1 หน่วยบริการ
ติดตั้ง J2Claim_RH12
0 หน่วยบริการ
เปิดใช้งานวันนี้
1,290 ครั้ง
ใช้งาน Authen
0 ครั้ง
Authen วันนี้

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด J2Claim version JHCIS version ใช้งานล่าสุด จำนวน Authen จำนวน Authen วันนี้
41849 สุวรรณทวีคลินิกเวชกรรม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 1.46.6.226 2023-10-16 2024-04-05 0 0
Update : 2024-06-24 10:15:00

หน่วยบริการใช้งานระบบ NHSO Authen | V1 , V2

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด จำนวน Authen Web Authen J2Claim Authen ใช้งานล่าสุด
11468 ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 2 2 0 2023-11-02
11469 โรงพยาบาลเลิดสิน เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 8 8 0 2024-03-20
11470 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 41 41 0 2024-04-22
11471 โรงพยาบาลสงฆ์ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10 10 0 2023-01-25
11472 โรงพยาบาลราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 64 64 0 2024-06-21
11478 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 14 14 0 2023-12-08
11481 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 5 5 0 2023-10-16
11482 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 16 16 0 2024-05-07
11535 โรงพยาบาลวชิรโรงพยาบาล คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 14 14 0 2024-02-16
11536 โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 8 8 0 2022-06-30
11537 โรงพยาบาลกลาง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 15 15 0 2024-03-26
11538 โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 3 3 0 2023-08-28
11539 โรงพยาบาลตากสิน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 8 8 0 2023-11-13
11540 โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ ชุตินธโร อุทิศ เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 1 1 0 2022-03-02
11541 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 7 7 0 2023-06-28
11548 โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 1 1 0 2022-01-16
11552 โรงพยาบาลมเหสักข์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 1 1 0 2021-04-29
11558 โรงพยาบาลซีจีเอชโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 5 5 0 2021-06-21
11559 โรงพยาบาลศณิสา โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 5 5 0 2023-11-12
11582 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ศิครินทร์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 2 2 0 2022-07-18
11583 โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 7 7 0 2022-06-02
11592 โรงพยาบาลบางนา1 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 1 0 2022-09-13
11595 นวมินทร์โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10 10 0 2022-07-11
11597 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 2 2 0 2023-10-11
11607 โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 1 0 2022-02-28
11629 โรงพยาบาลเพชรเวช เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 16 16 0 2022-07-16
11632 โรงพยาบาลปิยะเวท เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 22 22 0 2022-05-13
11645 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ธนบุรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 1 0 2021-10-14
11647 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ พีเอ็มจี เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 2 2 0 2022-04-06
11656 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 12 12 0 2022-04-03
11661 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 11 11 0 2022-03-29
11667 โรงพยาบาล ไอเอ็มเอช ธนบุรี โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 4 4 0 2023-02-27
11670 โรงพยาบาลบางปะกอก 1 เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 2 2 0 2022-04-26
11687 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 5 5 0 2021-12-25
11703 โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 13 13 0 2022-08-18
11708 โรงพยาบาลบางมดโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 4 4 0 2022-08-23
11714 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่วิชัยยุทธ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 2 2 0 2021-10-28
11721 โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล โชคชัย 4 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 1 1 0 2022-04-15
11722 โรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 11 11 0 2023-10-03
11729 โรงพยาบาลลาดพร้าว เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 13 13 0 2022-09-04
12243 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 7 7 0 2021-12-24
12244 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 1 1 0 2023-05-19
12250 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 6 6 0 2023-10-11
12438 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 4 4 0 2024-04-10
12439 สถาบันประสาทวิทยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 21 21 0 2024-04-25
12463 สถานีกาชาดที่11 วิเศษนิยม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 5 5 0 2022-04-07
13647 ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 1 0 2022-04-01
