43 หน่วยบริการ
ติดตั้ง J2Claim_RH12
18 หน่วยบริการ
เปิดใช้งานวันนี้
97,727 ครั้ง
ใช้งาน Authen
78 ครั้ง
Authen วันนี้

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด J2Claim version JHCIS version ใช้งานล่าสุด จำนวน Authen จำนวน Authen วันนี้
09604 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองขุด เมืองสตูล สตูล 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 1,261 2
09605 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนขัน เมืองสตูล สตูล 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-22 30 0
09606 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควน เมืองสตูล สตูล 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 9,901 26
09607 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควน ตำบลบ้านควน เมืองสตูล สตูล 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-10 5 0
09608 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฉลุง ตำบลฉลุง เมืองสตูล สตูล 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-10 70 0
09609 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่ง ตำบลฉลุง เมืองสตูล สตูล 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 5,287 0
09610 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตันหยงกลิงตำบลเกาะสาหร่าย เมืองสตูล สตูล 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-21 220 0
09611 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะสาหร่าย เมืองสตูล สตูล 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-22 990 0
09612 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะหลีเป๊ะ เมืองสตูล สตูล 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-24 9,043 3
09613 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตันหยงโป เมืองสตูล สตูล 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-10 774 0
09614 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจ๊ะบิลัง เมืองสตูล สตูล 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-23 648 0
09615 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปาเต๊ะ ตำบลเจ๊ะบิลัง เมืองสตูล สตูล 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 861 7
09616 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำมะลัง เมืองสตูล สตูล 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 117 0
09617 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะยาว ตำบลปูยู เมืองสตูล สตูล 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-18 1 0
09618 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปูยู เมืองสตูล สตูล 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 185 1
09619 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ ตำบลควนโพธิ์ เมืองสตูล สตูล 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 5,556 5
09620 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังพะเนียด ตำบลเกตรี เมืองสตูล สตูล 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 6,736 3
09621 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนโดน ควนโดน สตูล 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-12 22 0
09622 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุบังปะโหลด ควนโดน สตูล 1.47.2.233 2024-04-30 2024-05-15 0 0
09623 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลย่านซื่อ ควนโดน สตูล 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-21 10 0
09624 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังประจัน ตำบลวังประจัน ควนโดน สตูล 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-13 838 0
09625 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนกาหลง ควนกาหลง สตูล 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-23 2 0
09626 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนบ่อทอง ตำบลทุ่งนุ้ย ควนกาหลง สตูล 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 4,522 2
09627 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งนุ้ย ควนกาหลง สตูล 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 10,933 6
09628 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผัง 34 ตำบลอุใดเจริญ ควนกาหลง สตูล 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-23 23 0
09629 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุใดเจริญ อำเภอควนกาหลง ควนกาหลง สตูล 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-23 117 0
09630 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแป-ระ ท่าแพ สตูล 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 2,297 6
09631 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสาคร ท่าแพ สตูล 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 1,787 2
09632 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทางยาง ตำบลสาคร ท่าแพ สตูล 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-23 5,053 0
09633 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแป-ระใต้ ท่าแพ สตูล 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 4,607 7
09643 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาทอน ตำบลนาทอน ทุ่งหว้า สตูล 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-20 0 0
09645 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขอนคลาน ทุ่งหว้า สตูล 1.46.3.223 2023-11-08 2024-04-01 4 0
09646 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งบุหลัง ทุ่งหว้า สตูล 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-09 5 0
09649 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปาล์มพัฒนา มะนัง สตูล 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 2,443 4
09650 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะนัง ตำบลปาล์มพัฒนา มะนัง สตูล 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-14 99 0
09651 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผัง 50 ตำบลนิคมพัฒนา มะนัง สตูล 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 208 0
09652 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี มะนัง สตูล 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-23 5,060 0
14096 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกะทูน-พิปูนล้นเกล้า ควนกาหลง สตูล 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 7,603 1
14097 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหนือคลอง ตำบลควนกาหลง ควนกาหลง สตูล 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 1,281 1
14098 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเรือ ท่าแพ สตูล 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-23 837 0
14715 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคีรีวง ตำบลทุ่งหว้า ทุ่งหว้า สตูล 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 9 0
24058 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลท่าแพ ท่าแพ สตูล 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 962 0
77654 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองขุด (สาขา) เมืองสตูล สตูล 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 4,583 2
Update : 2024-06-24 09:15:00

