168 หน่วยบริการ
ติดตั้ง J2Claim_RH12
15 หน่วยบริการ
เปิดใช้งานวันนี้
27,138 ครั้ง
ใช้งาน Authen
166 ครั้ง
Authen วันนี้

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด J2Claim version JHCIS version ใช้งานล่าสุด จำนวน Authen จำนวน Authen วันนี้
08751 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากนคร ตำบลท่าไร่ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 1.44.6.211 2023-11-08 2024-02-09 0 0
08755 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลายท่า ตำบลนาทราย เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-21 0 0
08756 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านย่านซื่อ ตำบลกำแพงเซา เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-21 14 0
08758 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะม่วงสองต้น ตำบลมะม่วงสองต้น เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 0 0
08762 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่างาม ตำบลท่างิ้ว เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 1.47.14.238 2023-11-08 2024-05-13 0 0
08766 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางจาก ตำบลบางจาก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 1.47.15.239 2024-03-19 2024-06-06 0 0
08771 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพังสิงห์ ตำบลท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 1.44.5.209 2023-12-21 2024-01-26 74 0
08772 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไม้แดง ตำบลท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-19 0 0
08773 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช้าง ตำบลท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-21 0 0
08774 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหนอน ตำบลท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-21 0 0
08775 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรหมโลก ตำบลพรหมโลก พรหมคีรี นครศรีธรรมราช 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-14 0 0
08776 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเสน ตำบลบ้านเกาะ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช 1.47.15.239 2024-04-30 2024-05-17 0 0
08777 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำแคบ ตำบลอินคีรี พรหมคีรี นครศรีธรรมราช 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-19 155 0
08778 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาสร้าง ตำบลอินคีรี พรหมคีรี นครศรีธรรมราช 1.47.15.239 2023-11-08 2024-05-31 0 0
08779 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนคา ตำบลทอนหงส์ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช 1.41.2.168 2022-10-05 2023-11-09 0 0
08780 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ้ายคู ตำบลทอนหงส์ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช 1.46.6.226 2023-11-08 2024-04-04 0 0
08782 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรุกำ ตำบลลานสกา ลานสกา นครศรีธรรมราช 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 707 6
08783 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่อน ตำบลเขาแก้ว ลานสกา นครศรีธรรมราช 1.47.2.233 2023-12-21 2024-05-31 112 0
08784 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะม่วงทอง ตำบลท่าดี ลานสกา นครศรีธรรมราช 1.47.15.239 2023-11-08 2024-06-19 7 0
08785 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านย่านยาว ตำบลกำโลน ลานสกา นครศรีธรรมราช 1.47.15.239 2024-04-30 2024-06-07 8 0
08786 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคีรีวง ตำบลกำโลน ลานสกา นครศรีธรรมราช 1.49.2.241 2023-11-08 2024-06-23 433 0
08787 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสอ ตำบลขุนทะเล ลานสกา นครศรีธรรมราช 1.47.4.234 2024-03-19 2024-06-04 0 0
08788 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อทราย ตำบลขุนทะเล ลานสกา นครศรีธรรมราช 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-22 7 0
08792 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนสวรรค์ ตำบลนาแว ฉวาง นครศรีธรรมราช 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-21 0 0
08795 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกะเปียด ตำบลกะเปียด ฉวาง นครศรีธรรมราช 1.47.2.233 2024-02-29 2024-05-14 0 0
08796 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเส ตำบลนากะชะ ฉวาง นครศรีธรรมราช 1.47.15.239 2024-04-30 2024-06-04 0 0
08797 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยปริก ตำบลห้วยปริก ฉวาง นครศรีธรรมราช 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-09 0 0
08798 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเขลียง ตำบลนาเขลียง ฉวาง นครศรีธรรมราช 1.46.9.228 2024-03-19 2024-04-22 0 0
08799 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวนจีน ตำบลจันดี ฉวาง นครศรีธรรมราช 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 0 0
08800 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกะทูนเหนือ ตำบลกะทูน พิปูน นครศรีธรรมราช 1.39.4.162 2023-04-03 2023-10-20 0 0
08806 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าขนาน เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช 1.49.2.241 2023-11-08 2024-06-22 0 0
08807 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลาง เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช 1.49.2.241 2023-11-08 2024-06-24 0 0
08808 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเนิน บ้านเนิน เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 2 0
08809 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทาบทอง เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 5 0
08810 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช่องขาด เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-16 1 0
