204 หน่วยบริการ
ติดตั้ง J2Claim_RH12
131 หน่วยบริการ
เปิดใช้งานวันนี้
661,471 ครั้ง
ใช้งาน Authen
1,419 ครั้ง
Authen วันนี้

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด J2Claim version JHCIS version ใช้งานล่าสุด จำนวน Authen จำนวน Authen วันนี้
00871 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 1.49.2.241 2023-04-03 2024-06-14 2 0
09435 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งใหญ่ เมืองสงขลา สงขลา 1.47.15.239 2024-04-30 2024-05-21 94 0
09436 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนตูล เมืองสงขลา สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-12 89 0
09437 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชุมพอ เมืองสงขลา สงขลา 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-24 5,408 12
09438 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่ออิฐ เมืองสงขลา สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 1,567 0
09439 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนหิน เมืองสงขลา สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 9,002 7
09440 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาป๋อง เมืองสงขลา สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 3,069 4
09441 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างทอง เมืองสงขลา สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 4,245 18
09442 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรายขาว เมืองสงขลา สงขลา 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-24 252 47
09443 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนเรียน เมืองสงขลา สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 2,597 0
09444 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไทร เมืองสงขลา สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 3,639 8
09445 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระดังงา สทิงพระ สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-23 11 0
09446 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสนามชัย สทิงพระ สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 498 0
09447 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีหลวง สทิงพระ สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-20 4 0
09448 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชุมพล สทิงพระ สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-19 5 0
09449 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองรี สทิงพระ สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-16 14 0
09450 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูขุด สทิงพระ สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-23 40 0
09451 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าหิน สทิงพระ สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 321 0
09452 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพรวน สทิงพระ สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-18 3 0
09453 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดจันทร์ สทิงพระ สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 5,739 19
09454 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพังช้างตาย สทิงพระ สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-20 1,043 0
09455 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อดาน สทิงพระ สงขลา 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-23 2,739 0
09456 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าชิง จะนะ สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-23 5,482 0
09457 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะพานไม้แก่น จะนะ สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 15,169 15
09458 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะกอม จะนะ สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 11,165 0
09459 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหว้า จะนะ สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 10,338 26
09460 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนขี้แรด จะนะ สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 4,020 5
09461 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาทับ จะนะ สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 14,627 18
09462 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเสมียน จะนะ สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 16,373 13
09463 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำขาว จะนะ สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 6,573 5
09464 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแงะ จะนะ สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 4,351 2
09465 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขุนตัดหวาย จะนะ สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 4,851 13
09466 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าหมอไทร จะนะ สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 13,976 32
09467 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะโหนง จะนะ สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 10,056 4
09468 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตรับ จะนะ สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 9,568 13
09469 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคู จะนะ สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 14,741 0
09470 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแค จะนะ สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 7,171 14
09471 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูนายสังข์ จะนะ สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 5,410 2
09472 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองเปียะ จะนะ สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 15,955 10
09473 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่องเขา จะนะ สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 2,372 5
09474 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลิ่งชัน จะนะ สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 12,639 32
09475 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหญ่ นาทวี สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-22 284 0
09476 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังบวบ นาทวี สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 750 0
09477 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหมอศรี นาทวี สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 2,232 12
09478 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำชิง นาทวี สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 4,263 8
09479 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำพด นาทวี สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 276 5
