112 หน่วยบริการ
ติดตั้ง J2Claim_RH12
52 หน่วยบริการ
เปิดใช้งานวันนี้
215,475 ครั้ง
ใช้งาน Authen
253 ครั้ง
Authen วันนี้

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด J2Claim version JHCIS version ใช้งานล่าสุด จำนวน Authen จำนวน Authen วันนี้
09892 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบานา เมืองปัตตานี ปัตตานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 8,833 2
09893 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตันหยงลูโละ เมืองปัตตานี ปัตตานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 181 0
09894 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองมานิง เมืองปัตตานี ปัตตานี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 1,742 2
09895 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะมิยอ เมืองปัตตานี ปัตตานี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 4,720 12
09896 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบาราโหม เมืองปัตตานี ปัตตานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 615 8
09897 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปะกาฮะรัง เมืองปัตตานี ปัตตานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 1,070 0
09898 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรูสะมิแล เมืองปัตตานี ปัตตานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 7,641 11
09899 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะลุโบะ เมืองปัตตานี ปัตตานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 3,341 19
09900 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบาราเฮาะ เมืองปัตตานี ปัตตานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 36 0
09901 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปุยุด เมืองปัตตานี ปัตตานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 328 14
09902 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกโพธ์ โคกโพธิ์ ปัตตานี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 2,980 2
09903 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามยอด โคกโพธิ์ ปัตตานี 1.47.2.233 2024-02-29 2024-06-04 6 0
09904 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางโกระ โคกโพธิ์ ปัตตานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 721 0
09905 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช้างให้ตก โคกโพธิ์ ปัตตานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 2,100 7
09906 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรายขาว โคกโพธิ์ ปัตตานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 1,508 10
09907 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาประดู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี 1.49.2.241 2023-11-08 2024-06-10 34 0
09908 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากล่อ โคกโพธิ์ ปัตตานี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-21 1,177 0
09909 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งพลา โคกโพธิ์ ปัตตานี 1.47.4.234 2024-02-29 2024-05-30 181 0
09910 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเรือ โคกโพธิ์ ปัตตานี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 7,170 2
09911 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกอ้น โคกโพธิ์ ปัตตานี 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-24 4,554 18
09912 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเกตุ โคกโพธิ์ ปัตตานี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 1,604 10
09913 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนโนรี โคกโพธิ์ ปัตตานี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-21 11 0
09914 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะเปาะ หนองจิก ปัตตานี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-21 17 0
09915 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอลอตันหยง หนองจิก ปัตตานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 15 0
09916 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนรัก หนองจิก ปัตตานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 1,760 10
09917 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดาโต๊ะ หนองจิก ปัตตานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 548 0
09918 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากำชำ หนองจิก ปัตตานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 723 1
09919 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตันหยงเปาว์ หนองจิก ปัตตานี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-12 10 0
09920 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อทอง หนองจิก ปัตตานี 1.49.2.241 2024-03-18 2024-06-21 24 0
09921 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเขา หนองจิก ปัตตานี 1.46.6.226 2023-12-21 2024-04-03 37 0
09922 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางตาวา หนองจิก ปัตตานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 18 0
09923 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่ากูโบ หนองจิก ปัตตานี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-20 3 0
09924 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปุโละปุโย หนองจิก ปัตตานี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 1,752 0
09925 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยาบี หนองจิก ปัตตานี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-21 226 0
09926 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลิปะสะโง หนองจิก ปัตตานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 9 0
