0 หน่วยบริการ
ติดตั้ง J2Claim_RH12
0 หน่วยบริการ
เปิดใช้งานวันนี้
141 ครั้ง
ใช้งาน Authen
0 ครั้ง
Authen วันนี้

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด J2Claim version JHCIS version ใช้งานล่าสุด จำนวน Authen จำนวน Authen วันนี้
Update :

หน่วยบริการใช้งานระบบ NHSO Authen | V1 , V2

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด จำนวน Authen Web Authen J2Claim Authen ใช้งานล่าสุด
05087 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนรัง ตำบลโนนรัง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 1 1 0 2023-09-08
05105 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวพัฒนา ตำบลน้ำอ้อม เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 1 1 0 2023-05-05
05112 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวนปอ ตำบลหนองแคน ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด 1 1 0 2022-12-11
05144 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขาม ตำบลบึงนคร ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 1 1 0 2023-12-20
05164 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนโพธิ์ ตำบลหนองใหญ่ โพนทอง ร้อยเอ็ด 5 5 0 2024-03-12
05165 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวงแห่ ตำบลหนองใหญ่ โพนทอง ร้อยเอ็ด 3 3 0 2023-12-02
05166 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบะตะกา ตำบลหนองใหญ่ โพนทอง ร้อยเอ็ด 1 1 0 2023-09-01
05174 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุ่มเม่าใต้ ตำบลอุ่มเม่า โพนทอง ร้อยเอ็ด 1 1 0 2023-11-16
05175 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านราษฎร์ดำเนินตำบลคำนาดี โพนทอง ร้อยเอ็ด 3 3 0 2023-10-04
05176 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึงงาม ตำบลคำนาดี โพนทอง ร้อยเอ็ด 1 1 0 2023-06-08
05184 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะอาด ตำบลสะอาด โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 1 1 0 2023-02-21
05191 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึงงาม ตำบลบึงงาม หนองพอก ร้อยเอ็ด 1 1 0 2024-01-11
05192 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคำ ตำบลภูเขาทอง หนองพอก ร้อยเอ็ด 1 1 0 2023-04-11
05200 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกกลาง ตำบลผาน้ำย้อย หนองพอก ร้อยเอ็ด 1 1 0 2023-03-03
05210 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกกทัน ตำบลวังหลวง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 2 2 0 2023-11-05
05211 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าม่วง ตำบลท่าม่วง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 1 1 0 2023-10-13
05223 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบะหลวง ตำบลหนองหลวง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 1 1 0 2023-11-09
05230 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตากแดด ตำบลหัวโทน สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 1 1 0 2022-11-25
05236 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำพรินทร์ ตำบลช้างเผือก สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 12 12 0 2023-10-17
05245 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะแก้ว ตำบลสามขา โพนทราย ร้อยเอ็ด 1 1 0 2022-05-06
05265 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชมสะอาด ตำบลชมสะอาด เมยวดี ร้อยเอ็ด 1 1 0 2023-02-11
10708 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 33 33 0 2024-06-06
11061 โรงพยาบาลเกษตรวิสัย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 2 2 0 2023-08-30
11062 โรงพยาบาลปทุมรัตต์ ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด 7 7 0 2023-09-03
11063 โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 6 6 0 2024-05-13
11064 โรงพยาบาลธวัชบุรี ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 3 3 0 2023-07-15
11065 โรงพยาบาลพนมไพร พนมไพร ร้อยเอ็ด 3 3 0 2023-02-06
11066 โรงพยาบาลโพนทอง โพนทอง ร้อยเอ็ด 21 21 0 2024-01-01
11067 โรงพยาบาลโพธิ์ชัย โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 2 2 0 2023-01-04
11069 โรงพยาบาลเสลภูมิ เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 3 3 0 2024-01-10
11070 โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 4 4 0 2023-08-30
11071 โรงพยาบาลเมืองสรวง เมืองสรวง ร้อยเอ็ด 4 4 0 2024-02-13
11074 โรงพยาบาลเมยวดี เมยวดี ร้อยเอ็ด 1 1 0 2023-07-09
11504 โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 3 3 0 2022-11-16
27142 คลินิกสวรรค์พร โพนทอง ร้อยเอ็ด 1 1 0 2024-03-04
27989 โรงพยาบาลเชียงขวัญ เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด 2 2 0 2022-08-01
43197 นิรมลคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เมยวดี ร้อยเอ็ด 3 3 0 2023-08-07
43740 ศุภิศาคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เมยวดี ร้อยเอ็ด 2 2 0 2024-03-24
Update : 2024-06-24 10:45:02