09480 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปลักหนู นาทวี สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 2,521 39
09481 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าประดู่ นาทวี สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 4 0
09482 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งข่า นาทวี สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 724 1
09483 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป็อง นาทวี สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 1,356 0
09484 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่ง นาทวี สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 497 2
09485 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับช้าง นาทวี สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 884 4
09486 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังไทร นาทวี สงขลา 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 654 0
09487 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ นาทวี สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 105 0
09488 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาปรัง นาทวี สงขลา 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 566 13
09490 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเก่า นาทวี สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-17 16 0
09491 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตูหยง เทพา สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 6,288 27
09492 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาแปด เทพา สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 2,281 19
09493 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะสะบ้า เทพา สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 12,477 9
09494 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำไพล เทพา สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 7,155 3
09495 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไทร เทพา สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 9,629 11
09496 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าม่วง เทพา สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 5,931 7
09497 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพรุชิง เทพา สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 8,759 21
09498 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหญ่ เทพา สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 5,229 22
09499 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะกอม เทพา สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 1,625 13
09500 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแมงลัก เทพา สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 5,556 6
09501 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกตก สะบ้าย้อย สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 3,072 19
09502 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมาะลาแต สะบ้าย้อย สงขลา 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 3,146 0
09503 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเปียน สะบ้าย้อย สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-14 2,672 0
09504 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเก่า สะบ้าย้อย สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 852 5
09505 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยบอน สะบ้าย้อย สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 783 0
09506 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนากัน สะบ้าย้อย สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-13 23 0
09507 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังโอ๊ะ สะบ้าย้อย สงขลา 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 398 0
09508 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทัพหลวง สะบ้าย้อย สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 431 0
09509 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูหา สะบ้าย้อย สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 129 0
09510 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำเชี่ยว สะบ้าย้อย สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 307 0
09511 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำตลอด สะบ้าย้อย สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 6,871 1
09512 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบาโหย สะบ้าย้อย สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-23 2,000 0
09513 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาฆอ สะบ้าย้อย สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 4,756 14
09517 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ ระโนด สงขลา 1.47.15.239 2024-04-30 2024-05-29 8 0
09521 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพังยาง ระโนด สงขลา 1.45.5.215 2023-12-21 2024-03-02 1 0
09522 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลระวะ ระโนด สงขลา 1.47.15.239 2024-04-30 2024-06-04 5 0
09526 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ กระแสสินธุ์ สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 14 0
09527 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรง กระแสสินธุ์ สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-18 1,555 0
09528 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระแสสินธุ์ กระแสสินธุ์ สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 2,628 1
09529 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกวางข้อง รัตภูมิ สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 1,464 9
09530 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคม รัตภูมิ สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 383 0
09531 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองยางแดง รัตภูมิ สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 832 0
09532 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ามะปราง รัตภูมิ สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-22 46 0
09533 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูหาใต้ รัตภูมิ สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 326 0
09534 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนขัน รัตภูมิ สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 782 29
09535 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งมะขาม รัตภูมิ สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 9,618 41
09536 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโหละยาว รัตภูมิ สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 6,655 14