09927 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปะนาเระ ปะนาเระ ปัตตานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 9,186 9
09928 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าทราย ปะนาเระ ปัตตานี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 2,429 2
09929 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนอก ปะนาเระ ปัตตานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 5,520 7
09930 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอน ปะนาเระ ปัตตานี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-21 2,677 0
09931 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควน ปะนาเระ ปัตตานี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-21 176 0
09932 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าน้ำ ปะนาเระ ปัตตานี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 862 0
09933 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสุเหร่า ปะนาเระ ปัตตานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 1,152 0
09934 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอกกระบือ ปะนาเระ ปัตตานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 2,345 3
09935 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพ่อมิ่ง ปะนาเระ ปัตตานี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-21 830 0
09936 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางมะรวด ปะนาเระ ปัตตานี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-21 3,310 0
09937 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศาลาหยุดพระ ปะนาเระ ปัตตานี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 82 0
09938 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำบ่อ ปะนาเระ ปัตตานี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-21 3,381 0
09939 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเตราะหัก ปะนาเระ ปัตตานี 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 1,557 12
09955 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะบิ้ง สายบุรี ปัตตานี 1.47.2.233 2024-03-19 2024-05-01 4,374 0
09956 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปะเสยะวอ สายบุรี ปัตตานี 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 8,141 6
09957 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบาเลาะ สายบุรี ปัตตานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-14 342 0
09958 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเก่า สายบุรี ปัตตานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 1,790 0
09959 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบือเระ สายบุรี ปัตตานี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-20 1,276 0
09960 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเตราะบอน สายบุรี ปัตตานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 8,007 5
09961 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะดุนง สายบุรี ปัตตานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-14 2,395 0
09962 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลละหาร สายบุรี ปัตตานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-20 68 0
09963 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะนังดาลำ สายบุรี ปัตตานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 1,301 11
09964 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจลาโก สายบุรี ปัตตานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-12 278 0
09965 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจาะโบ สายบุรี ปัตตานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 565 0
09966 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแป้น สายบุรี ปัตตานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-20 298 0
09967 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งคล้า สายบุรี ปัตตานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 2,476 3
09968 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไม้แก่น ไม้แก่น ปัตตานี 1.45.5.215 2023-12-21 2024-03-13 0 0
09969 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหญ่ ไม้แก่น ปัตตานี 1.49.2.241 2024-05-08 2024-06-11 198 0
09970 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดินเสมอ ไม้แก่น ปัตตานี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-21 168 0
09971 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรังมดแดง ไม้แก่น ปัตตานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 44 0
09972 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะโละ ยะหริ่ง ปัตตานี 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-21 20 0
09973 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะโละกาโปร์ ยะหริ่ง ปัตตานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 46 0
09974 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตันหยงดาลอ ยะหริ่ง ปัตตานี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-21 145 0
09975 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตันหยงจึงงา ยะหริ่ง ปัตตานี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-21 605 0
09976 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตอหลัง ยะหริ่ง ปัตตานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 382 2
09977 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาแกะ ยะหริ่ง ปัตตานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 27 0
09978 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาลีอายร์ ยะหริ่ง ปัตตานี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-21 24 0
09979 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปู ยะหริ่ง ปัตตานี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 14,674 0
