186 หน่วยบริการ
ติดตั้ง J2Claim_RH12
26 หน่วยบริการ
เปิดใช้งานวันนี้
186,802 ครั้ง
ใช้งาน Authen
266 ครั้ง
Authen วันนี้

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด J2Claim version JHCIS version ใช้งานล่าสุด จำนวน Authen จำนวน Authen วันนี้
04248 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำราญ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 1.47.2.233 2023-12-21 2024-05-31 0 0
04250 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-22 52 0
04251 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวดีหมี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 1.46.12.230 2024-02-29 2024-04-13 55 0
04252 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าพระ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 1.49.2.241 2023-11-08 2024-06-21 481 0
04253 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่ม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-22 3 0
04254 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเก่า เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-15 0 0
04255 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนบม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-13 0 0
04257 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระลับ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-08 20 0
04260 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหว้า เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 1.47.2.233 2024-02-29 2024-05-28 0 0
04261 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 1.43.13.203 2023-04-03 2024-01-19 0 0
04263 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแดงใหญ่ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-23 303 0
04264 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนช้าง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-14 10 0
04265 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนหัน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 16 3
04266 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหญ้าแพรก เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-21 1,000 0
04267 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนม่วง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 1.47.4.234 2024-04-30 2024-06-07 0 0
04268 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-19 5 0
04269 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเป็ด เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 1.47.4.234 2023-12-21 2024-05-23 0 0
04270 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตูม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 1.47.2.233 2023-12-21 2024-05-31 3 0
04271 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงเนียม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-07 0 0
04274 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าหวายนั่ง บ้านฝาง ขอนแก่น 1.49.2.241 2023-10-16 2024-06-21 3,325 0
04275 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนฆ้อง บ้านฝาง ขอนแก่น 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 3,512 4
04278 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกงาม บ้านฝาง ขอนแก่น 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-23 14 0
04279 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระบุ พระยืน ขอนแก่น 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-07 195 0
04280 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโต้น พระยืน ขอนแก่น 1.47.15.239 2023-12-21 2024-05-23 42 0
04281 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวง พระยืน ขอนแก่น 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-08 1,231 0
04282 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขามป้อม พระยืน ขอนแก่น 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-23 598 0
04283 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเรือ หนองเรือ ขอนแก่น 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-13 6 0
04284 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมือดแอ่ หนองเรือ ขอนแก่น 1.45.5.215 2023-12-06 2024-03-19 780 0
04285 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเม็ง หนองเรือ ขอนแก่น 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 0 0
04286 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกง หนองเรือ ขอนแก่น 1.47.2.233 2024-04-30 2024-06-06 0 0
04287 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางคำ หนองเรือ ขอนแก่น 1.47.15.239 2024-02-29 2024-05-15 2 0
04289 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนทอง หนองเรือ ขอนแก่น 1.46.6.226 2023-11-08 2024-04-17 7 0
04290 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทรัพย์เจริญ หนองเรือ ขอนแก่น 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 7,720 8
04292 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดกว้าง หนองเรือ ขอนแก่น 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 2,836 7
04294 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสะอาด หนองเรือ ขอนแก่น 1.47.13.237 2024-03-19 2024-05-08 0 0
04295 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสวรรค์ หนองเรือ ขอนแก่น 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-21 19 0
04296 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผือ หนองเรือ ขอนแก่น 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-21 1,395 0
04312 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสีชมพู สีชมพู ขอนแก่น 1.47.15.239 2024-03-19 2024-06-05 0 0
04313 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกไม้งาม สีชมพู ขอนแก่น 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 10,173 5