08811 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีรักษา ตำบลท้องลำเจียก เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-24 4 0
08812 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคชธรรมราช ตำบลเสือหึง เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-21 1 0
08813 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลการะเกด เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช 1.49.2.241 2023-11-08 2024-06-24 1 0
08814 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท้ายทะเล ตำบลการะเกด เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช 1.49.2.241 2023-11-08 2024-06-24 47 2
08815 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาพระบาท เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 31 0
08816 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเนินธัมมัง ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-17 0 0
08818 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามแยก ตำบลชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-21 0 0
08819 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่เนิน ตำบลท่าเสม็ด ชะอวด นครศรีธรรมราช 1.49.2.241 2023-04-03 2024-06-24 2,776 7
08820 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนสมบูรณ์ ท่าประจะ ชะอวด นครศรีธรรมราช 1.46.6.226 2023-12-21 2024-04-16 0 0
08821 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาลำปะ ตำบลท่าประจะ ชะอวด นครศรีธรรมราช 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-18 0 0
08822 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวถนน ตำบลเคร็ง ชะอวด นครศรีธรรมราช 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-17 38 0
08823 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนชิง ตำบลเคร็ง ชะอวด นครศรีธรรมราช 1.42.17.191 2023-04-03 2023-12-04 1 0
08824 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสพานีอนามัยตำบลวังอ่าง(บ้านหน้าควนหรั่ง) หมู่ที่ 4 ตำบลวังอ่าง ชะอวด นครศรีธรรมราช 1.49.2.241 2023-12-06 2024-06-17 3 0
08825 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนเงิน ตำบลบ้านตูล ชะอวด นครศรีธรรมราช 1.47.4.234 2024-02-29 2024-06-05 29 0
08826 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขอนหาด ตำบลขอนหาด ชะอวด นครศรีธรรมราช 1.43.9.200 2023-11-08 2024-01-06 3 0
08827 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตรอกแค ตำบลขอนหาด ชะอวด นครศรีธรรมราช 1.45.2.213 2023-11-08 2024-02-23 1 0
08828 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไม้เสียบ ตำบลเกาะขันธ์ ชะอวด นครศรีธรรมราช 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-24 1,203 7
08829 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนหนองหงษ์ ชะอวด นครศรีธรรมราช 1.45.14.220 2023-12-21 2024-03-18 0 0
08830 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาพระทอง ตำบลเขาพระทอง ชะอวด นครศรีธรรมราช 1.49.2.241 2023-12-06 2024-06-22 36 0
08831 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยแหยง ตำบลเขาพระทอง ชะอวด นครศรีธรรมราช 1.43.9.200 2024-02-29 2024-04-19 8 0
08832 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนางหลง ตำบลนางหลง ชะอวด นครศรีธรรมราช 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-20 9 0
08833 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรุบัว ตำบลนางหลง ชะอวด นครศรีธรรมราช 1.42.17.191 2023-11-08 2023-11-30 1 0
08834 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตลาดอาทิตย์ ตำบลกลาย ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 1.46.14.231 2023-11-08 2024-04-25 1 0
08835 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนใคร ตำบลกลาย ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 1.45.5.215 2023-11-08 2024-03-04 0 0
08836 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสาขา ตำบลท่าขึ้น ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 1.45.12.218 2023-11-08 2024-03-14 2 0
08837 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านประดู่หอม ตำบลท่าขึ้น ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 1.46.9.228 2024-02-29 2024-04-26 0 0
08838 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งชน ตำบลหัวตะพาน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 1.47.13.237 2024-04-30 2024-05-09 95 0
08839 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงวน สระแก้ว ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-19 1 0
08840 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวคู ตำบลสระแก้ว ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 1.45.4.214 2023-11-08 2024-03-27 0 0
08842 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโมคลาน ตำบลโมคลาน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 1.45.12.218 2023-12-21 2024-03-14 0 0
08843 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหาร ตำบลไทยบุรี ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 3,186 4
08844 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา ตำบลไทยบุรี ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 1.47.15.239 2023-12-21 2024-05-21 4 0
08847 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลักปลา ตำบลตลิ่งชัน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 1.45.5.215 2023-12-06 2024-04-01 0 0
08850 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหว้า ตำบลชะมาย ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-19 15 0
08851 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทางข้าม ตำบลหนองหงส์ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 2 0
08852 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหงส์ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-21 6 0
