71 หน่วยบริการ
ติดตั้ง J2Claim_RH12
12 หน่วยบริการ
เปิดใช้งานวันนี้
18,478 ครั้ง
ใช้งาน Authen
30 ครั้ง
Authen วันนี้

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด J2Claim version JHCIS version ใช้งานล่าสุด จำนวน Authen จำนวน Authen วันนี้
09147 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-21 1 0
09150 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางชนะ เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-19 1 0
09151 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองน้อย เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 1.47.15.239 2024-02-29 2024-05-24 0 0
09152 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางไทร เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-19 4 0
09156 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าทองใหม่ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 1.42.3.184 2023-04-03 2023-11-14 1 0
09158 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าทอง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 1.46.9.228 2024-02-29 2024-04-09 9 0
09159 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งกง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 1.47.15.239 2024-03-19 2024-05-29 0 0
09167 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช้างขวา กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-12 208 0
09171 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งรัง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 1.39.7.165 2023-10-16 2023-10-31 0 0
09176 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีไชยคราม ดอนสัก สุราษฎร์ธานี 1.46.6.226 2024-02-29 2024-04-19 0 0
09185 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะเร็ต เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-12 30 0
09194 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเลม็ด ไชยา สุราษฎร์ธานี 1.47.2.233 2024-03-19 2024-05-01 0 0
09199 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโมถ่าย ไชยา สุราษฎร์ธานี 1.42.9.185 2023-10-16 2023-11-20 0 0
09200 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากหมาก ไชยา สุราษฎร์ธานี 1.47.2.233 2024-02-29 2024-04-30 8 0
09201 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมอทอง ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-24 1,456 2
09209 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองพา ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-14 15 0
09210 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสัมปัง ตำบลคลองพา ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-07 0 0
09212 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยาง คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 165 4
09213 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำหัก ตำบลน้ำหัก คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 1.47.4.234 2024-03-19 2024-06-06 100 0
09214 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะเปา คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 293 9
09215 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากระดาน คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 1.47.4.234 2024-02-29 2024-05-02 1 0
09216 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลย่านยาว คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-19 20 0
09217 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลย่านมะปราง ตำบลย่านยาว คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-11 1 0
09218 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำสิงขร คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 1.47.15.239 2024-03-19 2024-05-20 1 0
09219 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทำเนียบ คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-18 3,362 0
09221 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากน้ำ ตำบลพระแสง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี 1.47.4.234 2024-03-19 2024-05-24 0 0
09224 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาพัง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี 1.47.15.239 2024-03-19 2024-05-17 0 0
09225 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชี่ยวหลาน - ไกรสร บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี 1.43.9.200 2023-11-08 2024-01-16 2 0
09226 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอำเภอพนม พนม สุราษฎร์ธานี 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 84 0
09228 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นยวน พนม สุราษฎร์ธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-20 3 0
09231 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองศก พนม สุราษฎร์ธานี 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-21 1 0
09232 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลูเถื่อน พนม สุราษฎร์ธานี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 0 0
09233 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองชะอุ่น พนม สุราษฎร์ธานี 1.47.13.237 2024-04-30 2024-05-12 1 0
09235 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเคย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-21 0 0
09241 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช่องช้าง ตำบลพรุพลี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 1.47.2.233 2023-12-21 2024-06-04 0 0
09247 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนศรี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 1.46.3.223 2024-02-29 2024-04-23 6 0
09249 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองปราบ ตำบลคลองปราบ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 1.43.7.199 2023-12-21 2024-01-02 0 0
09251 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งเตาใหม่ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-10 0 0
09254 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเรือ บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี 1.47.15.239 2024-04-30 2024-05-15 27 0
09256 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองยา บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี 1.42.22.196 2023-11-08 2023-12-15 1 0