04314 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาจาน ตำบลนาจาน สีชมพู ขอนแก่น 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 3,521 30
04315 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสี่แยกโนนหัวนา สีชมพู ขอนแก่น 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-12 29 0
04316 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซำยาง สีชมพู ขอนแก่น 1.49.2.241 2023-11-08 2024-06-20 46 0
04317 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแดง สีชมพู ขอนแก่น 1.49.2.241 2023-11-08 2024-06-24 1,586 2
04318 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างทอง สีชมพู ขอนแก่น 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-12 10 0
04319 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซำจำปา สีชมพู ขอนแก่น 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-19 970 0
04320 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบริบูรณ์ สีชมพู ขอนแก่น 1.47.2.233 2024-03-19 2024-05-29 356 0
04321 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเทพชมพู สีชมพู ขอนแก่น 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-18 58 0
04322 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ สีชมพู ขอนแก่น 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 668 0
04323 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภูห่าน สีชมพู ขอนแก่น 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-22 155 0
04324 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น 1.42.9.185 2023-11-08 2023-12-13 0 0
04325 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังชัย น้ำพอง ขอนแก่น 1.44.6.210 2023-12-21 2024-02-05 3 0
04328 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำบง น้ำพอง ขอนแก่น 1.44.2.207 2023-12-21 2024-01-21 3 0
04329 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงหวาน น้ำพอง ขอนแก่น 1.46.12.230 2023-12-21 2024-04-18 1 0
04330 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่ามะเดื่อ น้ำพอง ขอนแก่น 1.43.9.200 2023-11-08 2024-01-16 3 0
04331 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขาม น้ำพอง ขอนแก่น 1.45.5.215 2023-12-21 2024-03-01 7 0
04332 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าใหญ่ น้ำพอง ขอนแก่น 1.44.2.207 2023-10-16 2024-01-22 442 0
04333 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกใหญ่ น้ำพอง ขอนแก่น 1.45.14.220 2023-12-21 2024-03-25 301 0
04334 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัวเงิน น้ำพอง ขอนแก่น 1.44.6.210 2023-12-21 2024-02-06 813 0
04335 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรายมูล น้ำพอง ขอนแก่น 1.42.3.184 2023-11-08 2023-12-18 0 0
04337 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากระเสริม น้ำพอง ขอนแก่น 1.44.6.211 2023-12-21 2024-03-12 3,247 0
04338 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดพังทุย น้ำพอง ขอนแก่น 1.44.6.211 2023-12-21 2024-02-14 54 0
04339 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดน้ำใส น้ำพอง ขอนแก่น 1.42.17.191 2023-11-08 2023-11-30 0 0
04340 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น 1.47.2.233 2024-03-19 2024-06-05 15 0
04341 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น 1.43.7.199 2023-11-08 2023-12-28 1 0
04342 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำปลาหลาย อุบลรัตน์ ขอนแก่น 1.47.15.239 2023-12-21 2024-05-19 0 0
04343 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาคำ อุบลรัตน์ ขอนแก่น 1.46.9.228 2024-02-29 2024-04-09 3 0
04344 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุขสำราญ อุบลรัตน์ ขอนแก่น 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-21 5 0
04345 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งโป่ง อุบลรัตน์ ขอนแก่น 1.39.2.161 2022-10-05 2023-10-17 3 0
04346 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ กระนวน ขอนแก่น 1.46.12.230 2023-10-16 2024-04-17 1 0
04347 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโอง กระนวน ขอนแก่น 1.49.2.241 2023-11-08 2024-06-10 580 0
04348 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด กระนวน ขอนแก่น 1.47.15.239 2023-12-06 2024-06-13 1,947 0
04349 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสัง กระนวน ขอนแก่น 1.47.15.239 2024-04-30 2024-05-21 16 0
04350 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง กระนวน ขอนแก่น 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 127 1
04351 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสมบูรณ์ กระนวน ขอนแก่น 1.45.14.220 2023-12-21 2024-03-19 4 0
04352 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านฝาง กระนวน ขอนแก่น 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-17 235 0
04353 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด กระนวน ขอนแก่น 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-19 781 0
04354 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน กระนวน ขอนแก่น 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 2,840 0
04355 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำอ้อม กระนวน ขอนแก่น 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-23 2,104 5
04356 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวนาคำ กระนวน ขอนแก่น 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-24 2,140 1
04370 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังม่วง เปือยน้อย ขอนแก่น 1.47.2.233 2024-03-19 2024-06-04 6 0
04371 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขามป้อม เปือยน้อย ขอนแก่น 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-20 9 0
04372 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระแก้ว เปือยน้อย ขอนแก่น 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-21 8 0