09980 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแรด ยะหริ่ง ปัตตานี 1.47.4.234 2024-04-30 2024-06-05 3 0
09981 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปิยามุมัง ยะหริ่ง ปัตตานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 118 0
09982 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปุลากง ยะหริ่ง ปัตตานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 74 0
09983 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบาโลย ยะหริ่ง ปัตตานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 8 0
09984 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสาบัน ยะหริ่ง ปัตตานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-14 1 0
09985 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะนังยง ยะหริ่ง ปัตตานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 28 0
09986 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราตาปันยัง ยะหริ่ง ปัตตานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 665 0
09987 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะรัง ยะหริ่ง ปัตตานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 10 0
09988 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปาตาบูดี ยะหริ่ง ปัตตานี 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 4 0
09989 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแหลมโพธิ์ ยะหริ่ง ปัตตานี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-20 14 0
09990 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยะรัง ยะรัง ปัตตานี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-21 3,088 0
09991 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะดาวา ยะรัง ปัตตานี 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 899 19
09992 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประจัน ยะรัง ปัตตานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 374 1
09993 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบือแนปิแน ยะรัง ปัตตานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 2,145 2
09994 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะนอ ยะรัง ปัตตานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 6,086 0
09995 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลระแว้ง ยะรัง ปัตตานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 4,093 0
09996 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปิตุมุดี ยะรัง ปัตตานี 1.46.14.231 2024-03-19 2024-04-27 9 0
09997 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัด ยะรัง ปัตตานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 5,071 12
09998 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระโด ยะรัง ปัตตานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 5,545 7
09999 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองใหม่ ยะรัง ปัตตานี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 4,079 1
10000 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมาะมาวี ยะรัง ปัตตานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 944 12
10001 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะตา ยะรัง ปัตตานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 2,408 0
10002 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกอลำ ยะรัง ปัตตานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 930 7
10003 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาตูม ยะรัง ปัตตานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 2,413 0
10004 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจาเราะบองอ ยะรัง ปัตตานี 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-21 10 0
10010 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองทราย แม่ลาน ปัตตานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 469 0
10011 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ลาน แม่ลาน ปัตตานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 840 1
10012 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงเตี้ย แม่ลาน ปัตตานี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-21 12 0
10013 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นโหนด แม่ลาน ปัตตานี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 11 0
10014 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าไร่ แม่ลาน ปัตตานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-20 30 0
11578 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งนเรนทร์ หนองจิก ปัตตานี 1.49.2.241 2022-10-05 2024-06-24 8 0
14106 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกโตนด หนองจิก ปัตตานี 1.47.2.233 2024-03-19 2024-06-06 9 0
14107 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าไหม้ ไม้แก่น ปัตตานี 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-11 194 0
14362 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลาง ปะนาเระ ปัตตานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 2,265 2
14363 เทศบาลเมืองปัตตานี เมืองปัตตานี ปัตตานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 301 0
41419 ศูนย์บริการสุขภาพปฐมภูมิ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี เมืองปัตตานี ปัตตานี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 793 1
77484 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลยะรัง ยะรัง ปัตตานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 7 0
77485 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลยามู ยะหริ่ง ปัตตานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 62 0