08853 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไทรห้อง ตำบลควนกรด ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-19 4 0
08854 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนกรด ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 1.43.9.200 2023-11-08 2024-01-11 0 0
08855 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนแร นาไม้ไผ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-19 1 0
08856 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งส้าน ตำบลนาไม้ไผ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-20 3 0
08857 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใต้ ตำบลนาหลวงเสน ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 0 0
08858 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคอกช้าง ตำบลนาหลวงเสน ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-21 1 0
08859 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งควาย ตำบลเขาโร ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 1.42.22.196 2023-11-08 2023-12-08 1 0
08860 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองปลิง ตำบลเขาโร ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 1.47.15.239 2024-02-29 2024-05-20 0 0
08861 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาโร ตำบลเขาโร ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 1.47.13.237 2024-03-19 2024-05-08 0 0
08862 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองตูก ตำบลกะปาง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 1.43.7.199 2023-11-08 2023-12-27 2 0
08863 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะปาง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 1.47.15.239 2024-02-29 2024-06-21 0 0
08864 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านก้างปลา ตำบลที่วัง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-11 0 0
08865 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังยวน ตำบลที่วัง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 1.47.15.239 2024-02-29 2024-06-06 4 0
08866 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำตก ตำบลน้ำตก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-21 458 0
08867 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำใหญ่ ต.ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 1.46.9.228 2023-11-08 2024-04-10 0 0
08868 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใสใหญ่ ตำบลถ้ำใหญ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-19 0 0
08869 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบนควน ตำบลนาโพธิ์ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-17 742 0
08870 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสหกรณ์ ตำบลเขาขาว ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-24 129 0
08871 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่เหนือ ตำบลเขาขาว ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 22 0
08875 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสี่แยก ตำบลทุ่งสง นาบอน นครศรีธรรมราช 1.47.2.233 2024-03-19 2024-06-06 0 0
08884 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคงคาเลียบ ตำบลกุแหระ ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช 1.46.9.228 2024-03-19 2024-04-12 6 0
08893 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัดลาว ตำบลชะเมา ปากพนัง นครศรีธรรมราช 1.46.9.228 2024-02-29 2024-04-17 3 0
08894 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางมูลนาก ตำบลชะเมา ปากพนัง นครศรีธรรมราช 1.46.12.230 2023-12-21 2024-04-18 1 0
08908 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัดสระ ตำบลท่าพญา ปากพนัง นครศรีธรรมราช 1.43.7.199 2023-11-08 2023-12-29 0 0
08910 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะขามเรียง ตำบลปากแพรก ปากพนัง นครศรีธรรมราช 1.49.2.241 2024-05-25 2024-06-22 70 0
08911 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขนาบนาก ตำบลขนาบนาก ปากพนัง นครศรีธรรมราช 1.42.3.184 2010-10-14 2023-11-13 0 0
08913 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถลุงทอง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-17 3 0
08914 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขุนพัง ตำบลหินตก ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 1.47.15.239 2024-04-30 2024-06-07 1 0
08915 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพุดหง ตำบลหินตก ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-22 4 0
08916 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไม้หลา ตำบลหินตก ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 1.45.2.213 2023-04-03 2024-02-23 0 0
08917 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระพัง ตำบลเสาธง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 1.46.9.228 2024-02-29 2024-04-11 0 0
08918 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนเกย ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 1.44.5.209 2023-12-21 2024-01-31 0 0
08919 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทำเนียบ ตำบลควนพัง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 1.47.4.234 2024-02-29 2024-05-07 0 0
08920 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลอง ตำบลควนพัง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 1.44.6.211 2023-12-21 2024-02-12 0 0
08921 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งหล่อ ตำบลควนชุม ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-21 1 0
08922 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปัง ตำบลควนชุม ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 1.46.3.223 2024-03-19 2024-04-18 1 0