04373 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองพล พล ขอนแก่น 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 3 0
04374 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโจดหนองแก พล ขอนแก่น 1.49.2.241 2023-11-08 2024-06-18 0 0
04375 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเก่างิ้ว พล ขอนแก่น 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-18 85 0
04376 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองมะเขือ พล ขอนแก่น 1.47.4.234 2024-03-19 2024-05-28 0 0
04377 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวงโสกพระ พล ขอนแก่น 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-19 1 0
04378 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพ็กใหญ่ พล ขอนแก่น 1.47.8.235 2023-11-08 2024-06-05 32 0
04379 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสง่า พล ขอนแก่น 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 1,273 48
04380 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวงนางเบ้า พล ขอนแก่น 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-22 6,881 0
04381 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฮ่องหอย พล ขอนแก่น 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-23 1,408 0
04382 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลอมคอม พล ขอนแก่น 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-18 235 0
04383 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนข่า พล ขอนแก่น 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-15 1 0
04384 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโสกนกเต็น พล ขอนแก่น 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 13 0
04385 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวทุ่ง พล ขอนแก่น 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-21 1,362 0
04391 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก้านเหลือง แวงน้อย ขอนแก่น 1.49.2.241 2023-11-08 2024-06-24 4,327 2
04392 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่านางแนว แวงน้อย ขอนแก่น 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-12 1 0
04393 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลละหานนา แวงน้อย ขอนแก่น 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-23 4,567 5
04394 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าวัด แวงน้อย ขอนแก่น 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-21 8 0
04395 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทางขวาง แวงน้อย ขอนแก่น 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 4,668 4
04397 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคึมชาด หนองสองห้อง ขอนแก่น 1.46.9.228 2023-11-08 2024-04-09 0 0
04398 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนแต้ หนองสองห้อง ขอนแก่น 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-10 130 0
04399 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ หนองสองห้อง ขอนแก่น 1.44.6.211 2024-01-16 2024-03-05 0 0
04400 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกั่วป่า หนองสองห้อง ขอนแก่น 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 1,637 27
04401 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรง หนองสองห้อง ขอนแก่น 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-10 0 0
04403 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนดู่ หนองสองห้อง ขอนแก่น 1.41.2.168 2023-04-03 2023-11-09 0 0
04404 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงเค็ง หนองสองห้อง ขอนแก่น 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-20 216 0
04406 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนดั่ง หนองสองห้อง ขอนแก่น 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-12 391 0
04407 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหิน หนองสองห้อง ขอนแก่น 1.47.15.239 2024-03-19 2024-05-27 0 0
04408 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไผ่ล้อม หนองสองห้อง ขอนแก่น 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 1,096 4
04409 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเรือ ภูเวียง ขอนแก่น 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-17 25 0
04410 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.ขอนแก่น เวียงเก่า ขอนแก่น 1.49.2.241 2023-12-06 2024-06-18 2,290 0
04411 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหว้าทอง ภูเวียง ขอนแก่น 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-13 22 0
04412 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดขอนแก่น ภูเวียง ขอนแก่น 1.49.2.241 2023-11-08 2024-06-24 13,953 4
04413 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาชุมแสง ภูเวียง ขอนแก่น 1.49.2.241 2024-01-10 2024-06-24 1,267 0
04414 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหว้า ภูเวียง ขอนแก่น 1.49.2.241 2023-11-08 2024-06-23 4,043 0
04415 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาน้อย เวียงเก่า ขอนแก่น 1.47.4.234 2023-11-08 2024-05-03 2 0
04416 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงธนสาร ภูเวียง ขอนแก่น 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 9,438 78
04417 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงเซิน ภูเวียง ขอนแก่น 1.47.2.233 2024-04-30 2024-05-27 0 0
04418 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสงเปือย ภูเวียง ขอนแก่น 1.49.2.241 2023-11-08 2024-06-24 5,848 5
04419 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งชมพู ภูเวียง ขอนแก่น 1.49.2.241 2022-10-05 2024-06-23 3,047 0
04420 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเก่าพัฒนา เวียงเก่า ขอนแก่น 1.45.5.215 2023-11-08 2024-04-01 16 0
04421 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดินดำ ตำบลดินดำ ภูเวียง ขอนแก่น 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-23 308 0