77499 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าบอน โคกโพธิ์ ปัตตานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-20 3,562 0
Update : 2024-06-24 10:00:00

หน่วยบริการใช้งานระบบ NHSO Authen | V1 , V2

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด จำนวน Authen Web Authen J2Claim Authen ใช้งานล่าสุด
00073 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี เมืองปัตตานี ปัตตานี 174 174 0 2022-06-10
00908 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยะหริ่ง ยะหริ่ง ปัตตานี 2 2 0 2021-10-29
09892 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบานา เมืองปัตตานี ปัตตานี 8,833 34 8,799 2024-06-24
09893 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตันหยงลูโละ เมืองปัตตานี ปัตตานี 181 38 143 2024-04-30
09894 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองมานิง เมืองปัตตานี ปัตตานี 1,742 17 1,725 2024-06-24
09895 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะมิยอ เมืองปัตตานี ปัตตานี 4,720 60 4,660 2024-06-24
09896 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบาราโหม เมืองปัตตานี ปัตตานี 615 26 589 2024-06-24
09897 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปะกาฮะรัง เมืองปัตตานี ปัตตานี 1,070 392 678 2024-06-20
09898 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรูสะมิแล เมืองปัตตานี ปัตตานี 7,641 158 7,483 2024-06-24
09899 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะลุโบะ เมืองปัตตานี ปัตตานี 3,341 62 3,279 2024-06-24
09900 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบาราเฮาะ เมืองปัตตานี ปัตตานี 36 26 10 2024-05-02
09901 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปุยุด เมืองปัตตานี ปัตตานี 328 14 314 2024-06-24
09902 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกโพธ์ โคกโพธิ์ ปัตตานี 2,980 186 2,794 2024-06-24
09903 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามยอด โคกโพธิ์ ปัตตานี 6 5 1 2023-12-06
09904 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางโกระ โคกโพธิ์ ปัตตานี 721 88 633 2024-05-17
09905 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช้างให้ตก โคกโพธิ์ ปัตตานี 2,100 27 2,073 2024-06-24
09906 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรายขาว โคกโพธิ์ ปัตตานี 1,508 24 1,484 2024-06-24
09907 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาประดู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี 34 8 26 2024-05-31
09908 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากล่อ โคกโพธิ์ ปัตตานี 1,177 33 1,144 2024-06-21
09909 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งพลา โคกโพธิ์ ปัตตานี 181 7 174 2024-01-29
09910 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเรือ โคกโพธิ์ ปัตตานี 7,170 21 7,149 2024-06-24
09911 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกอ้น โคกโพธิ์ ปัตตานี 4,554 31 4,523 2024-06-24
09912 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเกตุ โคกโพธิ์ ปัตตานี 1,604 15 1,589 2024-06-24
09913 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนโนรี โคกโพธิ์ ปัตตานี 11 11 0 2024-01-12
09914 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะเปาะ หนองจิก ปัตตานี 17 11 6 2024-04-28
09915 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอลอตันหยง หนองจิก ปัตตานี 15 2 13 2024-05-24
09916 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนรัก หนองจิก ปัตตานี 1,760 5 1,755 2024-06-24
09917 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดาโต๊ะ หนองจิก ปัตตานี 548 23 525 2024-01-23
09918 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากำชำ หนองจิก ปัตตานี 723 16 707 2024-06-24
09919 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตันหยงเปาว์ หนองจิก ปัตตานี 10 3 7 2024-01-23
09920 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อทอง หนองจิก ปัตตานี 24 13 11 2024-02-13
09921 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเขา หนองจิก ปัตตานี 37 2 35 2023-12-27
09922 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางตาวา หนองจิก ปัตตานี 18 11 7 2024-04-28
09923 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่ากูโบ หนองจิก ปัตตานี 3 3 0 2024-01-04
09924 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปุโละปุโย หนองจิก ปัตตานี 1,752 84 1,668 2024-06-01
09925 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยาบี หนองจิก ปัตตานี 226 8 218 2024-04-28
09926 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลิปะสะโง หนองจิก ปัตตานี 9 8 1 2024-04-28
09927 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปะนาเระ ปะนาเระ ปัตตานี 9,186 47 9,139 2024-06-24
09928 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าทราย ปะนาเระ ปัตตานี 2,429 26 2,403 2024-06-24
09929 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนอก ปะนาเระ ปัตตานี 5,520 4,384 1,136 2024-06-24
09930 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอน ปะนาเระ ปัตตานี 2,677 1,158 1,519 2024-06-21
09931 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควน ปะนาเระ ปัตตานี 176 88 88 2024-04-28
09932 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าน้ำ ปะนาเระ ปัตตานี 862 6 856 2024-06-21
09933 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสุเหร่า ปะนาเระ ปัตตานี 1,152 1,148 4 2024-02-19
09934 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอกกระบือ ปะนาเระ ปัตตานี 2,345 36 2,309 2024-06-24
09935 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพ่อมิ่ง ปะนาเระ ปัตตานี 830 210 620 2024-05-07
09936 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางมะรวด ปะนาเระ ปัตตานี 3,310 14 3,296 2024-06-21