หน่วยบริการใช้งานระบบ NHSO Authen | V1 , V2

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด จำนวน Authen Web Authen J2Claim Authen ใช้งานล่าสุด
00070 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล เมืองสตูล สตูล 14 14 0 2022-12-15
09604 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองขุด เมืองสตูล สตูล 1,261 5 1,256 2024-06-24
09605 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนขัน เมืองสตูล สตูล 30 28 2 2023-10-16
09606 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควน เมืองสตูล สตูล 9,901 35 9,866 2024-06-24
09607 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควน ตำบลบ้านควน เมืองสตูล สตูล 5 0 5 2024-03-31
09608 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฉลุง ตำบลฉลุง เมืองสตูล สตูล 70 24 46 2024-04-23
09609 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่ง ตำบลฉลุง เมืองสตูล สตูล 5,287 1 5,286 2024-06-23
09610 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตันหยงกลิงตำบลเกาะสาหร่าย เมืองสตูล สตูล 220 113 107 2024-06-21
09611 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะสาหร่าย เมืองสตูล สตูล 990 33 957 2024-06-14
09612 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะหลีเป๊ะ เมืองสตูล สตูล 9,043 6 9,037 2024-06-24
09613 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตันหยงโป เมืองสตูล สตูล 774 774 0 2024-03-01
09614 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจ๊ะบิลัง เมืองสตูล สตูล 648 19 629 2024-05-13
09615 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปาเต๊ะ ตำบลเจ๊ะบิลัง เมืองสตูล สตูล 861 47 814 2024-06-24
09616 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำมะลัง เมืองสตูล สตูล 117 5 112 2023-10-18
09617 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะยาว ตำบลปูยู เมืองสตูล สตูล 1 0 1 2023-01-05
09618 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปูยู เมืองสตูล สตูล 185 2 183 2024-06-24
09619 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ ตำบลควนโพธิ์ เมืองสตูล สตูล 5,556 1,713 3,843 2024-06-24
09620 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังพะเนียด ตำบลเกตรี เมืองสตูล สตูล 6,736 8 6,728 2024-06-24
09621 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนโดน ควนโดน สตูล 22 6 16 2023-04-18
09623 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลย่านซื่อ ควนโดน สตูล 10 8 2 2023-12-21
09624 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังประจัน ตำบลวังประจัน ควนโดน สตูล 838 1 837 2024-01-23
09625 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนกาหลง ควนกาหลง สตูล 2 2 0 2023-03-21
09626 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนบ่อทอง ตำบลทุ่งนุ้ย ควนกาหลง สตูล 4,522 118 4,404 2024-06-24
09627 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งนุ้ย ควนกาหลง สตูล 10,933 6 10,927 2024-06-24
09628 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผัง 34 ตำบลอุใดเจริญ ควนกาหลง สตูล 23 19 4 2023-12-15
09629 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุใดเจริญ อำเภอควนกาหลง ควนกาหลง สตูล 117 9 108 2024-06-23
09630 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแป-ระ ท่าแพ สตูล 2,297 391 1,906 2024-06-24
09631 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสาคร ท่าแพ สตูล 1,787 5 1,782 2024-06-24
09632 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทางยาง ตำบลสาคร ท่าแพ สตูล 5,053 2 5,051 2024-06-21
09633 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแป-ระใต้ ท่าแพ สตูล 4,607 3 4,604 2024-06-24
09634 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลละงู ละงู สตูล 10 10 0 2023-07-25
09636 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านในเมือง ตำบลละงู ละงู สตูล 1 1 0 2023-08-28
09637 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาขาว ละงู สตูล 3 3 0 2023-11-03
09639 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากน้ำ ละงู สตูล 7 7 0 2023-12-21
09641 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำผุด ละงู สตูล 2 2 0 2023-07-26
09642 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแหลมสน ละงู สตูล 8 8 0 2023-05-12
09645 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขอนคลาน ทุ่งหว้า สตูล 4 2 2 2023-11-17
09646 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งบุหลัง ทุ่งหว้า สตูล 5 5 0 2024-02-27
09647 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งดินลุ่ม ตำบลป่าแก่บ่อหิน ทุ่งหว้า สตูล 1 1 0 2023-04-18
09649 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปาล์มพัฒนา มะนัง สตูล 2,443 12 2,431 2024-06-24
09650 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะนัง ตำบลปาล์มพัฒนา มะนัง สตูล 99 3 96 2023-03-18
09651 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผัง 50 ตำบลนิคมพัฒนา มะนัง สตูล 208 2 206 2023-12-25
09652 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี มะนัง สตูล 5,060 7 5,053 2024-06-23
10746 โรงพยาบาลสตูล เมืองสตูล สตูล 1,576 1,576 0 2024-06-07
11402 โรงพยาบาลควนโดน ควนโดน สตูล 37 37 0 2024-02-27
11403 โรงพยาบาลควนกาหลง ควนกาหลง สตูล 735 735 0 2024-01-28
11404 โรงพยาบาลท่าแพ ท่าแพ สตูล 200 200 0 2024-05-12
11405 โรงพยาบาลละงู ละงู สตูล 48 48 0 2024-03-19
11406 โรงพยาบาลทุ่งหว้า ทุ่งหว้า สตูล 16 16 0 2024-02-15
14096 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกะทูน-พิปูนล้นเกล้า ควนกาหลง สตูล 7,603 1,336 6,267 2024-06-24
14097 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหนือคลอง ตำบลควนกาหลง ควนกาหลง สตูล 1,281 163 1,118 2024-06-24
14098 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเรือ ท่าแพ สตูล 837 18 819 2024-06-22
14715 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคีรีวง ตำบลทุ่งหว้า ทุ่งหว้า สตูล 9 1 8 2024-03-21
24058 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลท่าแพ ท่าแพ สตูล 962 14 948 2024-05-16
28786 โรงพยาบาลมะนัง มะนัง สตูล 63 63 0 2023-12-19
77654 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองขุด (สาขา) เมืองสตูล สตูล 4,583 9 4,574 2024-06-24
77707 ศูนย์สุขภาพชุมชนกำแพง ละงู สตูล 13 13 0 2024-04-18
77708 ศูนย์สุขภาพชุมชนพิมาน เมืองสตูล สตูล 3 3 0 2022-12-06
Update : 2024-06-24 09:15:02