04422 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดดุก ตำบลดินดำ ภูเวียง ขอนแก่น 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 236 0
04423 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนหม่อน มัญจาคีรี ขอนแก่น 1.44.6.211 2024-01-16 2024-02-22 10 0
04424 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสัมพันธ์ มัญจาคีรี ขอนแก่น 1.42.3.184 2022-10-05 2023-11-13 0 0
04427 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขาม มัญจาคีรี ขอนแก่น 1.46.6.226 2024-01-16 2024-04-23 3 0
04428 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำแคน มัญจาคีรี ขอนแก่น 1.45.5.215 2023-12-21 2024-03-06 143 0
04429 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองก้านเหลือง มัญจาคีรี ขอนแก่น 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-24 694 2
04430 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาข่า มัญจาคีรี ขอนแก่น 1.47.8.235 2024-03-19 2024-06-01 0 0
04431 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางาม มัญจาคีรี ขอนแก่น 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-21 0 0
04432 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าศาลา มัญจาคีรี ขอนแก่น 1.45.5.215 2023-12-21 2024-03-01 0 0
04433 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาฝาย ชนบท ขอนแก่น 1.44.6.211 2023-11-08 2024-02-08 6 0
04434 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังแสง ชนบท ขอนแก่น 1.47.15.239 2024-04-30 2024-05-30 13 0
04435 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนข่า ชนบท ขอนแก่น 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-20 7 0
04436 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยแก ชนบท ขอนแก่น 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-10 1 0
04437 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวนากลาง ตำบลบ้านแท่น ชนบท ขอนแก่น 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-22 5 0
04439 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนดู่น้อย ชนบท ขอนแก่น 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-12 0 0
04440 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลศรีบุญเรือง ชนบท ขอนแก่น 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-22 2,836 3
04441 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยไร่ ชนบท ขอนแก่น 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 955 3
04442 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนพยอม ชนบท ขอนแก่น 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-24 6,422 6
04444 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาสวนกวาง เขาสวนกวาง ขอนแก่น 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-18 864 0
04445 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงเมืองแอม เขาสวนกวาง ขอนแก่น 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-23 6,402 0
04446 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวงเรือ เขาสวนกวาง ขอนแก่น 1.46.6.226 2024-03-19 2024-04-08 6,393 0
04447 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางิ้ว เขาสวนกวาง ขอนแก่น 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 4,868 3
04448 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าเปือย เขาสวนกวาง ขอนแก่น 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 5,587 2
04449 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสมบูรณ์ เขาสวนกวาง ขอนแก่น 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 16,503 4
04450 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนคอม ภูผาม่าน ขอนแก่น 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-17 15 0
04451 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าขาม ภูผาม่าน ขอนแก่น 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-13 399 0
04452 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาฝาย ภูผาม่าน ขอนแก่น 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-11 0 0
04453 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังสวาบ ภูผาม่าน ขอนแก่น 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-10 52 0
04454 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสะอาด ภูผาม่าน ขอนแก่น 1.47.2.233 2024-02-29 2024-05-19 4 0
04456 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำแมด ซำสูง ขอนแก่น 1.46.3.223 2024-02-29 2024-04-22 6 0
04458 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูคำ ซำสูง ขอนแก่น 1.43.9.200 2023-11-08 2024-01-04 0 0
04460 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคก โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น 1.47.2.233 2024-03-19 2024-05-13 0 0
04461 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ไชย โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น 1.46.14.231 2024-03-19 2024-04-24 0 0
04462 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับสมบูรณ์ โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-21 0 0
04463 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาแพง โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-20 5 0
04464 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดธาตุ หนองนาคำ ขอนแก่น 1.49.2.241 2023-12-06 2024-06-17 60 0
04465 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง หนองนาคำ ขอนแก่น 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-14 1 0
04466 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคก หนองนาคำ ขอนแก่น 1.47.15.239 2023-11-08 2024-05-25 0 0
04467 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขนวน หนองนาคำ ขอนแก่น 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-21 152 0
04468 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกุง หนองนาคำ ขอนแก่น 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-19 54 0
