25 หน่วยบริการ
ติดตั้ง J2Claim_RH12
2 หน่วยบริการ
เปิดใช้งานวันนี้
459 ครั้ง
ใช้งาน Authen
2 ครั้ง
Authen วันนี้

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด J2Claim version JHCIS version ใช้งานล่าสุด จำนวน Authen จำนวน Authen วันนี้
02298 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรอบเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 1.44.5.209 2023-12-21 2024-02-08 0 0
02303 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางบริบูรณ์ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-17 10 0
02307 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกไม้ลาย เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 1.42.12.187 2023-11-08 2023-11-23 0 0
02310 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจุฬาภรณ์อาทรราษฎร์ ตำบลดงขี้เหล็ก เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 1.19.70.108 2024-02-29 2024-03-18 0 0
02325 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองนาใน บ้านนา กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 1.46.12.230 2024-02-29 2024-04-19 0 0
02327 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกอุดม ตำบลหนองกี่ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 1.42.22.196 2023-11-08 2023-12-19 5 0
02338 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งโพธิ์ นาดี ปราจีนบุรี 1.47.15.239 2024-03-19 2024-05-21 77 0
02346 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางยาง บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 1.42.22.196 2023-11-08 2023-12-14 0 0
02368 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์งาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี 1.41.2.168 2023-04-03 2023-11-08 4 0
02369 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสัมพันธ์ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 1.42.3.184 2023-11-08 2023-11-16 0 0
02370 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทาม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 1.47.1.232 2024-03-19 2024-04-29 1 0
02371 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าตูม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 30 2
02372 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกุ้ง ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 1.47.15.239 2024-03-19 2024-05-24 15 0
02373 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงกระทงยาม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-18 0 0
02374 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 1.47.15.239 2023-11-08 2024-05-30 0 0
02375 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรือวายใหญ่ ตำบลหนองโพรง ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-19 13 0
02376 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวหว้า ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 1.45.14.220 2024-03-19 2024-03-19 5 0
02377 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองปรือน้อย ตำบลหัวหว้า ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-14 12 0
02378 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดยาง ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 124 0
02379 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกรอกสมบูรณ์ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 1.46.12.230 2023-04-03 2024-04-19 4 0
10191 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกกระจง ตำบลสำพันตา นาดี ปราจีนบุรี 1.16.85.78 2023-12-06 2024-01-16 0 0
11857 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโพรง ตำบลหนองโพรง ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 1.47.15.239 2024-03-19 2024-05-22 1 0
14456 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองรั้ง ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 1.46.6.226 2024-02-29 2024-04-05 0 0
14994 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศาลานเรศวร ตำบลบ้านพระ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 1.40.2.167 2023-04-03 2023-11-06 0 0
77768 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองศาลาไทย เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 1.44.6.211 2023-11-08 2024-02-08 0 0
Update : 2024-06-24 11:30:00

หน่วยบริการใช้งานระบบ NHSO Authen | V1 , V2

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด จำนวน Authen Web Authen J2Claim Authen ใช้งานล่าสุด
02303 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางบริบูรณ์ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 10 6 4 2024-05-21
02321 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดนางแก้ว กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 1 1 0 2023-05-10
02327 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกอุดม ตำบลหนองกี่ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 5 4 1 2023-04-25
02332 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังท่าช้าง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 7 6 1 2024-03-01
02338 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งโพธิ์ นาดี ปราจีนบุรี 77 74 3 2023-06-30
02349 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพลวง บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 72 0 72 2023-02-13
02352 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนิคมพัฒนา ตำบลบางปลาร้า บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 3 3 0 2024-02-17
02368 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์งาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี 4 4 0 2023-11-07
02370 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทาม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 1 0 1 2023-06-23
02371 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าตูม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 30 0 30 2024-06-24
02372 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกุ้ง ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 15 0 15 2024-03-06
02375 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรือวายใหญ่ ตำบลหนองโพรง ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 13 9 4 2023-12-13
02376 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวหว้า ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 5 4 1 2023-06-23
02377 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองปรือน้อย ตำบลหัวหว้า ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 12 9 3 2024-05-25
02378 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดยาง ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 124 0 124 2024-06-22
02379 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกรอกสมบูรณ์ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 4 2 2 2023-06-23
02380 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเกตุ ตำบลโคกไทย ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี 1 1 0 2023-10-05
10665 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 10 10 0 2023-09-18
10857 โรงพยาบาลกบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 10 10 0 2024-04-01
10858 โรงพยาบาลนาดี นาดี ปราจีนบุรี 33 33 0 2023-02-01
10860 โรงพยาบาลประจันตคาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี 4 4 0 2024-03-11
10861 โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 11 11 0 2023-11-19
11490 โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 2 2 0 2022-11-18
11857 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโพรง ตำบลหนองโพรง ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 1 0 1 2023-06-23
41345 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางจุฬารัตน์ 304อินเตอร์ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 1 1 0 2022-01-01
42025 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 3 3 0 2022-04-04
Update : 2024-06-24 11:30:02