08926 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นเหรียง ตำบลเสาเภา สิชล นครศรีธรรมราช 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-23 25 0
08935 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางคู ขนอม นครศรีธรรมราช 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 2,117 120
08937 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าจันทร์ ตำบลท้องเนียน ขนอม นครศรีธรรมราช 1.45.5.215 2023-11-08 2024-03-18 28 0
08938 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศาลาแก้ว ตำบลหัวไทร หัวไทร นครศรีธรรมราช 1.44.5.209 2023-11-08 2024-01-28 0 0
08939 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหน้าสตน ตำบลหน้าสตน หัวไทร นครศรีธรรมราช 1.44.5.209 2023-11-08 2024-01-26 0 0
08940 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหน้าทวด ตำบลหน้าสตน หัวไทร นครศรีธรรมราช 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-10 0 0
08941 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนแค ตำบลทรายขาว หัวไทร นครศรีธรรมราช 1.44.5.209 2023-11-08 2024-02-01 0 0
08942 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านหัวคลองแหลม ตำบลแหลม หัวไทร นครศรีธรรมราช 1.47.4.234 2024-03-19 2024-06-06 15 0
08943 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาพังไกร หัวไทร นครศรีธรรมราช 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-19 1 0
08946 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนบ หัวไทร นครศรีธรรมราช 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-10 0 0
08947 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพัทธสีมา ตำบลท่าซอม หัวไทร นครศรีธรรมราช 1.44.6.211 2023-11-08 2024-02-21 0 0
08948 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนชะลิก หัวไทร นครศรีธรรมราช 1.44.5.209 2023-11-08 2024-01-27 2 0
08949 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรามแก้ว หัวไทร นครศรีธรรมราช 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-19 0 0
08950 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะเพชร หัวไทร นครศรีธรรมราช 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-18 228 0
08951 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากแพรก ตำบลบางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-21 483 0
08952 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองเสาเหนือ ตำบลบางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-21 35 0
08953 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเคี่ยมงาม ตำบลบ้านลำนาว บางขัน นครศรีธรรมราช 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-22 1,005 0
08954 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเจ บางขัน นครศรีธรรมราช 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-17 3,495 0
08955 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสมสรร ตำบลบ้านนิคม บางขัน นครศรีธรรมราช 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 170 0
08956 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนกอ ตำบลถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช 1.46.9.228 2023-11-08 2024-04-23 24 0
08957 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลายเส ตำบลคลองเส ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช 1.49.2.241 2023-11-08 2024-06-19 12 0
08958 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแพรกกลางตำบลคลองเส ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-21 929 0
08959 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะขวัญ ตำบลดุสิต ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช 1.47.2.233 2024-04-30 2024-06-07 3 0
08960 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรรณราชลเขต ตำบลดุสิต ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-14 2 0
08961 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนมุด ตำบลควนมุด จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช 1.49.2.241 2023-11-08 2024-06-21 867 19
08962 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสมควร ตำบลควนหนองคว้า จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-24 2,565 1
08963 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ้ายเลา ตำบลทุ่งโพธิ์ จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช 1.46.3.223 2023-12-21 2024-04-25 0 0
08964 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกาโห่เหนือ ตำบลนาหมอบุญ จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-12 65 0
08965 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามตำบล จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-20 2 0
08966 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพระพรหม ตำบลนาพรุ พระพรหม นครศรีธรรมราช 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-12 0 0
08967 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังวัว ตำบลนาพรุ พระพรหม นครศรีธรรมราช 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-07 0 0
08968 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพระเพรง ตำบลนาสาร พระพรหม นครศรีธรรมราช 1.40.2.167 2023-10-16 2023-11-06 0 0
08969 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาสระ ตำบลท้ายสำเภา พระพรหม นครศรีธรรมราช 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-13 0 0
08972 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโรงเหล็ก ตำบลนบพิตำ นบพิตำ นครศรีธรรมราช 1.43.9.200 2023-11-08 2024-01-08 0 0
08976 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจันดี ตำบลช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-18 18 0
08977 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะนาวหวาน ตำบลช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-18 6 0