13648 ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 1 0 2022-03-08
13649 ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 1 0 2022-08-05
13650 ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 4 4 0 2022-11-23
13651 ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 1 0 2021-09-05
13653 ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 2 2 0 2022-12-19
13656 ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 1 0 2023-10-17
13660 ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 1 1 0 2022-03-25
13662 ศูนย์บริการสาธารณสุข17ประชานิเวศน์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 2 2 0 2022-11-25
13663 ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 2 2 0 2023-01-24
13665 ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 ธนาคารนครหลวงไทย เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 1 0 2023-12-08
13666 ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 4 4 0 2023-02-22
13667 ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 3 3 0 2021-11-18
13669 ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 3 3 0 2023-08-16
13672 ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ฉิมไพบูลย์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 3 3 0 2022-10-06
13675 ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 3 3 0 2023-08-09
13677 ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 3 3 0 2024-05-30
13678 ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 1 1 0 2022-12-13
13679 ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 2 2 0 2023-09-04
13680 ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 13 13 0 2023-09-14
13682 ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์ -สุดสาคร เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 5 5 0 2023-09-18
13683 ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำบำเพ็ญ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 1 0 2021-09-03
13684 ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 1 1 0 2023-01-16
13685 ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 4 4 0 2024-04-26
13686 ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 1 0 2021-11-03
13687 ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 3 3 0 2023-10-20
13688 ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 4 4 0 2022-08-22
13689 ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 1 0 2022-05-12
13690 ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 2 2 0 2023-10-20
13691 ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระ อุทิศ เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 5 5 0 2023-11-27
13693 ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 6 6 0 2023-05-22
13694 ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 1 0 2022-07-18
13695 ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 1 0 2022-09-12
13696 ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 2 2 0 2022-05-17
13697 ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 1 0 2023-01-19
13699 ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 2 2 0 2023-03-10
13700 ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 3 3 0 2022-09-22
13701 ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสนฟักอุดม เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 1 1 0 2022-12-15
13702 ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 2 2 0 2024-01-11
13703 ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากร เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 4 4 0 2023-10-06
13704 ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาลย์ ทัสนารมย์ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 4 4 0 2024-02-12
13756 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 24 24 0 2024-02-28
13781 โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 60 60 0 2024-06-10
13814 โรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 63 63 0 2024-05-02
14173 โรงพยาบาลตำรวจ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 11 11 0 2024-04-04
14189 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 3 3 0 2022-05-11
14572 โรงพยาบาลบี.แคร์.เมดิคอลเซ็นเตอร์ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 4 4 0 2022-10-20
14577 โรงพยาบาลวิภาราม เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 5 5 0 2023-03-11
14578 โรงพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรังศุขเวชขนาดเล็ก เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 27 27 0 2022-11-10
14641 โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 20 20 0 2023-12-10
15049 โรงพยาบาลสิรินธร เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 13 13 0 2024-01-28
15147 โรงพยาบาลบางปะกอก 8 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 4 4 0 2022-09-03
15184 สหคลินิกเคหะร่มเกล้า 24 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 4 4 0 2021-11-24
20097 สะพานเชื่อมบุญคลินิกเวชกรรม สาขาบางกะปิ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 2 2 0 2022-06-24
