48 หน่วยบริการ
ติดตั้ง J2Claim_RH12
14 หน่วยบริการ
เปิดใช้งานวันนี้
10,371 ครั้ง
ใช้งาน Authen
49 ครั้ง
Authen วันนี้

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด J2Claim version JHCIS version ใช้งานล่าสุด จำนวน Authen จำนวน Authen วันนี้
09309 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลราชกรูด เมืองระนอง ระนอง 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-23 4 0
09310 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนกงาง ตำบลราชกรูด เมืองระนอง ระนอง 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 2 0
09311 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหงาว เมืองระนอง ระนอง 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-24 6 0
09312 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหาดทรายดำ ตำบลหงาว เมืองระนอง ระนอง 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-20 0 0
09313 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางริ้น เมืองระนอง ระนอง 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-19 278 0
09314 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปากน้ำ เมืองระนอง ระนอง 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 771 1
09315 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหินช้าง ตำบลปากน้ำ เมืองระนอง ระนอง 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 2,572 20
09316 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะสินไห ตำบลปากน้ำ เมืองระนอง ระนอง 1.47.4.234 2024-02-29 2024-05-23 1 0
09317 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางนอน เมืองระนอง ระนอง 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 7 0
09318 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งคาทุ่งคา ตำบลหาดส้มแป้น เมืองระนอง ระนอง 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-24 9 0
09319 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหาดส้มแป้น เมืองระนอง ระนอง 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-24 1,110 2
09320 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทรายแดง เมืองระนอง ระนอง 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-20 0 0
09321 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เกาะพยาม เมืองระนอง ระนอง 1.45.2.213 2024-02-29 2024-04-18 0 0
09322 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลละอุ่นใต้ ละอุ่น ระนอง 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-19 64 0
09323 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลละอุ่นเหนือ ละอุ่น ระนอง 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-18 0 0
09324 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางพระเหนือ ละอุ่น ระนอง 1.47.15.239 2024-03-19 2024-06-09 1 0
09325 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านระวิ ตำบลบางพระเหนือ ละอุ่น ระนอง 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-19 0 0
09326 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแก้วใน ตำบลบางแก้ว ละอุ่น ระนอง 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 138 0
09327 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแก้วนอก ตำบลบางแก้ว ละอุ่น ระนอง 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-20 0 0
09328 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลม่วงกลวง กะเปอร์ ระนอง 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-24 17 0
09329 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเบน ตำบลม่วงกลวง กะเปอร์ ระนอง 1.47.15.239 2024-02-29 2024-06-02 8 0
09330 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเชี่ยวเหลียง กะเปอร์ ระนอง 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 1,207 4
09331 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านนา กะเปอร์ ระนอง 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-12 0 0
09332 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทองหลาง ตำบลบ้านนา กะเปอร์ ระนอง 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-14 1 0
09333 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางหิน กะเปอร์ ระนอง 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-10 19 0
09334 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเคียนงาม ตำบลบางหิน กะเปอร์ ระนอง 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-19 402 0
09335 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำจืดน้อย กระบุรี ระนอง 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-10 10 0
09336 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลมะมุ กระบุรี ระนอง 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 948 2
09337 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนพลา ตำบลมะมุ กระบุรี ระนอง 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-20 0 0
09338 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากจั่น กระบุรี ระนอง 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 0 0
09339 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหาดจิก ตำบลปากจั่น กระบุรี ระนอง 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-20 2 0
09340 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำเลียง กระบุรี ระนอง 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-21 0 0
09341 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสองแพรก ตำบลลำเลียง กระบุรี ระนอง 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-13 0 0
09342 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จ.ป.ร. กระบุรี ระนอง 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 90 3
09343 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งมะพร้าว ตำบล จ.ป.ร. กระบุรี ระนอง 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 1,208 0
09344 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางใหญ่ กระบุรี ระนอง 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 727 17
09345 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาคา สุขสำราญ ระนอง 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-21 0 0
09346 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลกำพวน สุขสำราญ ระนอง 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-19 103 0
12001 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองเงิน ตำบลปากจั่น กระบุรี ระนอง 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-21 2 0
14365 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะช้าง ตำบลเกาะพยาม เมืองระนอง ระนอง 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-23 0 0
14366 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลในวงเหนือ ละอุ่น ระนอง 1.45.14.220 2024-02-29 2024-03-28 0 0
14367 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลในวงใต้ ละอุ่น ระนอง 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-31 9 0
14368 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทะเลนอก ตำบลกำพวน สุขสำราญ ระนอง 1.47.2.233 2024-02-29 2024-06-06 3 0
14369 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนไทรงาม ตำบลนาคา สุขสำราญ ระนอง 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-24 1 0
14451 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทศบาลเมืองระนอง เมืองระนอง ระนอง 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-21 0 0
15082 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมิตรภาพ ตำบลบางริ้น เมืองระนอง ระนอง 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-17 16 0
22803 สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดระนอง เมืองระนอง ระนอง 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-19 0 0
24822 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากคลอง ตำบลปากน้ำ เมืองระนอง ระนอง 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-24 413 0
Update : 2024-06-24 11:15:00

