0 หน่วยบริการ
ติดตั้ง J2Claim_RH12
0 หน่วยบริการ
เปิดใช้งานวันนี้
70 ครั้ง
ใช้งาน Authen
0 ครั้ง
Authen วันนี้

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด J2Claim version JHCIS version ใช้งานล่าสุด จำนวน Authen จำนวน Authen วันนี้
Update :

หน่วยบริการใช้งานระบบ NHSO Authen | V1 , V2

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด จำนวน Authen Web Authen J2Claim Authen ใช้งานล่าสุด
03932 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค่าย เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 2 2 0 2023-12-12
03933 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดตุ้ม เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 1 1 0 2023-02-22
03936 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเล่า เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 2 2 0 2023-10-24
03944 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยบงเหนือ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 2 2 0 2023-01-18
03991 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสะอาด หนองบัวแดง ชัยภูมิ 1 1 0 2023-04-30
04004 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จัตุรัส ชัยภูมิ 2 2 0 2023-11-15
04020 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากจาบ บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 1 1 0 2023-03-26
04053 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามสวน บ้านแท่น ชัยภูมิ 1 1 0 2023-03-12
04077 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งลุยลาย คอนสาร ชัยภูมิ 2 2 0 2023-03-16
10702 โรงพยาบาลชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 13 13 0 2023-04-27
10971 โรงพยาบาลคอนสวรรค์ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ 1 1 0 2024-04-23
10973 โรงพยาบาลหนองบัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ 4 4 0 2022-05-12
10974 โรงพยาบาลจัตุรัส จัตุรัส ชัยภูมิ 5 5 0 2022-03-30
10975 โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 11 11 0 2023-12-01
10977 โรงพยาบาลเทพสถิต เทพสถิต ชัยภูมิ 3 3 0 2023-08-18
10978 โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ภูเขียว ชัยภูมิ 3 3 0 2023-05-04
10979 โรงพยาบาลบ้านแท่น บ้านแท่น ชัยภูมิ 11 11 0 2023-01-31
10980 โรงพยาบาลแก้งคร้อ แก้งคร้อ ชัยภูมิ 5 5 0 2023-11-21
Update : 2024-06-24 11:15:01