21339 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 2 2 0 2022-03-22
21434 คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาลัยมหิดล เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 1 0 2023-07-10
21486 ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 2 2 0 2021-11-12
21526 ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 11 11 0 2024-02-03
21581 เซ็นทรัลเมดิกคลินิกเวชกรรม (สาขาดินแดง) เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 5 5 0 2022-03-07
21673 โรงพยาบาลซีจีเอช สายไหม โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 3 3 0 2022-07-31
21710 รัตนบัณฑิตคลินิกเวชกรรม เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 2 2 0 2023-09-22
21748 ศูนย์บริการสาธารณสุข66 ตำหนักพระแม่กวนอิม เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 5 5 0 2023-10-03
21755 ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 3 3 0 2023-11-29
22455 ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 5 5 0 2022-07-05
22737 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 3 3 0 2024-01-24
22884 คลินิกเวชกรรมมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 1 0 2022-02-24
23557 คลินิกเวชกรรมสิรินรักษ์ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 3 3 0 2023-09-25
23781 นวมินทร์ 9โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 3 3 0 2022-06-24
23783 โรงพยาบาลเสรีรักษ์ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 3 3 0 2021-09-29
23886 คลินิกเวชกรรมจรัญสนิทวงศ์ 83/1 เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 1 1 0 2023-08-28
24037 โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 3 3 0 2022-07-26
24257 สหคลินิกจุฬารัตน์ 7 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 1 1 0 2022-11-18
24258 คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 8 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 4 4 0 2023-09-20
24380 มีนบุรีคลินิกเวชกรรม เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 2 2 0 2021-11-01
25015 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่มิตรประชา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 4 4 0 2023-09-09
25060 โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 2 2 0 2023-10-10
28896 โปรแล็บสหคลินิก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 9 9 0 2021-06-21
40865 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก เอส วาย เอช เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 2 2 0 2023-11-10
41068 เอสแอนด์ดับบลิวสหคลินิก เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 3 3 0 2022-12-23
41072 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็กสหวิทยาการมะลิ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 18 18 0 2023-06-26
41097 คลินิกเวชกรรมเอเชียติก เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 1 1 0 2022-04-21
41371 โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 1 0 2022-01-27
41414 โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 1 0 2024-03-13
41520 ชุมชนอบอุ่นสหคลินิก (เวชกรรมและการแพทย์แผนไทย) เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 1 0 2021-10-15
41522 โรงพยาบาลคลองสามวา เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 5 5 0 2023-11-05
41556 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหงโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 19 19 0 2022-08-31
41582 โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 3 3 0 2024-03-22
41629 คลินิกเวชกรรมมูลนิธิกู้ภัยร่มไทร เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 7 7 0 2022-03-09
41645 คลินิกเวชกรรมท่าพระตลาดพลู เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 2 2 0 2023-07-12
41659 คลินิกเมดิคอลไลน์แล็บ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 1 0 2023-11-20
41666 สหคลินิกมิตรสัมพันธ์ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 2 2 0 2023-10-23
41670 สิรินาถ บึงกุ่ม โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 1 1 0 2021-05-27
41683 หทัยราษฎร์ 39 คลินิกเวชกรรม เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 1 1 0 2022-01-19
41724 มิตรรักสุขภาพคลินิกเวชกรรม เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 4 4 0 2024-04-09
41741 ธรรมวัฒน์คลินิกเวชกรรม สาขาทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 2 2 0 2022-12-16
41757 ศิริพัฒน์ทวีวัฒนาคลินิกเวชกรรม เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 2 2 0 2023-10-10
41758 คลินิกเวชกรรมหมู่บ้านนักกีฬา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 4 4 0 2022-03-24
41796 คลินิกเทคนิคการแพทย์วิประกษิต เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 3 3 0 2022-04-09
41797 ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 คันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 6 6 0 2023-03-14
41807 รักษ์ศิริคลินิกเวชกรรม สาขาบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 1 1 0 2024-03-19
41839 จักรพรรดิ์พงษ์คลินิกเวชกรรม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 3 3 0 2023-06-22
