1 หน่วยบริการ
ติดตั้ง J2Claim_RH12
0 หน่วยบริการ
เปิดใช้งานวันนี้
441 ครั้ง
ใช้งาน Authen
0 ครั้ง
Authen วันนี้

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด J2Claim version JHCIS version ใช้งานล่าสุด จำนวน Authen จำนวน Authen วันนี้
09697 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพรงจรเข้ ย่านตาขาว ตรัง 1.39.2.161 2023-04-03 2023-10-18 2 0
Update : 2024-06-24 09:15:00

หน่วยบริการใช้งานระบบ NHSO Authen | V1 , V2

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด จำนวน Authen Web Authen J2Claim Authen ใช้งานล่าสุด
09655 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบินหลา เมืองตรัง ตรัง 1 1 0 2022-11-18
09656 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนปริง เมืองตรัง ตรัง 1 1 0 2023-11-16
09660 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาโต๊ะหมิง เมืองตรัง ตรัง 3 3 0 2024-01-05
09665 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์ เมืองตรัง ตรัง 1 1 0 2023-11-10
09681 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อน้ำร้อน กันตัง ตรัง 5 5 0 2023-01-25
09691 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งเกาะญวน ตำบลหนองบ่อ ย่านตาขาว ตรัง 1 1 0 2022-11-21
09692 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนหิน ตำบลนาชุมเห็ด ย่านตาขาว ตรัง 3 3 0 2023-09-06
09695 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในควน ย่านตาขาว ตรัง 1 1 0 2023-09-15
09696 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัดโพรงจรเข้ ตำบลในควน ย่านตาขาว ตรัง 111 111 0 2024-01-25
09697 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพรงจรเข้ ย่านตาขาว ตรัง 2 2 0 2024-01-04
09698 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกทราย ตำบลโพรงจรเข้ ย่านตาขาว ตรัง 3 3 0 2024-01-15
09702 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนเคี่ยม ตำบลทุ่งค่าย ย่านตาขาว ตรัง 1 1 0 2024-01-07
09704 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอัมพวัน ตำบลเกาะเปียะ ย่านตาขาว ตรัง 1 1 0 2024-01-05
09712 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา ปะเหลียน ตรัง 1 1 0 2023-03-28
09713 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหินคอกควาย ตำบลบ้านนา ปะเหลียน ตรัง 1 1 0 2022-12-19
09714 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสุโสะ ปะเหลียน ตรัง 2 2 0 2024-01-27
09715 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลิพัง ปะเหลียน ตรัง 1 1 0 2023-03-31
09721 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาไม้แก้ว สิเกา ตรัง 2 2 0 2023-12-04
09722 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมมะขาม ตำบลเขาไม้แก้ว สิเกา ตรัง 1 1 0 2022-12-06
09725 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไม้ฝาด สิเกา ตรัง 1 1 0 2023-09-07
09735 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขากอบ ห้วยยอด ตรัง 1 1 0 2023-11-03
09742 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำภูรา ห้วยยอด ตรัง 1 1 0 2022-03-30
09745 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยนาง ห้วยยอด ตรัง 7 7 0 2023-10-16
09746 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเตา ห้วยยอด ตรัง 2 2 0 2022-12-08
09747 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งต่อ ห้วยยอด ตรัง 1 1 0 2023-03-15
09748 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังคีรี ห้วยยอด ตรัง 1 1 0 2023-04-26
09749 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง 2 2 0 2024-02-28
09753 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านในปง ตำบลอ่าวตง วังวิเศษ ตรัง 5 5 0 2023-09-19
09759 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหมื่นศรี นาโยง ตรัง 2 2 0 2023-11-16
09762 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี รัษฎา ตรัง 5 5 0 2023-11-22
09763 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองปาง รัษฎา ตรัง 8 8 0 2023-12-12
09768 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากปรน ตำบลหาดสำราญ หาดสำราญ ตรัง 2 2 0 2023-04-04
09769 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดสำราญ หาดสำราญ ตรัง 3 3 0 2023-04-05
10683 โรงพยาบาลตรัง เมืองตรัง ตรัง 84 84 0 2024-03-14
11407 โรงพยาบาลกันตัง กันตัง ตรัง 15 15 0 2022-10-29
11408 โรงพยาบาลย่านตาขาว ย่านตาขาว ตรัง 41 41 0 2024-01-21
11409 โรงพยาบาลปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง 9 9 0 2023-04-26
11410 โรงพยาบาลสิเกา สิเกา ตรัง 4 4 0 2023-08-02
11411 โรงพยาบาลห้วยยอด ห้วยยอด ตรัง 21 21 0 2024-03-15
11412 โรงพยาบาลวังวิเศษ วังวิเศษ ตรัง 10 10 0 2024-05-07
11413 โรงพยาบาลนาโยง นาโยง ตรัง 4 4 0 2024-04-29
11945 เทศบาลเมืองกันตัง กันตัง ตรัง 1 1 0 2024-01-21
12226 โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ เมืองตรัง ตรัง 4 4 0 2022-02-20
12230 โรงพยาบาล ทีอาร์พีเอช โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เมืองตรัง ตรัง 1 1 0 2021-11-26
13755 โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง เมืองตรัง ตรัง 2 2 0 2022-01-14
14101 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหว้า ตำบลทุ่งยาว ปะเหลียน ตรัง 3 3 0 2023-02-01
14139 โรงพยาบาลรัษฎา รัษฎา ตรัง 54 54 0 2023-12-06
28817 โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หาดสำราญ ตรัง 2 2 0 2024-01-22
42801 คลินิกเทคนิคการแพทย์ เอวาแล็บบอราทอรี่ เมืองตรัง ตรัง 1 1 0 2022-04-30
77680 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง 1 1 0 2024-01-19
77681 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลห้วยยอด ห้วยยอด ตรัง 1 1 0 2024-03-12
Update : 2024-06-24 09:15:02