0 หน่วยบริการ
ติดตั้ง J2Claim_RH12
0 หน่วยบริการ
เปิดใช้งานวันนี้
15 ครั้ง
ใช้งาน Authen
0 ครั้ง
Authen วันนี้

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด J2Claim version JHCIS version ใช้งานล่าสุด จำนวน Authen จำนวน Authen วันนี้
Update :

หน่วยบริการใช้งานระบบ NHSO Authen | V1 , V2

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด จำนวน Authen Web Authen J2Claim Authen ใช้งานล่าสุด
02143 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่ง เขาสมิง ตราด 1 1 0 2023-06-02
02170 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางกระดาน แหลมงอบ ตราด 1 1 0 2024-03-01
10696 โรงพยาบาลตราด เมืองตราด ตราด 6 6 0 2021-10-27
10846 โรงพยาบาลเขาสมิง เขาสมิง ตราด 4 4 0 2023-06-02
10848 โรงพยาบาลแหลมงอบ แหลมงอบ ตราด 2 2 0 2023-02-20
13816 โรงพยาบาลเกาะช้าง เกาะช้าง ตราด 1 1 0 2023-06-27
Update : 2024-06-24 11:15:01