09937 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศาลาหยุดพระ ปะนาเระ ปัตตานี 82 15 67 2024-06-06
09938 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำบ่อ ปะนาเระ ปัตตานี 3,381 899 2,482 2024-06-21
09939 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเตราะหัก ปะนาเระ ปัตตานี 1,557 16 1,541 2024-06-24
09940 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถนน มายอ ปัตตานี 3 3 0 2024-03-22
09941 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตรัง มายอ ปัตตานี 937 937 0 2023-07-05
09942 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระหวะ มายอ ปัตตานี 2 2 0 2021-11-04
09944 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลางา มายอ ปัตตานี 16 16 0 2023-10-27
09945 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระเสาะ มายอ ปัตตานี 333 333 0 2023-10-05
09946 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะจัน มายอ ปัตตานี 7 7 0 2023-09-08
09947 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปะโด มายอ ปัตตานี 1,691 1,691 0 2023-12-07
09948 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสาคอบน มายอ ปัตตานี 13 13 0 2024-04-11
09949 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสาคอใต้ มายอ ปัตตานี 62 62 0 2023-12-13
09950 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะกำ มายอ ปัตตานี 25 25 0 2023-02-21
09951 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปานัน มายอ ปัตตานี 2,822 2,822 0 2024-06-20
09952 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพิเทน ทุ่งยางแดง ปัตตานี 8 8 0 2024-05-14
09953 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำดำ ทุ่งยางแดง ปัตตานี 6 6 0 2023-06-02
09954 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากู ทุ่งยางแดง ปัตตานี 3 3 0 2023-05-25
09955 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะบิ้ง สายบุรี ปัตตานี 4,374 4 4,370 2024-04-28
09956 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปะเสยะวอ สายบุรี ปัตตานี 8,141 13 8,128 2024-06-24
09957 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบาเลาะ สายบุรี ปัตตานี 342 6 336 2024-03-26
09958 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเก่า สายบุรี ปัตตานี 1,790 36 1,754 2024-04-25
09959 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบือเระ สายบุรี ปัตตานี 1,276 1 1,275 2023-12-25
09960 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเตราะบอน สายบุรี ปัตตานี 8,007 37 7,970 2024-06-24
09961 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะดุนง สายบุรี ปัตตานี 2,395 4 2,391 2024-06-10
09962 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลละหาร สายบุรี ปัตตานี 68 3 65 2023-12-12
09963 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะนังดาลำ สายบุรี ปัตตานี 1,301 10 1,291 2024-06-24
09964 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจลาโก สายบุรี ปัตตานี 278 21 257 2024-04-18
09965 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจาะโบ สายบุรี ปัตตานี 565 1 564 2024-03-06
09966 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแป้น สายบุรี ปัตตานี 298 9 289 2024-06-20
09967 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งคล้า สายบุรี ปัตตานี 2,476 3 2,473 2024-06-24
09969 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหญ่ ไม้แก่น ปัตตานี 198 4 194 2024-05-21
09970 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดินเสมอ ไม้แก่น ปัตตานี 168 38 130 2024-05-30
09971 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรังมดแดง ไม้แก่น ปัตตานี 44 26 18 2024-06-21
09972 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะโละ ยะหริ่ง ปัตตานี 20 20 0 2023-12-20
09973 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะโละกาโปร์ ยะหริ่ง ปัตตานี 46 28 18 2024-06-10
09974 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตันหยงดาลอ ยะหริ่ง ปัตตานี 145 14 131 2024-04-28
09975 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตันหยงจึงงา ยะหริ่ง ปัตตานี 605 533 72 2024-06-21
09976 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตอหลัง ยะหริ่ง ปัตตานี 382 378 4 2024-06-24
09977 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาแกะ ยะหริ่ง ปัตตานี 27 25 2 2024-04-29
09978 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาลีอายร์ ยะหริ่ง ปัตตานี 24 20 4 2024-05-09
09979 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปู ยะหริ่ง ปัตตานี 14,674 14,447 227 2024-06-21
09980 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแรด ยะหริ่ง ปัตตานี 3 0 3 2024-04-28
09981 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปิยามุมัง ยะหริ่ง ปัตตานี 118 31 87 2024-05-21
09982 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปุลากง ยะหริ่ง ปัตตานี 74 66 8 2024-05-01
09983 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบาโลย ยะหริ่ง ปัตตานี 8 8 0 2024-05-29
09984 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสาบัน ยะหริ่ง ปัตตานี 1 1 0 2022-11-29
09985 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะนังยง ยะหริ่ง ปัตตานี 28 25 3 2024-04-28
09986 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราตาปันยัง ยะหริ่ง ปัตตานี 665 12 653 2024-06-21
09987 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะรัง ยะหริ่ง ปัตตานี 10 10 0 2023-12-06
09988 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปาตาบูดี ยะหริ่ง ปัตตานี 4 4 0 2024-01-29
09989 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแหลมโพธิ์ ยะหริ่ง ปัตตานี 14 13 1 2024-04-28