04473 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสมบูรณ์ บ้านแฮด ขอนแก่น 1.46.6.226 2024-02-29 2024-04-04 1 0
13896 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแดง บ้านฝาง ขอนแก่น 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-19 8 0
13897 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระยืน พระยืน ขอนแก่น 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-20 11 0
13898 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหว้า หนองเรือ ขอนแก่น 1.49.2.241 2023-11-08 2024-06-14 11 0
13900 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุข สีชมพู ขอนแก่น 1.49.2.241 2024-01-16 2024-06-20 7 0
13901 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะอาด น้ำพอง ขอนแก่น 1.44.2.207 2023-11-08 2024-01-23 2,280 0
13902 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำแก่นคูณ น้ำพอง ขอนแก่น 1.44.2.207 2023-11-08 2024-01-22 1,174 0
13903 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกอก มัญจาคีรี ขอนแก่น 1.47.15.239 2024-02-29 2024-06-05 0 0
14860 ศูนย์แพทย์มิตรภาพ(รพศ) เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 1.45.5.215 2024-03-19 2024-03-25 3 0
14861 ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง(รพศ.) เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 1.45.14.220 2024-03-19 2024-04-17 1 0
14883 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุดมศิลป์ อุบลรัตน์ ขอนแก่น 1.49.2.241 2023-11-08 2024-06-10 19 0
14884 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยยาง อุบลรัตน์ ขอนแก่น 1.45.9.216 2023-11-08 2024-03-06 0 0
15007 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง กระนวน ขอนแก่น 1.45.9.216 2023-12-06 2024-03-06 17 0
15011 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่นเท่า บ้านฝาง ขอนแก่น 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-24 1,031 0
15166 ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 1.46.3.223 2024-03-19 2024-03-29 1 0
22742 สถานพยาบาลเรือนจำกลางขอนแก่น เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 1.45.5.215 2022-10-05 2024-03-05 0 0
23891 ศูนย์แพทย์ประชาสโมสร เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 1.45.5.215 2024-03-19 2024-03-25 0 0
43813 อัญชสาคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สีชมพู ขอนแก่น 1.49.2.241 2023-10-16 2024-06-13 31 0
77766 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านหนองกุง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 1.47.4.234 2024-03-19 2024-05-02 10 0
99794 ศูนย์สุขภาพชุมชนหนองสองห้อง หนองสองห้อง ขอนแก่น 1.39.7.165 2023-04-03 2023-10-31 505 0
99838 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลภูเวียง ภูเวียง ขอนแก่น 1.45.12.218 2022-10-05 2024-03-14 0 0
99869 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลพล พล ขอนแก่น 1.46.14.231 2023-11-08 2024-04-24 3 0
99935 ศูนย์สุขภาพชุมชนสิรินธรจังหวัดขอนแก่น บ้านแฮด ขอนแก่น 1.42.17.191 2023-10-16 2023-12-01 3 0
Update : 2024-06-24 09:15:00

หน่วยบริการใช้งานระบบ NHSO Authen | V1 , V2

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด จำนวน Authen Web Authen J2Claim Authen ใช้งานล่าสุด
04250 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 52 3 49 2024-06-22
04251 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวดีหมี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 55 4 51 2024-01-04
04252 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าพระ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 481 1 480 2024-06-17
04253 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่ม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 3 1 2 2024-06-22
04256 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผือ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 18 0 18 2022-12-13
04257 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระลับ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 20 5 15 2024-05-30
04258 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสาวะถี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 2 2 0 2023-07-17
04259 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนรัง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 8 8 0 2023-11-23
04263 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแดงใหญ่ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 303 302 1 2024-05-09
04264 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนช้าง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 10 5 5 2023-01-13
04265 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนหัน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 16 0 16 2024-06-24
04266 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหญ้าแพรก เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 1,000 4 996 2024-06-19
04268 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 5 5 0 2023-12-11
04270 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตูม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 3 1 2 2022-12-20
04274 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าหวายนั่ง บ้านฝาง ขอนแก่น 3,325 3,014 311 2024-06-17
04275 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนฆ้อง บ้านฝาง ขอนแก่น 3,512 7 3,505 2024-06-24
04278 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกงาม บ้านฝาง ขอนแก่น 14 2 12 2023-10-10
04279 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระบุ พระยืน ขอนแก่น 195 2 193 2023-12-26
04280 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโต้น พระยืน ขอนแก่น 42 5 37 2024-05-23
04281 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวง พระยืน ขอนแก่น 1,231 5 1,226 2024-06-08