09257 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพ่วงพรหมคร เคียนซา สุราษฎร์ธานี 1.47.2.233 2023-12-21 2024-05-23 0 0
09258 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสี่แยกคลองศิลา เคียนซา สุราษฎร์ธานี 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 41 0
09259 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาตอก เคียนซา สุราษฎร์ธานี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-15 0 0
09260 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอรัญคามวารี เคียนซา สุราษฎร์ธานี 1.45.14.220 2024-03-19 2024-03-28 0 0
09261 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนกลิ้ง เคียนซา สุราษฎร์ธานี 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-17 9 0
09262 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหน้าเขา เคียนซา สุราษฎร์ธานี 1.47.2.233 2024-03-19 2024-06-01 1 0
09263 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับเก่า ตำบลอรัญคามวารี เคียนซา สุราษฎร์ธานี 1.46.8.227 2023-12-21 2024-04-08 5 0
09264 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทับใหม่ ตำบลอรัญคามวารี เคียนซา สุราษฎร์ธานี 1.44.6.211 2023-04-03 2024-02-20 1 0
09265 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียงสระ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 3 0
09266 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหนือคลอง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-20 1,164 0
09267 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรุกะแซง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-20 594 0
09268 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองฉนวน เวียงสระ สุราษฎร์ธานี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 1,768 0
09269 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยกรวด เวียงสระ สุราษฎร์ธานี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-12 109 0
09270 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งหลวง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี 1.47.15.239 2024-03-19 2024-05-14 90 0
09271 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนร่อน เวียงสระ สุราษฎร์ธานี 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-20 91 0
09272 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขานิพันธ์ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 9 0
09282 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางกำยาน พระแสง สุราษฎร์ธานี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-12 0 0
09283 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์ 1 พระแสง สุราษฎร์ธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-20 15 0
09284 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางเหรียง พระแสง สุราษฎร์ธานี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-18 2 0
09286 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนป่าพัฒนา พระแสง สุราษฎร์ธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 564 4
09287 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพุนพิน พุนพิน สุราษฎร์ธานี 1.46.14.231 2024-02-29 2024-04-24 0 0
09297 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะลวน พุนพิน สุราษฎร์ธานี 1.47.15.239 2024-03-19 2024-05-20 0 0
09298 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยกรวด พุนพิน สุราษฎร์ธานี 1.47.15.239 2024-03-19 2024-05-16 3 0
09299 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเตย พุนพิน สุราษฎร์ธานี 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-21 0 0
09303 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชัยบุรี ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี 1.46.14.231 2024-03-19 2024-04-26 0 0
09305 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองน้อย ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี 1.44.5.209 2023-11-08 2024-01-31 0 0
09308 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 306 6
15101 ศูนย์สุขภาพชุชนตำบลท่าขนอน คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-20 3 0
25021 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนพน พนม สุราษฎร์ธานี 1.47.14.238 2024-03-19 2024-05-13 0 0
77567 ศูนย์บริการสาธารณสุขแสงอรุณ คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 2,592 5
77692 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านส้อง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี 1.47.15.239 2023-12-21 2024-06-05 5 0
Update : 2024-06-24 11:00:00

หน่วยบริการใช้งานระบบ NHSO Authen | V1 , V2

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด จำนวน Authen Web Authen J2Claim Authen ใช้งานล่าสุด
09143 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 1 1 0 2024-02-16
09144 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดประดู่ เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 5 5 0 2024-05-10
09146 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมสร้างตนเอง เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 3 3 0 2023-10-06
09147 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 1 0 1 2024-06-06
09148 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางใบไม้ เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 2 2 0 2024-02-14
09150 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางชนะ เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 1 0 1 2024-06-06
09152 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางไทร เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 4 4 0 2023-01-13
09154 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกุ้ง เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 3 3 0 2023-08-18
09156 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าทองใหม่ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 1 1 0 2023-03-03
09157 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากน้ำท่าทอง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 1 1 0 2023-03-28
09158 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าทอง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 9 8 1 2023-05-25
09161 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช้างซ้าย กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 2 2 0 2023-12-26
09163 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลายวาส กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 7 6 1 2023-05-25