08978 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนส้าน ตำบลช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-21 0 0
08979 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหน้าเหมน ตำบลช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 1.47.2.233 2023-12-21 2024-05-09 43 0
08980 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลักช้าง ตำบลหลักช้าง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-17 0 0
08981 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไสคา ตำบลสวนขัน ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 1.46.9.228 2023-12-21 2024-04-10 0 0
08982 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกกระถิน ตำบลเชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 100 0
08983 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าหวาย ตำบลเชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-17 0 0
08984 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนตรอ เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-19 0 0
08985 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนหลวง ตำบลสวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-21 24 0
08986 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระเพลง ตำบลทางพูน เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช 1.47.15.239 2023-12-21 2024-06-06 2 0
08987 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกคราม ตำบลทางพูน เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช 1.47.15.239 2024-03-19 2024-06-07 2 0
12472 สถานีกาชาดสิริธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 1.47.14.238 2024-03-19 2024-05-13 0 0
14078 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาท้อน ต.ตลิ่งชัน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 1.45.4.214 2024-02-29 2024-04-01 4 0
14081 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกล็ดแรด ตำบลสี่ขีด สิชล นครศรีธรรมราช 1.46.3.223 2024-02-29 2024-04-01 0 0
14082 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาหัวช้าง ตำบลควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช 1.42.22.196 2023-11-08 2023-12-14 2 0
14083 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าเตียน ตำบลแหลม หัวไทร นครศรีธรรมราช 1.45.5.215 2024-02-29 2024-03-22 0 0
14084 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสี่แยกสวนป่า ตำบลวังหิน บางขัน นครศรีธรรมราช 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-21 11 0
14330 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชะอวด จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช 1.49.2.241 2022-10-05 2024-06-10 2 0
14373 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อน้ำร้อน พิปูน นครศรีธรรมราช 1.47.15.239 2024-03-19 2024-06-19 0 0
14378 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบนโพธิ์ วัดมะขาม ลานสกา นครศรีธรรมราช 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-20 2 0
16000 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติวัดสวนขัน ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-21 3 0
23960 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนโตนด เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 1 0
41763 สหคลินิกประชาอุทิศ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 1.47.1.232 2024-02-29 2024-05-04 4 0
43775 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนไม้บ้อง ชะอวด นครศรีธรรมราช 1.43.7.199 2023-12-21 2023-12-27 0 0
77710 ศูนย์สุขภาพชุมชนที่ 4 โรงพยาบาลหัวไทร หัวไทร นครศรีธรรมราช 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-14 1 0
77712 ศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 1.47.15.239 2024-05-25 2024-06-06 0 0
Update : 2024-06-24 10:00:00

หน่วยบริการใช้งานระบบ NHSO Authen | V1 , V2

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด จำนวน Authen Web Authen J2Claim Authen ใช้งานล่าสุด
08753 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดมุขธารา ตำบลปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 1 1 0 2023-01-06
08756 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านย่านซื่อ ตำบลกำแพงเซา เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 14 0 14 2024-01-10
08760 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งโหนด ตำบลนาเคียน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 2 2 0 2023-04-11
08763 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยวนแหล ตำบลโพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 1 1 0 2024-01-02
08764 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งแย้ ตำบลโพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 2 2 0 2023-10-25
08768 สถานีอนามัยบ้านศาลาบางปู ตำบลปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 1 1 0 2023-06-13
08771 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพังสิงห์ ตำบลท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 74 0 74 2023-05-24
08777 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำแคบ ตำบลอินคีรี พรหมคีรี นครศรีธรรมราช 155 1 154 2024-04-22
08781 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไม้เรียง ตำบลนาเรียง พรหมคีรี นครศรีธรรมราช 1 1 0 2023-08-08
08782 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรุกำ ตำบลลานสกา ลานสกา นครศรีธรรมราช 707 6 701 2024-06-24
08783 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่อน ตำบลเขาแก้ว ลานสกา นครศรีธรรมราช 112 13 99 2023-12-13
08784 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะม่วงทอง ตำบลท่าดี ลานสกา นครศรีธรรมราช 7 2 5 2023-11-14
08785 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านย่านยาว ตำบลกำโลน ลานสกา นครศรีธรรมราช 8 7 1 2024-03-22