09537 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนรู รัตภูมิ สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 249 1
09538 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาสีทอง รัตภูมิ สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 3,637 48
09539 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาพระ รัตภูมิ สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-23 128 0
09540 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปริก สะเดา สงขลา 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-21 1,156 0
09541 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวถนน สะเดา สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 873 2
09542 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนเสม็ด สะเดา สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 7,753 13
09543 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพังลา สะเดา สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 590 2
09544 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแงะ สะเดา สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 12,758 12
09545 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงก็อง สะเดา สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-23 34 0
09546 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วง สะเดา สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 15 0
09547 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยคู สะเดา สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-22 570 0
09548 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวควน สะเดา สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 1,672 10
09550 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเนียน สะเดา สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 5,938 19
09551 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าข่อย สะเดา สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 1,519 2
09552 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขารูปช้าง สะเดา สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-12 49 0
09553 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ สะเดา สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 1,624 3
09554 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีประชาเขต สะเดา สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 3,954 19
09555 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีประชาอุทิศ สะเดา สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 284 2
09556 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังปริง สะเดา สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 3 0
09557 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าโต้ สะเดา สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 1,348 0
09558 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 1,196 0
09559 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูเต่า หาดใหญ่ สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-23 25 0
09560 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 2,188 0
09561 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแห หาดใหญ่ สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-14 246 0
09562 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองอู่ตะเภา หาดใหญ่ สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 2,226 0
09563 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฉลุง หาดใหญ่ สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-19 13 0
09564 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 195 0
09565 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหูแร่ หาดใหญ่ สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-23 148 0
09566 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินผุด หาดใหญ่ สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 1,658 20
09567 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งตำเสา หาดใหญ่ สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-23 4,078 0
09568 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าข้าม หาดใหญ่ สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 19 0
09569 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำน้อย หาดใหญ่ สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 29 0
09570 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าจีน หาดใหญ่ สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 18 0
09571 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรุ หาดใหญ่ สงขลา 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 400 0
09572 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี หาดใหญ่ สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-11 222 0
09573 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งปรือ หาดใหญ่ สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 51 0
09574 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหม่อม นาหม่อม สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 52 0
09575 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งขมิ้น นาหม่อม สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 1,152 17
09576 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหรัง นาหม่อม สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 2,418 12
09577 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากบางภูมี ควนเนียง สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-19 6 0
09578 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนโส ควนเนียง สงขลา 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 1,878 11
09579 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลาง ควนเนียง สงขลา 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 844 7
09580 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวปาบ ควนเนียง สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-23 8 0
09581 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเหรียง ควนเนียง สงขลา 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 1,381 7
09582 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะใหญ่ ควนเนียง สงขลา 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 5,028 31
09583 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกล่ำ บางกล่ำ สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 3,875 0
09584 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวควน ท่าช้าง บางกล่ำ สงขลา 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 9,459 15
09585 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่ายาง บางกล่ำ สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 4,900 62
09586 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ทอม บางกล่ำ สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 1,434 9
