67 หน่วยบริการ
ติดตั้ง J2Claim_RH12
16 หน่วยบริการ
เปิดใช้งานวันนี้
17,855 ครั้ง
ใช้งาน Authen
240 ครั้ง
Authen วันนี้

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด J2Claim version JHCIS version ใช้งานล่าสุด จำนวน Authen จำนวน Authen วันนี้
09058 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนบปริง เมืองพังงา พังงา 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-23 160 0
09059 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำน้ำผุด เมืองพังงา พังงา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 1,001 0
09060 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเตย เมืองพังงา พังงา 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 1,264 9
09061 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะเคี่ยม ตำบลบางเตย เมืองพังงา พังงา 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-24 1,118 6
09062 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตากแดด เมืองพังงา พังงา 1.46.14.231 2024-02-29 2024-04-26 10 0
09063 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสองแพรก เมืองพังงา พังงา 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-10 10 0
09064 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งคาโงก เมืองพังงา พังงา 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-22 681 0
09065 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะปันหยี เมืองพังงา พังงา 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-17 3 0
09066 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะไม้ไผ่ เมืองพังงา พังงา 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-14 10 0
09067 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะหมากน้อย เมืองพังงา พังงา 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 403 1
09068 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่ากอ เมืองพังงา พังงา 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 759 61
09069 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะยาวใหญ่ เกาะยาว พังงา 1.45.13.219 2023-11-08 2024-03-15 8 0
09071 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพรุใน เกาะยาว พังงา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 56 28
09072 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะปง กะปง พังงา 1.46.14.231 2024-03-19 2024-04-25 5 0
09073 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากพู่ กะปง พังงา 1.47.15.239 2024-02-29 2024-06-05 0 0
09074 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหมาะ กะปง พังงา 1.45.14.220 2024-02-29 2024-03-21 9 0
09075 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล กะปง พังงา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 31 0
09076 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช้างเชื่อ ตำบลเหล กะปง พังงา 1.46.12.230 2024-02-29 2024-04-22 7 0
09077 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสายปิหนัง ตำบลเหล กะปง พังงา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-17 4 0
09078 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรมณีย์ กะปง พังงา 1.42.3.184 2023-11-08 2024-03-22 5 0
09079 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากคลอง ตำบลรมณีย์ กะปง พังงา 1.45.14.220 2024-03-19 2024-03-22 2 0
09080 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางทราย ตำบลถ้ำ ตะกั่วทุ่ง พังงา 1.46.12.230 2024-03-19 2024-04-24 108 0
09081 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำ ตะกั่วทุ่ง พังงา 1.47.4.234 2024-03-19 2024-05-28 66 0
09082 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระโสม ตะกั่วทุ่ง พังงา 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-21 66 0
09083 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะไหล ตะกั่วทุ่ง พังงา 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-12 8 0
09084 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะกลาง ตำบลกะไหล ตะกั่วทุ่ง พังงา 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-21 0 0
09085 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าอยู่ ตะกั่วทุ่ง พังงา 1.47.13.237 2024-02-29 2024-05-11 22 0
09086 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางหลาม ตำบลท่าอยู่ ตะกั่วทุ่ง พังงา 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-21 682 0
09087 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหล่อยูง ตะกั่วทุ่ง พังงา 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-31 58 0
09088 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทองหลาง ตะกั่วทุ่ง พังงา 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-19 365 0
09089 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่านุ่น ตะกั่วทุ่ง พังงา 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-21 26 0
09090 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองเคียน ตะกั่วทุ่ง พังงา 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-20 125 0
09091 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ่าวมะขาม ตำบลคลองเคียน ตะกั่วทุ่ง พังงา 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-21 272 0
09092 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางใหญ่ ตำบลบางนายสี ตะกั่วป่า พังงา 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-22 207 0
09093 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางนายสี ตำบลบางนายสี ตะกั่วป่า พังงา 1.47.2.233 2024-03-19 2024-05-24 19 0
09094 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำเค็ม ตำบลบางม่วง ตะกั่วป่า พังงา 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-23 15 0
09095 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตะกั่วป่า พังงา 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 41 0
09096 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำตัว ตะกั่วป่า พังงา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 10 0
09097 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-23 21 0
09098 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคึกคัก ตะกั่วป่า พังงา 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 14 0