04282 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขามป้อม พระยืน ขอนแก่น 598 7 591 2024-06-14
04283 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเรือ หนองเรือ ขอนแก่น 6 6 0 2023-02-24
04284 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมือดแอ่ หนองเรือ ขอนแก่น 780 0 780 2024-03-02
04287 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางคำ หนองเรือ ขอนแก่น 2 0 2 2024-02-19
04289 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนทอง หนองเรือ ขอนแก่น 7 6 1 2023-12-19
04290 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทรัพย์เจริญ หนองเรือ ขอนแก่น 7,720 8 7,712 2024-06-24
04292 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดกว้าง หนองเรือ ขอนแก่น 2,836 5 2,831 2024-06-24
04295 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสวรรค์ หนองเรือ ขอนแก่น 19 4 15 2024-03-27
04296 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผือ หนองเรือ ขอนแก่น 1,395 36 1,359 2024-06-02
04307 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองผือ ชุมแพ ขอนแก่น 1 1 0 2024-01-03
04310 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเสาเล้า ชุมแพ ขอนแก่น 2 2 0 2023-11-29
04313 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกไม้งาม สีชมพู ขอนแก่น 10,173 10 10,163 2024-06-24
04314 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาจาน ตำบลนาจาน สีชมพู ขอนแก่น 3,521 5 3,516 2024-06-24
04315 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสี่แยกโนนหัวนา สีชมพู ขอนแก่น 29 3 26 2024-02-12
04316 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซำยาง สีชมพู ขอนแก่น 46 6 40 2024-06-20
04317 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแดง สีชมพู ขอนแก่น 1,586 0 1,586 2024-06-24
04318 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างทอง สีชมพู ขอนแก่น 10 3 7 2023-11-27
04319 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซำจำปา สีชมพู ขอนแก่น 970 0 970 2024-04-10
04320 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบริบูรณ์ สีชมพู ขอนแก่น 356 10 346 2024-04-11
04321 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเทพชมพู สีชมพู ขอนแก่น 58 11 47 2024-04-17
04322 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ สีชมพู ขอนแก่น 668 229 439 2024-05-31
04323 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภูห่าน สีชมพู ขอนแก่น 155 12 143 2024-03-26
04325 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังชัย น้ำพอง ขอนแก่น 3 0 3 2023-02-07
04328 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำบง น้ำพอง ขอนแก่น 3 3 0 2024-03-23
04329 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงหวาน น้ำพอง ขอนแก่น 1 1 0 2023-09-16
04330 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่ามะเดื่อ น้ำพอง ขอนแก่น 3 0 3 2023-02-23
04331 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขาม น้ำพอง ขอนแก่น 7 5 2 2023-12-14
04332 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าใหญ่ น้ำพอง ขอนแก่น 442 3 439 2024-06-22
04333 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกใหญ่ น้ำพอง ขอนแก่น 301 0 301 2024-01-17
04334 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัวเงิน น้ำพอง ขอนแก่น 813 4 809 2024-02-05
04337 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากระเสริม น้ำพอง ขอนแก่น 3,247 3 3,244 2024-01-25
04338 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดพังทุย น้ำพอง ขอนแก่น 54 0 54 2024-01-05
04340 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น 15 14 1 2023-11-07
04341 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น 1 0 1 2022-12-16
04343 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาคำ อุบลรัตน์ ขอนแก่น 3 0 3 2023-09-14
04344 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุขสำราญ อุบลรัตน์ ขอนแก่น 5 4 1 2024-01-23
04345 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งโป่ง อุบลรัตน์ ขอนแก่น 3 3 0 2023-05-12
04346 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ กระนวน ขอนแก่น 1 0 1 2023-11-17
04347 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโอง กระนวน ขอนแก่น 580 4 576 2024-05-11
04348 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด กระนวน ขอนแก่น 1,947 67 1,880 2024-05-15
04349 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสัง กระนวน ขอนแก่น 16 16 0 2024-02-28
04350 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง กระนวน ขอนแก่น 127 0 127 2024-06-24
04351 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสมบูรณ์ กระนวน ขอนแก่น 4 4 0 2023-11-17
04352 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านฝาง กระนวน ขอนแก่น 235 2 233 2024-04-10
04353 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด กระนวน ขอนแก่น 781 747 34 2024-05-24
04354 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน กระนวน ขอนแก่น 2,840 60 2,780 2024-06-21
04355 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำอ้อม กระนวน ขอนแก่น 2,104 37 2,067 2024-06-24
04356 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวนาคำ กระนวน ขอนแก่น 2,140 0 2,140 2024-06-24
04364 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภูเหล็ก บ้านไผ่ ขอนแก่น 1 1 0 2024-04-20
04370 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังม่วง เปือยน้อย ขอนแก่น 6 6 0 2024-02-08
04371 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขามป้อม เปือยน้อย ขอนแก่น 9 9 0 2024-05-03
04372 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระแก้ว เปือยน้อย ขอนแก่น 8 7 1 2024-02-15
04373 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองพล พล ขอนแก่น 3 2 1 2024-02-09
04375 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเก่างิ้ว พล ขอนแก่น 85 84 1 2024-06-17