41847 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม สาขาบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 1 1 0 2023-09-19
41860 คลินิกเวชกรรมเอสเทค เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 7 7 0 2022-02-13
41863 ศักศิริคลินิกเวชกรรม เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 1 0 2021-10-29
41864 รักษ์ศิริคลินิกเวชกรรม สาขาทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 1 0 2023-06-04
41888 สหคลินิกสุวรรณภูมิเฮลท์เมด เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 4 4 0 2024-03-30
41903 นวมินทร์ 1 คลินิกเวชกรรม เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 6 6 0 2022-11-01
41904 นวมินทร์คลินิกเวชกรรม เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 4 4 0 2024-02-27
41912 หน้านิคมลาดกระบังคลินิกเวชกรรม เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 1 0 2021-08-11
41943 สหคลินิกโยธิน เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 1 0 2022-02-23
41949 รามอินทราเฮลท์สหคลินิก เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 15 15 0 2022-05-13
41952 คลินิกเวชกรรมเพื่อนคุณ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 1 1 0 2024-02-14
41961 อยู่ดีมีสุขคลินิกเวชกรรม เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 2 2 0 2022-12-14
41968 พัฒนาการคลินิกเวชกรรม เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 2 2 0 2021-11-06
41970 บางเขนสหคลินิก เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 2 2 0 2023-03-28
41972 สหคลินิกบางแวก 68 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 1 1 0 2021-12-07
41974 คลินิกเวชกรรมบางบอน 19 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 2 2 0 2023-08-25
41981 คลินิกเวชกรรมภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 2 2 0 2022-08-16
41982 หทัยราษฎร์คลินิกเวชกรรม เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 3 3 0 2022-04-18
41988 สายรุ้งสหคลินิก เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 1 1 0 2022-04-08
41991 คลินิกเวชกรรมวัดไผ่เขียว เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 4 4 0 2022-07-13
41992 คลินิกเวชกรรมลาดปลาเค้า 37 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 1 1 0 2022-04-08
42001 คลินิกเวชกรรมตลาดปัฐวิกรณ์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 6 6 0 2024-03-08
42002 คลินิกเวชกรรมรามคำแหง 39 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 5 5 0 2023-05-19
42007 เกียรติการแพทย์คลินิกเวชกรรม สาขาชินเขต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 1 0 2022-03-09
42009 เกียรติการแพทย์คลินิกเวชกรรม สาขาหลักสี่ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 1 0 2023-10-02
42014 คลินิกเวชกรรมใกล้บ้านใกล้ใจ 16 เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 5 5 0 2023-05-31
42018 รุ่งอรุณคลินิกเวชกรรม เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 1 0 2024-06-08
42026 รวมแพทย์บางชันสหคลินิก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 3 3 0 2022-09-10
42027 สกุลดีสหคลินิก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 3 3 0 2023-11-30
42030 ภาคภูมิคลินิกเวชกรรม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 4 4 0 2022-08-23
42031 วงแหวนคลินิกเวชกรรม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 2 2 0 2022-11-20
42034 คลินิกเวชกรรมศรีนครินทร์ 40 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 5 5 0 2022-08-25
42043 เคสหคลินิก สาขาสุขุมวิท 93 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 2 2 0 2022-12-23
42044 เคสหคลินิก เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 5 5 0 2021-12-12
42047 คลินิกเวชกรรมพีเอ็มซี เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 2 2 0 2023-09-29
42052 เฮลท์แคร์คลินิกเวชกรรม เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 1 1 0 2021-11-06
42056 พุทธานุภาพคลินิกเวชกรรม เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 1 1 0 2022-02-11
42062 ประชาราษฎร์อบอุ่นคลินิกเวชกรรม เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 4 4 0 2021-12-01
42068 คลินิกเวชกรรมภัสสรินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 2 2 0 2023-08-07
42073 คลินิกเวชกรรมฐิติญา รามคำแหง 36/1 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 1 0 2022-02-25
42074 คลินิกเวชกรรมพราวด์จันทร์ รามคำแหง 53 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 14 14 0 2023-09-26
42075 คลินิกเวชกรรมฐิติญา ลาดพร้าว 122 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 3 3 0 2021-09-06
42076 นวรักษ์คลินิกเวชกรรม เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 3 3 0 2024-05-01
42078 สะพานเชื่อมบุญคลินิกเวชกรรม เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 2 2 0 2024-01-22
42087 ธนาสิริสหคลินิก เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 2 2 0 2023-02-13
42090 เคคลินิกเวชกรรม สาขาราม 2 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 2 2 0 2021-09-18
42096 คลินิกเวชกรรมใกล้บ้านใกล้ใจ 3 เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 5 5 0 2023-02-20
42097 สรรธนาคลินิกเวชกรรม เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 1 0 2022-11-21