09099 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนอกนา ตำบลเกาะคอเขา ตะกั่วป่า พังงา 1.47.13.237 2024-02-29 2024-05-09 5 0
09100 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะคอเขา ตะกั่วป่า พังงา 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-12 0 0
09101 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเตรียม คุระบุรี พังงา 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-21 157 0
09102 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางวัน คุระบุรี พังงา 1.47.15.239 2024-02-29 2024-05-31 34 0
09103 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งละออง ตำบลบางวัน คุระบุรี พังงา 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-08 15 0
09104 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางติบ คุระบุรี พังงา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 4 0
09105 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะพระทอง คุระบุรี พังงา 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-12 86 0
09106 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งรัก คุระบุรี พังงา 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-29 8 0
09107 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกไคร ตำบลมะรุ่ย ทับปุด พังงา 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 156 4
09108 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะรุ่ย ทับปุด พังงา 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-24 358 3
09109 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อแสน ทับปุด พังงา 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-17 15 0
09110 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำทองหลาง ทับปุด พังงา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-23 788 0
09111 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเจริญ ทับปุด พังงา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 744 6
09112 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเหรียง ทับปุด พังงา 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-24 233 71
09113 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเตย ท้ายเหมือง พังงา 1.47.15.239 2024-04-30 2024-05-30 78 0
09114 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งดอน ตำบลบางทอง ท้ายเหมือง พังงา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 781 5
09115 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางทอง ท้ายเหมือง พังงา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-23 167 0
09116 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง พังงา 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-13 17 0
09117 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอินทนิน ตำบลทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง พังงา 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 151 1
09118 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมท้ายเหมือง ตำบลทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง พังงา 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 129 1
09119 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปกปุย ตำบลลำภี ท้ายเหมือง พังงา 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 660 4
09120 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำภี ท้ายเหมือง พังงา 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-21 16 0
09121 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา 1.46.12.230 2024-03-19 2024-04-24 3 0
22792 สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดพังงา เมืองพังงา พังงา 1.46.9.228 2024-02-29 2024-04-18 0 0
22826 สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา 1.45.5.215 2023-12-21 2024-03-05 0 0
77667 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองพังงาโรงพยาบาลพังงา เมืองพังงา พังงา 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 1,226 40
77668 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองย่านยาวโรงพยาบาลตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 47 0
Update : 2024-06-24 10:30:00

หน่วยบริการใช้งานระบบ NHSO Authen | V1 , V2

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด จำนวน Authen Web Authen J2Claim Authen ใช้งานล่าสุด
09058 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนบปริง เมืองพังงา พังงา 160 159 1 2024-05-02
09059 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำน้ำผุด เมืองพังงา พังงา 1,001 714 287 2024-06-05
09060 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเตย เมืองพังงา พังงา 1,264 6 1,258 2024-06-24
09061 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะเคี่ยม ตำบลบางเตย เมืองพังงา พังงา 1,118 24 1,094 2024-06-24
09062 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตากแดด เมืองพังงา พังงา 10 10 0 2024-04-26
09063 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสองแพรก เมืองพังงา พังงา 10 8 2 2024-03-14
09064 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งคาโงก เมืองพังงา พังงา 681 619 62 2024-06-16
09065 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะปันหยี เมืองพังงา พังงา 3 3 0 2024-03-14
09066 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะไม้ไผ่ เมืองพังงา พังงา 10 4 6 2024-05-11
09067 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะหมากน้อย เมืองพังงา พังงา 403 0 403 2024-06-24
09068 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่ากอ เมืองพังงา พังงา 759 518 241 2024-06-24
09069 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะยาวใหญ่ เกาะยาว พังงา 8 8 0 2023-10-12
09070 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโล๊ะโป๊ะ เกาะยาว พังงา 6 5 1 2024-03-14
09071 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพรุใน เกาะยาว พังงา 56 16 40 2024-06-24
09072 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะปง กะปง พังงา 5 3 2 2024-04-25
09074 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหมาะ กะปง พังงา 9 7 2 2024-03-14
09075 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล กะปง พังงา 31 2 29 2024-04-02