09587 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหาร บางกล่ำ สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 828 0
09588 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชิงโค สิงหนคร สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-20 70 0
09589 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสถิตย์ สิงหนคร สงขลา 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-21 6,017 0
09590 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพร้าว สิงหนคร สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 1,659 2
09591 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรำแดง สิงหนคร สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-22 24 0
09592 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดขนุน สิงหนคร สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 124 0
09593 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชะแล้ สิงหนคร สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 1,514 5
09594 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อทราย สิงหนคร สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 272 0
09595 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าขาด สิงหนคร สงขลา 1.47.15.239 2024-04-30 2024-06-04 321 0
09596 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสว่างอารมณ์ สิงหนคร สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 1,137 2
09597 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเขา สิงหนคร สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 12,505 0
09598 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเขียด สิงหนคร สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 3,306 3
09599 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงงาม สิงหนคร สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-23 2,672 3
09600 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 737 0
09601 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งเลียบ คลองหอยโข่ง สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 1,304 52
09602 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งลาน คลองหอยโข่ง สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 4,897 6
09603 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 2,594 2
10625 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำลอง นาทวี สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 8 0
10628 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะจง นาทวี สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 12 1
10630 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำนักเอาะ สะบ้าย้อย สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 1,874 0
10632 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดทราย สะบ้าย้อย สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 1,705 0
11849 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองรำ สะเดา สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 10,205 13
11915 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งโดน เทพา สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 3,866 28
12007 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแหลมหาด กระแสสินธุ์ สงขลา 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-23 625 0
14274 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางเหล้า สทิงพระ สงขลา 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 3,620 7
14312 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านพรุ หาดใหญ่ สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-13 6,993 28
14313 เทศบาลเมืองสะเดา สะเดา สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 12 0
15087 ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลปาด้งเบซาร์ สะเดา สงขลา 1.47.4.234 2024-04-30 2024-06-05 13 0
15107 คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว ศูนย์ 2 เทพา สงขลา 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 5,033 43
15108 คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว ศูนย์ 3 เทพา สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 2,919 41
15109 คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว ศุนย์ 1 เทพา สงขลา 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 9,995 27
15110 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสงขลา เมืองสงขลา สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 150 0
15111 ศูนย์บริการสาธารณสุขสระเกษ เมืองสงขลา สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 22 0
15112 ศูนย์บริการสาธารณสุขเตาหลวง เมืองสงขลา สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 22 0
15213 ศูนย์สุขภาพชุมชน128 เมืองสงขลา สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-19 9 0
15271 คลินิกชุมชนโคกเมา บางกล่ำ สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 856 2
19544 ศูนย์สุขภาพชุชนโรงพยาบาลสะเดา สะเดา สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 2,090 21
22763 สถานพยาบาลเรือนจำกลางสงขลา เมืองสงขลา สงขลา 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-20 0 0
22809 สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสงขลา เมืองสงขลา สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 2 0
22851 สถานพยาบาลทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา เมืองสงขลา สงขลา 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-22 2 0
22862 สถานพยาบาลทัณฑสถานหญิงสงขลา เมืองสงขลา สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-14 0 0
23430 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลกำแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 3,328 31
23570 ศูนย์สุขภาพชุมชนเขารูปช้างสาขา1 (เคหะชุมชนสงขลา) เมืองสงขลา สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 78 0
23571 ศูนย์สุขภาพชุมชนเขารูปช้างสาขา 2(เขาแก้ว) เมืองสงขลา สงขลา 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 8,458 11
23737 ศูนย์สุขภาพชุมชนกุโบร์รวมใจ เมืองสงขลา สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 9 0
23761 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-20 558 0
24048 ศูนย์สุขภาพชุมชนพาณิชย์สร้างสุข เมืองสงขลา สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 22 0
24646 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสะบ้าย้อย สะบ้าย้อย สงขลา 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-20 470 0
24744 แฟมิลี่แคร์ คลินิกเวชกรรม(สงขลา) เมืองสงขลา สงขลา 1.49.2.241 2023-04-03 2024-06-24 1,751 1
24745 เฮลท์แคร์คลินิกเวชกรรม หาดใหญ่ สงขลา 1.49.2.241 2022-06-30 2024-06-24 5,419 10
40910 สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอนาทวี นาทวี สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-11 0 0
77436 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลสทิงพระ สทิงพระ สงขลา 1.47.15.239 2023-04-03 2024-06-05 0 0