42098 คลินิกเวชกรรมอนันต์เฮลท์แคร์ สาขาบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 1 1 0 2023-01-22
42129 พริบตาแทนเจอรีนสหคลินิก เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 3 3 0 2021-09-11
42130 คลินิกเวชกรรม ที เอส รามคำแหง 42 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 9 9 0 2022-04-28
42142 คลินิกเวชกรรมเดอะซีพลัส บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 1 0 2022-06-15
42183 โรงพยาบาลอินทรารัตน์โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 4 4 0 2022-03-07
42236 คลินิกเทคนิคการแพทย์ เอซีซี เมดิคอล แล็บ เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 1 1 0 2021-11-24
42285 คลินิกเวชกรรมกล้วยน้ำไท สาขารามอินทรา 68 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 4 4 0 2023-08-31
42286 คลินิกเวชกรรมกล้วยน้ำไท สาขารามคำแหง 14 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 1 0 2023-09-21
42287 คลินิกเวชกรรมกล้วยน้ำไท สาขาคู้บอน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 1 1 0 2022-02-19
42296 คลินิกเวชกรรมกล้วยน้ำไท สาขาสวนสยาม เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 4 4 0 2024-03-12
42300 คลินิกเวชกรรมกล้วยน้ำไท สาขาคู้บอน 20 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 2 2 0 2023-10-14
42301 ทรัสต์เมดิคอลคลินิกเวชกรรม เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 1 0 2022-03-10
42329 คลินิกเวชกรรมใกล้บ้านใกล้ใจ 13 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 2 2 0 2022-08-15
42336 รีวีว่าสหคลินิก เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 2 2 0 2022-08-11
42337 คลินิกเวชกรรมบางกอก เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 2 2 0 2022-06-30
42349 ลาโบลเล่คลินิกเวชกรรม เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 23 23 0 2022-04-05
42354 ชีวีบริรักษ์คลินิกเวชกรรม เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 1 0 2022-09-22
42357 สองคุณหมอคลินิกเวชกรรม เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 7 7 0 2022-05-14
42362 คลินิกเวชกรรมสวัสดีการแพทย์ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 2 2 0 2022-02-17
42430 คลินิกเวชกรรมเซ็นทรัลการแพทย์ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 1 0 2022-03-19
42441 สหคลินิกเวลเนสแคร์ สาขาปิ่นเกล้า เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 8 8 0 2022-01-13
42442 สหคลินิกเวลเนสแคร์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 3 3 0 2021-10-29
42478 เดอะโททอลเล่คลินิกเวชกรรม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 5 5 0 2023-06-09
42500 จีดีทีคลินิกเวชกรรม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 5 5 0 2022-08-22
42532 เดอะทัชคลินิกเวชกรรม สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 6 6 0 2022-05-24
42533 เดอะทัชคลินิกเวชกรรม สาขาเซ็นทรัลบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 3 3 0 2022-01-12
42535 เดอะทัชคลินิกเวชกรรม สาขาบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 1 1 0 2022-02-08
42537 คลินิกเวชกรรมเอลิซซ่าลาดพร้าว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 3 3 0 2022-03-29
42543 คลินิกเวชกรรมบางกอกสไมล์ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 4 4 0 2022-03-04
42558 ไลฟ์เฮาส์คลินิกเวชกรรม เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 54 54 0 2022-05-06
42569 เดอะทัชคลินิกเวชกรรม สาขานาคนิวาส เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 5 5 0 2022-05-11
42578 คลินิกเทคนิคการแพทย์จีโนเวชั่น เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 2 2 0 2021-10-27
42621 คลินิกเวชกรรมกล้วยน้ำไท สาขาลาดพร้าว 80 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 5 5 0 2024-01-25
42668 คลินิกเวชกรรมชุมชนราษฎร์อุทิศ 58 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 3 3 0 2023-10-23
42690 พิกุลคลินิกเวชกรรม เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 2 2 0 2022-07-24
42794 คลินิกเวชกรรมใกล้บ้านใกล้ใจ 15 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 2 2 0 2024-03-28
42800 ป.สหคลินิก เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 2 2 0 2022-03-01
42815 สหคลินิกรักษ์สุขภาพจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 2 2 0 2023-07-18
42969 คลิกนิกเฮลท์คลินิกเวชกรรม เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10 10 0 2023-10-23
43189 ประชาชื่นมีสุขคลินิกเวชกรรม เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 3 3 0 2022-12-26
43344 คลินิกเวชกรรมรักษ์สุขภาพเอกชัย 89 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 1 1 0 2024-03-19
43598 คลินิกเวชกรรมพุฒธาดา วัดจันทร์ฯ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 2 2 0 2023-08-04
43608 คลินิกเวชกรรมไอเอ็มเอช สุขสวัสดิ์ 36 เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 1 1 0 2023-09-28
43687 คลินิกเวชกรรมรักประชา เอกชัย เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 3 3 0 2024-03-28
43696 ประชาราษฎร์อบอุ่นคลินิกเวชกรรม สาขาเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 1 0 2023-07-17
43699 คลินิกเวชกรรมรักษ์สุขภาพ ทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 3 3 0 2023-03-22
Update : 2024-06-24 10:15:02