0 หน่วยบริการ
ติดตั้ง J2Claim_RH12
0 หน่วยบริการ
เปิดใช้งานวันนี้
56 ครั้ง
ใช้งาน Authen
0 ครั้ง
Authen วันนี้

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด J2Claim version JHCIS version ใช้งานล่าสุด จำนวน Authen จำนวน Authen วันนี้
Update :

หน่วยบริการใช้งานระบบ NHSO Authen | V1 , V2

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด จำนวน Authen Web Authen J2Claim Authen ใช้งานล่าสุด
04094 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไก่คำ ตำบลไก่คำ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 2 2 0 2023-11-03
04097 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 1 1 0 2023-01-08
04100 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนดู่ ตำบลสร้างนกทา เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 1 1 0 2023-03-20
04103 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเขาขาม ตำบลคึมใหญ่ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 2 2 0 2024-01-13
04106 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 2 2 0 2024-02-01
04110 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนโพธิ์ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 1 1 0 2023-10-31
04117 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกเจริญ ชานุมาน อำนาจเจริญ 2 2 0 2023-01-29
04119 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกก่ง ชานุมาน อำนาจเจริญ 1 1 0 2023-10-10
10703 โรงพยาบาลอำนาจเจริญ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 18 18 0 2023-12-16
10985 โรงพยาบาลชานุมาน ชานุมาน อำนาจเจริญ 1 1 0 2023-09-29
10986 โรงพยาบาลปทุมราชวงศา ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 19 19 0 2023-10-05
10987 โรงพยาบาลพนา พนา อำนาจเจริญ 2 2 0 2023-06-13
10989 โรงพยาบาลหัวตะพาน หัวตะพาน อำนาจเจริญ 1 1 0 2023-08-15
24007 ศูนย์แพทย์โนนหนามแท่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 3 3 0 2023-07-25
Update : 2024-06-24 10:15:02