77487 คลินิกชุมชนวัดใหม่ทุ่งคา รัตภูมิ สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 131 6
77489 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลบ้านนา จะนะ สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 2,117 26
77490 ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านลางา จะนะ สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 2,755 14
77513 ศูนย์สุขภาพชุมชนควนเนียง ควนเนียง สงขลา 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 6,654 11
77674 ศูนย์สุขภาพชุมชน(พิเศษ)ม.ราชภัฏสงขลา เมืองสงขลา สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-19 4 1
99768 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลคลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 1.45.5.215 2023-04-03 2024-03-14 0 0
99772 ศูนย์สุขภาพชุมชนพิจิตร นาหม่อม สงขลา 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 3 0
99774 คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัวโรงพยาบาลหาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 1.40.2.167 2022-06-30 2023-11-02 0 0
99776 ศูนย์สุขภาพชุมชนเชิงแส กระแสสินธุ์ สงขลา 1.40.2.167 2023-04-03 2023-11-06 0 0
99779 หน่วยบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณอำเภอนาทวี นาทวี สงขลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 1,721 19
Update : 2024-06-24 11:30:00

หน่วยบริการใช้งานระบบ NHSO Authen | V1 , V2

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด จำนวน Authen Web Authen J2Claim Authen ใช้งานล่าสุด
00069 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา เมืองสงขลา สงขลา 1 1 0 2022-11-07
00871 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 2 2 0 2023-08-29
09435 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งใหญ่ เมืองสงขลา สงขลา 94 44 50 2024-04-10
09436 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนตูล เมืองสงขลา สงขลา 89 37 52 2023-12-28
09437 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชุมพอ เมืองสงขลา สงขลา 5,408 85 5,323 2024-06-24
09438 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่ออิฐ เมืองสงขลา สงขลา 1,567 1,563 4 2024-06-13
09439 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนหิน เมืองสงขลา สงขลา 9,002 458 8,544 2024-06-24
09440 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาป๋อง เมืองสงขลา สงขลา 3,069 3,062 7 2024-06-24
09441 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างทอง เมืองสงขลา สงขลา 4,245 46 4,199 2024-06-24
09442 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรายขาว เมืองสงขลา สงขลา 252 131 121 2024-06-24
09443 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนเรียน เมืองสงขลา สงขลา 2,597 287 2,310 2024-06-22
09444 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไทร เมืองสงขลา สงขลา 3,639 99 3,540 2024-06-24
09445 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระดังงา สทิงพระ สงขลา 11 7 4 2024-06-09
09446 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสนามชัย สทิงพระ สงขลา 498 8 490 2024-06-21
09447 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีหลวง สทิงพระ สงขลา 4 2 2 2023-04-04
09448 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชุมพล สทิงพระ สงขลา 5 3 2 2023-11-22
09449 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองรี สทิงพระ สงขลา 14 6 8 2024-05-11
09450 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูขุด สทิงพระ สงขลา 40 13 27 2024-05-21
09451 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าหิน สทิงพระ สงขลา 321 10 311 2024-06-18
09452 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพรวน สทิงพระ สงขลา 3 3 0 2023-12-29
09453 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดจันทร์ สทิงพระ สงขลา 5,739 27 5,712 2024-06-24
09454 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพังช้างตาย สทิงพระ สงขลา 1,043 5 1,038 2024-06-12
09455 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อดาน สทิงพระ สงขลา 2,739 5 2,734 2024-06-21
09456 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าชิง จะนะ สงขลา 5,482 909 4,573 2024-06-20
09457 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะพานไม้แก่น จะนะ สงขลา 15,169 1,128 14,041 2024-06-24
09458 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะกอม จะนะ สงขลา 11,165 11,096 69 2024-06-17
09459 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหว้า จะนะ สงขลา 10,338 961 9,377 2024-06-24
09460 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนขี้แรด จะนะ สงขลา 4,020 456 3,564 2024-06-24
09461 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาทับ จะนะ สงขลา 14,627 5,567 9,060 2024-06-24
09462 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเสมียน จะนะ สงขลา 16,373 2,314 14,059 2024-06-24
09463 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำขาว จะนะ สงขลา 6,573 5,289 1,284 2024-06-24
09464 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแงะ จะนะ สงขลา 4,351 343 4,008 2024-06-24
09465 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขุนตัดหวาย จะนะ สงขลา 4,851 721 4,130 2024-06-24
09466 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าหมอไทร จะนะ สงขลา 13,976 1,244 12,732 2024-06-24
09467 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะโหนง จะนะ สงขลา 10,056 5,572 4,484 2024-06-24
09468 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตรับ จะนะ สงขลา 9,568 2,247 7,321 2024-06-24
09469 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคู จะนะ สงขลา 14,741 2,623 12,118 2024-06-21
09470 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแค จะนะ สงขลา 7,171 1,093 6,078 2024-06-24
09471 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูนายสังข์ จะนะ สงขลา 5,410 560 4,850 2024-06-24
09472 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองเปียะ จะนะ สงขลา 15,955 12,513 3,442 2024-06-24
09473 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่องเขา จะนะ สงขลา 2,372 1,486 886 2024-06-24
09474 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลิ่งชัน จะนะ สงขลา 12,639 117 12,522 2024-06-24
09475 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหญ่ นาทวี สงขลา 284 273 11 2024-02-09
09476 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังบวบ นาทวี สงขลา 750 21 729 2024-06-10
09477 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหมอศรี นาทวี สงขลา 2,232 282 1,950 2024-06-24
09478 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำชิง นาทวี สงขลา 4,263 60 4,203 2024-06-24
09479 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำพด นาทวี สงขลา 276 31 245 2024-06-24
09480 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปลักหนู นาทวี สงขลา 2,521 16 2,505 2024-06-24