09164 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังไทร ต.ป่าร่อน กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 2 2 0 2022-12-22
09167 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช้างขวา กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 208 0 208 2024-04-02
09169 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 1 1 0 2022-01-18
09177 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใน ตำบลปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี 2 2 0 2023-02-25
09178 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี 3 3 0 2023-09-26
09179 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างทอง เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 3 3 0 2023-09-08
09181 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลิปะน้อย เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 2 2 0 2023-05-27
09185 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะเร็ต เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 30 1 29 2024-02-28
09186 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อผุด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 2 2 0 2023-09-13
09187 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่น้ำ เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 11 5 6 2023-03-24
09190 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใต้ เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี 1 1 0 2023-03-02
09193 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพุมเรียง ไชยา สุราษฎร์ธานี 1 1 0 2023-04-10
09200 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากหมาก ไชยา สุราษฎร์ธานี 8 7 1 2024-03-13
09201 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมอทอง ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 1,456 5 1,451 2024-06-24
09204 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองโสด ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 4 4 0 2023-08-24
09209 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองพา ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 15 15 0 2024-05-30
09212 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยาง คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 165 17 148 2024-06-24
09213 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำหัก ตำบลน้ำหัก คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 100 11 89 2024-05-31
09214 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะเปา คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 293 1 292 2024-06-24
09215 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากระดาน คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 1 0 1 2023-10-18
09216 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลย่านยาว คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 20 20 0 2024-05-07
09217 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลย่านมะปราง ตำบลย่านยาว คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 1 1 0 2022-12-09
09218 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำสิงขร คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 1 1 0 2022-12-19
09219 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทำเนียบ คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 3,362 3,350 12 2024-06-04
09225 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชี่ยวหลาน - ไกรสร บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี 2 2 0 2023-09-27
09226 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอำเภอพนม พนม สุราษฎร์ธานี 84 84 0 2024-04-06
09227 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางสาน ตำบลพนม พนม สุราษฎร์ธานี 1 1 0 2022-12-19
09228 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นยวน พนม สุราษฎร์ธานี 3 2 1 2023-10-19
09229 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขานาใน ตำบลต้นยวน พนม สุราษฎร์ธานี 2 2 0 2024-03-28
09231 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองศก พนม สุราษฎร์ธานี 1 1 0 2023-08-02
09233 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองชะอุ่น พนม สุราษฎร์ธานี 1 1 0 2023-02-06
09238 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสวียด ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 1 1 0 2022-04-19
09246 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 3 3 0 2023-06-28
09247 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนศรี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 6 5 1 2024-02-14
09253 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยใหญ่ บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี 1 1 0 2023-12-17
09254 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเรือ บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี 27 26 1 2024-05-14
09255 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนท่าแร่ บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี 3 3 0 2024-04-17
09256 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองยา บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี 1 1 0 2024-04-05
09258 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสี่แยกคลองศิลา เคียนซา สุราษฎร์ธานี 41 9 32 2024-06-19
09261 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนกลิ้ง เคียนซา สุราษฎร์ธานี 9 9 0 2023-10-06
09262 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหน้าเขา เคียนซา สุราษฎร์ธานี 1 1 0 2023-02-10
09263 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับเก่า ตำบลอรัญคามวารี เคียนซา สุราษฎร์ธานี 5 5 0 2023-06-26
09264 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทับใหม่ ตำบลอรัญคามวารี เคียนซา สุราษฎร์ธานี 1 1 0 2022-11-18
09265 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียงสระ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี 3 3 0 2023-12-26
09266 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหนือคลอง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี 1,164 29 1,135 2024-05-23
09267 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรุกะแซง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี 594 23 571 2023-12-28
