0 หน่วยบริการ
ติดตั้ง J2Claim_RH12
0 หน่วยบริการ
เปิดใช้งานวันนี้
38 ครั้ง
ใช้งาน Authen
0 ครั้ง
Authen วันนี้

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด J2Claim version JHCIS version ใช้งานล่าสุด จำนวน Authen จำนวน Authen วันนี้
Update :

หน่วยบริการใช้งานระบบ NHSO Authen | V1 , V2

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด จำนวน Authen Web Authen J2Claim Authen ใช้งานล่าสุด
04816 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไคสี เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 2 2 0 2023-08-30
04850 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสวาง ตำบลถ้ำเจริญ โซ่พิสัย บึงกาฬ 1 1 0 2023-05-01
04872 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้อง เซกา บึงกาฬ 2 2 0 2021-12-01
04874 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่งไฮ เซกา บึงกาฬ 1 1 0 2022-04-02
04881 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองยอง ปากคาด บึงกาฬ 1 1 0 2022-07-19
11040 โรงพยาบาลบึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 6 6 0 2023-12-22
11041 โรงพยาบาลพรเจริญ พรเจริญ บึงกาฬ 5 5 0 2022-12-10
11043 โรงพยาบาลโซ่พิสัย โซ่พิสัย บึงกาฬ 1 1 0 2022-04-28
11046 โรงพยาบาลเซกา เซกา บึงกาฬ 2 2 0 2023-12-30
11047 โรงพยาบาลปากคาด ปากคาด บึงกาฬ 13 13 0 2024-02-08
11048 โรงพยาบาลบึงโขงหลง บึงโขงหลง บึงกาฬ 4 4 0 2023-04-27
Update : 2024-06-24 10:15:02