69 หน่วยบริการ
ติดตั้ง J2Claim_RH12
5 หน่วยบริการ
เปิดใช้งานวันนี้
9,328 ครั้ง
ใช้งาน Authen
81 ครั้ง
Authen วันนี้

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด J2Claim version JHCIS version ใช้งานล่าสุด จำนวน Authen จำนวน Authen วันนี้
09347 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ายาง เมืองชุมพร ชุมพร 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-19 13 0
09348 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางหมาก เมืองชุมพร ชุมพร 1.45.14.220 2023-12-21 2024-03-19 3 0
09350 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาชะอัง เมืองชุมพร ชุมพร 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-23 0 0
09351 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตากแดด เมืองชุมพร ชุมพร 1.46.6.226 2024-02-29 2024-04-05 8 0
09352 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางลึก เมืองชุมพร ชุมพร 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-12 32 0
09353 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนรักษ์ ต.บางลึก เมืองชุมพร ชุมพร 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 10 0
09354 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดพันไกร เมืองชุมพร ชุมพร 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-18 2,828 0
09355 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังไผ่ เมืองชุมพร ชุมพร 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-21 32 0
09356 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าไม้ลาย ต. วังใหม่ เมืองชุมพร ชุมพร 1.47.4.234 2024-02-29 2024-06-03 13 0
09357 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหม่ เมืองชุมพร ชุมพร 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-20 6 0
09358 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา เมืองชุมพร ชุมพร 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 95 0
09359 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขุนกระทิง เมืองชุมพร ชุมพร 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-18 9 0
09360 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งคา เมืองชุมพร ชุมพร 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-21 11 0
09361 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวิสัยเหนือ เมืองชุมพร ชุมพร 1.46.10.229 2024-02-29 2024-04-11 19 0
09362 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขายาว ต.วิสัยเหนือ เมืองชุมพร ชุมพร 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-24 1,792 2
09363 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดทรายรี เมืองชุมพร ชุมพร 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-22 26 0
09364 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร ชุมพร 1.47.15.239 2024-02-29 2024-06-12 5 0
09365 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสหกรณ์นิคมท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 1.46.3.223 2023-12-21 2024-03-29 22 0
09367 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลานทอง ท่าแซะ ชุมพร 1.43.7.199 2023-12-21 2024-02-26 0 0
09368 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ชุมพร 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-20 25 0
09375 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากด่าน ท่าแซะ ชุมพร 1.40.2.167 2023-11-03 2023-11-03 3 0
09378 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยทรายขาว ตำบลสองพี่น้อง ท่าแซะ ชุมพร 1.46.12.230 2024-03-19 2024-04-18 1 0
09380 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสลุย ท่าแซะ ชุมพร 1.42.22.196 2023-11-08 2023-12-12 0 0
09382 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทะเลทรัพย์ ปะทิว ชุมพร 1.45.14.220 2024-02-29 2024-03-28 1 0
09383 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะพลี ปะทิว ชุมพร 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 1,050 73
09388 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถ้ำธง ปะทิว ชุมพร 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-23 29 0
09391 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพละ ตำบลเขาไชยราช ปะทิว ชุมพร 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-19 1 0
09393 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขันเงิน หลังสวน ชุมพร 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-20 2 0
09394 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ามะพลา หลังสวน ชุมพร 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-20 4 0
09397 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาดิน ต.นาพญา หลังสวน ชุมพร 1.45.2.213 2023-11-08 2024-02-29 0 0
09400 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางมะพร้าว หลังสวน ชุมพร 1.47.15.239 2024-04-30 2024-05-22 0 0
09401 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางน้ำจืด หลังสวน ชุมพร 1.45.10.217 2024-02-29 2024-03-13 0 0
09402 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพ้อแดง หลังสวน ชุมพร 1.45.5.215 2023-11-08 2024-03-08 0 0
09403 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแหลมทราย หลังสวน ชุมพร 1.45.10.217 2023-11-08 2024-03-08 0 0
09404 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี หลังสวน ชุมพร 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 1 0
09406 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองสง ตำบลละแม ละแม ชุมพร 1.42.17.191 2023-04-03 2023-11-30 0 0
09407 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งหลวง ละแม ชุมพร 1.42.17.191 2023-10-16 2023-11-30 0 0