08786 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคีรีวง ตำบลกำโลน ลานสกา นครศรีธรรมราช 433 0 433 2024-06-23
08788 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อทราย ตำบลขุนทะเล ลานสกา นครศรีธรรมราช 7 0 7 2024-02-20
08791 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทอนวังปราง ตำบลละอาย ฉวาง นครศรีธรรมราช 1 1 0 2023-12-04
08793 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองท่อม ตำบลไม้เรียง ฉวาง นครศรีธรรมราช 1 1 0 2023-11-02
08808 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเนิน บ้านเนิน เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช 2 0 2 2024-06-17
08809 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทาบทอง เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช 5 5 0 2024-04-19
08810 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช่องขาด เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช 1 0 1 2024-06-16
08811 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีรักษา ตำบลท้องลำเจียก เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช 4 4 0 2024-06-16
08812 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคชธรรมราช ตำบลเสือหึง เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช 1 1 0 2024-02-15
08813 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลการะเกด เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช 1 0 1 2024-06-16
08814 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท้ายทะเล ตำบลการะเกด เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช 47 0 47 2024-06-24
08815 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาพระบาท เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช 31 13 18 2024-06-22
08817 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่เจ้าอยู่หัว แม่เจ้าอยู่หัว เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช 1 1 0 2023-12-07
08819 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่เนิน ตำบลท่าเสม็ด ชะอวด นครศรีธรรมราช 2,776 0 2,776 2024-06-24
08822 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวถนน ตำบลเคร็ง ชะอวด นครศรีธรรมราช 38 0 38 2023-10-30
08823 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนชิง ตำบลเคร็ง ชะอวด นครศรีธรรมราช 1 1 0 2022-12-21
08824 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสพานีอนามัยตำบลวังอ่าง(บ้านหน้าควนหรั่ง) หมู่ที่ 4 ตำบลวังอ่าง ชะอวด นครศรีธรรมราช 3 3 0 2023-06-12
08825 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนเงิน ตำบลบ้านตูล ชะอวด นครศรีธรรมราช 29 0 29 2023-10-25
08826 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขอนหาด ตำบลขอนหาด ชะอวด นครศรีธรรมราช 3 3 0 2024-02-23
08827 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตรอกแค ตำบลขอนหาด ชะอวด นครศรีธรรมราช 1 1 0 2023-11-27
08828 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไม้เสียบ ตำบลเกาะขันธ์ ชะอวด นครศรีธรรมราช 1,203 1 1,202 2024-06-24
08830 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาพระทอง ตำบลเขาพระทอง ชะอวด นครศรีธรรมราช 36 0 36 2024-03-28
08831 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยแหยง ตำบลเขาพระทอง ชะอวด นครศรีธรรมราช 8 4 4 2023-10-19
08832 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนางหลง ตำบลนางหลง ชะอวด นครศรีธรรมราช 9 5 4 2023-10-19
08833 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรุบัว ตำบลนางหลง ชะอวด นครศรีธรรมราช 1 1 0 2023-11-08
08834 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตลาดอาทิตย์ ตำบลกลาย ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 1 0 1 2024-03-13
08836 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสาขา ตำบลท่าขึ้น ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 2 2 0 2023-10-03
08838 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งชน ตำบลหัวตะพาน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 95 0 95 2023-01-02
08839 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงวน สระแก้ว ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 1 0 1 2024-03-08
08843 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหาร ตำบลไทยบุรี ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 3,186 5 3,181 2024-06-24
08844 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา ตำบลไทยบุรี ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 4 4 0 2023-12-10
08850 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหว้า ตำบลชะมาย ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 15 13 2 2023-11-15
08851 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทางข้าม ตำบลหนองหงส์ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 2 2 0 2023-11-27
08852 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหงส์ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 6 6 0 2023-11-17
08853 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไทรห้อง ตำบลควนกรด ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 4 4 0 2023-12-24
08855 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนแร นาไม้ไผ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 1 1 0 2023-07-13
08856 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งส้าน ตำบลนาไม้ไผ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 3 3 0 2023-11-01
08858 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคอกช้าง ตำบลนาหลวงเสน ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 1 1 0 2023-05-18
08859 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งควาย ตำบลเขาโร ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 1 1 0 2023-09-01