09481 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าประดู่ นาทวี สงขลา 4 4 0 2024-02-27
09482 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งข่า นาทวี สงขลา 724 8 716 2024-06-24
09483 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป็อง นาทวี สงขลา 1,356 23 1,333 2024-06-21
09484 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่ง นาทวี สงขลา 497 83 414 2024-06-24
09485 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับช้าง นาทวี สงขลา 884 23 861 2024-06-24
09486 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังไทร นาทวี สงขลา 654 562 92 2024-06-19
09487 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ นาทวี สงขลา 105 13 92 2024-06-22
09488 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาปรัง นาทวี สงขลา 566 9 557 2024-06-24
09490 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเก่า นาทวี สงขลา 16 12 4 2024-03-12
09491 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตูหยง เทพา สงขลา 6,288 1,223 5,065 2024-06-24
09492 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาแปด เทพา สงขลา 2,281 1,163 1,118 2024-06-24
09493 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะสะบ้า เทพา สงขลา 12,477 236 12,241 2024-06-24
09494 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำไพล เทพา สงขลา 7,155 3,094 4,061 2024-06-24
09495 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไทร เทพา สงขลา 9,629 2,387 7,242 2024-06-24
09496 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าม่วง เทพา สงขลา 5,931 753 5,178 2024-06-24
09497 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพรุชิง เทพา สงขลา 8,759 2,252 6,507 2024-06-24
09498 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหญ่ เทพา สงขลา 5,229 89 5,140 2024-06-24
09499 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะกอม เทพา สงขลา 1,625 157 1,468 2024-06-24
09500 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแมงลัก เทพา สงขลา 5,556 62 5,494 2024-06-24
09501 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกตก สะบ้าย้อย สงขลา 3,072 41 3,031 2024-06-24
09502 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมาะลาแต สะบ้าย้อย สงขลา 3,146 65 3,081 2024-05-17
09503 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเปียน สะบ้าย้อย สงขลา 2,672 196 2,476 2024-06-14
09504 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเก่า สะบ้าย้อย สงขลา 852 16 836 2024-06-24
09505 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยบอน สะบ้าย้อย สงขลา 783 30 753 2024-04-26
09506 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนากัน สะบ้าย้อย สงขลา 23 17 6 2023-12-16
09507 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังโอ๊ะ สะบ้าย้อย สงขลา 398 46 352 2024-03-08
09508 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทัพหลวง สะบ้าย้อย สงขลา 431 44 387 2024-05-07
09509 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูหา สะบ้าย้อย สงขลา 129 73 56 2024-03-18
09510 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำเชี่ยว สะบ้าย้อย สงขลา 307 294 13 2024-04-26
09511 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำตลอด สะบ้าย้อย สงขลา 6,871 6,842 29 2024-06-24
09512 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบาโหย สะบ้าย้อย สงขลา 2,000 882 1,118 2024-04-16
09513 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาฆอ สะบ้าย้อย สงขลา 4,756 950 3,806 2024-06-24
09514 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแดน ระโนด สงขลา 1 1 0 2023-04-19
09515 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะเครียะ ระโนด สงขลา 2 2 0 2024-01-03
09516 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าบอน ระโนด สงขลา 2 2 0 2024-03-16
09517 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ ระโนด สงขลา 8 5 3 2023-12-18
09518 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผักกูด ระโนด สงขลา 1 1 0 2022-03-30
09519 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อตรุ ระโนด สงขลา 4 4 0 2023-12-30
09520 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากแตระ ระโนด สงขลา 4 4 0 2023-12-25
09521 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพังยาง ระโนด สงขลา 1 0 1 2024-03-02
09522 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลระวะ ระโนด สงขลา 5 4 1 2023-12-16
09523 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดสน ระโนด สงขลา 4 4 0 2023-10-12
09524 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขาว ระโนด สงขลา 3 3 0 2023-02-19
09526 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ กระแสสินธุ์ สงขลา 14 8 6 2024-06-23
09527 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรง กระแสสินธุ์ สงขลา 1,555 1,467 88 2024-05-03
09528 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระแสสินธุ์ กระแสสินธุ์ สงขลา 2,628 1,021 1,607 2024-06-24
09529 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกวางข้อง รัตภูมิ สงขลา 1,464 79 1,385 2024-06-24
09530 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคม รัตภูมิ สงขลา 383 378 5 2024-05-09
09531 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองยางแดง รัตภูมิ สงขลา 832 806 26 2024-05-14
09532 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ามะปราง รัตภูมิ สงขลา 46 36 10 2024-06-01
09533 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูหาใต้ รัตภูมิ สงขลา 326 198 128 2024-06-03
09534 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนขัน รัตภูมิ สงขลา 782 46 736 2024-06-24
09535 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งมะขาม รัตภูมิ สงขลา 9,618 73 9,545 2024-06-24
09536 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโหละยาว รัตภูมิ สงขลา 6,655 6,611 44 2024-06-24
09537 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนรู รัตภูมิ สงขลา 249 141 108 2024-06-24
09538 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาสีทอง รัตภูมิ สงขลา 3,637 81 3,556 2024-06-24
09539 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาพระ รัตภูมิ สงขลา 128 22 106 2024-05-05
09540 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปริก สะเดา สงขลา 1,156 46 1,110 2024-06-19
09541 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวถนน สะเดา สงขลา 873 80 793 2024-06-24
09542 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนเสม็ด สะเดา สงขลา 7,753 10 7,743 2024-06-24
09543 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพังลา สะเดา สงขลา 590 63 527 2024-06-24
09544 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแงะ สะเดา สงขลา 12,758 173 12,585 2024-06-24
09545 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงก็อง สะเดา สงขลา 34 29 5 2024-03-18
09546 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วง สะเดา สงขลา 15 15 0 2023-12-04