09408 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนแตง ละแม ชุมพร 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-12 0 0
09410 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทับใหม่ ตำบลทุ่งคาวัด ละแม ชุมพร 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-13 1 0
09411 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-21 27 0
09412 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปังหวาน พะโต๊ะ ชุมพร 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-21 23 0
09413 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระรักษ์ พระรักษ์ พะโต๊ะ ชุมพร 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 923 6
09414 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านในโหมง ตำบลพระรักษ์ พะโต๊ะ ชุมพร 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-18 1 0
09415 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวี สวี ชุมพร 1.41.2.168 2023-11-08 2023-12-07 0 0
09416 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งระยะ สวี ชุมพร 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-11 0 0
09418 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าหิน สวี ชุมพร 1.43.7.199 2023-11-08 2023-12-25 0 0
09419 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากแพรก สวี ชุมพร 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-11 0 0
09421 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลครน สวี ชุมพร 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-19 1 0
09422 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำฉา สวี ชุมพร 1.42.3.184 2023-11-08 2023-12-01 0 0
09423 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวิสัยใต้ สวี ชุมพร 1.42.22.196 2023-11-08 2023-12-18 49 0
09424 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาสัก สวี ชุมพร 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-19 0 0
09425 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่งกระทั่ง สวี ชุมพร 1.45.5.215 2023-11-08 2024-03-04 0 0
09426 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไทยพัฒนา สวี ชุมพร 1.47.15.239 2024-03-19 2024-05-21 0 0
09427 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาทะลุ สวี ชุมพร 1.44.6.211 2023-12-21 2024-02-16 0 0
09428 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาค่าย สวี ชุมพร 1.41.2.168 2022-10-05 2023-11-09 0 0
09429 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-17 0 0
09430 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ่าวมะม่วง ทุ่งตะโก ชุมพร 1.47.15.239 2024-04-30 2024-05-27 0 0
09431 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-14 3 0
09432 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทับช้าง ทุ่งตะโก ชุมพร 1.47.15.239 2024-03-19 2024-05-31 0 0
09433 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามแยกจำปา ตำบลตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร 1.47.15.239 2024-03-19 2024-06-07 0 0
09434 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ชุมพร 1.47.4.234 2024-03-19 2024-05-24 0 0
14092 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยเหมือง ตำบลนาขา หลังสวน ชุมพร 1.44.6.211 2023-12-06 2024-02-27 0 0
14094 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนทราย สวี ชุมพร 1.47.15.239 2024-03-19 2024-06-07 0 0
14452 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชุมพร เมืองชุมพร ชุมพร 1.47.2.233 2024-04-30 2024-06-14 60 0
14913 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านราษฎร์บำรุง บางมะพร้าว หลังสวน ชุมพร 1.45.5.215 2024-02-29 2024-03-05 10 0
15113 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง ๒ (นาทุ่ง) เมืองชุมพร ชุมพร 1.46.9.228 2024-02-29 2024-04-22 9 0
22772 สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดชุมพร เมืองชุมพร ชุมพร 1.42.3.184 2023-04-03 2023-11-29 4 0
24629 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลวังไผ่ เมืองชุมพร ชุมพร 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-20 429 0
77765 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง ๑ (ตากแดด) เมืองชุมพร ชุมพร 1.46.9.228 2023-11-08 2024-04-10 215 0
Update : 2024-06-24 11:30:00

หน่วยบริการใช้งานระบบ NHSO Authen | V1 , V2

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด จำนวน Authen Web Authen J2Claim Authen ใช้งานล่าสุด
09347 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ายาง เมืองชุมพร ชุมพร 13 13 0 2023-11-11
09348 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางหมาก เมืองชุมพร ชุมพร 3 3 0 2022-02-19
09351 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตากแดด เมืองชุมพร ชุมพร 8 6 2 2023-11-16
09352 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางลึก เมืองชุมพร ชุมพร 32 29 3 2024-04-02
09353 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนรักษ์ ต.บางลึก เมืองชุมพร ชุมพร 10 9 1 2023-11-15
09354 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดพันไกร เมืองชุมพร ชุมพร 2,828 27 2,801 2024-01-26
09355 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังไผ่ เมืองชุมพร ชุมพร 32 25 7 2024-03-30
09356 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าไม้ลาย ต. วังใหม่ เมืองชุมพร ชุมพร 13 12 1 2023-11-16
09357 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหม่ เมืองชุมพร ชุมพร 6 5 1 2023-11-11