08862 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองตูก ตำบลกะปาง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 2 2 0 2023-12-12
08865 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังยวน ตำบลที่วัง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 4 4 0 2023-04-26
08866 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำตก ตำบลน้ำตก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 458 17 441 2023-12-14
08869 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบนควน ตำบลนาโพธิ์ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 742 15 727 2024-02-02
08870 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสหกรณ์ ตำบลเขาขาว ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 129 114 15 2024-05-02
08871 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่เหนือ ตำบลเขาขาว ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 22 1 21 2023-02-02
08881 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช 1 1 0 2023-11-12
08883 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสม็ดจวน ตำบลกุแหระ ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช 5 5 0 2023-01-17
08884 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคงคาเลียบ ตำบลกุแหระ ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช 6 0 6 2024-03-14
08885 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า ตำบลปริก ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช 2 2 0 2024-01-31
08889 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเปี๊ยะเนิน ปากพนัง นครศรีธรรมราช 18 7 11 2023-12-18
08893 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัดลาว ตำบลชะเมา ปากพนัง นครศรีธรรมราช 3 0 3 2024-04-17
08894 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางมูลนาก ตำบลชะเมา ปากพนัง นครศรีธรรมราช 1 0 1 2023-12-02
08898 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางไทรนนท์ ตำบลบ้านใหม่ ปากพนัง นครศรีธรรมราช 2 2 0 2023-10-31
08899 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่บน ปากพนัง นครศรีธรรมราช 5 5 0 2024-03-05
08901 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลายทราย ตำบลแหลมตะลุมพุก ปากพนัง นครศรีธรรมราช 4 4 0 2023-06-22
08910 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะขามเรียง ตำบลปากแพรก ปากพนัง นครศรีธรรมราช 70 0 70 2024-03-27
08913 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถลุงทอง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 3 3 0 2024-02-28
08914 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขุนพัง ตำบลหินตก ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 1 1 0 2023-12-02
08915 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพุดหง ตำบลหินตก ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 4 4 0 2023-03-28
08921 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งหล่อ ตำบลควนชุม ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 1 1 0 2024-01-24
08922 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปัง ตำบลควนชุม ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 1 1 0 2023-06-20
08923 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจอมพิบูลย์ ตำบลทุ่งปรัง สิชล นครศรีธรรมราช 1 1 0 2023-09-13
08926 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นเหรียง ตำบลเสาเภา สิชล นครศรีธรรมราช 25 0 25 2024-04-23
08929 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าหิน ตำบลเปลี่ยน สิชล นครศรีธรรมราช 1 1 0 2023-10-26
08935 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางคู ขนอม นครศรีธรรมราช 2,117 4 2,113 2024-06-24
08936 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าน้อย ตำบลควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช 6 6 0 2023-11-01
08937 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าจันทร์ ตำบลท้องเนียน ขนอม นครศรีธรรมราช 28 0 28 2023-12-01
08942 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านหัวคลองแหลม ตำบลแหลม หัวไทร นครศรีธรรมราช 15 7 8 2023-11-20
08943 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาพังไกร หัวไทร นครศรีธรรมราช 1 1 0 2023-01-03
08948 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนชะลิก หัวไทร นครศรีธรรมราช 2 2 0 2023-10-30
08950 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะเพชร หัวไทร นครศรีธรรมราช 228 6 222 2024-06-13
08951 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากแพรก ตำบลบางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช 483 483 0 2023-12-15
08952 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองเสาเหนือ ตำบลบางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช 35 11 24 2024-03-26
08953 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเคี่ยมงาม ตำบลบ้านลำนาว บางขัน นครศรีธรรมราช 1,005 930 75 2024-05-09
08954 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเจ บางขัน นครศรีธรรมราช 3,495 2,116 1,379 2024-03-05
08955 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสมสรร ตำบลบ้านนิคม บางขัน นครศรีธรรมราช 170 10 160 2024-02-05
08956 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนกอ ตำบลถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช 24 0 24 2024-04-23
08957 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลายเส ตำบลคลองเส ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช 12 0 12 2023-12-08
08958 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแพรกกลางตำบลคลองเส ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช 929 1 928 2024-06-21
08959 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะขวัญ ตำบลดุสิต ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช 3 3 0 2023-11-16