04377 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวงโสกพระ พล ขอนแก่น 1 0 1 2024-04-30
04378 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพ็กใหญ่ พล ขอนแก่น 32 0 32 2024-05-18
04379 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสง่า พล ขอนแก่น 1,273 1 1,272 2024-06-24
04380 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวงนางเบ้า พล ขอนแก่น 6,881 0 6,881 2024-06-22
04381 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฮ่องหอย พล ขอนแก่น 1,408 4 1,404 2024-06-23
04382 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลอมคอม พล ขอนแก่น 235 0 235 2024-05-20
04383 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนข่า พล ขอนแก่น 1 0 1 2024-04-30
04384 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโสกนกเต็น พล ขอนแก่น 13 11 2 2024-04-30
04385 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวทุ่ง พล ขอนแก่น 1,362 0 1,362 2023-09-08
04390 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสะอาด แวงใหญ่ ขอนแก่น 1 1 0 2023-07-09
04391 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก้านเหลือง แวงน้อย ขอนแก่น 4,327 458 3,869 2024-06-24
04392 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่านางแนว แวงน้อย ขอนแก่น 1 0 1 2024-06-05
04393 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลละหานนา แวงน้อย ขอนแก่น 4,567 9 4,558 2024-06-24
04394 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าวัด แวงน้อย ขอนแก่น 8 3 5 2024-02-18
04395 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทางขวาง แวงน้อย ขอนแก่น 4,668 12 4,656 2024-06-24
04398 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนแต้ หนองสองห้อง ขอนแก่น 130 128 2 2024-03-26
04400 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกั่วป่า หนองสองห้อง ขอนแก่น 1,637 102 1,535 2024-06-24
04404 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงเค็ง หนองสองห้อง ขอนแก่น 216 18 198 2024-06-20
04406 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนดั่ง หนองสองห้อง ขอนแก่น 391 29 362 2024-06-10
04408 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไผ่ล้อม หนองสองห้อง ขอนแก่น 1,096 9 1,087 2024-06-24
04409 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเรือ ภูเวียง ขอนแก่น 25 1 24 2024-04-20
04410 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.ขอนแก่น เวียงเก่า ขอนแก่น 2,290 6 2,284 2024-03-05
04411 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหว้าทอง ภูเวียง ขอนแก่น 22 21 1 2023-09-10
04412 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดขอนแก่น ภูเวียง ขอนแก่น 13,953 0 13,953 2024-06-24
04413 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาชุมแสง ภูเวียง ขอนแก่น 1,267 500 767 2024-06-13
04414 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหว้า ภูเวียง ขอนแก่น 4,043 7 4,036 2024-06-23
04415 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาน้อย เวียงเก่า ขอนแก่น 2 2 0 2023-10-25
04416 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงธนสาร ภูเวียง ขอนแก่น 9,438 104 9,334 2024-06-24
04418 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสงเปือย ภูเวียง ขอนแก่น 5,848 6 5,842 2024-06-24
04419 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งชมพู ภูเวียง ขอนแก่น 3,047 190 2,857 2024-06-23
04420 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเก่าพัฒนา เวียงเก่า ขอนแก่น 16 0 16 2024-02-14
04421 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดินดำ ตำบลดินดำ ภูเวียง ขอนแก่น 308 6 302 2024-06-14
04422 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดดุก ตำบลดินดำ ภูเวียง ขอนแก่น 236 5 231 2024-06-17
04423 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนหม่อน มัญจาคีรี ขอนแก่น 10 9 1 2024-02-29
04427 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขาม มัญจาคีรี ขอนแก่น 3 1 2 2024-02-12
04428 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำแคน มัญจาคีรี ขอนแก่น 143 5 138 2024-02-05
04429 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองก้านเหลือง มัญจาคีรี ขอนแก่น 694 9 685 2024-06-24
04433 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาฝาย ชนบท ขอนแก่น 6 6 0 2023-09-17
04434 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังแสง ชนบท ขอนแก่น 13 0 13 2024-05-30
04435 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนข่า ชนบท ขอนแก่น 7 0 7 2024-06-13
04436 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยแก ชนบท ขอนแก่น 1 1 0 2023-07-21
04437 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวนากลาง ตำบลบ้านแท่น ชนบท ขอนแก่น 5 4 1 2024-04-08
04440 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลศรีบุญเรือง ชนบท ขอนแก่น 2,836 43 2,793 2024-06-24
04441 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยไร่ ชนบท ขอนแก่น 955 2 953 2024-06-24
04442 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนพยอม ชนบท ขอนแก่น 6,422 2 6,420 2024-06-24
04444 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาสวนกวาง เขาสวนกวาง ขอนแก่น 864 18 846 2024-02-13
04445 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงเมืองแอม เขาสวนกวาง ขอนแก่น 6,402 0 6,402 2024-06-22
04446 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวงเรือ เขาสวนกวาง ขอนแก่น 6,393 12 6,381 2024-04-08
04447 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางิ้ว เขาสวนกวาง ขอนแก่น 4,868 119 4,749 2024-06-24
04448 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าเปือย เขาสวนกวาง ขอนแก่น 5,587 7 5,580 2024-06-24
04449 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสมบูรณ์ เขาสวนกวาง ขอนแก่น 16,503 9 16,494 2024-06-24
04450 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนคอม ภูผาม่าน ขอนแก่น 15 10 5 2024-01-16
04451 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าขาม ภูผาม่าน ขอนแก่น 399 0 399 2024-06-13