09547 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยคู สะเดา สงขลา 570 2 568 2024-06-22
09548 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวควน สะเดา สงขลา 1,672 1,358 314 2024-06-24
09550 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเนียน สะเดา สงขลา 5,938 5,065 873 2024-06-24
09551 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าข่อย สะเดา สงขลา 1,519 1,163 356 2024-06-24
09552 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขารูปช้าง สะเดา สงขลา 49 13 36 2024-05-23
09553 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ สะเดา สงขลา 1,624 60 1,564 2024-06-24
09554 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีประชาเขต สะเดา สงขลา 3,954 83 3,871 2024-06-24
09555 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีประชาอุทิศ สะเดา สงขลา 284 28 256 2024-06-24
09556 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังปริง สะเดา สงขลา 3 1 2 2023-05-25
09557 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าโต้ สะเดา สงขลา 1,348 374 974 2024-06-23
09558 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 1,196 79 1,117 2024-05-28
09559 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูเต่า หาดใหญ่ สงขลา 25 13 12 2024-02-15
09560 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 2,188 23 2,165 2024-05-15
09561 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแห หาดใหญ่ สงขลา 246 25 221 2024-04-03
09562 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองอู่ตะเภา หาดใหญ่ สงขลา 2,226 221 2,005 2024-05-09
09563 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฉลุง หาดใหญ่ สงขลา 13 10 3 2024-02-08
09564 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 195 8 187 2024-04-08
09565 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหูแร่ หาดใหญ่ สงขลา 148 25 123 2024-06-21
09566 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินผุด หาดใหญ่ สงขลา 1,658 316 1,342 2024-06-24
09567 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งตำเสา หาดใหญ่ สงขลา 4,078 53 4,025 2024-06-23
09568 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าข้าม หาดใหญ่ สงขลา 19 18 1 2023-12-16
09569 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำน้อย หาดใหญ่ สงขลา 29 26 3 2024-05-23
09570 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าจีน หาดใหญ่ สงขลา 18 12 6 2023-12-08
09571 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรุ หาดใหญ่ สงขลา 400 192 208 2024-06-15
09572 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี หาดใหญ่ สงขลา 222 75 147 2024-05-13
09573 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งปรือ หาดใหญ่ สงขลา 51 49 2 2024-04-19
09574 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหม่อม นาหม่อม สงขลา 52 14 38 2024-05-14
09575 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งขมิ้น นาหม่อม สงขลา 1,152 15 1,137 2024-06-24
09576 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหรัง นาหม่อม สงขลา 2,418 9 2,409 2024-06-24
09577 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากบางภูมี ควนเนียง สงขลา 6 5 1 2023-12-28
09578 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนโส ควนเนียง สงขลา 1,878 34 1,844 2024-06-24
09579 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลาง ควนเนียง สงขลา 844 12 832 2024-06-24
09580 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวปาบ ควนเนียง สงขลา 8 6 2 2024-03-30
09581 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเหรียง ควนเนียง สงขลา 1,381 38 1,343 2024-06-24
09582 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะใหญ่ ควนเนียง สงขลา 5,028 15 5,013 2024-06-24
09583 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกล่ำ บางกล่ำ สงขลา 3,875 2,663 1,212 2024-06-20
09584 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวควน ท่าช้าง บางกล่ำ สงขลา 9,459 7,823 1,636 2024-06-24
09585 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่ายาง บางกล่ำ สงขลา 4,900 2,179 2,721 2024-06-24
09586 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ทอม บางกล่ำ สงขลา 1,434 349 1,085 2024-06-24
09587 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหาร บางกล่ำ สงขลา 828 90 738 2024-06-20
09588 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชิงโค สิงหนคร สงขลา 70 69 1 2024-04-03
09589 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสถิตย์ สิงหนคร สงขลา 6,017 5,525 492 2024-06-21
09590 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพร้าว สิงหนคร สงขลา 1,659 1,482 177 2024-06-24
09591 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรำแดง สิงหนคร สงขลา 24 22 2 2024-03-04
09592 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดขนุน สิงหนคร สงขลา 124 40 84 2024-04-29
09593 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชะแล้ สิงหนคร สงขลา 1,514 65 1,449 2024-06-24
09594 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อทราย สิงหนคร สงขลา 272 44 228 2024-06-21
09595 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าขาด สิงหนคร สงขลา 321 23 298 2024-03-25
09596 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสว่างอารมณ์ สิงหนคร สงขลา 1,137 1 1,136 2024-06-24
09597 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเขา สิงหนคร สงขลา 12,505 12,413 92 2024-06-19
09598 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเขียด สิงหนคร สงขลา 3,306 22 3,284 2024-06-24
09599 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงงาม สิงหนคร สงขลา 2,672 37 2,635 2024-06-24
09600 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 737 21 716 2024-06-21
09601 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งเลียบ คลองหอยโข่ง สงขลา 1,304 457 847 2024-06-24
09602 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งลาน คลองหอยโข่ง สงขลา 4,897 1,578 3,319 2024-06-24
09603 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา 2,594 28 2,566 2024-06-24
10625 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำลอง นาทวี สงขลา 8 8 0 2023-11-27
10628 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะจง นาทวี สงขลา 12 8 4 2024-06-24
10630 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำนักเอาะ สะบ้าย้อย สงขลา 1,874 361 1,513 2024-05-20
10632 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดทราย สะบ้าย้อย สงขลา 1,705 9 1,696 2024-06-20
10682 โรงพยาบาลหาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 10,392 10,392 0 2024-06-23
10745 โรงพยาบาลสงขลา เมืองสงขลา สงขลา 21,643 21,643 0 2024-06-18
11386 โรงพยาบาลสทิงพระ สทิงพระ สงขลา 128 128 0 2024-04-08
11387 โรงพยาบาลจะนะ จะนะ สงขลา 19,730 19,730 0 2024-06-09
11388 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี นาทวี สงขลา 2,597 2,597 0 2024-06-09