08960 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรรณราชลเขต ตำบลดุสิต ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช 2 0 2 2023-12-01
08961 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนมุด ตำบลควนมุด จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช 867 3 864 2024-06-24
08962 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสมควร ตำบลควนหนองคว้า จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช 2,565 206 2,359 2024-06-24
08964 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกาโห่เหนือ ตำบลนาหมอบุญ จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช 65 7 58 2023-12-27
08965 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามตำบล จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช 2 2 0 2023-04-04
08971 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าช้าง ตำบลช้างซ้าย พระพรหม นครศรีธรรมราช 1 1 0 2022-11-11
08976 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจันดี ตำบลช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 18 7 11 2023-12-19
08977 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะนาวหวาน ตำบลช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 6 1 5 2023-10-19
08979 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหน้าเหมน ตำบลช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 43 13 30 2024-01-04
08982 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกกระถิน ตำบลเชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช 100 3 97 2024-06-21
08985 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนหลวง ตำบลสวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช 24 0 24 2024-06-05
08986 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระเพลง ตำบลทางพูน เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช 2 2 0 2023-03-09
08987 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกคราม ตำบลทางพูน เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช 2 0 2 2024-05-31
10680 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 183 183 0 2024-04-15
11322 โรงพยาบาลพรหมคีรี พรหมคีรี นครศรีธรรมราช 10 10 0 2024-03-16
11324 โรงพยาบาลลานสกา ลานสกา นครศรีธรรมราช 26 26 0 2023-04-28
11325 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง ฉวาง นครศรีธรรมราช 14 14 0 2024-01-16
11326 โรงพยาบาลพิปูน พิปูน นครศรีธรรมราช 8 8 0 2023-06-22
11327 โรงพยาบาลเชียรใหญ่ เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช 12 12 0 2024-03-18
11328 โรงพยาบาลชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช 38 38 0 2024-06-02
11329 โรงพยาบาลท่าศาลา ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 79 79 0 2024-04-01
11330 โรงพยาบาลทุ่งสง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 367 367 0 2024-04-30
11331 โรงพยาบาลนาบอน นาบอน นครศรีธรรมราช 16 16 0 2024-02-12
11332 โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช 45 45 0 2024-02-21
11333 โรงพยาบาลปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 18 18 0 2024-01-17
11334 โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 21 21 0 2023-12-18
11335 โรงพยาบาลสิชล สิชล นครศรีธรรมราช 1,245 1,245 0 2024-03-05
11336 โรงพยาบาลขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช 22 22 0 2023-12-06
11337 โรงพยาบาลหัวไทร หัวไทร นครศรีธรรมราช 28 28 0 2024-02-02
11338 โรงพยาบาลบางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช 1,695 1,695 0 2024-01-03
11339 โรงพยาบาลถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช 20 20 0 2024-03-26
11523 โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 51 51 0 2024-05-17
11660 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช 243 243 0 2023-10-05
12287 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 11 เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 11 11 0 2023-04-10
14078 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาท้อน ต.ตลิ่งชัน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 4 4 0 2023-04-01
14082 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาหัวช้าง ตำบลควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช 2 2 0 2023-12-01
14084 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสี่แยกสวนป่า ตำบลวังหิน บางขัน นครศรีธรรมราช 11 11 0 2023-10-27
14330 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชะอวด จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช 2 0 2 2023-08-07
14378 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบนโพธิ์ วัดมะขาม ลานสกา นครศรีธรรมราช 2 2 0 2022-12-01
14918 โรงพยาบาลค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 64 64 0 2024-04-09
16000 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติวัดสวนขัน ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 3 3 0 2024-02-16
21771 โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 14 14 0 2023-07-17
23960 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนโตนด เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช 1 0 1 2024-06-16
40491 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช 5 5 0 2024-05-28
40492 โรงพยาบาลพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 19 19 0 2024-03-19
40742 โรงพยาบาลนบพิตำ นบพิตำ นครศรีธรรมราช 10 10 0 2023-11-17
40743 โรงพยาบาลพระพรหม พระพรหม นครศรีธรรมราช 6 6 0 2023-06-27
40970 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 27 27 0 2024-02-29
41763 สหคลินิกประชาอุทิศ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 4 4 0 2023-04-21
77710 ศูนย์สุขภาพชุมชนที่ 4 โรงพยาบาลหัวไทร หัวไทร นครศรีธรรมราช 1 1 0 2023-02-01
Update : 2024-06-24 10:00:02