หน่วยบริการใช้งานระบบ NHSO Authen | V1 , V2

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด จำนวน Authen Web Authen J2Claim Authen ใช้งานล่าสุด
09309 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลราชกรูด เมืองระนอง ระนอง 4 3 1 2023-11-13
09310 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนกงาง ตำบลราชกรูด เมืองระนอง ระนอง 2 1 1 2023-11-14
09311 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหงาว เมืองระนอง ระนอง 6 6 0 2023-11-17
09313 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางริ้น เมืองระนอง ระนอง 278 5 273 2024-06-18
09314 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปากน้ำ เมืองระนอง ระนอง 771 4 767 2024-06-24
09315 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหินช้าง ตำบลปากน้ำ เมืองระนอง ระนอง 2,572 0 2,572 2024-06-24
09316 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะสินไห ตำบลปากน้ำ เมืองระนอง ระนอง 1 1 0 2022-10-25
09317 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางนอน เมืองระนอง ระนอง 7 5 2 2024-03-01
09318 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งคาทุ่งคา ตำบลหาดส้มแป้น เมืองระนอง ระนอง 9 9 0 2023-11-21
09319 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหาดส้มแป้น เมืองระนอง ระนอง 1,110 4 1,106 2024-06-24
09322 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลละอุ่นใต้ ละอุ่น ระนอง 64 3 61 2024-03-19
09324 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางพระเหนือ ละอุ่น ระนอง 1 0 1 2023-07-06
09326 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแก้วใน ตำบลบางแก้ว ละอุ่น ระนอง 138 5 133 2024-06-11
09328 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลม่วงกลวง กะเปอร์ ระนอง 17 13 4 2024-04-26
09329 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเบน ตำบลม่วงกลวง กะเปอร์ ระนอง 8 6 2 2024-02-05
09330 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเชี่ยวเหลียง กะเปอร์ ระนอง 1,207 0 1,207 2024-06-24
09332 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทองหลาง ตำบลบ้านนา กะเปอร์ ระนอง 1 0 1 2023-10-19
09333 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางหิน กะเปอร์ ระนอง 19 0 19 2023-09-08
09334 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเคียนงาม ตำบลบางหิน กะเปอร์ ระนอง 402 12 390 2024-04-15
09335 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำจืดน้อย กระบุรี ระนอง 10 8 2 2023-10-05
09336 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลมะมุ กระบุรี ระนอง 948 0 948 2024-06-24
09339 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหาดจิก ตำบลปากจั่น กระบุรี ระนอง 2 2 0 2022-12-27
09342 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จ.ป.ร. กระบุรี ระนอง 90 3 87 2024-06-24
09343 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งมะพร้าว ตำบล จ.ป.ร. กระบุรี ระนอง 1,208 25 1,183 2024-06-05
09344 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางใหญ่ กระบุรี ระนอง 727 43 684 2024-06-24
09346 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลกำพวน สุขสำราญ ระนอง 103 101 2 2023-10-17
10743 โรงพยาบาลระนอง เมืองระนอง ระนอง 40 40 0 2024-05-08
11323 โรงพยาบาลละอุ่น ละอุ่น ระนอง 1 1 0 2023-08-22
11372 โรงพยาบาลกะเปอร์ กะเปอร์ ระนอง 19 19 0 2024-03-12
11373 โรงพยาบาลกระบุรี กระบุรี ระนอง 26 26 0 2024-04-25
11374 โรงพยาบาลสุขสำราญ สุขสำราญ ระนอง 136 136 0 2024-05-30
12001 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองเงิน ตำบลปากจั่น กระบุรี ระนอง 2 2 0 2022-12-27
14367 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลในวงใต้ ละอุ่น ระนอง 9 0 9 2023-07-05
14368 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทะเลนอก ตำบลกำพวน สุขสำราญ ระนอง 3 0 3 2024-04-25
14369 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนไทรงาม ตำบลนาคา สุขสำราญ ระนอง 1 1 0 2022-11-22
15082 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมิตรภาพ ตำบลบางริ้น เมืองระนอง ระนอง 16 0 16 2023-10-17
24822 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากคลอง ตำบลปากน้ำ เมืองระนอง ระนอง 413 31 382 2024-06-06
Update : 2024-06-24 11:15:01