09076 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช้างเชื่อ ตำบลเหล กะปง พังงา 7 2 5 2024-03-15
09077 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสายปิหนัง ตำบลเหล กะปง พังงา 4 4 0 2024-04-03
09078 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรมณีย์ กะปง พังงา 5 5 0 2023-05-19
09079 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากคลอง ตำบลรมณีย์ กะปง พังงา 2 1 1 2024-03-22
09080 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางทราย ตำบลถ้ำ ตะกั่วทุ่ง พังงา 108 107 1 2024-03-14
09081 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำ ตะกั่วทุ่ง พังงา 66 66 0 2023-11-24
09082 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระโสม ตะกั่วทุ่ง พังงา 66 65 1 2024-05-28
09083 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะไหล ตะกั่วทุ่ง พังงา 8 8 0 2023-12-17
09085 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าอยู่ ตะกั่วทุ่ง พังงา 22 10 12 2024-05-11
09086 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางหลาม ตำบลท่าอยู่ ตะกั่วทุ่ง พังงา 682 252 430 2024-06-21
09087 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหล่อยูง ตะกั่วทุ่ง พังงา 58 42 16 2024-06-13
09088 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทองหลาง ตะกั่วทุ่ง พังงา 365 365 0 2024-03-14
09089 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่านุ่น ตะกั่วทุ่ง พังงา 26 26 0 2024-03-27
09090 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองเคียน ตะกั่วทุ่ง พังงา 125 117 8 2024-04-17
09091 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ่าวมะขาม ตำบลคลองเคียน ตะกั่วทุ่ง พังงา 272 55 217 2024-03-21
09092 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางใหญ่ ตำบลบางนายสี ตะกั่วป่า พังงา 207 38 169 2024-05-09
09093 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางนายสี ตำบลบางนายสี ตะกั่วป่า พังงา 19 17 2 2024-03-25
09094 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำเค็ม ตำบลบางม่วง ตะกั่วป่า พังงา 15 13 2 2024-03-14
09095 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตะกั่วป่า พังงา 41 25 16 2024-04-05
09096 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำตัว ตะกั่วป่า พังงา 10 9 1 2024-03-14
09097 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา 21 21 0 2024-03-18
09098 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคึกคัก ตะกั่วป่า พังงา 14 14 0 2024-03-24
09099 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนอกนา ตำบลเกาะคอเขา ตะกั่วป่า พังงา 5 5 0 2023-06-02
09101 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเตรียม คุระบุรี พังงา 157 149 8 2024-06-10
09102 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางวัน คุระบุรี พังงา 34 13 21 2024-04-11
09103 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งละออง ตำบลบางวัน คุระบุรี พังงา 15 15 0 2024-04-03
09104 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางติบ คุระบุรี พังงา 4 4 0 2024-01-26
09105 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะพระทอง คุระบุรี พังงา 86 48 38 2024-03-17
09106 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งรัก คุระบุรี พังงา 8 8 0 2023-06-21
09107 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกไคร ตำบลมะรุ่ย ทับปุด พังงา 156 30 126 2024-06-24
09108 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะรุ่ย ทับปุด พังงา 358 70 288 2024-06-24
09109 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อแสน ทับปุด พังงา 15 10 5 2024-05-15
09110 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำทองหลาง ทับปุด พังงา 788 8 780 2024-06-23
09111 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเจริญ ทับปุด พังงา 744 5 739 2024-06-24
09112 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเหรียง ทับปุด พังงา 233 19 214 2024-06-24
09113 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเตย ท้ายเหมือง พังงา 78 29 49 2024-05-23
09114 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งดอน ตำบลบางทอง ท้ายเหมือง พังงา 781 4 777 2024-06-24
09115 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางทอง ท้ายเหมือง พังงา 167 10 157 2024-05-30
09116 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง พังงา 17 15 2 2024-03-14
09117 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอินทนิน ตำบลทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง พังงา 151 2 149 2024-06-24
09118 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมท้ายเหมือง ตำบลทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง พังงา 129 4 125 2024-06-24
09119 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปกปุย ตำบลลำภี ท้ายเหมือง พังงา 660 21 639 2024-06-24
09120 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำภี ท้ายเหมือง พังงา 16 16 0 2024-03-15
09121 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา 3 1 2 2024-03-14
10739 โรงพยาบาลพังงา เมืองพังงา พังงา 2,991 2,978 13 2024-06-17
10740 โรงพยาบาลตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา 115 115 0 2024-05-15
11347 โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์ เกาะยาว พังงา 19 19 0 2023-12-18
11348 โรงพยาบาลกะปงชัยพัฒน์ กะปง พังงา 24 24 0 2024-05-07
11349 โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง ตะกั่วทุ่ง พังงา 620 620 0 2024-06-17
11350 โรงพยาบาลบางไทร ตะกั่วป่า พังงา 8 8 0 2023-11-21
11352 โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์ คุระบุรี พังงา 103 103 0 2024-05-13
11353 โรงพยาบาลทับปุด ทับปุด พังงา 343 343 0 2024-05-28
11354 โรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒน์ ท้ายเหมือง พังงา 76 76 0 2024-05-20
43209 คลินิกทันตกรรมดีบุก สาขาตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา 1 1 0 2024-05-10
77667 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองพังงาโรงพยาบาลพังงา เมืองพังงา พังงา 1,226 741 485 2024-06-24
77668 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองย่านยาวโรงพยาบาลตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา 47 13 34 2024-05-29
Update : 2024-06-24 10:30:02