09358 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา เมืองชุมพร ชุมพร 95 92 3 2023-11-29
09359 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขุนกระทิง เมืองชุมพร ชุมพร 9 7 2 2023-11-11
09360 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งคา เมืองชุมพร ชุมพร 11 10 1 2023-11-22
09361 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวิสัยเหนือ เมืองชุมพร ชุมพร 19 14 5 2024-01-19
09362 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขายาว ต.วิสัยเหนือ เมืองชุมพร ชุมพร 1,792 857 935 2024-06-24
09363 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดทรายรี เมืองชุมพร ชุมพร 26 26 0 2024-03-18
09364 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร ชุมพร 5 4 1 2023-11-11
09365 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสหกรณ์นิคมท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 22 0 22 2024-01-31
09366 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 1 0 1 2023-11-16
09368 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ชุมพร 25 22 3 2024-02-16
09370 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนากระตาม ท่าแซะ ชุมพร 4 4 0 2023-10-29
09375 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากด่าน ท่าแซะ ชุมพร 3 3 0 2024-02-12
09378 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยทรายขาว ตำบลสองพี่น้อง ท่าแซะ ชุมพร 1 1 0 2022-11-16
09379 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร้านตัดผม ต.สองพี่น้อง ท่าแซะ ชุมพร 2 2 0 2024-04-10
09382 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทะเลทรัพย์ ปะทิว ชุมพร 1 0 1 2023-11-15
09383 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะพลี ปะทิว ชุมพร 1,050 6 1,044 2024-06-24
09384 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรุใหญ่ ตำบลสะพลี ปะทิว ชุมพร 1 1 0 2023-09-18
09388 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถ้ำธง ปะทิว ชุมพร 29 0 29 2024-06-21
09389 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางแหวน ปะทิว ชุมพร 1 1 0 2022-12-23
09391 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพละ ตำบลเขาไชยราช ปะทิว ชุมพร 1 0 1 2024-05-28
09393 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขันเงิน หลังสวน ชุมพร 2 1 1 2023-11-29
09394 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ามะพลา หลังสวน ชุมพร 4 4 0 2023-11-28
09396 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาพญา หลังสวน ชุมพร 2 2 0 2022-11-18
09404 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี หลังสวน ชุมพร 1 1 0 2024-06-10
09410 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทับใหม่ ตำบลทุ่งคาวัด ละแม ชุมพร 1 0 1 2023-11-23
09411 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร 27 25 2 2023-11-02
09412 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปังหวาน พะโต๊ะ ชุมพร 23 22 1 2024-06-18
09413 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระรักษ์ พระรักษ์ พะโต๊ะ ชุมพร 923 922 1 2024-06-24
09414 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านในโหมง ตำบลพระรักษ์ พะโต๊ะ ชุมพร 1 1 0 2023-08-30
09421 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลครน สวี ชุมพร 1 1 0 2023-01-11
09423 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวิสัยใต้ สวี ชุมพร 49 49 0 2024-02-12
09431 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร 3 3 0 2024-05-09
10744 โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เมืองชุมพร ชุมพร 669 669 0 2024-06-13
11375 โรงพยาบาลปากน้ำชุมพร เมืองชุมพร ชุมพร 34 34 0 2024-03-12
11376 โรงพยาบาลท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 26 26 0 2024-03-14
11377 โรงพยาบาลปะทิว ปะทิว ชุมพร 4 4 0 2023-10-24
11378 โรงพยาบาลมาบอำมฤต ปะทิว ชุมพร 6 6 0 2022-06-23
11379 โรงพยาบาลหลังสวน หลังสวน ชุมพร 118 118 0 2024-06-08
11380 โรงพยาบาลปากน้ำหลังสวน หลังสวน ชุมพร 2 2 0 2023-06-18
11381 โรงพยาบาลละแม ละแม ชุมพร 10 10 0 2023-08-02
11382 โรงพยาบาลพะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร 530 530 0 2024-06-20
11383 โรงพยาบาลสวี สวี ชุมพร 73 73 0 2024-01-08
11385 โรงพยาบาลทุ่งตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร 6 6 0 2023-06-29
11525 โรงพยาบาลค่ายเขตอุดมศักดิ์ เมืองชุมพร ชุมพร 5 5 0 2022-09-08
12204 โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ เมืองชุมพร ชุมพร 17 17 0 2024-04-17
14093 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนสามัคคี สวี ชุมพร 4 4 0 2024-02-02
14452 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชุมพร เมืองชุมพร ชุมพร 60 15 45 2024-02-12
14534 โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร เมืองชุมพร ชุมพร 13 13 0 2022-05-11
14913 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านราษฎร์บำรุง บางมะพร้าว หลังสวน ชุมพร 10 0 10 2023-03-08
15046 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองหลังสวน หลังสวน ชุมพร 1 1 0 2023-09-28
15113 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง ๒ (นาทุ่ง) เมืองชุมพร ชุมพร 9 8 1 2023-11-11
22772 สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดชุมพร เมืองชุมพร ชุมพร 4 4 0 2023-01-16
24629 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลวังไผ่ เมืองชุมพร ชุมพร 429 428 1 2024-06-18
42765 ดับเบิ้ลเฮลท์ คลินิกกายภาพบำบัด เมืองชุมพร ชุมพร 3 3 0 2024-01-08
77765 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง ๑ (ตากแดด) เมืองชุมพร ชุมพร 215 199 16 2023-12-13
Update : 2024-06-24 11:30:02