09268 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองฉนวน เวียงสระ สุราษฎร์ธานี 1,768 1,717 51 2024-06-18
09269 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยกรวด เวียงสระ สุราษฎร์ธานี 109 19 90 2024-05-27
09270 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งหลวง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี 90 51 39 2023-12-26
09271 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนร่อน เวียงสระ สุราษฎร์ธานี 91 7 84 2024-04-23
09272 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขานิพันธ์ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี 9 7 2 2024-03-18
09274 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกันหลา พระแสง สุราษฎร์ธานี 3 3 0 2024-03-11
09275 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนมหาชัย ตำบลสินปุน พระแสง สุราษฎร์ธานี 2 2 0 2024-01-09
09277 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางสวรรค์ พระแสง สุราษฎร์ธานี 1 1 0 2024-02-21
09283 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์ 1 พระแสง สุราษฎร์ธานี 15 14 1 2024-04-10
09284 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางเหรียง พระแสง สุราษฎร์ธานี 2 2 0 2024-02-05
09286 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนป่าพัฒนา พระแสง สุราษฎร์ธานี 564 0 564 2024-06-24
09288 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสะท้อน พุนพิน สุราษฎร์ธานี 1 1 0 2023-04-20
09293 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกรูด พุนพิน สุราษฎร์ธานี 1 1 0 2023-11-14
09294 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางงอน พุนพิน สุราษฎร์ธานี 1 1 0 2023-12-20
09296 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำรอบ พุนพิน สุราษฎร์ธานี 1 1 0 2023-07-10
09298 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยกรวด พุนพิน สุราษฎร์ธานี 3 3 0 2023-09-28
09301 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาหัวควาย พุนพิน สุราษฎร์ธานี 1 1 0 2022-06-20
09304 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสองแพรก ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี 1 1 0 2023-05-10
09307 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุกใต้ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี 1 1 0 2021-10-12
09308 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี 306 1 305 2024-06-24
10681 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 655 655 0 2024-06-06
10742 โรงพยาบาลเกาะสมุย เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 22 22 0 2024-01-30
11357 โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 37 37 0 2024-02-14
11358 โรงพยาบาลดอนสัก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี 1 1 0 2022-06-18
11359 โรงพยาบาลเกาะพะงัน เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี 12 12 0 2023-09-07
11360 โรงพยาบาลไชยา ไชยา สุราษฎร์ธานี 18 18 0 2023-11-24
11361 โรงพยาบาลท่าชนะ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 10 10 0 2024-05-29
11362 โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 2,634 2,634 0 2024-06-07
11363 โรงพยาบาลบ้านตาขุน บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี 4 4 0 2023-08-26
11364 โรงพยาบาลพนม พนม สุราษฎร์ธานี 40 40 0 2024-02-28
11365 โรงพยาบาลท่าฉาง ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 4 4 0 2023-10-29
11366 โรงพยาบาลบ้านนาสาร บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 11 11 0 2024-02-24
11367 โรงพยาบาลบ้านนาเดิม บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี 7 7 0 2024-05-13
11368 โรงพยาบาลเคียนซา เคียนซา สุราษฎร์ธานี 74 74 0 2023-12-25
11369 โรงพยาบาลพระแสง พระแสง สุราษฎร์ธานี 28 28 0 2024-03-21
11370 โรงพยาบาลพุนพิน พุนพิน สุราษฎร์ธานี 6 6 0 2023-02-23
11371 โรงพยาบาลชัยบุรี ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี 4 4 0 2024-01-27
11459 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี 1,093 1,093 0 2024-05-21
11654 โรงพยาบาลวิภาวดี วิภาวดี สุราษฎร์ธานี 6 6 0 2024-05-10
12188 โรงพยาบาลทักษิณ เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 6 6 0 2022-04-22
12289 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ พุนพิน สุราษฎร์ธานี 75 75 0 2024-05-27
14138 โรงพยาบาลท่าโรงช้าง พุนพิน สุราษฎร์ธานี 386 386 0 2024-05-14
14203 โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 50 50 0 2024-06-07
14450 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ศูนย์ตาปี) เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 5 5 0 2024-02-28
14839 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 2 (ศูนย์สวนหลวง ร.9) เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 7 7 0 2023-08-30
14862 โรงพยาบาลกองบิน7 พุนพิน สุราษฎร์ธานี 2 2 0 2023-05-31
14901 โรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 1 1 0 2024-02-03
15100 ศูนย์สุขภาพชุชนตำบลกะแดะ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 1 1 0 2022-12-20
15101 ศูนย์สุขภาพชุชนตำบลท่าขนอน คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 3 0 3 2024-05-03
23974 ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 4(บึงขุนทะเล) เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 4 4 0 2024-02-20
24662 ศูนย์บริการสาธารณสุขบางรักษ์ เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 1 1 0 2023-03-30
34082 รื่นจิต คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เคียนซา สุราษฎร์ธานี 3 3 0 2023-08-02
34229 ลักขณาคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 1 1 0 2024-05-25
40915 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ พุนพิน สุราษฎร์ธานี 5 5 0 2023-11-30
42022 โรงพยาบาลเฉพาะทางจักษุวิทยาขนาดเล็ก จักษุสุราษฎร์ เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 2 2 0 2022-08-26
77563 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางโพรง ไชยา สุราษฎร์ธานี 4 4 0 2023-08-25
77565 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองศรีวิชัย เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 3 3 0 2023-04-26
77567 ศูนย์บริการสาธารณสุขแสงอรุณ คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 2,592 1,271 1,321 2024-06-24
77692 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านส้อง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี 5 3 2 2023-12-07
Update : 2024-06-24 11:00:02