04453 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังสวาบ ภูผาม่าน ขอนแก่น 52 4 48 2024-01-31
04454 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสะอาด ภูผาม่าน ขอนแก่น 4 0 4 2023-12-20
04456 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำแมด ซำสูง ขอนแก่น 6 4 2 2023-10-09
04459 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยเตย ซำสูง ขอนแก่น 2 2 0 2023-12-29
04463 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาแพง โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น 5 1 4 2024-04-24
04464 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดธาตุ หนองนาคำ ขอนแก่น 60 0 60 2024-06-17
04465 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง หนองนาคำ ขอนแก่น 1 1 0 2023-11-09
04467 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขนวน หนองนาคำ ขอนแก่น 152 0 152 2024-06-20
04468 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกุง หนองนาคำ ขอนแก่น 54 3 51 2024-02-16
04473 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสมบูรณ์ บ้านแฮด ขอนแก่น 1 1 0 2022-12-14
10670 โรงพยาบาลขอนแก่น เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 430 430 0 2024-06-07
10995 โรงพยาบาลบ้านฝาง บ้านฝาง ขอนแก่น 694 694 0 2024-05-29
10996 โรงพยาบาลพระยืน พระยืน ขอนแก่น 8 8 0 2024-02-07
10997 โรงพยาบาลหนองเรือ หนองเรือ ขอนแก่น 25 25 0 2024-02-09
10998 โรงพยาบาลชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น 68 68 0 2024-04-29
10999 โรงพยาบาลสีชมพู สีชมพู ขอนแก่น 102 102 0 2024-05-27
11000 โรงพยาบาลน้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น 32 32 0 2023-11-24
11001 โรงพยาบาลอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ ขอนแก่น 356 356 0 2024-03-09
11002 โรงพยาบาลบ้านไผ่ บ้านไผ่ ขอนแก่น 2 2 0 2023-07-31
11003 โรงพยาบาลเปือยน้อย เปือยน้อย ขอนแก่น 6 6 0 2024-01-26
11004 โรงพยาบาลพล พล ขอนแก่น 75 75 0 2024-03-18
11005 โรงพยาบาลแวงใหญ่ แวงใหญ่ ขอนแก่น 1 1 0 2023-02-02
11006 โรงพยาบาลแวงน้อย แวงน้อย ขอนแก่น 188 188 0 2024-06-11
11007 โรงพยาบาลหนองสองห้อง หนองสองห้อง ขอนแก่น 153 153 0 2024-05-01
11008 โรงพยาบาลภูเวียง ภูเวียง ขอนแก่น 378 378 0 2024-06-13
11009 โรงพยาบาลมัญจาคีรี มัญจาคีรี ขอนแก่น 13 13 0 2024-02-09
11010 โรงพยาบาลชนบท ชนบท ขอนแก่น 32 32 0 2024-03-25
11011 โรงพยาบาลเขาสวนกวาง เขาสวนกวาง ขอนแก่น 65 65 0 2024-06-13
11012 โรงพยาบาลภูผาม่าน ภูผาม่าน ขอนแก่น 8 8 0 2023-09-27
11445 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน กระนวน ขอนแก่น 474 474 0 2024-05-13
11497 โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 2 2 0 2022-11-02
12272 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 54 54 0 2024-06-05
12273 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 26 26 0 2024-03-01
12275 โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น บ้านแฮด ขอนแก่น 48 48 0 2024-03-30
13777 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 148 148 0 2024-05-13
13896 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแดง บ้านฝาง ขอนแก่น 8 1 7 2023-12-24
13897 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระยืน พระยืน ขอนแก่น 11 8 3 2024-01-21
13898 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหว้า หนองเรือ ขอนแก่น 11 0 11 2024-03-07
13900 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุข สีชมพู ขอนแก่น 7 6 1 2024-02-12
13901 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะอาด น้ำพอง ขอนแก่น 2,280 7 2,273 2024-01-23
13902 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำแก่นคูณ น้ำพอง ขอนแก่น 1,174 0 1,174 2024-01-22
14132 โรงพยาบาลซำสูง ซำสูง ขอนแก่น 10 10 0 2024-02-27
14196 โรงพยาบาลธัญญรักษ์ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 2 2 0 2024-02-20
14860 ศูนย์แพทย์มิตรภาพ(รพศ) เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 3 3 0 2023-12-08
14861 ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง(รพศ.) เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 1 1 0 2023-12-13
14881 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสำราญ บ้านแฮด ขอนแก่น 9 9 0 2024-01-05
14883 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุดมศิลป์ อุบลรัตน์ ขอนแก่น 19 19 0 2023-01-22
15007 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง กระนวน ขอนแก่น 17 4 13 2024-03-06
15011 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่นเท่า บ้านฝาง ขอนแก่น 1,031 29 1,002 2024-06-02
15166 ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 1 1 0 2023-03-09
15270 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 1 1 0 2024-02-22
41573 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ขอนแก่น โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 25 25 0 2022-05-22
43813 อัญชสาคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สีชมพู ขอนแก่น 31 31 0 2024-02-19
77609 หน่วยบริการปฐมภูมิหัวทุ่ง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 11 11 0 2024-04-17
77649 โรงพยาบาลหนองนาคำ หนองนาคำ ขอนแก่น 2 2 0 2023-05-16
77650 โรงพยาบาลเวียงเก่า เวียงเก่า ขอนแก่น 8 8 0 2024-03-02
77651 โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น 3 3 0 2023-07-31
77766 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านหนองกุง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 10 10 0 2024-04-01
99794 ศูนย์สุขภาพชุมชนหนองสองห้อง หนองสองห้อง ขอนแก่น 505 4 501 2024-02-13
99799 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลบ้านฝาง บ้านฝาง ขอนแก่น 1 1 0 2022-12-01
99869 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลพล พล ขอนแก่น 3 3 0 2023-12-01
99935 ศูนย์สุขภาพชุมชนสิรินธรจังหวัดขอนแก่น บ้านแฮด ขอนแก่น 3 3 0 2023-11-07
Update : 2024-06-24 09:15:02