2024-04-26
10831 โรงพยาบาลบ้านค่าย บ้านค่าย ระยอง 6 6 0 2023-03-16
10832 โรงพยาบาลปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง 13 13 0 2024-03-29
11864 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยองโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง เมืองระยอง ระยอง 1 1 0 2022-03-08
14607 โรงพยาบาลมงกุฎระยอง เมืองระยอง ระยอง 1 1 0 2022-04-09
22734 โรงพยาบาลเขาชะเมา เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เขาชะเมา ระยอง 472 472 0 2024-06-09
23962 โรงพยาบาลนิคมพัฒนา นิคมพัฒนา ระยอง 10 10 0 2024-02-05
41382 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(มาบยางพร) ปลวกแดง ระยอง 1 1 0 2023-11-21
41616 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(ตลาดสตาร์) เมืองระยอง ระยอง 1 1 0 2023-04-25
Update : 2024-06-24 10:45:02