09990 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยะรัง ยะรัง ปัตตานี 3,088 767 2,321 2024-06-11
09991 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะดาวา ยะรัง ปัตตานี 899 165 734 2024-06-24
09992 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประจัน ยะรัง ปัตตานี 374 12 362 2024-06-24
09993 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบือแนปิแน ยะรัง ปัตตานี 2,145 0 2,145 2024-06-24
09994 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะนอ ยะรัง ปัตตานี 6,086 17 6,069 2024-06-10
09995 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลระแว้ง ยะรัง ปัตตานี 4,093 395 3,698 2024-06-10
09996 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปิตุมุดี ยะรัง ปัตตานี 9 6 3 2024-04-27
09997 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัด ยะรัง ปัตตานี 5,071 9 5,062 2024-06-24
09998 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระโด ยะรัง ปัตตานี 5,545 55 5,490 2024-06-24
09999 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองใหม่ ยะรัง ปัตตานี 4,079 32 4,047 2024-06-24
10000 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมาะมาวี ยะรัง ปัตตานี 944 11 933 2024-06-24
10001 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะตา ยะรัง ปัตตานี 2,408 11 2,397 2024-06-11
10002 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกอลำ ยะรัง ปัตตานี 930 15 915 2024-06-24
10003 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาตูม ยะรัง ปัตตานี 2,413 23 2,390 2024-06-10
10004 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจาเราะบองอ ยะรัง ปัตตานี 10 7 3 2024-04-29
10005 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบาโงยือแบ็ง กะพ้อ ปัตตานี 1 1 0 2023-11-21
10006 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุแตบือราแง กะพ้อ ปัตตานี 1 1 0 2023-10-25
10007 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะโละดือรามัน กะพ้อ ปัตตานี 2 2 0 2022-01-11
10008 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปล่องหอย กะพ้อ ปัตตานี 3 3 0 2023-08-18
10009 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปล่องหอย กะพ้อ ปัตตานี 1 1 0 2022-12-26
10010 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองทราย แม่ลาน ปัตตานี 469 14 455 2024-04-28
10011 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ลาน แม่ลาน ปัตตานี 840 14 826 2024-06-24
10012 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงเตี้ย แม่ลาน ปัตตานี 12 8 4 2024-05-03
10013 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นโหนด แม่ลาน ปัตตานี 11 7 4 2024-04-28
10014 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าไร่ แม่ลาน ปัตตานี 30 3 27 2024-05-15
10748 โรงพยาบาลปัตตานี เมืองปัตตานี ปัตตานี 2,327 2,327 0 2024-06-13
11423 โรงพยาบาลโคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปัตตานี 3,062 3,062 0 2024-05-01
11424 โรงพยาบาลหนองจิก หนองจิก ปัตตานี 268 268 0 2024-04-16
11425 โรงพยาบาลปะนาเระ ปะนาเระ ปัตตานี 4,743 4,743 0 2024-06-12
11426 โรงพยาบาลมายอ มายอ ปัตตานี 2,428 2,428 0 2024-05-20
11427 โรงพยาบาลทุ่งยางแดง ทุ่งยางแดง ปัตตานี 125 125 0 2024-05-21
11428 โรงพยาบาลไม้แก่น ไม้แก่น ปัตตานี 1,356 1,356 0 2024-02-17
11429 โรงพยาบาลยะหริ่ง ยะหริ่ง ปัตตานี 7,378 7,378 0 2024-06-19
11430 โรงพยาบาลยะรัง ยะรัง ปัตตานี 987 987 0 2024-05-26
11431 โรงพยาบาลแม่ลาน แม่ลาน ปัตตานี 68 68 0 2024-04-09
11460 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี สายบุรี ปัตตานี 432 432 0 2024-06-07
11464 โรงพยาบาลกะพ้อ กะพ้อ ปัตตานี 123 123 0 2024-06-16
11529 โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร หนองจิก ปัตตานี 233 233 0 2024-03-25
11578 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งนเรนทร์ หนองจิก ปัตตานี 8 7 1 2024-03-20
14106 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกโตนด หนองจิก ปัตตานี 9 6 3 2024-04-29
14107 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าไหม้ ไม้แก่น ปัตตานี 194 194 0 2023-11-23
14195 โรงพยาบาลธัญญรักษ์ปัตตานี เมืองปัตตานี ปัตตานี 71 71 0 2023-03-24
14362 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลาง ปะนาเระ ปัตตานี 2,265 2,123 142 2024-06-24
14363 เทศบาลเมืองปัตตานี เมืองปัตตานี ปัตตานี 301 7 294 2024-06-05
22773 สถานพยาบาลเรือนจำกลางปัตตานี เมืองปัตตานี ปัตตานี 1 1 0 2023-04-26
30801 คลินิกหมอเกียรติ โคกโพธิ์ ปัตตานี 235 235 0 2022-03-31
30809 ศิรารักษ์คลินิกแพทย์ เมืองปัตตานี ปัตตานี 474 474 0 2022-05-14
41083 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำใส มายอ ปัตตานี 4 4 0 2024-01-05
41342 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็กสิโรรส ปัตตานี เมืองปัตตานี ปัตตานี 222 222 0 2023-09-12
41419 ศูนย์บริการสุขภาพปฐมภูมิ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี เมืองปัตตานี ปัตตานี 793 23 770 2024-06-24
42904 คลินิกหมอหมาดคลินิกเวชกรรม หนองจิก ปัตตานี 3 3 0 2022-06-13
77484 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลยะรัง ยะรัง ปัตตานี 7 5 2 2024-06-21
77485 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลยามู ยะหริ่ง ปัตตานี 62 49 13 2024-04-05
77499 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าบอน โคกโพธิ์ ปัตตานี 3,562 3,392 170 2024-06-11
77697 ศูนย์บริการสาธารณสุขปากน้ำ เมืองปัตตานี ปัตตานี 17 17 0 2023-09-29
77698 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลปัตตานี เมืองปัตตานี ปัตตานี 26 26 0 2023-11-07
77700 ศูนย์สุขภาพชุมชนตะลุบัน สายบุรี ปัตตานี 4 4 0 2023-12-13
99877 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลปะนาเระ ปะนาเระ ปัตตานี 348 278 70 2023-02-14
Update : 2024-06-24 10:00:02