11390 โรงพยาบาลเทพา เทพา สงขลา 6,812 6,812 0 2024-06-08
11391 โรงพยาบาลสะบ้าย้อย สะบ้าย้อย สงขลา 4,045 4,045 0 2024-06-10
11392 โรงพยาบาลระโนด ระโนด สงขลา 80 80 0 2024-04-24
11393 โรงพยาบาลกระแสสินธุ์ กระแสสินธุ์ สงขลา 1,632 1,632 0 2024-05-30
11394 โรงพยาบาลรัตภูมิ รัตภูมิ สงขลา 2,519 2,519 0 2024-06-21
11395 โรงพยาบาลสะเดา สะเดา สงขลา 2,440 2,440 0 2024-06-23
11396 โรงพยาบาลนาหม่อม นาหม่อม สงขลา 1,031 1,031 0 2024-05-12
11397 โรงพยาบาลควนเนียง ควนเนียง สงขลา 1,368 1,368 0 2024-06-23
11398 โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา 1,623 1,623 0 2024-06-07
11399 โรงพยาบาลบางกล่ำ บางกล่ำ สงขลา 6,126 6,126 0 2024-06-07
11400 โรงพยาบาลสิงหนคร สิงหนคร สงขลา 3,560 3,560 0 2024-06-18
11401 โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 2,240 2,240 0 2024-06-23
11526 โรงพยาบาลฐานทัพทหารเรือสงขลา เมืองสงขลา สงขลา 6 6 0 2021-11-12
11527 โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ หาดใหญ่ สงขลา 34 34 0 2024-01-05
11528 โรงพยาบาลกองบิน 56 คลองหอยโข่ง สงขลา 4 4 0 2023-08-03
11849 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองรำ สะเดา สงขลา 10,205 44 10,161 2024-06-24
11915 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งโดน เทพา สงขลา 3,866 28 3,838 2024-06-24
12007 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแหลมหาด กระแสสินธุ์ สงขลา 625 28 597 2023-12-15
12212 โรงพยาบาลมิตรภาพสามัคคี (มูลนิธิท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง) โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง หาดใหญ่ สงขลา 20 20 0 2024-03-09
12221 โรงพยาบาลศิครินทร์หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 416 416 0 2024-05-29
12222 โรงพยาบาลราษฏร์ยินดี หาดใหญ่ สงขลา 63 63 0 2022-05-07
12223 โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 149 149 0 2024-02-05
12290 โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ เมืองสงขลา สงขลา 357 357 0 2024-06-10
13753 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ สงขลา 66 66 0 2024-05-28
13779 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ สงขลา 1,845 1,845 0 2024-06-21
14194 โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา เมืองสงขลา สงขลา 107 107 0 2022-04-07
14274 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางเหล้า สทิงพระ สงขลา 3,620 0 3,620 2024-06-24
14312 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านพรุ หาดใหญ่ สงขลา 6,993 6,993 0 2024-06-24
14313 เทศบาลเมืองสะเดา สะเดา สงขลา 12 11 1 2024-05-09
15087 ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลปาด้งเบซาร์ สะเดา สงขลา 13 11 2 2024-03-15
15107 คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว ศูนย์ 2 เทพา สงขลา 5,033 18 5,015 2024-06-24
15108 คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว ศูนย์ 3 เทพา สงขลา 2,919 19 2,900 2024-06-24
15109 คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว ศุนย์ 1 เทพา สงขลา 9,995 799 9,196 2024-06-24
15110 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสงขลา เมืองสงขลา สงขลา 150 16 134 2024-06-20
15111 ศูนย์บริการสาธารณสุขสระเกษ เมืองสงขลา สงขลา 22 21 1 2024-06-13
15112 ศูนย์บริการสาธารณสุขเตาหลวง เมืองสงขลา สงขลา 22 21 1 2024-06-13
15213 ศูนย์สุขภาพชุมชน128 เมืองสงขลา สงขลา 9 7 2 2024-02-02
15271 คลินิกชุมชนโคกเมา บางกล่ำ สงขลา 856 469 387 2024-06-24
19544 ศูนย์สุขภาพชุชนโรงพยาบาลสะเดา สะเดา สงขลา 2,090 30 2,060 2024-06-24
20007 คลินิกนายแพทย์เกรียงศักดิ์ - แพทย์หญิงพิพิธพร หาดใหญ่ สงขลา 45 45 0 2024-04-06
21294 คลินิคเวชปฏิบัติครอบครัวตำบลระโนด ระโนด สงขลา 3 3 0 2024-04-03
22809 สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสงขลา เมืองสงขลา สงขลา 2 2 0 2024-06-13
22851 สถานพยาบาลทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา เมืองสงขลา สงขลา 2 2 0 2024-06-14
23430 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลกำแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา 3,328 34 3,294 2024-06-24
23570 ศูนย์สุขภาพชุมชนเขารูปช้างสาขา1 (เคหะชุมชนสงขลา) เมืองสงขลา สงขลา 78 64 14 2024-03-18
23571 ศูนย์สุขภาพชุมชนเขารูปช้างสาขา 2(เขาแก้ว) เมืองสงขลา สงขลา 8,458 5,213 3,245 2024-06-24
23737 ศูนย์สุขภาพชุมชนกุโบร์รวมใจ เมืองสงขลา สงขลา 9 8 1 2024-06-14
23761 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา 558 460 98 2024-06-20
23988 ศูนย์บริการสาธารณสุขสามชัย หาดใหญ่ สงขลา 4 4 0 2021-10-05
23989 ศูนย์บริการสาธารณสุขเพชรเกษม หาดใหญ่ สงขลา 1 1 0 2021-10-12
24002 ศูนย์บริการสาธารณสุขโรงพยาบาลเทศบาล 4 หาดใหญ่ สงขลา 22 22 0 2022-04-17
24048 ศูนย์สุขภาพชุมชนพาณิชย์สร้างสุข เมืองสงขลา สงขลา 22 22 0 2024-06-14
24646 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสะบ้าย้อย สะบ้าย้อย สงขลา 470 462 8 2024-01-30
24680 คลินิกชุมชนอบอุ่นหมอเกรียงศักดิ์ หาดใหญ่ สงขลา 69 69 0 2024-04-12
24744 แฟมิลี่แคร์ คลินิกเวชกรรม(สงขลา) เมืองสงขลา สงขลา 1,751 197 1,554 2024-06-24
24745 เฮลท์แคร์คลินิกเวชกรรม หาดใหญ่ สงขลา 5,419 443 4,976 2024-06-24
34603 คลินิกพีเอชแล็บ สะเดา สงขลา 39 39 0 2022-04-05
34610 สหคลินิกเซาท์ เทิร์น แลป เซ็นเตอร์ หาดใหญ่ สงขลา 2 2 0 2021-10-27
40994 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตหาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 14 14 0 2023-08-05
41805 เนชั่นแนลเฮลท์แคร์ซิสเท็มส์คลินิกเทคนิคการแพทย์สาขาหาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 28 28 0 2024-05-11
41953 ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เมืองสงขลา สงขลา 6 6 0 2024-04-05
42293 พีอาร์คลินิกเทคนิคการแพทย์ เมืองสงขลา สงขลา 1 1 0 2022-02-05
42342 นเรนทร์ฤทธิ์คลินิกเวชกรรม สาขา 2 เมืองสงขลา สงขลา 798 798 0 2022-04-12
42360 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวหมอปวริศ เมืองสงขลา สงขลา 1,495 1,495 0 2022-08-22
42694 บ้านพรุคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต หาดใหญ่ สงขลา 15 15 0 2024-05-27
43408 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมเวชศาสตร์ฟอกไตปั้นซันขัก หาดใหญ่ สงขลา 4 4 0 2024-03-12
43743 อ้อมเดือนคลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์ จะนะ สงขลา 40 40 0 2024-01-17
77487 คลินิกชุมชนวัดใหม่ทุ่งคา รัตภูมิ สงขลา 131 13 118 2024-06-24
77489 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลบ้านนา จะนะ สงขลา 2,117 1,127 990 2024-06-24
77490 ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านลางา จะนะ สงขลา 2,755 231 2,524 2024-06-24
77513 ศูนย์สุขภาพชุมชนควนเนียง ควนเนียง สงขลา 6,654 24 6,630 2024-06-24
77674 ศูนย์สุขภาพชุมชน(พิเศษ)ม.ราชภัฏสงขลา เมืองสงขลา สงขลา 4 2 2 2024-06-24
99772 ศูนย์สุขภาพชุมชนพิจิตร นาหม่อม สงขลา 3 1 2 2024-02-01
99779 หน่วยบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณอำเภอนาทวี นาทวี สงขลา 1,721 255 1,466 2024-06-24
Update : 2024-06-24 11:30:02